Overheidsopdrachten 13 results

13 resultaten

 1. De Larcier Wetboeken – Deel VI: Staats- en bestuursrecht

  De Larcier Wetboeken – Deel VI: Staats- en bestuursrecht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deel VI van De Larcier Wetboeken omvat de teksten van de Europese Verdragen, de Grondwet en de fundamentele rechten, waarmee elke jurist te maken heeft, telkens uitvoerig geannoteerd, en ook het klassiek administratief recht.

  € 741,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 259,00
  Beschikbaar vanaf Juni 2024
 2. Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten - 2024

  Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten - 2024

  Geannoteerd met recente rechtspraak van het Hof van Justitie, het Gerecht van de EU, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State
  Wetboek | 7e editie 2024 | België | Constant De Koninck, Peter Flamey

  Deze nieuwe zevende editie van het wetboek 'Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten' bundelt de geldende wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Deze editie is verrijkt met meer dan 370 fundamentele arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State.

  € 125,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 60,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Compendium overheidsopdrachtenrecht

  Compendium overheidsopdrachtenrecht

  Een exhaustieve bespreking van zeven grote thema’s
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Peter Teerlinck, Constant De Koninck, Louise Galot, Joren Vuylsteke, Raluca Gherghinaru, Ludovic Panepinto

  Dit handboek behandelt volgende themata: fouten en onduidelijkheden in de technische specificaties; contacten en meldingsplichten in openbare en niet openbare procedures; de uitsluiting en selectie; het prijsonderzoek en abnormale prijzen; de gunning, schadevergoedingen ingevolge een onwettige gunning en het regelmatigheidsonderzoek. De aandacht gaat uit naar de concrete toepassing van de rechtsregels door de verschillende rechters (Hof van Justitie, Raad van State en gewone rechtbanken).

  € 170,00 € 119,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Praktische commentaar bij de reglementering van overheidsopdrachten 1A - 1B

  Praktische commentaar bij de reglementering van overheidsopdrachten 1A - 1B

  Wet en KB
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Kris Lemmens, Marco Schoups, François Moïses, Renaud Simar, Bernard de Cocquéau, André Delvaux, Baudouin van Lierde

  De achtste editie van de Praktische Commentaar bij de Reglementering van de Overheidsopdrachten - Deel 1: Plaatsing - Klassieke sectoren bevat in 2 volumes (1A en 1B) een diepgaande analyse van de gunningsprocedures voor overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. Deze delen 1A en 1B zijn nu volledig vernieuwd. De benadering is tegelijk juridisch en praktisch. Bij de doelgroepen van de Praktische commentaar horen niet alleen de opdrachtgevers maar ook de aannemers. In het tot stand komen speelde de studiedienst van Embuild een hoofdrol.

  € 372,06 € 260,44 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2021

  Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2021

  Van aanbestedingen over mededingingsprocedures tot nieuwe toepassingen
  Boek | 2e editie 2021 | België | Tony Mortier

  Het werk Overheidsopdrachtenwetgeving anno 2021 behandelt de actueel van toepassing zijnde regelgeving, waarbij de praktische implicaties worden toegelicht. Het boek in zijn geheel, bijgehouden tot 31 maart 2021, steunt op een veelvoud aan voorbeelden uit rechtspraak en praktijk. Het werk bevat ook tips voor een optimale toepassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

  € 218,00 € 152,60 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. De aanbestedende overheid & Capita selecta met focus op de rechtspraak

  De aanbestedende overheid & Capita selecta met focus op de rechtspraak

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Peter Teerlinck

  Dit boek bundelt én actualiseert de vijf boekjes die reeds verschenen zijn in de reeks “De aanbestedende overheid &” (met name: Contacten met inschrijvers, De aansprakelijkheid voor fouten in de opdrachtdocumenten, Het prijsonderzoek en abnormale prijzen, Schadevergoeding, Gunningscriteria) tot één omvangrijk handboek, en voegt daar een nieuw zesde deel aan toe: selectie. De focus ligt op de concrete toepassing van de rechtsregels door de verschillende rechtscolleges (Hof van Justitie, Raad van State en gewone rechtbanken).

  € 156,00 € 109,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Overheidsopdrachten

  Overheidsopdrachten

  Totstandkoming, Doelstellingen en Toepassingsgebied
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Advocatenkantoor Wauters bv, Bart Gheysens
  De regelgeving inzake overheidsopdrachten is bijna continu onderhevig aan evoluties. De Belgische wetgever heeft bij wet van 17 juni 2016 de richtlijnen klassieke en speciale sectoren van 2014 omgezet. Een volledige nieuwe kaderwet is het resultaat met heel wat nieuwe bepalingen. Huidig boek verschijnt naar aanleiding van deze nieuwe wet.
  € 92,00 € 64,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen