€ 120,00 € 84,00 incl. btw € 79,25 excl. btw
Studentenprijs: € 50,00
In voorraad
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters

Een pleidooi voor een staatssteunkader

Boek | 1ste editie 2023 | Europa | Wout De Cock
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Ondanks het feit dat het reeds decennia vaststaat dat de nationale rechtscolleges van de EU-lidstaten een cruciale rol (zouden moeten) spelen bij de handhaving van het EU-staatssteunrecht, is het vandaag onzeker of en hoe Belgische rechtscolleges deze rol (kunnen) vervullen. Dit doctoraatsonderzoek vult deze leemte en brengt verheldering en rechtszekerheid in een onderwerp dat vaak vergeten wordt in de rechtsleer én de praktijk.

Aan de hand van een rechtspraakonderzoek van het Grondwettelijk Hof, de Raad van State én de gewone rechtscolleges wordt in dit werk onderzocht, beschreven en geëvalueerd in hoeverre Belgische rechtscolleges kunnen en zouden moeten optreden als Europese staatssteunrechters. Hierbij wordt gefocust op vier onderzoeksthema’s: welke partijen kunnen een beroep doen op de Belgische staatssteunrechters; hoe kunnen en moeten de Belgische rechtscolleges optreden als staatssteunrechters; hoe kunnen en moeten de Belgische rechtscolleges optreden tegen schendingen van het EU-staatssteunrecht; en wat is de verhouding tussen de Belgische rechtscolleges en de Europese Commissie enerzijds, en het Hof van Justitie anderzijds.

In het onderzoek worden tot slot ook oplossingen geformuleerd voor de verschillende onzekerheden en problemen in het Belgische recht wat betreft de rol van de Belgische staatssteunrechters. Ten uitgeleide en ter aanscherping van het onderzoek worden tot slot nog enkele algemene reflecties geformuleerd over het handhavingssysteem van de EU-staatssteunregels.

Dit is het eerste diepgaande werk over de rol van de Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters. Deze uitgebreide studie van de Belgische staatssteunrechtspraak biedt, door te werken met afgebakende onderzoeksvragen een leidraad voor alle stakeholders die te maken krijgen met de naleving van de EU-staatssteunregels in België (magistraten, advocaten, ondernemingen, overheden, ngo’s, burgers enz.).

Over de auteur:
Wout De Cock is postdoctoraal onderzoeker.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9789400015845
Gewicht 940 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxii + 562 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 30 jan. 2023
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
  Wout De Cock
 • DEEL I. INLEIDING VAN HET ONDERZOEK
 • Titel I. Situering en probleemstelling
 • Titel II. Onderzoeksvragen en methodologische onderbouwing van het onderzoek
 • DEEL II. DE MATERIËLE EN PROCEDURELE EU-STAATSSTEUNREGELS
 • Titel I. Afbakening en opbouw
 • Titel II. Het begrip “staatssteun” in de zin van artikel 107, eerste lid VWEU
 • Titel III. Begrippen “onderneming” en “economische activiteiten”
 • Titel IV. Afwijkingen van het staatssteunverbod van artikel 107, eerste lid VWEU
 • Titel V. Publieke handhaving van het EU-staatssteunrecht door de Europese Commissie
 • Titel VI. Besluit
 • DEEL III. NATIONALE RECHTSCOLLEGES ALS JUGES DE DROIT COMMUN
 • Titel I. Afbakening en opbouw
 • Titel II. Het EU-beginsel van rechtstreekse werking
 • Titel III. Het EU-beginsel van voorrang van het EU-recht
 • Titel IV. Het EU-beginsel van loyaliteit
 • Titel V. Het EU-beginsel van nationale procedurele autonomie
 • Titel VI. De EU-beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid
 • Titel VII. Het EU-beginsel van effectieve rechtsbescherming
 • Titel VIII. Besluit
 • DEEL IV. DE BELGISCHE RECHTSCOLLEGES ALS HANDHAVERS VAN HET EU-STAATSSTEUNRECHT
 • Titel I. Afbakening en opbouw
 • Titel II. De verzamelde relevante rechtspraak van de Belgische rechtscolleges: enkele inleidende reflecties
 • Titel III. Ontvankelijkheidsvoorwaarden naar Belgisch recht en het EU-staatssteunrecht
 • Titel IV. Belgische rechtscolleges en staatssteunanalyses
 • Titel V. Belgische rechtscolleges en de handhaving van de standstillverplichting en terugvorderingsbesluiten van de Europese Commissie
 • Titel VI. Belgische rechtscolleges en mogelijke hulplijnen
 • DEEL V. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
 • Titel I. Algemeen
 • Titel II. Samenvattende conclusies: Belgische rechters als Europese staatssteunrechters
 • Titel III. Een pleidooi voor een regelgevend kader
 • Titel IV. Ten uitgeleide: algemene beschouwingen en reflecties over de handhaving van de EU-staatssteunregels door nationale rechtscolleges
 • Bijlage I: overzicht van de verzamelde relevante rechtspraak van Belgische rechtscolleges
 • Bijlage II: Samenvattingen van staatssteunzaken
 • Bibliografie