€ 223,00 incl. btw € 210,38 excl. btw
Studentenprijs: € 50,00
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Algemeen bestuursrecht (tweede editie) (paperback)

Grondslagen en beginselen

Boek | 2e editie 2019 | België | Ingrid Opdebeek, Stéphanie De Somer
Beschrijving

Wie kan zich nog oriënteren in het labyrint van het Belgische bestuursrecht? Het bestuursrecht wordt gekenmerkt door een amalgaam van ‘besturen’ in diverse gedaanten, door een explosie van steeds wijzigende regelgeving en door de oprichting van steeds meer bijzondere bestuurlijke rechtscolleges.

Specialisatie viert hoogtij: steeds vaker leggen juristen zich toe op specifieke subrechtstakken van het bestuursrecht (het aanbestedingsrecht, het omgevingsrecht, het onderwijsrecht, het vreemdelingenrecht…). Het bestuursrecht kleurt ook steeds meer Europees, en minder Belgisch, door de opeenvolgende staatshervormingen.

Dit boek speurt naar de grondslagen en leidende beginselen van het bestuursrecht. Het vertrekt daarbij vanuit de gemeenschappelijke onderbouw (de wortels) van dit alles: de grondwettelijke waarden en de in België nog minder gekende principes van good governance. Daarnaast besteedt het boek veel aandacht aan de rechtspraak van de Raad van State en de algemene concepten, leerstukken en beginselen die men daarin terugvindt. Deze vormen immers de draad van Ariadne die een uitweg kan bieden uit het labyrint van het bestuursrecht.

Dit boek behandelt uitsluitend het algemeen bestuursrecht (de stam), niet het bijzonder bestuursrecht dat welig tiert (de uitwaaierende takken), maar toont via talrijke voorbeelden wel de wisselwerking aan tussen beide. Aldus beoogt dit werk theorievorming, zonder evenwel de praktijk uit het oog te verliezen.

Nieuw in deze tweede editie is de verwerking van  belangrijke nieuwe regelgeving zoals het Decreet Lokaal Bestuur, het Bestuursdecreet en het Decreet Bestuurlijke Handhaving, maar ook van de vernieuwende rechtspraak van de (algemene vergadering van de) Raad van State.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400010376
Gewicht 1375 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xl + 782 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 16 sep. 2019
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • Deel I. Bestuursrecht: begrip, indeling, functies, kenmerken en bronnen
 • Hoofdstuk I. Begrip bestuursrecht
 • Hoofdstuk II. Indeling van het bestuursrecht
 • Hoofdstuk III. Functies van het bestuursrecht
 • Hoofdstuk IV. Kenmerken van het bestuursrecht
 • Hoofdstuk V. Bronnen van het bestuursrecht
 • Deel II. Besluitvormingsinstrumentarium
 • Hoofdstuk I. Inleiding: publiek- versus privaatrechtelijke actiemiddelen van de overheid
 • Hoofdstuk II. Het eenzijdige spoor: de eenzijdige bestuurlijke rechtshandeling en de pseudowetgeving
 • Hoofdstuk III. Het contractuele spoor: de overeenkomst met het bestuur
 • Hoofdstuk IV. Leer van de afsplitsbare rechtshandeling
 • Hoofdstuk V. Kernwaarden, leidende beginselen en toekomstperspectieven
 • Deel III. Mensen en middelen
 • Inleiding
 • Hoofdstuk I. Rechtsregime van het overheidspersoneel
 • Hoofdstuk II. Rechtsregime van de goederen in het bestuursrecht
 • Deel IV. Bestuursorganisatie en het begrip bestuur
 • Hoofdstuk I. Bestuursorganisatie
 • Hoofdstuk II. Het begrip bestuur
 • Hoofdstuk III. Kernwaarden, leidende beginselen en toekomstperspectieven
 • Deel V. Preventieve rechtsbescherming tegen het bestuur en algemene rechtsbeginselen
 • Inleiding
 • Hoofdstuk I.Vooraf: het ontbreken van een algemene wet bestuursrecht
 • Hoofdstuk II. Het wettigheids- of legaliteitsbeginsel
 • Hoofdstuk III. Beginselen van behoorlijk bestuur
 • Hoofdstuk IV. Wetten of beginselen van de openbare dienst
 • Hoofdstuk V. Formele motivering van bestuurshandelingen
 • Hoofdstuk VI. Openbaarheid van bestuur(sdocumenten)
 • Hoofdstuk VII. Participatie en inspraak
 • Hoofdstuk VIII. Taalgebruik in bestuurszaken
 • Hoofdstuk IX. Kernwaarden, leidende beginselen en toekomstperspectieven
 • Deel VI. Curatieve rechtsbescherming tegen het bestuur
 • Hoofdstuk I. Rechtsbescherming en de rekenschapsplicht van het bestuur
 • Hoofdstuk II. Interne klachtenbehandeling en ombudsdiensten
 • Hoofdstuk III. Bestuurlijke beroepen
 • Hoofdstuk IV. Jurisdictionele beroepen
 • Hoofdstuk V. Alternatieve conflictoplossing met de overheid
 • Hoofdstuk VI. Kernwaarden, leidende beginselen en toekomstperspectieven
 • Deel VII. Bestuurlijke handhaving
 • Hoofdstuk I. Inleiding
 • Hoofdstuk II. Bestuurlijk handhavingsinstrumentarium
 • Hoofdstuk III. Bestuurlijke versus strafrechtelijke handhaving
 • Hoofdstuk IV. Actoren in het handhavingsrecht
 • Hoofdstuk V. Bestaat er een rechtsplicht tot bestuurlijke handhaving?
 • Hoofdstuk VI. Rechtsbescherming tegen bestuurlijke handhaving
 • Hoofdstuk VII. Kernwaarden, leidende beginselen en toekomstperspectieven
 • Trefwoordenregister