Zekerheden 6 results

6 resultaten

 1. Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur

  Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur

  Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse van schuldeiserscontrole over het bestuur van financieel noodlijdende ondernemingen
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Frederik De Leo

  Dit boek biedt een systematische analyse en verantwoording van de verdeling van controlerechten bij ondernemingen in financiële moeilijkheden, met inbegrip van reorganisatie- en faillissementsprocedures.

  € 298,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Schuldeiser & rechtspersoon

  Schuldeiser & rechtspersoon

  Actio pauliana en aansprakelijkheid wegens benadeling van schuldeisers van vennootschappen en verenigingen
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Gillis Lindemans

  Om hun verhaalspositie te beschermen, kunnen schuldeisers een beroep doen op een eeuwenoude remedie: de pauliaanse vordering of (actio) pauliana. De auteur brengt in dit boek in kaart hoe schuldeisers en curatoren de pauliana kunnen inzetten tegen verschillende vormen van verhaalsbenadeling bij rechtspersonen. Daarbij komen concrete toepassingen aan bod, zoals openlijke of verkapte uitkeringen, leveraged buyouts en de onttrekking van vennootschapskansen.

  € 199,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht

  Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Elien Dewitte
  In dit boek wordt het concept feitelijke algemeenheid door de auteur volledig doorgrond. Op inductieve wijze wordt vervolgens de samenstelling en het werkingsmechanisme van de feitelijke algemeenheid blootgelegd. Daarbij wordt een eigen definitie van de feitelijke algemeenheid aangereikt, wordt de feitelijke algemeenheid afgebakend van rechtsalgemeenheden, worden homogene feitelijke algemeenheden onderscheiden van heterogene feitelijke algemeenheden en wordt voor het eerst een onderscheid geïntroduceerd tussen de statische en de dynamische dimensie van feitelijke algemeenheden.
  € 218,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Roerende zekerheden na de Pandwet

  Roerende zekerheden na de Pandwet

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Matthias E. Storme, Matthias Storme
  Het Belgische recht inzake zakelijke zekerheden is door de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 op de roerende zekerheden (“Pandwet”) en de reparatiewet van 25 december 2016 grondig gewijzigd. Dit boek bevat een diepgaande bespreking van de meeste aspecten van deze nieuwe wetgeving, alsook een inzicht in het Belgische recht inzake roerende zekerheden zoals het er na de inwerkingtreding van deze wetten uitziet.
  € 126,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen