Mededingings- en consumentenrecht 38 results

38 resultaten

 1. Competitio (TBM-RCB)

  Competitio (TBM-RCB)

  Tijdschrift voor Belgische mededinging - Revue de la concurrence belge
  Tijdschrift | Abonnement 2024 - 4 nummers per jaar | België | Grégoire Ryelandt

  Tijdschrift voor Belgische mededinging - Revue de la concurrence belge

  Teken in en ontvang een gratis opbergband!

  Competitio is hét toonaangevende referentietijdschrift voor mededinging en mededingingsrecht in België. Een waardevolle bron van informatie en solide argumenten voor iedereen actief in het kartelrecht in zijn meest ruime betekenis: advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, economisten ...

  € 376,30 incl. btw
  Studentenprijs: € 236,38
  In voorraad
 2. Recht van de Europese Unie – Bronnen (tweede editie)

  Recht van de Europese Unie - Bronnen (tweede editie)

  Boek | 2e editie 2024 | Europa | Johan Meeusen

  Een goed begrip van de Europese Unie en het Europese integratieproces is onmogelijk zonder kennis van het Unierecht. Dit boek bevat daarom de tekst van de belangrijkste bronnen van het recht van de Europese Unie. Samen met het handboek Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie (G. De Baere en J. Meeusen, 2e ed., 2024) en de jurisprudentiebundel Recht van de Europese Unie – Basisjurisprudentie (J. Meeusen, 5e ed., 2024) vormt dit bronnenboek een onmisbaar instrument voor iedereen die zich wil verdiepen in het recht van de Europese Unie.
  Voordeeltarief bij aankoop van de 3 boeken tegelijkertijd.

  € 90,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 39,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. The Legal Symphony

  The Legal Symphony

  De rollen van bedrijfsjuristen in een veranderende wereld / Les rôles des juristes d’entreprise dans un monde en mutation
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Els Steen

  Dit verzamelwerk is gewijd aan de rollen van de bedrijfsjuristen in een veranderende wereld, beginnend met de basis van de wettelijke rol van de bedrijfsjurist, gevolgd door de studie van de recente wijziging van de wet tot oprichting van het IBJ met een focus op de status van de versterkte vertrouwelijkheid van bedrijfsjuristen na deze hervorming.
  Het boek behandelt ‘gun-jumping’ en de rol van bedrijfsjuristen in het kader van bemiddeling, risicobeheer, M&A, ESG, compliance, whistle blowing, …

  € 99,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Handboek consumentenbescherming en marktpraktijken

  Handboek consumentenbescherming en marktpraktijken

  Analyse van rechten en plichten tegen de achtergrond van de nagestreefde doelstellingen
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Gert Straetmans, Reinhard Steennot

  Dit handboek geeft een grondige en actuele analyse van de consumentenbescherming en marktpraktijken. De wetgeving met inbegrip van de recentste evoluties zoals de omzettingswetgeving van de Omnibusrichtlijn en Boek XIX Wetboek van economisch recht, alsook de meest relevante rechtspraak en rechtsleer worden in de analyse verwerkt.

  € 250,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Handboek consumentenbescherming en marktpraktijken (paperback)

  Handboek consumentenbescherming en marktpraktijken (paperback)

  Analyse van rechten en plichten tegen de achtergrond van de nagestreefde doelstellingen
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Reinhard Steennot, Gert Straetmans

  Dit handboek geeft een grondige en actuele analyse van de consumentenbescherming en marktpraktijken. De wetgeving met inbegrip van de recentste evoluties zoals de omzettingswetgeving van de Omnibusrichtlijn en boek XIX Wetboek van economisch recht, alsook de meest relevante rechtspraak en rechtsleer worden in de analyse verwerkt..

  € 250,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Bedrijfsjuristen en bedrijfsverantwoordelijkheid

  Bedrijfsjuristen en bedrijfsverantwoordelijkheid

  Naar eindeloze aansprakelijkheden voor ondernemingen? Verslagboek Dag van de Bedrijfsjurist 2022
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Els Steen

  Dit werk bevat de bijdragen aan de 33ste Dag van de bedrijfsjuristen (15 november 2022), gewijd aan het thema “Bedrijfsjuristen en bedrijfsverantwoordelijkheid – Naar eindeloze aansprakelijkheden voor ondernemingen?”. | L’ouvrage rassemble les contributions à la 33e journée des juristes d'entreprise (15 novembre 2022).

  € 105,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht

  Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht

  Een analyse van termijnen, ambtshalve toepassing en werking van rechterlijke beslissingen
  Boek | 1ste editie 2023 | Europa | Jarich Werbrouck

  Dit werk analyseert de theoretische grondslagen van de handhaving van Europees (consumenten)recht voor nationale hoven en rechtbanken. Door middel van een diepgaande rechtspraakanalyse met betrekking tot drie thema’s (termijnen, ambtshalve toepassing en de werking van rechtelijke beslissingen) wordt nagegaan of en, zo ja, in welke mate en waarin er verschillen bestaan tussen de handhavingsrechtelijke aanpak van consumentenrecht enerzijds en Europees recht anderzijds.

  € 240,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters

  Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters

  Een pleidooi voor een staatssteunkader
  Boek | 1ste editie 2023 | Europa | Wout De Cock

  Aan de hand van een rechtspraakonderzoek van het Grondwettelijk Hof, de Raad van State én de gewone rechtscolleges wordt in dit werk onderzocht, beschreven en geëvalueerd in hoeverre Belgische rechtscolleges kunnen en zouden moeten optreden als Europese staatssteunrechters.

