Verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten 121 results

121 resultaten

 1. Over verzekerings- en vervoerrecht te land, ter zee en in de lucht

  Over verzekerings- en vervoerrecht te land, ter zee en in de lucht

  Liber amicorum Kris Bernauw
  Boek | 1ste editie 2024 | Wereld | Marc Kruithof, Jean Rogge

  Prof. Dr. Kris Bernauw wordt, na een academische loopbaan van meer dan 35 jaar in het verzekerings- en vervoerrecht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent, op het einde van het academiejaar 2022-2023 tot het emeritaat toegelaten.
  Dit is de gelegenheid voor een aantal vrienden, (oud)medewerkers en collega’s, die een amicale en/of professionele band met de gehuldigde hebben, om als blijk van waardering dit afscheid te boek te stellen. De bijdragen handelen over actualia en netelige onderwerpen in het verzekeringsrecht, in het vervoerrecht en transportverzekeringen.

  € 185,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Juni 2024
 2. De platformeconomie

  De platformeconomie

  Een praktische kijk op het juridische kader rond online tussenpersonen
  Boek | 1ste editie 2024 | België | Friso Bostoen, Bram Devolder, Mathias Wouters

  De platformeconomie is alomtegenwoordig: steeds meer transacties en interacties vinden plaats via online tussenpersonen zoals Amazon, Uber, Airbnb, Google en Facebook.
  Hun opkomst in een juridisch niemandsland stelt beleidsmakers op Europees en Belgisch niveau voor talrijke vraagstukken. Dit boek biedt antwoorden via een praktische en rechtstakoverschrijdende benadering.

  € 97,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Themis 2023-2024 nr. 128 Bijzondere overeenkomsten

  Themis 2023-2024 nr. 128 Bijzondere overeenkomsten

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Bernard Tilleman

  Dit Themis-cahier bundelt de bijdragen van het vormingsonderdeel Bijzondere overeenkomsten (academiejaar 2023-2024) van de Postacademische juridische vorming aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid en Criminologische Wetenschappen KU Leuven.
  Met bijdragen over Koop; Huur; Aanneming; Vertegenwoordiging en tussenpersonen; Kleine contracten.

  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Boek 1 en Boek 5 BW: een kritische commentaar op het nieuwe verbintenissenrecht

  Boek 1 en Boek 5 BW: een kritische commentaar op het nieuwe verbintenissenrecht

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Thierry Vansweevelt, Britt Weyts

  Dit ALLIC-verslagboek licht het nieuwe verbintenissenrecht toe. Het onderwerpt de nieuwe Boeken 1 en 5 BW aan een kritische reflectie. Er wordt ook gepeild naar de doelstellingen van deze boeken: Komt het nieuwe verbintenissenrecht tegemoet aan de uitdagingen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd?

  € 115,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Tendensen Vermogensrecht 2022

  Tendensen Vermogensrecht 2022

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Renate Barbaix, Nicolas Carette

  De reeks Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het goederenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

  € 99,00 € 69,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Handboek Verbintenissenrecht (tweede editie) (gebonden editie)

  Handboek Verbintenissenrecht (tweede editie) (gebonden editie)

  Boek | 2e editie 2023 | België | Thierry Vansweevelt, Britt Weyts

  Dit referentiewerk biedt een grondig en globaal overzicht van het verbintenissenrecht. In deze tweede editie wordt het nieuwe Boek 5 BW met het hervormde verbintenissenrecht volledig geïntegreerd en (kritisch) becommentarieerd. Ook het nieuwe Boek 1 BW (Algemene bepalingen) wordt verwerkt. Tot slot wordt ook Boek 8 BW (Bewijsrecht) geanalyseerd, zodat de lezer een volledig overzicht krijgt van het brede verbintenissenrecht.

