€ 298,00 incl. btw € 281,13 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Handboek fusies en overnames

Boek | 1ste editie 2012 | België | Koen Byttebier
Beschrijving

Het Handboek fusies en overnames behandelt op een diepgaande en omvattende wijze het complexe geheel aan juridische regels inzake fusies en overnames. Het boek bouwt verder op de eerste editie van 2006, maar werd gevoelig uitgebreid. Ook de talrijke wetgevende en jurisprudentiële ontwikkelingen werden nauwgezet geïntegreerd en verwerkt.
In dit handboek is, gezien de enorme omvang van de behandelde materie, geenszins volledigheid nagestreefd, maar is enkel gepoogd om de diverse methodes om een duurzame integratie van of samenwerking tussen ondernemingen mogelijk te maken, op een inleidende en aanschouwelijke wijze in hun juridische context te situeren, de werking ervan toe te lichten en de voor- en nadelen ervan te duiden.
Dit boek is bijgevolg niet alleen een onmisbaar werkinstrument voor eenieder die in aanraking komt met de juridische regels inzake fusies en overnames in de brede zin van het woord (bedrijfsjuristen, advocaten, notarissen en bedrijfsrevisoren), maar het is tevens door zijn inleidende en aanschouwelijke benadering uitermate geschikt voor studenten.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400002616
Reeksnaam Publicaties in het Economisch recht VUB
Gewicht 1863 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxxii + 1086 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 7 feb. 2012
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudstafel
 • Inleiding
 • DEEL I. IN BOEK XI W.VENN. GEREGELDE HERSTRUCTURERINGSMETHODES
 • Inleiding
 • Hoofdstuk I. De juridische fusie
 • Hoofdstuk II. De juridische splitsing
 • Hoofdstuk III. De ‘partiële’ splitsing
 • Hoofdstuk IV. De inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak
 • Hoofdstuk V. Uitzonderingsregelingen
 • Hoofdstuk VI. Strafbepalingen
 • DEEL II. METHODES VAN VERTICALE GROEPSVORMING (OVERNAMES)
 • Hoofdstuk I. (Beknopte) situering
 • Hoofdstuk II. Omschrijving van de notie ‘(vennootschapsrechtelijke) controle’
 • Hoofdstuk III. Theoretische beschouwingen aangaande de op een aan delenoverdracht steunende methodes van controle verwerving
 • Hoofdstuk IV. Enkele praktische observaties omtrent de onderhandse overdracht van aandelen (ingeval de overgenomen vennootschap een ‘besloten’ karakter heeft )
 • Hoofdstuk V. Wordingsgeschiedenis en voornaamste inhoud van de openbare bodsregelgeving
 • Hoofdstuk VI. Krachtlijnen van de Belgische regels inzake het (vrijwillige) ‘publiek’ of ‘openbaar’ overname(aan)bod op aandelen, of andere effecten
 • Hoofdstuk VII. Bescherming en verweer in het bijzonder
 • Hoofdstuk VIII. Krachtlijnen van de vigerende voorschriften inzake de ‘verplichte bodsregel’
 • Hoofdstuk IX. Vraagstukken van handhaving van de Wet 1 april 2007 en het OBA-KB 27 april 2007
 • Hoofdstuk X. Niet op een aandelenoverdracht steunende methodes van controle-overdracht
 • DEEL III. METHODES VAN BINATIONALE, HORIZONTALE GROEPSVORMING
 • Hoofdstuk I. Probleemstelling en situering
 • Hoofdstuk II. Binationale, horizontale groepsvorming als organisatiemodel voor grensoverschrijdende concentratie of integratie van, of samenwerking tussen, ondernemingen
 • Hoofdstuk III. Voornaamste redenen van mislukking van een aantal binationale, horizontale groepen
 • Hoofdstuk IV. Algemene conclusie m.b.t. het fenomeen van de binationale, horizontale groep
 • DEEL IV. DOOR EUROPA GEÏNITIEERDE METHODES TOT VORMGEVING VAN ONDERNEMINGSSAMENWERKING EN/OF -INTEGRATIE
 • Hoofdstuk I. Situering
 • Hoofdstuk II. Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV)
 • Hoofdstuk III. Europese Vennootschap (SE)
 • Hoofdstuk IV. Grensoverschrijdende fusie
 • DEEL V. VERDERE (DUURZAME) GEÏNSTITUTIONALISEERDE SAMENWERKINGSVORMEN
 • Hoofdstuk I. De gemeenschappelijke dochtervennootschap
 • Hoofdstuk II. Het (Belgisch) economisch samenwerkingsverband
 • DEEL VI. NIET-GEÏNSTITUTIONALISEERDE OVEREENKOMSTEN VAN (DUURZAME) ONDERNEMINGSSAMENWERKING
 • Hoofdstuk I. Algemeen
 • Hoofdstuk II. Agentuur- en distributieovereenkomsten
 • Hoofdstuk III. Franchising
 • Hoofdstuk IV. Licentieverlening
 • Hoofdstuk V. Just in time-systemen
 • Hoofdstuk VI. Slotbeschouwingen aangaande de (louter) conventionele samenwerkingstechnieken
 • Algemene bibliografie
 • Trefwoordenregister
Lesmateriaal