  € 120,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Concentratiecontrole in België

  Concentratiecontrole in België

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Karel Bourgeois

  Dit boek biedt een volledig overzicht van de concentratiecontrole in België. Het bespreekt het toepassingsgebied van de concentratiecontrole door de BMA, de beoordelingstoets en het beoordelingskader, de mogelijke bezwaren en verbintenissen die eraan tegemoetkomen, de aanmeldingsplicht en de administratieve procedure voor de BMA, en tot slot het beroep bij het Marktenhof. Alle onderdelen worden omstandig geduid aan de hand van de toepasselijke richtsnoeren en de beslissingspraktijk.

  € 143,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Recht en duurzaamheid / Droit et durabilité

  Revue de droit Commercial Belge / Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht - 2021/10

  Bijdragen aan de studiedag van 6 mei 2022 van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Actes publiés à l’occasion du colloque du 6 mai 2022 organisé par la Revue de Droit Commercial Belge
  Boek | 21ste editie 2022 | België | Guillaume Croisant, Arie Van Hoe

  Recht en duurzaamheid: Bijdragen gepubliceerd in het kader van de studiedag van 6 mei 2022 van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht / Droit et durabilité: Actes publiés à l’occasion du colloque du 6 mai 2022 organisé par la Revue de Droit commercial

  € 69,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat

  Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat

  Huldeboek Anne-Marie Van den Bossche
  Boek | 1ste editie 2021 | Europa | Gert Straetmans, Jan Blockx

  Het boek is een eerbetoon aan prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche vanuit de Onderzoeksgroep Onderneming & Recht (Universiteit Antwerpen), waarvan zij meerdere jaren woordvoerder was. Het bundelt bijdragen over actuele mededingingsrechtelijke thema’s.

  € 137,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Recht & elektronische handel

  Recht & elektronische handel

  Tweede herziene editie
  Boek | 2e editie 2021 | België | Patrick Van Eecke

  Dit boek behandelt de belangrijkste juridische en fiscale aandachtspunten die zich stellen bij elektronische handel. Onderwerpen zoals domeinnamen, elektronische overeenkomsten, de verwerking van persoonsgegevens en de aansprakelijkheid van dienstverleners, btw-aspecten en toepasselijk recht komen hierbij uitgebreid aan bod.

  € 149,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Wetboek Economisch recht - 2021

  Wetboek Economisch recht - 2021

  Wetboek | 1ste editie 2021 | België | Grégory Renier, Gert Straetmans

  Dit ‘Wetboek economisch recht ‘bundelt de 18 boeken van het Wetboek van economisch recht en vult deze aan met andere, voor de praktijk belangrijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Op deze wijze kan de gebruiker het economisch recht op een globale en pragmatische manier overschouwen en erin wegwijs geraken dankzij een duidelijke thematische aanpak van het materiële recht.

  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Nieuw recht inzake koop & digitale inhoud en diensten

  Nieuw recht inzake koop & digitale inhoud en diensten

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Ignace Claeys, Evelyne Terryn

  Het boek gaat in op de impact op het Belgische recht van Richtlijn 2019/771 inzake consumentenkoop en Richtlijn 2019/770 inzake digitale inhoud en digitale diensten. Beide richtlijnen vragen immers grondige wijzigingen van de Belgische wetgeving betreffende de koop en de consumentenkoop en meer in het algemeen van het Belgische contractenrecht.

  € 144,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de governance van financiële instellingen en op financiële transacties

  De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op de governance van financiële instellingen…

  L'impact du nouveau droit des sociétés sur le secteur financier sur la gouvernance des institutions financières et sur les transactions financières
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Steven Declercq, Ivan Peeters, Annemie Rombouts, Sophie Delwaide, Niels De Waele, Benoît Feron, Jérémy Filbiche, Marc Fyon, Sean Jonckheere, Sylvia Kierszenbaum, Charles-Antoine Leunen, Thierry L'Homme, Alexandre Pasdermadjian, Vanessa Marquette, Viktor Pokorny, David Szafran, Lien Thijs, Marieke Wyckaert
  Dit verslagboek bevat bijdragen over de impact van het WVV op de governance van financiële instellingen en op financiële transacties/ Analyse de l’incidence du CSA sur la gouvernance des sociétés financières et sur les opérations financières
  € 89,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie ? / Le Code des sociétés et associations : (r)évolution ?

  Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: (r)evolutie ? / Le Code des sociétés et assoc…

  Analyse van de belangrijkste wijzigingen / Analyse des principales modifications
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Pierre de Bandt, Eric Pottier, Xavier Dieux, Frédéric Magnus, Gabriela de Pierpont, Henri Culot, Didier Willermain †, Thierry L'Homme, Li-Yu Tu, Gabrielle Viseur, Dirk Van Gerven, Françoise Lefèvre, David Ballegeer, Anne-Sophie Vankemmelbeke, Marie-Aude Deslandes, Paul Alain Foriers, Robby Houben, Jean-Philippe Lebeau, Felix Dobbelaere, Hans De Wulf, Kristof Maresceau, Henk Vanhulle, Jean-Marie Nelissen Grade
  Het werk analyseert de belangrijkste wijzigingen inzake het vennootschaps- en verenigingsrecht / L'ouvrage analyse les principales modifications au droit des sociétés et des associations.
  € 120,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina