€ 275,00 € 192,50 incl. btw € 181,60 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Handboek Verbintenissenrecht (gebonden)

Boek | 1ste editie 2019 | België | Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
Beschrijving

Verbintenissen behoren tot de essentie van het menselijk leven. Het verbintenissenrecht heeft als doelstelling het sociaal en economisch verkeer in goede banen te leiden, te zorgen voor efficiëntie en rechtszekerheid, de autonomie van de mens te erkennen en maatschappelijke rechtvaardigheid na te streven. Het verbintenissenrecht is (nog altijd) het koninginnenstuk van het recht en dé basis voor andere rechtstakken.

Dit referentiewerk biedt een grondig en globaal overzicht van het verbintenissenrecht: de situering en doelstellingen van het verbintenissenrecht, het begrip en de soorten verbintenissen, de bronnen van de verbintenissen (inclusief de verbintenis door eenzijdige wilsuiting, de vertrouwensleer, de overeenkomst – waaronder de geldigheidsvereisten bekwaamheid, toestemming, voorwerp en oorzaak, de interpretatie, de aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsregelingen, derdenwerking, nietigheden, ontbinding en opzegging – en de rechtsfeiten), de overdracht van verbintenissen, en het uitdoven en tenietgaan van verbintenissen.

In dit handboek wordt doelbewust ook een ruime plaats voorbehouden voor drie in onze ogen belangrijke onderwerpen die doorgaans in een handboek verbintenissenrecht minder aan bod komen, nl. de verjaring, het huidige en toekomstige bewijsrecht, en het internationaal privaatrecht inzake verbintenissen. Naast de algemene regeling van de verschillende rechtsfiguren, wordt ook specifieke aandacht besteed aan (de geoorloofdheid van) de contractuele regelingen van deze figuren en aan de invloed van het Wetboek Economisch Recht.

De editors en de auteurs, een dynamisch team van specialisten, hebben altijd gestreefd naar volledigheid, voor zover de rechtsbronnen als relevant werden beschouwd. Bij dit onderzoek bleken, naast alle recente werken, ook de boeken van oudere auteurs, zoals Demolombe, Laurent, Kluyskens, Dekkers en vanzelfsprekend De Page, nog steeds relevant om verwerkt te worden.

De auteurs benadrukken de controverses in rechtspraak en rechtsleer, geven de argumenten pro en contra kritisch weer en nemen persoonlijk standpunt in. Doelbewust wordt de tekst met talrijke voorbeelden geïllustreerd, zowel uit de cassatierechtspraak als uit de rechtspraak van feitenrechters.

Dit alles resulteert in dit uiterst actuele naslagwerk, bijgehouden tot 1 september 2019 met inbegrip van een uitvoerige analyse van het nieuwe bewijsrecht en dat dankzij een gedetailleerd trefwoordenregister snel raadpleegbaar is.


------------------------------------------------------------------
Thierry Vansweevelt is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij doceert ‘Aansprakelijkheidsrecht en risicoverzekeringen’ en ‘Gezondheidsrecht’. Zijn proefschrift “De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis” werd bekroond met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs 1992. Voor zijn gehele oeuvre ontving hij de Prijs Onderzoeksraad Universiteit Antwerpen. Van 2003 tot 2006 was hij Decaan van de Faculteit Rechten.

Hij is advocaat in het kantoor Dewallens & partners. Hij is ook auteur van het Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht en editor van het Handboek Verzekeringsrecht (telkens samen met Britt Weyts).

Britt Weyts is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Zij doceert ‘Verbintenissenrecht’ en ‘Verzekeringsrecht’. Haar proefschrift “De fout van het slachtoffer in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht” werd bekroond met de prestigieuze Fernand Collin-Prijs 2004. Zij is advocaat in het kantoor Verbist & Vanlerberghe Omega Law. Zij is ook auteur van het Handboek Buitencontractueel Aansprakelijkheidsrecht en editor van het Handboek Verzekeringsrecht (telkens samen met Thierry Vansweevelt).

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400010833
Gewicht 1875 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xlii + 1214 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 25 sep. 2019
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • Inleiding. Belang, doelstellingen, kritiek op en vooruitzichten van het verbintenissenrecht
 • Deel I. Het begrip verbintenis en de soorten verbintenissen
 • Hoofdstuk I. Het begrip verbintenis
 • Hoofdstuk II. De verschillende soorten verbintenissen
 • Deel II. De bronnen en gevolgen van verbintenissen
 • Hoofdstuk I. De verbintenis door eenzijdige wilsuiting
 • Hoofdstuk II. De schijn- of vertrouwensleer
 • Hoofdstuk III. De overeenkomst: definitie en soorten
 • Hoofdstuk IV. Grondbeginselen van het contractenrecht
 • Hoofdstuk V. De totstandkoming van de overeenkomst
 • Hoofdstuk VI. Geldigheidsvereisten van de overeenkomst
 • Hoofdstuk VII. Gevolgen van de overeenkomst voor de contractspartijen
 • Hoofdstuk VIII. Sancties bij contractbreuk
 • Hoofdstuk IX. Gevolgen voor derden van de overeenkomst
 • Hoofdstuk X. De rechtsfeiten
 • Deel III. Overdracht van verbintenissen
 • Hoofdstuk I. De overdracht of cessie van schuldvordering
 • Hoofdstuk II. Schuld- en contractsoverdracht
 • Deel IV. Tenietgaan of uitdoven van de verbintenis of de rechtsvordering
 • Hoofdstuk I. Nakoming van verbintenissen of betaling
 • Hoofdstuk II. Schuldvernieuwing
 • Hoofdstuk III. Schuldvergelijking
 • Hoofdstuk IV. Kwijtschelding van schuld
 • Hoofdstuk V. Schuldvermenging
 • Hoofdstuk VI. De bevrijdende verjaring
 • Hoofdstuk VII. Afstand van recht en rechtsverwerking
 • Hoofdstuk VIII. Verval van recht of bevoegdheid
 • Deel V. Het bewijs
 • Hoofdstuk I. Algemeen
 • Hoofdstuk II. Voorwerp van het bewijs
 • Hoofdstuk III. De bewijslast
 • Hoofdstuk IV. De bewijsstandaard
 • Hoofdstuk V. Wettelijke vermoedens
 • Hoofdstuk VI. De toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen
 • Hoofdstuk VII. De bewijsmiddelen
 • Deel VI. Het recht van toepassing op contractuele verbintenissen
 • Hoofdstuk I. Inleidende beschouwingen
 • Hoofdstuk II. De internationale bevoegdheid van de rechter inzake contractueleverbintenissen
 • Hoofdstuk III. Achtergrond en ontstaansgeschiedenis van de Rome I-Vo
 • Hoofdstuk IV. Rechtsgrondslag van de Rome I-Vo en de gevolgen daarvan
 • Hoofdstuk V. Algemene toepassingsvoorwaarden
 • Hoofdstuk VI. De eigenlijke verwijzingsregels uit de Rome I-Vo
 • Trefwoordenregister