Zekerheden 12 results

12 resultaten

 1. De Larcier Wetboeken – Deel I: Burgerlijk en gerechtelijk recht

  De Larcier Wetboeken – Deel I: Burgerlijk en gerechtelijk recht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Dit deel I omvat hoofdzakelijk teksten van privaatrecht (o.a. BW en Ger. W), verrijkt met talrijke annotaties. Met inbegrip van de nieuwe boeken van het BW: Boek I; Boek II, titel 3; Boek III; Boek IV, Boek V en Boek VIII.

  € 656,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 230,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Themis 2023-2024 nr. 128 Bijzondere overeenkomsten

  Themis 2023-2024 nr. 128 Bijzondere overeenkomsten

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Bernard Tilleman

  Dit Themis-cahier bundelt de bijdragen van het vormingsonderdeel Bijzondere overeenkomsten (academiejaar 2023-2024) van de Postacademische juridische vorming aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen KU Leuven.
  Met bijdragen over Koop; Huur; Aanneming; Vertegenwoordiging en tussenpersonen; Kleine contracten.

  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Tendensen Vermogensrecht 2022

  Tendensen Vermogensrecht 2022

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Renate Barbaix, Nicolas Carette

  De reeks Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het goederenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

  € 99,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur

  Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur

  Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse van schuldeiserscontrole over het bestuur van financieel noodlijdende ondernemingen
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Frederik De Leo

  Dit boek biedt een systematische analyse en verantwoording van de verdeling van controlerechten bij ondernemingen in financiële moeilijkheden, met inbegrip van reorganisatie- en faillissementsprocedures.

  € 298,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Schuldeiser & rechtspersoon

  Schuldeiser & rechtspersoon

  Actio pauliana en aansprakelijkheid wegens benadeling van schuldeisers van vennootschappen en verenigingen
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Gillis Lindemans

  Om hun verhaalspositie te beschermen, kunnen schuldeisers een beroep doen op een eeuwenoude remedie: de pauliaanse vordering of (actio) pauliana. De auteur brengt in dit boek in kaart hoe schuldeisers en curatoren de pauliana kunnen inzetten tegen verschillende vormen van verhaalsbenadeling bij rechtspersonen. Daarbij komen concrete toepassingen aan bod, zoals openlijke of verkapte uitkeringen, leveraged buyouts en de onttrekking van vennootschapskansen.

  € 199,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. De maatman voor het vermogensrecht in theorie en praktijk

  De maatman voor het vermogensrecht in theorie en praktijk

  Verspreide privaatrechtelijke opstellen
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Eric Dirix†

  De kwantitatief indrukwekkende en kwalitatief nog indrukwekkendere publicatielijst van Eric Dirix toont aan dat hij in elk deeldomein van het privaatrecht niet alleen thuis is, maar dat zijn publicaties een centrale plaats in dat huis innemen. In het dit boek pogen we wat duiding te geven bij de wetenschappelijke betekenis van zijn publicaties voor het privaatrecht. Dit boek bevat een bloemlezing van originele, innoverende en gezaghebbende bijdragen van de hand van Eric Dirix, zoals ze reeds eerder verschenen zijn in tal van boeken en tijdschriften.

  € 90,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen

  Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen

  Wetboek | 1ste editie 2017 | België | Jennifer Callebaut, Bernard Dubois, Bernard Dubois, Matthias Laevens, Elise Maes, Nathalie Ostijn
  Duiding Koop-Verkoop belicht alle toepasselijke regelgeving ivm onroerende goederen, uit burgerlijk, gerechtelijk, economisch, financieel, fiscaal, notarieel en administratief recht, insolventierecht,.. aan de hand van rechtspraak en doctrine
  € 144,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht

  Feitelijke algemeenheden in het privaatrecht

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Elien Dewitte
  In dit boek wordt het concept feitelijke algemeenheid door de auteur volledig doorgrond. Op inductieve wijze wordt vervolgens de samenstelling en het werkingsmechanisme van de feitelijke algemeenheid blootgelegd. Daarbij wordt een eigen definitie van de feitelijke algemeenheid aangereikt, wordt de feitelijke algemeenheid afgebakend van rechtsalgemeenheden, worden homogene feitelijke algemeenheden onderscheiden van heterogene feitelijke algemeenheden en wordt voor het eerst een onderscheid geïntroduceerd tussen de statische en de dynamische dimensie van feitelijke algemeenheden.
  € 218,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Roerende zekerheden na de Pandwet

  Roerende zekerheden na de Pandwet

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Matthias E. Storme, Matthias Storme

  Het Belgische recht inzake zakelijke zekerheden is door de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 op de roerende zekerheden (“Pandwet”) en de reparatiewet van 25 december 2016 grondig gewijzigd. Dit boek bevat een diepgaande bespreking van de meeste aspecten van deze nieuwe wetgeving, alsook een inzicht in het Belgische recht inzake roerende zekerheden zoals het er na de inwerkingtreding van deze wetten uitziet.

  € 126,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen