€ 159,00 incl. btw € 150,00 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Hoe legt u als zelfstandige een fiscaal vriendelijke pensioenspaarpot aan?

Maak de juiste keuzes en laat de fiscus maximaal meebetalen!

Boek | 6e editie 2020 | België | Wim De Buyser, Marc Van Ginderachter
Beschrijving

Een Tips & Advies-Boek over... 

samengevat

Dit geactualiseerd boek leert u als zelfstandige welke aangepaste of nieuwe strategieën u moet volgen bij het voordelig opbouwen van een zo groot mogelijke pensioenspaarpot. U krijgt een antwoord op de vraag "Ben ik (nog wel) goed bezig met de opbouw van mijn pensioenspaarpot?" Ook als u nog niets of weinig  opgebouwd heeft, kunt u nog een inhaalbeweging doen en heel wat besparen via de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de sociale zekerheid.

Zo bent u er zeker van dat u voldoende koopkracht behoudt nadat u stopt met het uitoefenen van uw beroepsactiviteiten. We bekijken ook vanaf welke leeftijd u uw pensioenspaarpot kunt opnemen en hoe u vervroegd kunt opnemen om vastgoed aan te schaffen.

in detail

Om u te begeleiden om een fiscaal gunstig én veilig extra pensioen op te bouwen, behandelen we op een gestructureerde manier de voor- en nadelen en de werking van 6 verschillende opties:

  1. Groepsverzekering of IPT
  2. VAPZ
  3. Sociaal VAPZ
  4. POZ
  5. Pensioensparen
  6. Individuele levensverzekering

Als zelfstandige heeft u een laag wettelijk pensioen. U moet dus extra's opbouwen. In dit boek tonen we wat de dag van vandaag de optimale mix is, rekening houdend met uw situatie en alle recente (fiscale) wijzigingen. Zo bent u er zeker van dat uw inspanningen voor een optimale pensioenopbouw ook succesvol zijn op de dag waarop u effectief met pensioen gaat.


Voor wie ?

Dit Tips & Advies-Boek is er speciaal voor... 

iedere zelfstandige

  • die via de ideale mix van mogelijkheden een fiscaal vriendelijke pensioenspaarpot wil opbouwen

de advsieur

  • die zijn cliënten optimaal wil adviseren over dit onderwerp
Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789464150094
Reeksnaam Reeks Tips & Advies
Beschikbaarheid In voorraad
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Publicatiedatum 8 nov. 2020
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

In dit Tips & Advies-Boek leest u...

Inhoudstafel

Voorwoord

Deel I - Groepsverzekering of IPT

1. Schema

2. Algemeen

2.1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?

2.2. Welke verzekeringen kunnen er zoal onder­gebracht worden in een groeps­verzekering? Welke heeft u echt nodig?

2.3. Wat is een ‘klassieke’ groepsverzekering?

2.4. Wat is een Universal Life-groepsverzekering?

2.5. Op welke leeftijd sluit u het best een groeps­verzekeringscontract? Kunt u iets anders doen in afwachting van een groeps­verzekering?

2.6. Tot welke leeftijd laat u uw contract het best lopen en waarom?

2.7. Wat moet zeker wel of niet in uw contract staan?

2.8. Welke informatie moet u bezorgen aan uw verzekeraar?

2.9. Op welk moment moet de uitkering voorzien worden: op uw 60ste of op uw 65ste verjaardag of beter aan het einde van dat jaar/in het begin van het volgende jaar?

2.10. Wie kunt u aanduiden als begunstigde van uw groepsverzekering indien u overlijdt vóór de uitkering?

2.11. Waarop moet u letten bij het vergelijken van verzekeraars?

2.12. Kunt u nog aan ‘gewoon’ pensioensparen doen als u een groepsverzekering heeft? Is een groepsverzekering m.a.w. combineer­baar met pensioensparen?

2.13. Is een groepsverzekering combineerbaar met het zgn. langetermijnsparen?

2.14. Is een groepsverzekering combineerbaar met een VAPZ?

2.15. Is een groepsverzekering combineerbaar met een POZ?

2.16. Wat gebeurt er met uw groepsverzekeringen indien uw vennootschap failliet gaat?

2.17. Wat gebeurt er met uw groepsverzekering indien u uw vennootschap (vervroegd) vereffent?

2.18. Is een groepsverzekering wel veilig (in tijden van financiële crisis)?

3. Premie

3.1. Wie betaalt de premie?

3.2. Zijn de premies die de vennootschap voor u betaalt ook bij u belastbaar?

3.3. Welk fiscaal voordeel levert de premie op?

3.4. Bent u verplicht om een overlijdensdekking te voorzien?

3.5. Hoeveel instapkosten betaalt u (en op welk bedrag worden die berekend)?

3.6. Hoeveel beheerskosten betaalt u?

3.7. Met welke andere kosten moet u rekening houden?

3.8. Zijn al die kosten fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap?

3.9. Welke taks is er verschuldigd op de premie?

3.10. Zijn de winstdeelnames tijdens de opbouw onderworpen aan een taks?

3.11. Hoeveel premie is er fiscaal toegelaten?

3.12. Zijn de premies zonder meer aftrekbaar voor uw vennootschap?

3.13. Wat houdt die 80%-grens nu concreet in?

3.14. Hoeveel gaat er van de brutopremie af?

3.15. Hoeveel bedraagt de nettopremie als uw vennootschap een brutopremie van € 990 kan besteden?

3.16. Kunt u premies storten voor het verleden (m.a.w. voor de jaren waarin u nog geen groepsverzekering had)?

3.17. Zijn er sociale bijdragen verschuldigd op de premie?

3.18. Kunt u net vóór de vereffening van uw vennoot­schap nog een backservicepremie storten?

3.19. Kunt u uw groepsverzekering (het reeds opgebouwde kapitaal) gebruiken om een onroerend goed aan te kopen?

3.20. Waar kunt u informatie met betrekking tot uw groepsverzekering vinden?

4. Hoeveel rendement kunt u verwachten op uw premie?

4.1. Welke beleggingen kunt u kiezen? Wat met Tak 21- en Tak 23-producten?

4.2. Wat is een ‘dynamische’ groepsverzekering?

4.3. Bent u op lange termijn beter af met een dynamische of met een klassieke formule?

4.4. Kunt u achteraf nog ‘switchen’ van een klassieke naar een dynamische formule of omgekeerd? Zo ja, hoeveel kost dat?

4.5. Kan dit rendement wijzigen tijdens de looptijd van uw contract?

4.6. Welke impact heeft de leeftijd van uitkering op het rendement?

4.7. Wat is de impact van de crisis op het rendement van uw groepsverzekering?

5. Uitkering

5.1. Worden de uitkeringen belast?

5.2. Wordt u belast op het volledig opgebouwd kapitaal?

5.3. Hoeveel belastingen betaalt u op het bedrag dat u uitbetaald krijgt?

5.4. Moet u stoppen met werken om de gunstige aanslagvoet te genieten?

5.5. Effectief ‘actief’ blijven tot 65 jaar: slechts 10% belastingen?

5.6. Betaalt u ook sociale bijdragen op het bedrag dat u uitgekeerd krijgt?

5.7. Welke andere bedragen worden afgehouden van het bedrag dat u uitgekeerd krijgt?

5.8. Moet u uw pensioenkapitaal nog aangeven?

5.9. Moet u zich een kapitaal laten uitkeren of kunt u ook kiezen voor een tijdelijke of levenslange rente?

5.10. Kunt u uw groepsverzekering in het buiten­land laten uitbetalen? Heeft dat voor- of nadelen? Kunt u in bepaalde landen uw groeps­verzekering belastingvrij laten uitkeren?

5.11. Wat als u een voorschot opgenomen heeft? Hoe wordt dit verrekend bij de uitkering?

5.12. Hoe wordt u belast als u een voorschot opgenomen heeft?

5.13. Wordt de eventuele winstdeelname belast?

5.14. Hoeveel kapitaal ontvangt u en hoeveel houdt u daar netto van over (na belastingen)?

6. Successierechten (erfbelasting)

6.1. Wie krijgt het kapitaal bij uw overlijden?

6.2. Betalen uw erfgenamen successierechten (erfbelasting) op het kapitaal bij uw overlijden?

6.3. U had al een groepsverzekering toen u nog werknemer was, wat kunt u dan doen om de successierechten (erfbelasting) te beperken?

7. Omzetting interne pensioenvoorziening in echte groepsverzekering

7.1. Interne pensioenvoorziening niet meer toegelaten

7.2. Hoe en wanneer moet de omzetting gebeuren?

7.3. Waarop moet u zoal letten bij een omzetting?

Deel II - VAPZ

1. Schema

2. Algemeen

2.1. Wat is een VAPZ?

2.2. Met wie kunt u een VAPZ afsluiten?

2.3. Is een VAPZ in bepaalde gevallen verplicht of is het volledig vrij?

2.4. Welke verzekeringen kunnen zoal ondergebracht worden in een VAPZ en welke heeft u echt nodig?

2.5. Heeft een VAPZ invloed op uw wettelijk pensioen?

2.6. Tot welke leeftijd kunt u een VAPZ onderschrijven?

2.7. Moet u eerst een medische keuring ondergaan als u een VAPZ afsluit?

2.8. Wat is de pensioenovereenkomst?

2.9. Wie kan een VAPZ afsluiten?

2.10. Kunt u een contract sluiten tot 60 jaar of moet dat altijd tot 65 jaar?

2.11. Moet u daarvoor bij uw sociale kas zijn of kan het ook bij de bank of via uw makelaar?

2.12. Moet u altijd bij dezelfde verzekeraar blijven?

2.13. U betaalt de maximale sociale bijdrage. Is dat voor u dan ook interessant?

2.14. Kunt u een VAPZ combineren met een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT)?

2.15. Kunt u uw VAPZ combineren met een POZ?

2.16. Kunt u uw VAPZ combineren met een contract langetermijnsparen?

2.17. Kunt u nog aan gewoon pensioensparen doen als u een VAPZ heeft? Is een VAPZ m.a.w. combineerbaar met het pensioen­sparen?

2.18. Wie krijgt de uitkering?

2.19. Is uw VAPZ veilig (in tijden van financiële crisis)?

2.20. Wat als u failliet gaat?

2.21. U heeft uw sociale bijdragen niet betaald. Kunt u dan een VAPZ aangaan?

3. Premie

3.1. Wie betaalt de premie?

3.2. Welk fiscaal voordeel levert de premie op?

3.3. U heeft een uitstel voor het betalen van uw sociale bijdragen omwille van de coronacrisis. Heeft dit invloed op uw VAPZ-bijdragen?

3.4. Is de 80%-regel ook op uw VAPZ van toepassing?

3.5. Levert de premie ook een besparing van uw sociale bijdragen op?

3.6. Wat is de totale besparing op uw premie?

3.7. Hoeveel premie kan of moet er betaald worden?

3.8. Moet u elk jaar hetzelfde percentage storten of mag u dat ook vrij kiezen?

3.9. Moet u per kwartaal betalen of kan dat ook maandelijks of één keer per jaar?

3.10. Kunt u op 31 december nog betalen voor het hele jaar?

3.11. Betaalt u het best in het begin van het jaar of op het einde?

3.12. Kunt u één jaar overslaan en het jaar erop een inhaalbeweging doen?

3.13. Wat als er in een bepaald jaar geen/minder premie betaald wordt (overschot ‘overdraagbaar’?)?

3.14. Wat als er in een bepaald jaar meer premie betaald wordt?

3.15. Kunt u premies storten voor het verleden (m.a.w. voor de jaren waarin u nog geen VAPZ had)?

3.16. Wat is uw zgn. referentie-inkomen en waar vindt u dat?

3.17. Als u zelfstandige wordt in het tweede kwartaal, kunt u dan al een volledige VAPZ-jaarpremie betalen voor dat jaar?

3.18. Hoe zit dat in het jaar waarin u met pensioen gaat? Kunt u nog een volledige VAPZ-jaarpremie betalen voor dat jaar?

3.19. Uw inkomen komt uit meerdere vennoot­schappen. Hoeveel premie mag u dan storten in een VAPZ?

3.20. Moet u eerst uw sociale bijdragen betalen en dan uw VAPZ?

3.21. Hoeveel gaat er van de brutopremie af?

3.22. U betaalt de maximale sociale bijdrage. Is dat voor u dan ook interessant?

3.23. Zijn er sociale bijdragen verschuldigd op de premie?

3.24. Hoeveel bedragen de nettopremie en de nettokosten indien u een brutopremie van € 990 stort?

3.25. Zijn de winstdeelnames tijdens de opbouw onderworpen aan een taks?

3.26. Kunt u uw VAPZ (het reeds opgebouwd kapitaal) gebruiken om een onroerend goed aan te kopen?

3.27. Waar kunt u informatie met betrekking tot uw VAPZ vinden?

4. Hoeveel rendement kunt u verwachten op een premie van € 990?

4.1. Tak 21 vs. Tak 23

4.2. Universal Life

4.3. Dynamische formule

4.4. Kan het rendement wijzigen tijdens de looptijd van uw contract?

4.5. Welke impact heeft uw leeftijd bij uitkering op het rendement?

4.6. Welke impact hebben de (para)fiscale regels op uw rendement?

4.7. Indien u niet tevreden bent over het rendement van uw VAPZ, kunt u dan overstappen naar een andere verzekeraar?

5. Uitkering

5.1. Wanneer krijgt u uw uitkering?

5.2. Kunt u ervoor kiezen om uw geld in de vorm van een kapitaal te ontvangen of in de vorm van een maandelijkse uitkering?

5.3. Hoeveel sociale bijdragen worden er afgehouden?

5.4. Wordt de eventuele winstdeelname belast?

5.5. Hoeveel belastingen betaalt u?

5.6. Welke andere kosten worden nog afgehouden?

5.7. Hoeveel kapitaal ontvangt u en hoeveel houdt u daar netto van over (na belastingen)?

5.8. Geldt die fictieve rente ook als u geen kapitaal gekregen heeft, maar een jaarlijkse rente krijgt?

5.9. Is het zinvol om uw pensioenkapitaal in het buitenland te laten uitbetalen?

5.10. Wat als u een voorschot opgenomen heeft? Hoe wordt dit verrekend bij de uitkering?

6. Successierechten (erfbelasting)

6.1. Wie krijgt het kapitaal bij uw overlijden?

6.2. Moeten er successierechten (of erfbelasting) betaald worden?

Deel III - Sociaal VAPZ

1. Schema

2. Algemeen

2.1. Wat is een sociaal VAPZ?

2.2. Met wie kunt u een sociaal VAPZ afsluiten?

2.3. Wat is de pensioenovereenkomst en het solidariteitsreglement?

2.4. Heeft een sociaal VAPZ invloed op uw wettelijk pensioen?

2.5. Tot welke leeftijd kunt u een sociaal VAPZ onderschrijven?

2.6. Moet u eerst een medische keuring ondergaan als u een sociaal VAPZ afsluit?

2.7. Wie kan een sociaal VAPZ afsluiten?

2.8. Kunt u een contract sluiten tot 60 jaar of moet dat altijd tot 65 jaar?

2.9. Moet u daarvoor bij uw sociale kas zijn of kan het ook bij de bank of via uw makelaar?

2.10. Moet u altijd bij dezelfde verzekeraar blijven?

2.11. U betaalt de maximale sociale bijdrage. Is dat voor u dan ook interessant?

2.12. Kunt u een sociaal VAPZ combineren met een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT)?

2.13. Kunt u uw sociaal VAPZ combineren met een contract ‘langetermijnsparen’?

2.14. Kunt u nog aan gewoon pensioensparen doen als u een sociaal VAPZ heeft? Is een sociaal VAPZ m.a.w. combineerbaar met het pensioensparen?

2.15. Kunt u uw sociaal VAPZ combineren met een POZ?

2.16. Wie krijgt de uitkering?

2.17. Is uw sociaal VAPZ veilig (in tijden van financiële crisis)?

2.18. Wat als u failliet gaat?

2.19. U heeft uw sociale bijdragen niet betaald. Kunt u dan een sociaal VAPZ aangaan?

3. Premie

3.1. Wie betaalt de premie?

3.2. Welk fiscaal voordeel levert de premie op?

3.3. U heeft een uitstel voor het betalen van uw sociale bijdragen omwille van de coronacrisis. Heeft dit invloed op uw sociaal VAPZ-bijdragen?

3.4. Levert de premie ook een besparing van uw sociale bijdragen op?

3.5. Hoeveel premie kan of moet er betaald worden?

3.6. Wat is de totale besparing op uw premie?

3.7. Wat als er in een bepaald jaar geen/minder premie betaald wordt (overschot ‘overdraagbaar’?)?

3.8. Wat als er in een bepaald jaar meer premie betaald wordt?

3.9. Kunt u premies storten voor het verleden (m.a.w. voor de jaren waarin u nog geen sociaal VAPZ had)?

3.10. Moet u per kwartaal betalen of kan dat ook maandelijks of één keer per jaar?

3.11. Kunt u op 31 december nog betalen voor het ganse jaar?

3.12. Betaalt u het best in het begin van het jaar of aan het einde?

3.13. Wat is uw zgn. referentie-inkomen en waar vindt u dat?

3.14. Als u zelfstandige wordt in het tweede kwartaal, kunt u dan al een volledige sociaal VAPZ-jaarpremie betalen voor dat jaar?

3.15. Hoe zit dat in het jaar waarin u met pensioen gaat? Kunt u nog een volledige VAPZ-jaarpremie betalen voor dat jaar?

3.16. Uw inkomen komt uit meerdere vennootschappen. Hoeveel premie mag u dan storten in een sociaal VAPZ?

3.17. Moet u eerst uw sociale bijdragen betalen en dan uw sociaal VAPZ?

3.18. Hoeveel gaat er van de brutopremie af?

3.19. Zijn er sociale bijdragen verschuldigd op de premie?

3.20. Hoeveel bedragen de nettopremie en de nettokosten indien u een brutopremie van € 990 stort?

3.21. Zijn de winstdeelnames tijdens de opbouw onderworpen aan een taks?

3.22. Kunt u uw sociaal VAPZ (het reeds opgebouwd kapitaal) gebruiken om een onroerend goed aan te kopen?

3.23. Waar kunt u informatie met betrekking tot uw sociaal VAPZ vinden?

4. Hoeveel rendement kunt u verwachten op een premie van € 990?

4.1. Tak 21 – Klassieke vs. dynamische formule

4.2. Kunt u uw spaarpremies beleggen in een Tak 23?

4.3. Is een tussentijdse switch naar een andere formule mogelijk?

4.4. Kan het rendement wijzigen tijdens de looptijd van uw contract?

4.5. Welke impact heeft uw leeftijd bij uitkering op het rendement?

4.6. Welke impact hebben de nieuwe (para)fiscale regels op uw rendement?

5. Uitkering bij uw pensionering

5.1. Wanneer krijgt u uw uitkering?

5.2. Kunt u ervoor kiezen om uw geld in de vorm van een kapitaal te ontvangen of in de vorm van een maandelijkse uitkering?

5.3. Hoeveel sociale bijdragen worden er afgehouden?

5.4. Wordt de eventuele winstdeelname belast?

5.5. Hoeveel belastingen betaalt u?

5.6. Welke andere kosten worden nog afgehouden?

5.7. Hoeveel kapitaal ontvangt u en hoeveel bedraagt de netto-uitkering?

5.8. Is het zinvol om uw pensioenkapitaal in het buitenland te laten uitbetalen?

6. Successierechten (erfbelasting)

6.1. Wie krijgt het kapitaal bij uw overlijden?

6.2. Moeten er successierechten (erfbelasting) betaald worden?

Deel IV - POZ

1. Schema

2. Algemeen

2.1. Wat is een POZ?

2.2. Welke verzekeringen kunnen zoal ondergebracht worden in een POZ en welke heeft u echt nodig?

2.3. Vanaf welke datum kunt u een POZ onderschrijven?

2.4. Tot welke leeftijd kunt u een POZ onderschrijven?

2.5. Wat is de pensioenovereenkomst?

2.6. Wie kan een POZ afsluiten?

2.7. Kunt u een contract sluiten tot 60 jaar of moet dat altijd tot 65 jaar?

2.8. Moet u altijd bij dezelfde verzekeraar blijven?

2.9. Kunt u een POZ combineren met een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging (IPT)?

2.10. Kunt u uw POZ combineren met een VAPZ?

2.11. Kunt u uw POZ combineren met een contract langetermijnsparen?

2.12. Kunt u nog aan gewoon pensioensparen doen als u een POZ heeft? Is een POZ m.a.w. combineerbaar met het pensioensparen?

2.13. Wie krijgt de uitkering?

2.14. Is uw POZ veilig (in tijden van financiële crisis)?

2.15. Wat als u failliet gaat?

3. Premie

3.1. Wie betaalt de premie?

3.2. Welk fiscaal voordeel levert de premie op?

3.3. Hoeveel instapkosten betaalt u (en op welk bedrag worden die berekend)?

3.4. Hoeveel beheerskosten betaalt u?

3.5. Met welke andere kosten moet u rekening houden?

3.6. Zijn al die kosten voor u fiscaal aftrekbaar?

3.7. Welke taks is er verschuldigd op de premie?

3.8. Zijn de winstdeelnames tijdens de opbouw onderworpen aan een taks?

3.9. Hoeveel premie is er fiscaal toegelaten?

3.10. Welke voorwaarden moeten nageleefd worden voor een belastingvermindering?

3.11. Wat houdt die aangepaste 80%-grens nu concreet in?

3.12. Hoeveel gaat er van de brutopremie af?

3.13. Hoeveel bedraagt de nettopremie als u een brutopremie van € 990 kunt besteden?

3.14. Zijn er sociale bijdragen verschuldigd op de premie?

3.15. Kunt u uw POZ (het reeds opgebouwde kapitaal) gebruiken om een onroerend goed aan te kopen?

3.16. Waar kunt u informatie met betrekking tot uw POZ vinden?

4. Hoeveel rendement kunt u verwachten op uw premie?

4.1. Welke beleggingen kunt u kiezen? Wat met Tak 21- en Tak 23-producten?

4.2. Wat is een ‘dynamische’ POZ?

4.3. Bent u op lange termijn beter af met een dynamische of een klassieke formule?

4.4. Kunnen rendementen wijzigen tijdens de looptijd van uw contract?

5. Uitkering

5.1. Worden de uitkeringen belast?

5.2. Wordt u belast op het volledig opgebouwd kapitaal?

5.3. Hoeveel belastingen betaalt u op het bedrag dat u uitbetaald krijgt?

5.4. Moet u stoppen met werken om de gunstige aanslagvoet te genieten?

5.5. Betaalt u ook sociale bijdragen op het bedrag dat u uitgekeerd krijgt?

5.6. Welke andere bedragen worden afgehouden van het bedrag dat u uitgekeerd krijgt?

5.7. Moet u uw pensioenkapitaal nog aangeven?

5.8. Wat als u een voorschot opgenomen heeft? Hoe wordt dit verrekend bij de uitkering?

5.9. Hoe wordt u belast als u een voorschot opgenomen heeft?

5.10. Wordt de eventuele winstdeelname belast?

5.11. Hoeveel kapitaal ontvangt u en hoeveel houdt u daar netto van over (na belastingen)?

6. Successierechten (erfbelasting)

6.1. Wie krijgt het kapitaal bij uw overlijden?

6.2. Moeten er successierechten (erfbelasting) betaald worden?

Deel V - Pensioensparen

1. Schema

2. Algemeen

2.1. Wat is pensioensparen?

2.2. Welke soort pensioensparen is de beste?

2.3. Welke verzekeringen kunnen er zoal ondergebracht worden in een pensioenspaarverzekering?

2.4. Tot welke leeftijd kunt u een contract pensioensparen onderschrijven?

2.5. Tot welke leeftijd laat u uw contract het best lopen en waarom?

2.6. Kunt u nog aan pensioensparen doen als u een groepsverzekering heeft? Is een groepsverzekering m.a.w. combineerbaar met het pensioensparen?

2.7. Is het pensioensparen combineerbaar met een VAPZ?

2.8. Is het pensioensparen combineerbaar met het zgn. langetermijnsparen?

2.9. Is het pensioensparen combineerbaar met een zgn. POZ?

2.10. Is pensioensparen wel veilig (in tijden van financiële crisis)?

3. Premie

3.1. Wie betaalt de premie?

3.2. Hoeveel premie kan of moet er betaald worden?

3.3. Welk fiscaal voordeel levert de premie op?

3.4. Aan welke voorwaarden moet uw contract voldoen om een belastingvoordeel te genieten?

3.5. Kunt u nog premies storten na het jaar waarin u 64 jaar wordt?

3.6. Hoeveel gaat er van de brutopremie af?

3.7. Hoeveel bedraagt de nettopremie en het extra loon indien u een brutopremie van € 990 stort?

3.8. Kunt u premies storten voor het verleden (m.a.w. voor de jaren waarin u nog geen pensioensparen had)?

3.9. Zijn de eventuele winstdeelnames tijdens de opbouw onderworpen aan een taks?

4. Hoeveel rendement kunt u verwachten op een premie van € 990?

4.1. Pensioenspaarverzekering

4.2. Pensioenspaarfonds

4.3. Is een tussentijdse switch naar een andere formule mogelijk?

4.4. Kan het rendement wijzigen tijdens de looptijd van uw contract?

4.5. Welke impact heeft de leeftijd van de uitkering op het rendement?

4.6. Kunt u een voorschot nemen op uw pensioensparen?

5. Uitkering

5.1. Wanneer vraagt u het best uw geld op?

5.2. Hoeveel sociale bijdragen worden er afgehouden?

5.3. Wordt de eventuele winstdeelname belast?

5.4. Hoeveel belastingen betaalt u?

5.5. Welke andere kosten worden nog afgehouden?

5.6. Hoeveel kapitaal ontvangt u en hoeveel bedraagt de netto-uitkering?

5.7. Is het zinvol om uw pensioenkapitaal in het buitenland te laten uitbetalen?

5.8. Wat als u een voorschot opgenomen heeft? Hoe wordt dit verrekend bij de uitkering?

5.9. Hoe wordt u belast als u een voorschot opgenomen heeft?

6. Successierechten (erfbelasting)

6.1. Wie krijgt het kapitaal bij uw overlijden?

6.2. Moeten er successierechten (erfbelasting) betaald worden?

Deel VI - Individuele levensverzekering

1. Schema

2. Algemeen

2.1. Wat is een individuele levensverzekering?

2.2. Wat kunt u onderbrengen in een individuele levensverzekering?

2.3. Wat is een ‘klassieke’ levensverzekering?

2.4. Wat is een Universal Life-levensverzekering?

2.5. Op welke leeftijd sluit u het best een levensverzekeringscontract? Kunt u iets anders doen in afwachting van een levensverzekering?

2.6. Tot welke leeftijd laat u uw contract het best lopen en waarom?

2.7. Wat moet er zeker wel of niet in uw contract staan?

2.8. Welke informatie moet u bezorgen aan uw verzekeraar?

2.9. Op welk moment moet de uitkering voorzien worden: op uw 65ste verjaardag of beter op het einde van dat jaar/het begin van het volgende jaar?

2.10. Wie kunt u aanduiden als begunstigde van uw levensverzekering indien u overlijdt vóór de uitkering?

2.11. Wat indien u uw ex-echtgeno(o)t(e) aangeduid heeft als begunstigde bij overlijden?

2.12. Waarop moet u letten bij het vergelijken van verzekeraars?

2.13. Kunt u nog aan ‘gewoon’ pensioensparen doen als u reeds aan langetermijnsparen doet?

2.14. Is het langetermijnsparen combineerbaar met een groepsverzekering?

2.15. Is het langetermijnsparen combineerbaar met een VAPZ?

2.16. Is het langetermijnsparen combineerbaar met een POZ?

2.17. Is een levensverzekering wel veilig (in tijden van financiële crisis)?

2.18. Wat is de impact van de crisis op het rendement van uw levensverzekering?

3. Premie

3.1. Wie betaalt de premie?

3.2. Hoeveel premie kan of moet er betaald worden?

3.3. Welk fiscaal voordeel levert de premie op?

3.4. Aan welke voorwaarden moet uw contract voldoen om een belastingvoordeel te genieten?

3.5. Welk(e) attest(en) moet uw verzekeraar u bezorgen?

3.6. Kunt u nog premies storten na uw 65ste?

3.7. Heeft het zin om al met het langetermijn­sparen te beginnen als u nog een hypothecaire lening heeft lopen?

3.8. Hoeveel gaat er van de brutopremie af?

3.9. Hoeveel bedraagt de nettopremie en het extra loon indien u een brutopremie van € 990 stort?

3.10. Kunt u premies storten voor het verleden (m.a.w. voor de jaren waarin u nog geen individuele levensverzekering had)?

4. Hoeveel rendement kunt u verwachten op een premie van € 990?

4.1. Tak 21 vs. Tak 23

4.2. Dynamische formule

4.3. Is een tussentijdse switch naar een andere formule mogelijk?

4.4. Kan het rendement wijzigen tijdens de looptijd van uw contract?

4.5. Bent u op lange termijn beter af met een dynamische of met een klassieke formule?

4.6. Welke impact heeft uw leeftijd bij uitkering op het rendement?

4.7. Welke impact hebben fiscale regels op uw rendement?

4.8. Zijn de winstdeelnames tijdens de opbouw onderworpen aan een taks?

4.9. Kunt u een voorschot nemen op uw levensverzekering?

5. Uitkering

5.1. Hoeveel sociale bijdragen worden er afgehouden?

5.2. Wordt de eventuele winstdeelname belast?

5.3. Hoeveel belastingen betaalt u?

5.4. Wordt u steeds belast op de uitkering?

5.5. Welke andere kosten worden nog afgehouden?

5.6. Hoeveel kapitaal ontvangt u en hoeveel bedraagt de netto-uitkering?

5.7. Is het zinvol om uw pensioenkapitaal in het buitenland te laten uitbetalen?

5.8. Wat als u een voorschot opgenomen heeft? Hoe wordt dit verrekend bij de uitkering?

5.9. Hoe wordt u belast als u een voorschot opgenomen heeft?

6. Successierechten

6.1. Wie krijgt het kapitaal bij uw overlijden?

6.2. Moeten er successierechten (of erfbelasting) betaald worden?