€ 166,00 incl. btw € 156,60 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Accessoriteit in het vermogensrecht

Boek | 1ste editie 2014 | België | Koen Swinnen
Beschrijving

Accessoriteit of ‘bijzaak volgt hoofdzaak’ doorkruist het gehele vermogensrecht. Zowel in het zekerheden- en goederenrecht als in het verbintenissen- en contractenrecht is het prominent aanwezig. Toch zijn de precieze inhoud en de grenzen van dit leerstuk tot op vandaag hoogst onduidelijk en nauwelijks bestudeerd gebleven. Essentiële vragen als ‘Wat is een accessorium?’, ‘Welke rechtsgevolgen sorteert accessoriteit precies?’ en ‘Maakt accessoriteit een algemeen rechtsbeginsel uit?’ konden daardoor niet worden beantwoord.

Het voorliggende werk brengt daar verandering in. Op een heldere en sterk rechtsvergelijkende wijze presenteert de auteur een algemene theorie van accessoriteit, die het gehele vermogensrecht omspant en achtereenvolgens de toepassingen, toepassingsvoorwaarden en functies van dit leerstuk uitkristalliseert. Daarbij komen de meest uiteenlopende rechtsfiguren aan bod, gaande van verjaring, nietigheid, onroerend door bestemming, natrekking en erfdienstbaarheden tot pand, hypotheek, borgtocht en zekerheidsrechten voor alle sommen en wordt niet nagelaten om talrijke voor de praktijk relevante vragen te beantwoorden. Slechts enkele voorbeelden zijn: de vraag of accessoire zekerheidsrechten en accessoire opstalrechten afzonderlijk vervreemd kunnen worden, de vraag of een eigendomsvoorbehoud een accessorium van de gewaarborgde schuldvordering uitmaakt en de vraag welke verweermiddelen de zekerheidssteller precies uit het accessoire karakter van het door hem toegestane zekerheidsrecht put.

Wat dit werk in het bijzonder interessant maakt, is het feit dat het algemene kenmerken van accessoria bevat, die als een checklist kunnen worden gebruikt om na te gaan of een welbepaald goed een accessorium is. Ongetwijfeld zal dit voor zowel de rechter als voor andere rechtspractici een nuttig instrument zijn bij het beantwoorden van de vaak moeilijke vraag welke rechten nu precies mee zijn overgegaan bij de overdracht van een schuldvordering of eigendomsrecht.
Het gedetailleerde trefwoordenregister, de logische structuur en het heldere taalgebruik zorgen voor een vlotte toegankelijkheid van dit boek, dat vandaag zonder meer het standaardwerk inzake accessoriteit is.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400004474
Reeksnaam Property Law Series
Gewicht 1100 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxvi + 546 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 13 jan. 2014
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudstafel
 • DEEL I. INLEIDEND GEDEELTE
 • Titel I. Probleemstelling en onderzoeksvragen
 • Titel II. Onderzoeksmethode
 • Titel III. Structuur van dit boek
 • DEEL II. TYPOLOGIE VAN ACCESSORITEIT
 • Titel I. Ontstaansaccessoriteit
 • Titel II. Tenietgaansaccessoriteit
 • Titel III. Omvangsaccessoriteit
 • Titel IV. Uitoefeningsaccessoriteit
 • Titel V. Tussenbesluit: structurele accessoriteit
 • Titel VI. Beschikkingsaccessoriteit
 • DEEL III. TOEPASSINGSVOORWAARDEN VOOR ACCESSORITEIT
 • Titel I. Het voorliggen van een hoofdgoed en een accessorium (eerste voorwaarde)
 • Titel II. De toepassing van accessoriteit werd niet uitgesloten (tweede voorwaarde)
 • DEEL IV. FUNCTIES VAN ACCESSORITEIT
 • Titel I. De beschermende functie van accessoriteit
 • Titel II. De vereenvoudigende functie van accessoriteit
 • DEEL V. ALGEMENE CONCLUSIES
 • Titel I. Algemene beschouwingen
 • Titel II. Beantwoording van de onderzoeksvragen
 • Bibliografie
 • Trefwoordenregister