Verzekeringsrecht 30 results

30 resultaten

 1. Recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  Recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  ICAV IV
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Thierry Vansweevelt, Britt Weyts

  Dit werk is het verslagboek van het vierde ICAV-congres. Het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht wil de interuniversitaire samenwerking en het wetenschappelijk onderzoek in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bevorderen. Het biedt een unieke verzameling aan grondige en boeiende bijdragen die op dit moment nergens anders beschikbaar is.

  € 113,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht (achtste editie) (gebonden editie)

  Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht (achtste editie) (gebonden editie)

  Boek | 8e editie 2022 | België | Philippe Colle

  In dit boek ontwart de auteur het kluwen van disparate wetgevingen en reglementeringen die het Belgische verzekeringsrecht kenmerken. Eerst behandelt hij de algemene regels, dan de regels specifiek voor elke soort verzekering. De auteur neemt standpunten in en stelt oplossingen voor bij delicate en omstreden vraagstellingen. Hij licht de meest recente rechtspraak kritisch toe en doorspekt zijn commentaren erbij met eigen bevindingen.

  € 90,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten (achtste editie) (gebonden)

  Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten (achtste editie) (gebonden)

  Boek | 8e editie 2022 | België | Philippe Colle

  De auteur analyseert in dit up-to-date boek, in de reeks Publicaties van de vakgroep Economisch Recht (VUB), de frequentst voorkomende bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten die verband houden met het privéleven van een verzekerde: brandverzekering (inclusief verplichte natuurrampendekking), gezinsaansprakelijkheids- of familiale verzekering, motorrijtuigen-, levens- en rechtsbijstandsverzekering.

  € 119,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Genetische gegevens en verzekeringen

  Genetische gegevens en verzekeringen

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Cindy Cornelis

  Dit boek is bekroond met de ‘Tweejaarlijkse prijs André Prims voor het gezondheidsrecht 2020-2021’.
  Het biedt de lezer een grondige analyse van de huidige wettelijke regeling van het gebruik van genetische gegevens in de verzekeringen. De auteur maakt niet enkel een analyse van de huidige wettelijke regeling maar formuleert ook vernieuwende aanbevelingen om de regeling in de Belgische Verzekeringswet 2014 te verbeteren.

  € 286,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Eenzijdige beheersing van het aansprakelijkheidsrisico

  Eenzijdige beheersing van het aansprakelijkheidsrisico

  Over waarschuwingen, instructies, disclaimers en andere technieken tot eenzijdige exoneratie
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Thomas Verheyen

  Ontelbare ondernemingen, overheden en privépersonen zetten dagelijks een arsenaal in aan waarschuwingen, gebruiksinstructies, disclaimers, bordjes met exoneratiebedingen en andere technieken om hun aansprakelijkheidsrisico eenzijdig te beheersen. Dit boek onderzoekt als eerste welke technieken in de rechtbanken op het meeste succes kunnen rekenen.

  € 172,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Lichamelijke schade

  Lichamelijke schade

  Repertorium van rechtspraak 2019-2020-2021
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Michel Sommerijns, Ilse Sommerijns
  Dit werk biedt een overzicht van zeer recente rechtspraak (van 2019, 2020 en begin 2021) in verband met de vergoeding van letselschade in handige samenvattingen, en ontsloten via een chronologisch en een trefwoordenregister. Een ingesloten USB-stick bevat de integrale teksten.
  € 88,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Verzekeringen in de bouw

  Verzekeringen in de bouw

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Kristof Uytterhoeven

  Dit werk geeft een grondig overzicht van de verplichte en de niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector. Naast de beroepsaansprakelijkheids-verzekeringen, de ABR-verzekering en de andere niet-verplichte bouwverzekeringen wordt ook de rol van de verzekeraar in bouwgeschillen en expertises toegelicht, evenals de dading in bouwgeschillen.

  € 80,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Handboek krediet- en borgtochtverzekering

  Handboek krediet- en borgtochtverzekering

  De 'geconfirmeerde' onzichtbare bank
  Boek | 2e editie 2020 | België | Paul Becue

  Dit boek behandelt alle aspecten van zowel de privékredietverzekering en borgtochtverzekering als de publieke kredietverzekering. Deze uitgave is zowel voor de niet-specialist als voor de mensen die vertrouwd zijn met kredietverzekeringen een handig naslagwerk

  € 301,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Het nieuwe bewijsrecht

  Het nieuwe bewijsrecht

  ALLIC V
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Thierry Vansweevelt, Britt Weyts

  Experten analyseren het nieuwe bewijsrecht grondig en kritisch en maken een vergelijking tussen het oude en het huidige bewijsrecht doorheen verschillende rechtstakken. Met bijdragen over de krachtlijnen en de nieuwigheden, de gevolgen voor aansprakelijkheidsprocedures; het bewijs in verzekeringsgeschillen; het ondernemingsbewijsrecht in relatie tot het vernieuwde ondernemingsbegrip.

  € 54,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Medeverzekering

  Medeverzekering

  Analyse van de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Tine Meurs

  Medeverzekering of coassurantie is een vorm van risicospreiding waarbij verschillende verzekeraars samenwerken om de gelijktijdige verzekering van eenzelfde risico te waarborgen, zij het elk slechts voor hun deel. Medeverzekering komt in de praktijk vaak voor bij grote, industriële risico’s, maar toch bestaat er over dit mechanisme veel onduidelijkheid naar Belgisch recht. De betrokkenheid van verschillende verzekeraars vergemakkelijkt enerzijds de volledige verzekering van het risico, maar geeft anderzijds ook aanleiding tot diverse juridische vragen omtrent de kwalificatie van de samenwerking, de bevoegdheden, taken en hoedanigheden van de medeverzekeraars en de leidende verzekeraar, alsook de toepassing van het mededingingsrecht op de samenwerking. Al deze aspecten komen in dit boek aan bod.

  Lees kosteloos de bijdrage: Bouwprojecten: twee of meer bouwbedrijven, twee of meer verzekeraars. Waarom de piste van de maatschap, net als voor de bouwbedrijven zelfs, ook voor de medeverzekeraars een relevante juridische structuur kan zijn
  Link: https://intersentia.be/bouwprojecten-twee-of-meer-bouwbedrijven-twee-of-meer-verzekeraars

  € 132,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Verzekeringstoezicht

  Verzekeringstoezicht

  Een analyse vanuit het proportionaliteitsbeginsel
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Steffi Illegems

  Het boek biedt een bijzonder grondige analyse van het Belgische verzekeringstoezicht vanuit het proportionaliteitsbeginsel. Het omvat een uitgebreide bespreking van de drie pijlers van de Toezichtswet, namelijk de kwantitatieve vereisten, de kwalitatieve vereisten en de rapporteringsvereisten t.a.v. de toezichthouder en het publiek. Uiterst technische en complexe thema’s zoals het Solvency Capital Requirement, de regels omtrent technische voorzieningen en het prudent person-beginsel worden niet uit de weg gegaan, maar worden uitvoerig belicht.

  € 295,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Minimumvoorwaarden BA motorrijtuigenverzekering

  Minimumvoorwaarden BA motorrijtuigenverzekering

  Artikelsgewijze commentaar
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Caroline Van Schoubroeck
  Dit boek omvat een artikelsgewijze toelichting bij de minimumvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomst tot dekking van de verplichte aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, die de modelovereenkomst 1992 vervangt. Waar relevant wordt de vergelijking gemaakt met de bepalingen van de modelovereenkomst 1992. Een concordantietabel sluit het boek af.
  € 83,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. De vaststellingsovereenkomst

  De vaststellingsovereenkomst

  Een toepassing op verzekeringen
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Nick Portugaels
  Een belangrijke opdracht van elk juridisch systeem bestaat erin conflicten op te lossen. Partijen kunnen een conflict op verschillende manieren oplossen. Traditioneel leeft bij het publiek het beeld dat een rechterlijke beslissing een einde maakt aan het conflict. De juridische realiteit is echter anders: veel conflicten worden niet door een rechter, maar via alternatieve geschillenbeslechting opgelost.Dit boek analyseert de conventionele oplossingen die hun bindende kracht en rechtsgevolgen ontlenen aan het verbintenissen- en contractenrecht (de ‘vaststellingsovereenkomst’).
  € 204,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Inzichten in actueel aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

  Inzichten in actueel aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht

  IIde Interuniversitair Congres over Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht (ICAV II)
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Marc Kruithof
  Dit boek biedt een grondig overzicht en verrijkende inzichten voor rechtspractici zoals rechters, advocaten, bedrijfsjuristen en verzekeraars, maar ook voor iedereen die aanwetenschappelijk onderzoek doet op het terrein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.
  € 108,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Nieuwe risico's in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  Nieuwe risico's in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
  De bijdragen in dit boek staan stil bij de verschillende nieuwe risico’s die het klassieke aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht uitdagen. De analyse van deze nieuwe risico’s ten gevolge van technologische innovaties of maatschappelijke evoluties is zonder meer verfrissend. Het toont aan dat deze rechtsdomeinen voortdurend in beweging zijn en mee evolueren met de maatschappelijke ontwikkelingen.Met bijdragen van Jan De Bruyne, Joris Ghysels, Glenn Heirman, Hugo Keulers, Sandra Lodewijckx, Kim Moors, Jochen Tanghe, Karel Van Hulle en Wim Van Lancker.
  € 84,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Verantwoord aansprakelijkheidsrecht

  Verantwoord aansprakelijkheidsrecht

  Liber amicorum Aloïs Van Oevelen
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Nicolas Carette, Britt Weyts
  Op het einde van het academiejaar 2016-2017 werd Aloïs Van Oevelen, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, toegelaten tot het emeritaat. Als blijk van hulde en dank aan het einde van een lange en uitmuntende academische loopbaan, bieden zijn collega’s uit de academische wereld hem een vriendenboek aan.
  € 195,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina