€ 120,00 incl. btw € 113,21 excl. btw
Studentenprijs: € 50,00
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

Code | 6e editie 2022 | België | Constant De Koninck, Peter Flamey
Beschrijving

Deze zesde editie van het Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten - Geannoteerd met recente rechtspraak van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State biedt de rechtspraktizijn in één handzame codex de Belgische wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten, van toepassing na het inwerkingtreden van de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016 en de Concessiewet van dezelfde datum
In totaal zijn in dit wetboek vijf wetten, twaalf koninklijke besluiten en twee ministeriële besluiten opgenomen die inzonderheid de overheidsopdrachten in de klassieke en de speciale sectoren, de concessie-overeenkomsten en de overheidsopdrachten op defensie- en veiligheidsgebied tot voorwerp hebben. Vanzelfsprekend zijn eveneens de Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013 en de wet- en regelgeving inzake de erkenning van aannemers opgenomen.

De editie 2022 van het Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten is verder verrijkt met meer dan 250 fundamentele arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State, welke rechtspraak onder de vorm van abstracts werd verwerkt in dit wetboek (een vermeerdering met 50 arresten ten opzichte van de editie 2020). Met deze rechtspraak beschikt de gebruiker over een belangrijke bijkomende informatiebron alsook een praktisch interpretatiemiddel waardoor een scherper juridisch perspectief van – vaak abstracte – rechtsnormen en –begrippen kan worden bereikt. In de editie 2022 is ook de rechtspraak van de Raad van State met betrekking tot het schadevergoedingscontentieux op grond van artikel 11bis Raad van State-Wet opgenomen.
Met het oog op een maximale gebruiksvriendelijkheid bij het consulteren van voorliggend wetboek zijn de Overheidsopdrachtenwet van 17 juni 2016, het KB Plaatsing Klassieke Sectoren van 18 april 2017 en het KB Algemene Uitvoeringsregels van 14 januari 2013 – de basiswet- en regelgeving voor het leeuwendeel van de overheidsopdrachten die van lokaal tot federaal niveau worden geplaatst – ontsloten door een exhaustief trefwoordenregister, worden alle normatieve akten voorafgegaan door een inhoudstafel en zijn de teksten en hun artikelen voorzien van uitgebreide wetshistorieken wat de oriëntatie ratione temporis aanzienlijk vergemakkelijkt.
Alle teksten werden gecoördineerd tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2022

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Wetboek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400014589
Reeksnaam Geannoteerde Wetboeken
Gewicht 820 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 466 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 4 feb. 2022
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Nee
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels