Verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten 109 results

109 resultaten

 1. De platformeconomie

  De platformeconomie

  Een praktische kijk op het juridische kader rond online tussenpersonen
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Friso Bostoen, Bram Devolder, Mathias Wouters

  De platformeconomie is alomtegenwoordig: steeds meer transacties en interacties vinden plaats via online tussenpersonen zoals Amazon, Uber, Airbnb, Google en Facebook.
  Hun opkomst in een juridisch niemandsland stelt beleidsmakers op Europees en Belgisch niveau voor talrijke vraagstukken. Dit boek biedt antwoorden via een praktische en rechtstakoverschrijdende benadering.

  € 97,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf April 2023
 2. Nieuw algemeen contractenrecht (studenteneditie)

  Nieuw algemeen contractenrecht (studenteneditie)

  Handboek
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Ignace Claeys, Thijs Tanghe
  Het nieuwe verbintenissenrecht, waaronder het algemeen contractenrecht is op 1 januari 2023 in werking getreden. Naar aanleiding hiervan hebben Ignace Claeys en Thijs Tanghe hun handboek 'Algemeen contractenrecht' herschreven. Ze vertrekken ditmaal van de regels van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder boek 5. In vijf delen worden de kernvragen behandeld die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen.
  € 255,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 45,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Nieuw algemeen contractenrecht

  Nieuw algemeen contractenrecht

  Handboek
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Ignace Claeys, Thijs Tanghe

  Het nieuwe verbintenissenrecht, waaronder het algemeen contractenrecht is op 1 januari 2023 in werking getreden. Naar aanleiding hiervan hebben Ignace Claeys en Thijs Tanghe hun handboek ‘Algemeen contractenrecht’ herschreven. Ze vertrekken ditmaal van de regels van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder boek 5. In vijf delen worden de kernvragen behandeld die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen.

  € 255,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 45,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Wetboek Huur van onroerend goed in Vlaanderen 2023

  Wetboek Huur van onroerend goed in Vlaanderen 2023

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Koenraad De Greve, Alexander Forrier


  Dit wetboek biedt een beredeneerde selectie van regelgeving die relevant is voor de oplossing van de aan huur gerelateerde problemen. Het bevat zowel het gemeen huurrecht als het woninghuurrecht, de studentenhuur, de sociale huur, de handelshuur en de pacht, samen met relevante bepalingen uit andere wetgeving (woningkwaliteit, ruimtelijke ordening, fiscaliteit, insolventie en verbintenissenrecht).

  € 89,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen

  Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Christian Engels

  Dit handboek behandelt de gerechtelijke verkoop van onroerende goederen. Waar nodig wordt met de desbetreffende regels van het Burgerlijk Wetboek rekening gehouden. Het betreft immers nog altijd en in de eerste plaats een verkoop.
  Dit werk is de vertaling en in voorkomend geval de bijwerking van het handboek “Les ventes judiciaires d’immeubles” van Georges DE LEVAL, en voor het IPR van Laurent BARNICH, verschenen in de Répertoire notarial in 2019. In bepaalde gevallen werd een eigen zienswijze weergegeven.
  Abonnees op de papieren versie van Répertoire notarial krijgen dit boek gratis toegestuurd zodra het verschenen is.

  € 166,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Vermogensrecht in kort bestek (zevende editie)

  Vermogensrecht in kort bestek (zevende editie)

  Boek | 7e editie 2022 | België | Vincent Sagaert, Alain-Laurent Verbeke, Bernard Tilleman

  In dit boek worden onder de noemer Vermogensrecht het goederenrecht en het contractenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken.
  Deze zevende editie heeft de recente wijzigingen in de materie geïntegreerd: boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, dat in werking is getreden op 1 september 2021 en boek 5 “Verbintenissen”, dat in werking treedt op 1 januari 2023 en ook de omzetting van de Richtlijn Consumentenkoop 2019 en de Richtlijn Digitale inhoud en digitale diensten.