  € 275,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Shaping Utopia through law

  Shaping Utopia through law

  Hoe het recht (g)een antwoord biedt op maatschappelijke uitdagingen
  Boek | 1ste editie 2023 | Wereld | Eline Labey, Floris Fonteyn, Anna Wilmot, Sarah El Amouri, Alexandra Gjurova, Wout De Cock, Frauke De Wael

  In October 2022, the ACCA team of the Faculty of Law and Criminology of the Vrije Universiteit Brussel (VUB) organised the eleventh edition of the Assistentenconferentie/Conférence des assistant.es (ACCA 2022), with “Shaping Utopia Through Law – How the law does (not) provide an answer to societal challenges” as central research theme.
  The issues facing society today are vast and diverse, ranging from health, democracy, equal rights, migration, peace and civic participation to climate, sustainability, digitisation and innovation.

  € 60,00 € 42,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Bedrijfsjuristen en bedrijfsverantwoordelijkheid

  Bedrijfsjuristen en bedrijfsverantwoordelijkheid

  Naar eindeloze aansprakelijkheden voor ondernemingen? Verslagboek Dag van de Bedrijfsjurist 2022
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Els Steen

  Dit werk bevat de bijdragen aan de 33ste Dag van de bedrijfsjuristen (15 november 2022), gewijd aan het thema “Bedrijfsjuristen en bedrijfsverantwoordelijkheid – Naar eindeloze aansprakelijkheden voor ondernemingen?”. | L’ouvrage rassemble les contributions à la 33e journée des juristes d'entreprise (15 novembre 2022).

  € 105,00 € 73,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Nieuw algemeen contractenrecht (studenteneditie)

  Nieuw algemeen contractenrecht (studenteneditie)

  Handboek
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Ignace Claeys, Thijs Tanghe

  Het nieuwe verbintenissenrecht, waaronder het algemeen contractenrecht is op 1 januari 2023 in werking getreden. Naar aanleiding hiervan hebben Ignace Claeys en Thijs Tanghe hun handboek 'Algemeen contractenrecht' herschreven. Ze vertrekken ditmaal van de regels van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder boek 5. In vijf delen worden de kernvragen behandeld die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen.

  € 255,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 45,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Nieuw algemeen contractenrecht

  Nieuw algemeen contractenrecht

  Handboek
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Ignace Claeys, Thijs Tanghe

  Het nieuwe verbintenissenrecht, waaronder het algemeen contractenrecht is op 1 januari 2023 in werking getreden. Naar aanleiding hiervan hebben Ignace Claeys en Thijs Tanghe hun handboek ‘Algemeen contractenrecht’ herschreven. Ze vertrekken ditmaal van de regels van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder boek 5. In vijf delen worden de kernvragen behandeld die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen.

  € 255,00 € 178,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Wetboek Huur van onroerend goed in Vlaanderen 2023

  Wetboek Huur van onroerend goed in Vlaanderen 2023

  Wetboek | 1ste editie 2022 | België | Koenraad De Greve, Alexander Forrier


  Dit wetboek biedt een beredeneerde selectie van regelgeving die relevant is voor de oplossing van de aan huur gerelateerde problemen. Het bevat zowel het gemeen huurrecht als het woninghuurrecht, de studentenhuur, de sociale huur, de handelshuur en de pacht, samen met relevante bepalingen uit andere wetgeving (woningkwaliteit, ruimtelijke ordening, fiscaliteit, insolventie en verbintenissenrecht).

  € 89,00 € 62,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen

  Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Christian Engels

  Dit handboek behandelt de gerechtelijke verkoop van onroerende goederen. Waar nodig wordt met de desbetreffende regels van het Burgerlijk Wetboek rekening gehouden. Het betreft immers nog altijd en in de eerste plaats een verkoop.
  Dit werk is de vertaling en in voorkomend geval de bijwerking van het handboek “Les ventes judiciaires d’immeubles” van Georges DE LEVAL, en voor het IPR van Laurent BARNICH, verschenen in de Répertoire notarial in 2019. In bepaalde gevallen werd een eigen zienswijze weergegeven.
  Abonnees op de papieren versie van Répertoire notarial krijgen dit boek gratis toegestuurd zodra het verschenen is.

  € 166,00 € 116,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Vermogensrecht in kort bestek (zevende editie)

  Vermogensrecht in kort bestek (zevende editie)

  Boek | 7e editie 2022 | België | Vincent Sagaert, Alain-Laurent Verbeke, Bernard Tilleman

  In dit boek worden onder de noemer Vermogensrecht het goederenrecht en het contractenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken.
  Deze zevende editie heeft de recente wijzigingen in de materie geïntegreerd: boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, dat in werking is getreden op 1 september 2021 en boek 5 “Verbintenissen”, dat in werking treedt op 1 januari 2023 en ook de omzetting van de Richtlijn Consumentenkoop 2019 en de Richtlijn Digitale inhoud en digitale diensten.

  € 113,00 € 79,10 incl. btw
  Studentenprijs: € 41,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Duiding Huur

  Duiding Huur

  Wetboek | 3e editie 2022 | België | Bart Van Baeveghem, Tom Vandromme, Marleen Van Loon, Diederik Vermeir

  Duiding Huur verzamelt niet alleen de wetgeving inzake huurrecht in de oorspronkelijke zin van het woord (gemeen huurrecht, woning- en handelshuur, pacht, sociale huur), maar ook alle ermee verbonden relevante aspecten uit diverse rechtsdomeinen. De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren, geput uit rechtspraak en doctrine.

  € 166,00 € 116,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Woninghuur in Vlaanderen en Brussel

  Woninghuur in Vlaanderen en Brussel

  Uw 70 antwoorden op de meest praktische vragen
  Boek | 2e editie 2022 | België | Koen de Puydt, Ulrike Beuselinck

  Dit handboek vergelijkt de huurregelgeving in Vlaanderen en Brussel op een praktische wijze, aan de hand van 70 vragen, die telkens worden beantwoord met verwijzing naar de relevante artikelen van het Vlaams Woninghuurdecreet of de Brusselse Huisvestingscode. Het handboek is tevens aangevuld met vergelijkende tabellen en flowcharts.

  € 66,00 € 46,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Het gebrek in het leerstuk van de zaakaansprakelijkheid

  Het gebrek in het leerstuk van de zaakaansprakelijkheid

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Jochen Tanghe

  Het werk toont aan de hand van vele voorbeelden uit de rechtspraak aan dat sommige algemeen aanvaarde leerstellingen over het gebrek van de zaak niet met de realiteit overeenstemmen. Na een deconstructie wordt de theorie over het gebrek van de zaak weer opgebouwd. Daarbij wordt aansluiting gevonden bij algemene principes over aansprakelijkheid en worden ook verbanden gelegd met andere begrippen zoals oorzakelijkheid en bewaring.

  € 183,00 € 128,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. Ongeschreven rechtsgrenzen

  Ongeschreven rechtsgrenzen

  Verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van (rechts)misbruik
  Boek | 1ste editie 2022 | België | Matthias Meirlaen

  In dit boek staat de draagwijdte van de rechtsbeginselen verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van (rechts)misbruik in het Belgische (verbintenissen)recht centraal. De gevolgen van het geplande Boek 1 en 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek komen daarbij ook aan bod. Aan de hand van voorbeelden worden de ongeschreven rechtsgrenzen verduidelijkt die de drie rechtsbeginselen stellen, alsook de grenzen die aan de werking van deze beginselen kunnen worden gesteld.

  € 155,00 € 108,50 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. Actualia verbintenissenrecht

  Actualia verbintenissenrecht

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Ignace Claeys, Reinhard Steennot, Britt Weyts

  Dit cahier bevat bijdragen over de impact van de hervorming van het verbintenissenrecht op de precontractuele fase en over de impact op de regels betreffende de verschillende wijzen van beëindiging van contracten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Ook de nieuwe regelgeving over onrechtmatige bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen komt aan bod.

  € 69,00 € 48,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 19. Themis 2021-2022 nr. 120: Verbintenissenrecht

  Themis 2021-2022 nr. 120: Verbintenissenrecht

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Sophie Stijns, Annick De Boeck

  Dit Themis-cahier bundelt de bijdragen van het vormingsonderdeel Verbintenissenrecht (academiejaar 2021-2022) van de Themis – School voor postacademische juridische vorming: Totstandkoming van contracten: het komend recht in de rechtspraak; Derdenwerking van contracten: het komend recht in de rechtspraak; Contractuele aansprakelijkheid en sancties: het komend recht.


  € 60,00 € 42,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen