€ 159,00 incl. btw € 150,00 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Brieven & contracten voor zelfstandige ondernemers

Boek | 17e editie 2019 | België | Michel Wijns
Beschrijving

Een Tips & Advies-Modellenboek over... 

samengevat

Met dit boek regelt u juridisch veilig en kostenbewust beroeps- en privézaken zelf. Dit handige naslagwerk bevat onmiddellijk toepasbare modellen van brieven en contracten uit zeer uiteenlopende domeinen. Bij elk model krijgt u ook altijd een korte omschrijving over wanneer u het moet gebruiken. Hierdoor kunt u voortaan zelf juridisch gezien 'veilig' een aantal brieven versturen zonder telkens naar een advocaat te stappen.

in detail

Alle modellen zijn verdeeld over 12 overzichtelijke thema's:

 1. Factuur en algemene voorwaarden
 2. Aanmaning en inning van facturen
 3. Contracten
 4. Brieven in geval van betwisting en klachten
 5. (Ver)bouwen
 6. (Ver)huur
 7. Belastingen
 8. Verzekeringen
 9. Markt- en handelspraktijken
 10. Vennootschap
 11. Mede-eigendom
 12. Personeel

Op de online service vindt u alle modelbrieven en -contracten, zodat u ze onbeperkt kunt aanpassen, kopiëren, printen en gebruiken in uw eigen situatie. Zo bespaart u zichzelf veel tijd, problemen en kosten.


Voor wie ?

Dit Tips & Advies-Modellenboek is er speciaal voor... 

Iedere zelfstandige, bedrijfsleider, zaakvoerder, bestuurder en vrije beroeper

 • die juridisch veilig en kostenbewust wil handelen

Extra's

Als extra krijgt u bij dit Tips & Advies-ModellenBoek een... 

online service met gebruiksklare modeldocumenten en/of tools

 • om de adviezen en oplossingen onmiddellijk in de praktijk toe te passen
 • eenvoudig aanpasbaar aan uw persoonlijke gegevens en situatie
Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789461357595
Reeksnaam Reeks Tips & Advies
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 579 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Publicatiedatum 15 jan. 2019
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

In dit Tips & Advies-Modellenboek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel 1 - Factuur en algemene voorwaarden

Checklist verplichte vermeldingen factuur

Factuurvoorwaarden (algemeen)

Factuurvoorwaarden (tussen ondernemers)

Bevestiging toepassing algemene voorwaarden

Afwijzing factuurvoorwaarden

Protesteren van een factuur

Belangrijke algemene voorwaarden – aanneming

Deel 2 - Aanmaning en inning van facturen

Aanmaning tot betaling (niet aangetekend)

Aanmaning tot betaling (aangetekend)

Pitbullrappel – laatste aanmaning tot betaling

Tarief van de rechtsplegingsvergoeding

Uitstel van betaling – afbetalingsovereenkomst

Aangifte schuldvordering

Aangifte schuldvordering (brief curator)

Deel 3 - Contracten

Bestelbon

Clausule inzake de bedenktijd/het herroepingsrecht (voor consumenten)

Leveringsbon

Bestek/offerte

Prestatieblad

Verkoopovereenkomst tweedehandswagen

Koopovereenkomst woning

Koopovereenkomst woning in het Brussels Hoofdstedelijk gewest

Koopovereenkomst woning in het Vlaams gewest

Koopovereenkomst woning in het Waals gewest

Aankoopoptie

Leningscontract

Sponsorovereenkomst

Consignatie

Verkoopovereenkomst aandelen

Verkoopovereenkomst aandelen (met wijziging controle over de vennoootschap)

Bruiklening

Handelsagentuurovereenkomst

Geheimhoudingsovereenkomst

Lastgeving/volmacht

Samenwerkingsovereenkomst op zelfstandige basis

Managementovereenkomst (voor vennootschap)

Addendum contract websiteontwikkeling

Schuldbekentenis

Akte van borgstelling

Deel 4 - Brieven in geval van betwisting en klachten

Duidelijk maken dat er nog geen contract is

Annulering bestelling door klant

Ontbinding/annulering bestaand contract

Ontbindingsverklaring

Opschorten van prestaties (aankondiging)

Opschorten van prestaties (bevestiging)

Dading bij verkoop goederen

Niet-afgehaalde bestelling

Laattijdige levering

Deel 5 - (Ver)bouwen

Aannemingscontract

Attest 6% btw

Clausule meerwerken

Vertragingsbeding

Vertragingsboete – aanspraak

Clausule burenhinder

Plaatsbeschrijving bij aanvang werken

Werfverslag

Ingebrekestelling aannemer

Inschakeling andere aannemer

Pv van voorlopige oplevering

Inhoudingsplicht – schema

Inhoudingsplicht – brief

Protest eindafrekening aannemer (met inhouding ‘borg’)

Tienjarige aansprakelijkheid

Verborgen gebreken

Dading met stopzetting van de werken

Dading met nog uit te voeren werken

Deel 6 - (Ver)huur

Handelshuurovereenkomst

Opzeg handelshuur door de huurder

Clausule tussentijdse opzegbaarheid handelshuur door de verhuurder

Opzeg handelshuur door de verhuurder

Aanvraag handelshuurhernieuwing

Akkoord huurhernieuwing (of onder bepaalde voorwaarden)

Niet akkoord met huurhernieuwing

Kennisgeving van voorgenomen verbouwingswerken bij handelshuur

Melding onderverhuur woongedeelte aan verhuurder handelspand

Aanvraag onderverhuur aan verhuurder in geval van verbod

Huurcontract woning/appartement als hoofdverblijfplaats

Huurcontract woning/appartement – Brussels gewest

Standaardbijlage bij woninghuurovereenkomsten – Brussels gewest

Huurcontract woning/appartement – Vlaams gewest

Huurcontract woning/appartement – Waals gewest

Standaardbijlage bij woninghuurovereenkomsten – Waals gewest

Opzeg woning/appartement door de huurder

Opzeg woning/appartement door de verhuurder

Huurovereenkomst kantoor

Huurovereenkomst zaal

Huurovereenkomst werkplaats/atelier

Huurovereenkomst magazijn

Seizoenshuur/gelegenheidshuur (Brussel en Wallonië)

Verhuur van een handelspand voor korte duur (Vlaanderen)

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving bij aanvang huur woning – Brussels gewest

Plaatsbeschrijving bij aanvang huur woning – Vlaams gewest

Plaatsbeschrijving bij aanvang huur woning – Waals gewest

Huurindexering – brief met melding

Overdracht handelsfonds

Clausule recht van voorkoop bij onderhandse verkoop

Clausule recht van voorkoop bij openbare verkoop

Bezetting ter bede

Deel 7 - Belastingen

Fiscale volmacht boekhouder/accountant

Gewone opzeg boekhouder/accountant

Beëindiging overeenkomst bij fouten of onkunde boekhouder/accountant

Volmacht nieuwe boekhouder/accountant

Bezwaarschrift

Handgift – brieven schenker en begiftigde

Handgift – brief van schenker aan begiftigde

Handgift – brief van begiftigde aan schenker

Bankgift – brieven schenker en begiftigde

Bankgift – brief van schenker aan begiftigde

Bankgift – brief van begiftigde aan schenker

Bewijsdocument handgift en bankgift – pacte adjoint

Bewijsdocument handgift – pacte adjoint

Bewijsdocument bankgift – pacte adjoint

Deel 8 - Verzekeringen

Opzeg verzekeringscontract

Kwijting schadeloosstelling bij auto-ongeval

Deel 9 - Markt- en handelspraktijken

Redenen uitverkoop

Indiening klacht economische inspectie

Garantiekaart

Getrouwheidskaart

Commerciële toegeving

Checklist verplichte vermeldingen op een website

Cookie-clausule op een website

Deel 10 - Vennootschap

Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (bvba)

Uitnodiging (met agenda) algemene vergadering (nv)

Volmacht algemene vergadering (bvba)

Volmacht algemene vergadering (nv)

Aanwezigheidslijst (bvba)

Aanwezigheidslijst (nv)

Notulen algemene vergadering (bvba)

Notulen algemene vergadering (e-bvba)

Notulen algemene vergadering (nv)

Vergadering goedkeuring quasi-inbreng (bvba/nv)

Bijzonder verslag bij quasi-inbreng (bvba/nv)

Bijzonder verslag bij tegenstrijdig belang (e-bvba)

Notulen tegenstrijdig belang (één zaakvoerder in bvba)

Notulen tegenstrijdig belang (meerdere zaakvoerders in bvba/nv)

Benoeming/ontslag van zaakvoerder/bestuurder (bvba/nv)

Benoeming afgevaardigd/gedelegeerd bestuurder

Verslag doelwijziging (bvba/nv)

Verplaatsing maatschappelijke zetel (bvba – één zaakvoerder)

Verplaatsing maatschappelijke zetel (bvba – college van zaakvoerders)

Verplaatsing maatschappelijke zetel (nv)

Inkoop eigen aandelen (bvba)

Inkoop eigen aandelen (nv)

Aandelenregister

Deel 11 - Mede-eigendom

Volmacht mede-eigenaar

Volmacht tussen gehuwden

Deel 12 - Personeel

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur

Vervangingsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor studenten

Aanmaning en ontslag wegens niet verklaren van een afwezigheid

Eerste aanmaning wegens niet verklaren van een afwezigheid

Tweede aanmaning wegens niet verklaren van een afwezigheid

Ontslag wegens niet verklaren van een afwezigheid

Kennisgeving van een opzeggingstermijn

Kennisgeving van een verbreking

Akkoord over beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming

Kennisgeving en motivering ontslag om dringende reden

Kennisgeving van het ontslag om dringende reden

Motivering van de dringende reden

Dadingsovereenkomst en verklaring van afstand van rechten

Dadingsovereenkomst

Verklaring van afstand van rechten

Volmacht om een ontslagbrief te ondertekenen

Akkoord over onbetaald verlof