  € 113,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 41,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Duiding Huur

  Duiding Huur

  Boek | 3e editie 2022 | België | Bart Van Baeveghem, Tom Vandromme, Marleen Van Loon, Diederik Vermeir

  Duiding Huur verzamelt niet alleen de wetgeving inzake huurrecht in de oorspronkelijke zin van het woord (gemeen huurrecht, woning- en handelshuur, pacht, sociale huur), maar ook alle ermee verbonden relevante aspecten uit diverse rechtsdomeinen. De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren, geput uit rechtspraak en doctrine.

  € 166,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Woninghuur in Vlaanderen en Brussel

  Woninghuur in Vlaanderen en Brussel

  uw 70 antwoorden op de meest praktische vragen
  Boek | 2e editie 2022 | België | Koen de Puydt, Ulrike Beuselinck

  Dit handboek vergelijkt de huurregelgeving in Vlaanderen en Brussel op een praktische wijze, aan de hand van 70 vragen, die telkens worden beantwoord met verwijzing naar de relevante artikelen van het Vlaams Woninghuurdecreet of de Brusselse Huisvestingscode. Het handboek is tevens aangevuld met vergelijkende tabellen en flowcharts.

  € 66,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Het gebrek in het leerstuk van de zaakaansprakelijkheid

  Het gebrek in het leerstuk van de zaakaansprakelijkheid

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Jochen Tanghe

  Het werk toont aan de hand van vele voorbeelden uit de rechtspraak aan dat sommige algemeen aanvaarde leerstellingen over het gebrek van de zaak niet met de realiteit overeenstemmen. Na een deconstructie wordt de theorie over het gebrek van de zaak weer opgebouwd. Daarbij wordt aansluiting gevonden bij algemene principes over aansprakelijkheid en worden ook verbanden gelegd met andere begrippen zoals oorzakelijkheid en bewaring.

  € 183,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Ongeschreven rechtsgrenzen

  Ongeschreven rechtsgrenzen

  Verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van (rechts)misbruik
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Matthias Meirlaen

  In dit boek staat de draagwijdte van de rechtsbeginselen verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van (rechts)misbruik in het Belgische (verbintenissen)recht centraal. De gevolgen van het geplande Boek 1 en 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek komen daarbij ook aan bod. Aan de hand van voorbeelden worden de ongeschreven rechtsgrenzen verduidelijkt die de drie rechtsbeginselen stellen, alsook de grenzen die aan de werking van deze beginselen kunnen worden gesteld.

  € 155,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Actualia verbintenissenrecht

  Actualia verbintenissenrecht

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Ignace Claeys, Reinhard Steennot, Britt Weyts

  Dit cahier bevat bijdragen over de impact van de hervorming van het verbintenissenrecht op de precontractuele fase en over de impact op de regels betreffende de verschillende wijzen van beëindiging van contracten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Ook de nieuwe regelgeving over onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen komt aan bod.

  € 69,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Themis 2021-2022 nr. 120: Verbintenissenrecht

  Themis 2021-2022 nr. 120: Verbintenissenrecht

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Sophie Stijns, Annick De Boeck

  Dit Themis-cahier bundelt de bijdragen van het vormingsonderdeel Verbintenissenrecht (academiejaar 2021-2022) van de Themis – School voor postacademische juridische vorming: Totstandkoming van contracten: het komend recht in de rechtspraak; Derdenwerking van contracten: het komend recht in de rechtspraak; Contractuele aansprakelijkheid en sancties: het komend recht.


  € 60,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. VlaNot Jaarboek 2020

  VlaNot Jaarboek 2020

  Boek | 1ste editie 2021 | België

  VlaNot Jaarboek 2020 bundelt teksten van auteurs met voeling voor de dagelijkse notariële praktijk, met name over Het notarieel instrumentarium: over vorm en inhoud; Het (nieuwe) goederenrecht; Bijzondere overeenkomsten; Fiscaliteit; Digitalisering. Ook uitermate nuttig voor andere practici die werkzaam zijn in deze domeinen.

  € 171,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Handboek kunstrecht

  Handboek kunstrecht

  Juridische schets van het kunstenlandschap
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Charlotte Declerck

  Dit handboek benadert alle juridische vraagstukken die rechtstreeks relevant zijn voor sector van de beeldende kunsten vanuit een tweedimensionale invalshoek: per doelgroep (kunstenaar, curator, kunstgalerij & kunstdealer,…) en vervolgens vragen per thema (fiscus, auteursrechten, financieringen, vermogensplanning, …). Door het Q&A format is het een praktisch naslagwerk, boordevol concrete adviezen en tips

  € 103,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Recht & elektronische handel

  Recht & elektronische handel

  Tweede herziene editie
  Boek | 2e editie 2021 | België | Patrick Van Eecke

  Dit boek behandelt de belangrijkste juridische en fiscale aandachtspunten die zich stellen bij elektronische handel. Onderwerpen zoals domeinnamen, elektronische overeenkomsten, de verwerking van persoonsgegevens en de aansprakelijkheid van dienstverleners, btw-aspecten en toepasselijk recht komen hierbij uitgebreid aan bod.

  € 149,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Informatie en recht

  Informatie en recht

  Diverse rechtsperspectieven
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Emma Suzanne van Aggelen

  Het belang van informatievergaring en -verstrekking in het recht kan niet overschat worden. Dit boek reflecteert vanuit verscheidene rechtsdomeinen (gemeen recht, verzekeringsrecht, financieel recht, consumenten- en ondernemingsrecht, mediarecht,…) over informatievergaring en -verstrekking.

  € 126,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur

  Schuldeiser en behoorlijk insolventiebestuur

  Een rechtsvergelijkende en rechtseconomische analyse van schuldeiserscontrole over het bestuur van financieel noodlijdende ondernemingen
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Frederik De Leo

  Dit boek biedt een systematische analyse en verantwoording van de verdeling van controlerechten bij ondernemingen in financiële moeilijkheden, met inbegrip van reorganisatie- en faillissementsprocedures.

  € 298,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. De aannemer als verkoper

  De aannemer als verkoper

  Rechtsvergelijkende analyse naar Belgisch en Frans recht van de vorderingen van de bouwheer bij verborgen gebreken in het materiaal van het werk
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Jan-Willem Verbeke

  In dit cahier worden de verschillende vorderingen van de bouwheer bij gebreken in de door de aannemer aangekochte materialen, na aanvaarding van het bouwwerk, onderzocht. Dit zowel naar Belgisch als naar Frans recht.

  € 62,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 19. De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

  De Belgische declaratoire vordering en het niet-vergoedende aansprakelijkheidsrecht

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Pieter Gillaerts

  Bekroond met de Driejaarlijkse Prijs van het Gerechtelijk Privaatrecht van de vzw Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk (AMR):
  Met behulp van concrete voorbeelden en toepassingen biedt dit boek een overzichtelijke en vernieuwende kijk op de mogelijkheden en de grenzen van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht om niet-vergoedende doelen na te streven, met name preventie en rechtshandhaving. Dit boek analyseert daarnaast de declaratoire vordering die een belangrijke meerwaarde heeft, onder meer bij het anticiperen op bewijsmoeilijkheden en het bieden van preventieve rechtsbescherming of genoegdoening, alsook bij het faciliteren van buitengerechtelijke geschillenoplossing.

  € 204,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 20. Grenzen voorbij

  Grenzen voorbij

  Liber discipulorum Bernard Tilleman
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Sébastien De Rey, Nicolas Van Damme, Tom Gladinez

  Als blijk van hulde en dank na een decanaat van acht jaar bieden de academische discipelen van prodecaan Bernard Tilleman van de Rechtsfaculteit van de KU Leuven hem een Liber discipulorum aan met 34 bijdragen over het gemeen contractenrecht, bijzondere contractenrecht, aansprakelijkheids- en verbintenissenrecht, ondernemings- en vennootschapsrecht en publiekrecht.

  € 187,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen