Internationaal recht 13 results

13 resultaten

 1. Shaping Utopia through law

  Shaping Utopia through law

  Hoe het recht (g)een antwoord biedt op maatschappelijke uitdagingen
  Boek | 1ste editie 2023 | België, Wereld | Eline Labey, Floris Fonteyn, Anna Wilmot, Sarah El Amouri, Alexandra Gjurova, Wout De Cock, Frauke De Wael

  In October 2022, the ACCA team of the Faculty of Law and Criminology of the Vrije Universiteit Brussel (VUB) organised the eleventh edition of the Assistentenconferentie/Conférence des assistant.es (ACCA 2022), with “Shaping Utopia Through Law – How the law does (not) provide an answer to societal challenges” as central research theme.
  The issues facing society today are vast and diverse, ranging from health, democracy, equal rights, migration, peace and civic participation to climate, sustainability, digitisation and innovation.

  € 60,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Grensoverschrijdende verliesverrekening

  Grensoverschrijdende verliesverrekening

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Pieter-Jan Wouters

  Het boek neemt op een kritische en praktijkgerichte wijze het speelveld van grensoverschrijdende verliesverrekening onder de loep, zowel de mogelijkheid tot aftrekbaarheid als de aanrekeningsregels, in een Belgisch en Europees kader en vanuit een verdragscontext. Naast een gevatte analyse van het wettelijke kader in een Europeesrechtelijke en verdragsrechtelijke context worden alle aspecten van grensoverschrijdende verliesverrekening telkens benaderd vanuit een praktische hoek op basis van concreet uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

  € 109,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. De internationale fiscaliteit van artiesten en sporters: uw 100 antwoorden

  De internationale fiscaliteit van artiesten en sporters: uw 100 antwoorden

  Boek | 1ste editie 2020 | Wereld | Gertjan Verachtert, Celine Kaura


  Artiesten en sporters behoren tot de categorie van meest mobiele belastingplichtigen. Zij worden ook geconfronteerd met bovenstaande topics, weliswaar vaak meer specifiek gelinkt aan hun sportieve of artistieke activiteit. Hoewel de wereld steeds mondialer geworden is, blijkt het door het samengaan van lokale en internationale fiscaliteit geen sinecure om de juiste informatie en antwoorden te vinden. In dit boek wordt een aanzet gedaan met antwoorden op 100 vragen.


  € 60,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. De samenhang tussen georganiseerde misdaad en terrorisme en de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015-2016

  De samenhang tussen georganiseerde misdaad en terrorisme en de aanslagen in Parijs en Brussel in 2015-2016

  Boek | 1ste editie 2020 | Wereld | Cyrille Fijnaut

  Professor Cyrille Fijnaut maakt een doorgedreven analyse van de netwerken en de cellen die betrokken waren bij de terroristische aanslagen in Frankrijk en België (13 november 2015 en 22 maart 2016) en onderzoekt de vormen van onderlinge samenhang en verwevenheid tussen terrorisme en zware c.q. georganiseerde criminaliteit.
  Dit boek geeft op basis van nauwgezet bronnenonderzoek een passend antwoord op de vraag wie deze terroristen waren maar ook op de vraag hoe zij deze aanslagen konden plegen.
  Dit is de enige publicatie waarin diepgravend de context, de campagne, de plegers etc. van/achter  die aanslagen worden uiteengezet.

  Voor het interview met prof. Fijnaut (Radio 1) en een ruimere analyse, zie hieronder.

  € 42,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Internationaal recht in kort bestek (derde editie)

  Internationaal recht in kort bestek (derde editie)

  Van co-existentie, coöperatie en integratie van Staten tot global governance
  Boek | 3e editie 2020 | Wereld | Jan Wouters
  Dit boek biedt een beknopt overzicht van de beginselen van het internationaal publiekrecht. Het is geschreven met het oog op het onderwijs in het bachelorprogramma in de rechten, maar het laat zich ook hanteren als een kernachtige introductie tot het internationaal recht voor andere gebruikers: hogescholen, diplomatieke en andere professionele opleidingen, en meer algemeen voor practici, van de advocaat tot de diplomaat en de magistraat. Bijzondere aandacht gaat uit naar praktijkvoorbeelden en de veelvuldige interacties tussen het internationaal, Europees en nationaal recht.
  € 90,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 39,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Libertés, (l)égalité, humanité

  Libertés, (l)égalité, humanité

  Mélanges offerts à Jean Spreutels
  Boek | 1ste editie 2018 | Wereld | André Alen, François Daout, Pierre Nihoul, Etienne Peremans, Willem Verrijdt
  L'ouvrage traite de thèmes en relation avec la Cour constitutionnelle et le contentieux constitutionnel, le dialogue des juges, la matière pénale sous tous ses aspects.
  € 195,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Capita selecta nationaal en internationaal beslagrecht

  Capita selecta nationaal en internationaal beslagrecht

  Boek | 1ste editie 2018 | Wereld | Bart Volders, Karel Schulpen
  Dit Cahier reikt praktijkjuristen adequate antwoorden aan op de vele vragen die de recente wetswijzigingen in het nationale en internationale beslagrecht doen rijzen. Het is niet de ambitie van de auteurs om volledig en exhaustief te zijn. De auteurs zijn er wel in geslaagd enkele minder bekende onderwerpen uit het beslagrecht te belichten en te verduidelijken voor de rechtspracticus.
  € 38,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. De toepassing in België van de Europese IPR-verordeningen

  De toepassing in België van de Europese IPR-verordeningen

  Boek | 1ste editie 2016 | Europa | Thalia Kruger, Eline Ulrix
  Belgische rechtbanken en hoven moeten steeds meer IPR-wetgeving van EU-oorsprong toepassen. Hoe doen ze dat? Volgen zij de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU? In deze bijdrage maken de auteurs een analyse van de (gepubliceerde) rechtspraak over de Brussel I-, de Brussel II bis- en de Onderhoudsverordening.
  € 34,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Duiding Internationaal Privaatrecht

  Duiding Internationaal Privaatrecht

  Code | 1ste editie 2014 | België | Ilse Couwenberg, Alexander Hansebout, Lotte Vanfraechem
  Dit becommentarieerd wetboek bundelt de IPR-teksten uit verspreide en moeilijk toegankelijke bronnen en annoteert deze artikelsgewijs o.b.v. rechtspraak en rechtsleer. De eerste Belgische artikelsgewijze bespreking van de Herschikte Brussel I-Verordening!
  € 171,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen