€ 137,80 incl. btw € 130,00 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Vermogens- en successieplanning in een internationale context

Over de grenzen heen erven en schenken: van buitenlandse goederen, door of aan wie in het buitenland woont, ...

Boek | 1ste editie 2020 | België | Anne Meyus, Bruno Bosch
Beschrijving

Een Tips & Advies-Dossier over... 

samengevat

Steeds meer Belgen verlaten hun eigen land en verhuizen naar het buitenland om te studeren, te werken, te huwen of van hun pensioen te genieten. Meer dan 40.000 Belgen hebben een tweede verblijf in het buitenland. Jonge mensen gaan ook steeds vaker samenwonen of huwen met een partner met een andere nationaliteit. Jaarlijks vallen ongeveer 450.000 nalatenschappen open met een internationaal karakter.

Deze internationalisering heeft belangrijke gevolgen voor schenkingen, voor demanier waarop uw nalatenschap achteraf verdeeld wordt en voor de successierechten. Internationale nalatenschappen zijn complex en geven vaak aanleiding tot een conflict tussen de verschillende rechtsstelsels. Dit dossier legt u de ingewikkelde regelgeving uit, bekijkt welk recht van toepassing is op uw relatievermogen en op de verdeling van uw nalatenschap en verduidelijkt welkesuccessierechten u in uw situatie moet betalen.

Dit dossier informeert u in zeer duidelijke, concrete taal hoe een nalatenschap in een internationale context verdeeld en belast wordt. Daarbij spelen niet enkel de woonplaats en de (buitenlandse) bezittingen van de overledene een belangrijke rol, maar kan ook de woonplaats van de erfgenamen een invloed hebben.

Dit dossier bestudeert ook de gevolgen van deze internationalisering op hettoepasselijke erfrecht en het successierecht, want zelfs na de Europeseharmonisering blijven internationale nalatenschappen uitermate complex.

Na het lezen van dit dossier weet u hoe u uw vermogen en uw nalatenschap in een internationaal kader optimaal moet beheren.


Voor wie ?

Dit Tips & Advies-Dossier is er speciaal voor... 

de zelfstandige, de bedrijfsleider en de vrije beroeper

  • die zijn vermogen in een internationale context wil structureren voor een optimale overdracht later.   
Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789461359490
Reeksnaam Reeks Tips & Advies
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 57 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Indicator
Taal Nederlands
Publicatiedatum 11 mrt. 2020
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

In dit Tips & Advies-Dossier leest u...

Inhoudstafel

Inleiding

Deel I – Hoe wordt een nalatenschap in een internationale context verdeeld?

1. De Europese erfrechtverordening

1.1. Toepassingsgebied

1.2. Welke rechter is bevoegd?

1.3. Welk (erf)recht is van toepassing?

1.4. De getrouwde of samenwonende erflater

1.5. De erfgenamen

1.6. Schema

2. Schenkingen

2.1. Algemeen

2.2. Welk recht is van toepassing?

2.3. Vormvereisten van de schenking

3. Testamenten

Deel II – Hoe wordt een nalatenschap in een internationale context belast?

Inleiding

1. De erflater is een rijksinwoner

1.1. Belgische successierechten/erfbelasting

1.2. Buitenlandse successierechten

1.3. Andere buitenlandse belastingen

1.4. Het vermijden van dubbele belasting

2. De erflater is een niet-rijksinwoner

3. Schenkingsrechten

3.1. Belgische schenkingsrechten/schenkbelasting

3.2. Buitenlandse schenkingsrechten

3.3. Dubbele belasting

3.4. Het vermijden van dubbele belasting

Deel III – Besluit