€ 75,00 incl. btw € 70,75 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Een hernieuwde impuls voor de strijd tegen discriminatie / Redynamiser la lutte contre la discrimination

Boek | 1ste editie 2023 | België | Sébastien Van Drooghenbroeck, Jogchum Vrielink, Patrick Wautelet, Julie Ringelheim
Beschrijving

Gezien het aanhoudend hoge niveau van discriminatie in de Belgische samenleving is het meer dan ooit noodzakelijk na te denken over hoe de effectiviteit van de antidiscriminatiewetgeving kan worden verbeterd. Dit boek wil daartoe bijdragen.
De onderzoekers analyseren mogelijke manieren om de wetgeving aan te passen aan opkomende vraagstukken zoals de digitalisering van de samenleving, gebruikmaken van het potentieel van situatietests en mystery shopping, het verbeteren van de toegang tot bewijsmateriaal en het gebruik van buitengerechtelijke geschillenbeslechting, het inzetten van stimulansen om niet te discrimineren, het diversifiëren van sancties en het ontwikkelen van proactieve instrumenten om gelijkheid en diversiteit te bevorderen.

Vu la persistance d’un niveau élevé de discrimination dans la société belge, il est plus que jamais nécessaire de réfléchir aux moyens d’améliorer l’effectivité de la législation anti-discrimination. Cet ouvrage entend contribuer à cet objectif.
Des chercheures y analysent les voies possibles pour adapter la législation à des problématiques émergentes comme la digitalisation de la société, exploiter les potentialités des tests de situation et mystery shopping, améliorer l’accès à la preuve et l’usage des modes non judiciaires de règlement des différends, déployer des incitations à ne pas discriminer, diversifier les sanctions, et développer des outils proactifs visant à promouvoir l’égalité et la diversité.


Editors:
Julie Ringelheim est chercheure qualifiée au FRS-FNRS et Professeure à la faculté de droit de l’UCLouvain.
Sébastien van Drooghenbroeck est professeur à l’Université Saint-Louis Bruxelles (Faculté de droit, CIRC) et assesseur à la Section législation du Conseil d’Etat.
Jogchum Vrielink is (hoofd)docent aan de Université Saint-Louis Bruxelles (Faculteit Rechten, CIRC en SIEJ) en aan de KU Leuven (Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht).
Patrick Wautelet is hoogleraar aan de Rechtsfaculteit van de ULuik.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400015692
Reeksnaam Discriminatierecht in theorie en praktijk
Gewicht 750 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xiv + 446 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Frans, Nederlands
Publicatiedatum 16 feb. 2023
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Table des matières / Inhoudsopgave
 • Introduction / Inleiding
 • MODERNISER LA LÉGISLATION ET PENSER DES PROBLÉMATIQUES NOUVELLES / NAAR EEN UPDATE VAN DE WETGEVING, MET AANDACHT VOOR NIEUWE VRAAGSTUKKEN
 • Une loi plutôt que trois ? Retour critique sur les choix initiaux / Eén wet in plaats van drie? Een kritische terugblik op de initiële keuzes
 • Digitalisation et discrimination : enjeux d’une rencontre, agenda d’une réforme / Discriminatie en digitalisering: inzet van een kruisbestuiving, stappenplan voor een hervorming
 • CONSTATER ET PROUVER LES DISCRIMINATIONS : LES POTENTIALITÉS DES TESTS DE SITUATION / DISCRIMINATIE VASTSTELLEN EN BEWIJZEN: HET POTENTIEEL VAN PRAKTIJKTESTEN
 • Praktijktesten en mystery shopping als beleidsinstrument tegen discriminatie / Les tests de situation et les clients mystères comme outil de politique publique contre la discrimination
 • Les tests de situation et la méthode du client mystère comme outils de détection et de preuve des discriminations / Praktijktesten en mystery calls als instrumenten om discriminatie op te sporen en te bewijzen
 • AMÉLIORER L’ACCÈS À LA JUSTICE DES VICTIMES DE DISCRIMINATION / DE TOEGANG TOT HET RECHT VOOR SLACHTOFFERS VAN DISCRIMINATIE VERBETEREN
 • Les solutions extrajudiciaires dans la lutte contre la discrimination / Buitengerechtelijke oplossingen in de strijd tegen discriminatie
 • La présomption de discrimination et la collecte des informations et documents en possession de l’employeur / Het vermoeden van discriminatie en de toegang tot informatie en documenten in handen van de werkgever
 • RENFORCER L’INCITATION À NE PAS DISCRIMINER ET DIVERSIFIER LES MODES DE SANCTION DE LA DISCRIMINATION / NAAR BETERE INCENTIVES OM NIET TE DISCRIMINEREN EN EEN GROTERE DIVERSIFIËRING VAN DE SANCTIES VAN VASTGESTELDE DISCRIMINATIE
 • Naar een diversifiëring van de privaatrechtelijke sancties in het antidiscriminatierecht / Vers une diversification des sanctions de droit privé dans le droit de la lutte contre les discriminations
 • Straffe discriminatiebestrijding? De rol van het strafrecht bij daden van discriminatie / Une lutte musclée contre les discriminations? Le rôle du droit pénal face aux faits de discrimination
 • De toegang tot een overheidsopdracht als instrument om discriminatie te bestrijden / L’accès aux marchés publics comme outil de lutte contre la discrimination
 • Le retrait d’agrément ou de subvention comme mode de lutte contre la discrimination dans les entreprises / De intrekking van een vergunning of een subventie als instrument in de strijd tegen discriminatie in de bedrijvenwereld
 • PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ ET LA DIVERSITÉ : ACTIONS POSITIVES ET AUTRES MESURES PROACTIVES / GELIJKHEID EN DIVERSITEIT BEVORDEREN: POSITIEVE ACTIES EN ANDERE PROACTIEVE MAATREGELEN
 • L’action positive en droit belge. État des lieux, limites et perspectives sur le marché de l’emploi / Positieve actie in het Belgisch recht. Stand van zaken, beperkingen en perspectieven op de arbeidsmarkt
 • Welke lessen trekken uit het diversiteitsbeleid in de arbeidsmarkt van Vlaanderen? / Quelles leçons tirer de la politique de diversité dans l’emploi promue en Flandre?
 • Gelijk loon voor vrouwen en mannen op de Europese en Belgische arbeidsmarkt / Égalité salariale entre les femmes et les hommes sur le marché du travail belge et européen
 • L’expérience du gender mainstreaming en Belgique : ambition vs. appropriation de l’outil / De ervaring met gender mainstreaming in België : ambitie vs. gebrekkige implementatie van het instrument