Mededingings- en consumentenrecht 29 results

29 resultaten

 1. Competitio (TBM-RCB)

  Competitio (TBM-RCB)

  Tijdschrift voor Belgische mededinging - Revue de la concurrence belge
  Tijdschrift | Abonnement 2023 - 4 nummers per jaar | België | Grégoire Ryelandt

  Tijdschrift voor Belgische mededinging - Revue de la concurrence belge

  Teken in en ontvang een gratis opbergband!

  Competitio is hét toonaangevende referentietijdschrift voor mededinging en mededingingsrecht in België. Een waardevolle bron van informatie en solide argumenten voor iedereen actief in het kartelrecht in zijn meest ruime betekenis: advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, economisten ...

  € 358,28 incl. btw
  In voorraad
 2. Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht

  Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht

  Een analyse van termijnen, ambtshalve toepassing en werking van rechterlijke beslissingen
  Boek | 1ste editie 2023 | België, Europa | Jarich Werbrouck

  Dit werk analyseert de theoretische grondslagen van de handhaving van Europees (consumenten)recht voor nationale hoven en rechtbanken. Door middel van een diepgaande rechtspraakanalyse met betrekking tot drie thema’s (termijnen, ambtshalve toepassing en de werking van rechtelijke beslissingen) wordt nagegaan of en, zo ja, in welke mate en waarin er verschillen bestaan tussen de handhavingsrechtelijke aanpak van consumentenrecht enerzijds en Europees recht anderzijds.

  € 240,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Maart 2023
 3. Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters

  Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters

  Een pleidooi voor een staatssteunkader
  Boek | 1ste editie 2023 | Europa | Wout De Cock

  Aan de hand van een rechtspraakonderzoek van het Grondwettelijk Hof, de Raad van State én de gewone rechtscolleges wordt in dit werk onderzocht, beschreven en geëvalueerd in hoeverre Belgische rechtscolleges kunnen en zouden moeten optreden als Europese staatssteunrechters.

  € 120,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Concentratiecontrole in België

  Concentratiecontrole in België

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Karel Bourgeois

  Dit boek biedt een volledig overzicht van de concentratiecontrole in België. Het bespreekt het toepassingsgebied van de concentratiecontrole door de BMA, de beoordelingstoets en het beoordelingskader, de mogelijke bezwaren en verbintenissen die eraan tegemoetkomen, de aanmeldingsplicht en de administratieve procedure voor de BMA, en tot slot het beroep bij het Marktenhof. Alle onderdelen worden omstandig geduid aan de hand van de toepasselijke richtsnoeren en de beslissingspraktijk.

  € 143,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat

  Eerlijke en vrije mededinging: wijsheid is maat

  Huldeboek Anne-Marie Van den Bossche
  Boek | 1ste editie 2021 | Europa | Gert Straetmans, Jan Blockx

  Het boek is een eerbetoon aan prof. dr. Anne-Marie Van den Bossche vanuit de Onderzoeksgroep Onderneming & Recht (Universiteit Antwerpen), waarvan zij meerdere jaren woordvoerder was. Het bundelt bijdragen over actuele mededingingsrechtelijke thema’s.

  € 120,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Recht & elektronische handel

  Recht & elektronische handel

  Tweede herziene editie
  Boek | 2e editie 2021 | België | Patrick Van Eecke

  Dit boek behandelt de belangrijkste juridische en fiscale aandachtspunten die zich stellen bij elektronische handel. Onderwerpen zoals domeinnamen, elektronische overeenkomsten, de verwerking van persoonsgegevens en de aansprakelijkheid van dienstverleners, btw-aspecten en toepasselijk recht komen hierbij uitgebreid aan bod.

  € 149,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Wetboek Economisch recht - 2021

  Wetboek Economisch recht - 2021

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Grégory Renier, Gert Straetmans

  Dit ‘Wetboek economisch recht ‘bundelt de 18 boeken van het Wetboek van economisch recht en vult deze aan met andere, voor de praktijk belangrijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Op deze wijze kan de gebruiker het economisch recht op een globale en pragmatische manier overschouwen en erin wegwijs geraken dankzij een duidelijke thematische aanpak van het materiële recht.

  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Nieuw recht inzake koop & digitale inhoud en diensten

  Nieuw recht inzake koop & digitale inhoud en diensten

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Ignace Claeys, Evelyne Terryn

  Het boek gaat in op de impact op het Belgische recht van Richtlijn 2019/771 inzake consumentenkoop en Richtlijn 2019/770 inzake digitale inhoud en digitale diensten. Beide richtlijnen vragen immers grondige wijzigingen van de Belgische wetgeving betreffende de koop en de consumentenkoop en meer in het algemeen van het Belgische contractenrecht.

  € 144,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Distributieovereenkomsten

  Distributieovereenkomsten

  EU - België - Nederland
  Boek | 1ste editie 2019 | België, Europa | Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever
  Uitgebreid en praktisch overzicht van de regels van handelsrecht en Europees en nationaal (Belgisch en Nederlands) mededingingsrecht mbt verticale overeenkomsten.Leidraad bij het opstellen en checken van de meest courante distributieformules.
  € 190,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

  Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

  boek
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Gert Straetmans, Reinhard Steennot

  Recente technologische evoluties (blockchain, smart contracts, gebruik van algoritmen, nieuwe betaaltechnieken) en nieuwe vormen van deelnemen aan de markt (platform economy, sharing economy, crowdwork, gig economy) zetten de traditionele tweedeling tussen onderneming en consument onder druk. In dit boek worden relevante thema's van consumentenbescherming toegelicht op een praktische en wetenschappelijk onderbouwde wijze, aan de hand van de meest recente ontwikkelingen in de Europese en Belgische rechtspraak en wetgeving.

  Met bijdragen van Skander Bennis, Jan Blockx, Lauranne Claus Jan Clinck, Michiel De Muynck, Julie Goetghebuer, Aurélie Hendrickx, Robby Houben, Shana Meys, Stefan Rutten, Reinhard Steennot, Gert Straetmans, Dimitri Verhoeven en Jarich Werbrouck.

  € 90,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. M-commerce

  M-commerce

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Johan Vannerom
  Consumenten maken meer en meer gebruik van hun smartphone of tablet om aankopen te verrichten. Dit boek wil de lezer een antwoord bieden op zijn vragen, of het nu gaat om een consument die zijn rechten wil kennen of een startup die wil weten welke wettelijke plichten op hem rusten en welke fiscale voordelen aan m-commerce verbonden zijn.
  € 74,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Topics bewijs- en procesrecht

  Topics bewijs- en procesrecht

  Verslagboek permanente vorming 2016-2017
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
  Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken.
  € 74,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. 101 juridische vragen over concurrentie

  101 juridische vragen over concurrentie

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Jozef Degrauwe, Virginie Fremat, Carl Leermakers, Johan Peeters
  In dit boek vinden zowel juristen als niet-juristen een antwoord op 101 concrete juridische vragen die een ondernemer, zelfstandige, werkgever, werknemer of bestuurder zich geregeld stelt in verband met (het recht op) mededinging en de contractuele modulering ervan via concurrentiebedingen.
  € 55,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Actualia - diverse rechtsdomeinen

  Actualia - diverse rechtsdomeinen

  Vormingsprogramma 2016
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Orde van Advocaten te Kortrijk - departement Vorming en Beroepsopleiding
  Met praktijkgerichte bijdragen over Sociale media in de advocatuur; Distributiecontracten; Gevolgen Potpourri II op het strafrecht; Ongeoorloofde overeenkomsten en de (gedeeltelijke) vernietigingssanctie;. Recente rechtspraak familiaal vermogensrecht
  € 85,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument

  Wetboek Economisch Recht en de bescherming van de consument

  Boek | 1ste editie 2015 | België | Gert Straetmans, Reinhard Steennot
  Naar aanleiding van de ingrijpende wijzing die het Wetboek van Economisch Recht heeft doorgevoerd in het Belgische economische recht, wil dit boek de staat opmaken van consumentenbescherming na de introductie van het WER. In de analyse staat de consumentenbescherming centraal: deze wordt systematisch en als transversaal thema doorheen het gehele WER grondig geanalyseerd.
  € 97,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina