Boekhoudrecht 8 results

8 resultaten

 1. Handboek Boekhouden - Belgisch boekhoudrecht (vierde editie)

  Handboek Boekhouden - Belgisch boekhoudrecht (vierde editie)

  De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringsstandaarden voor ondernemingen en (internationale) verenigingen en stichtingen in België
  Boek | 4e editie 2023 | België | Erik De Lembre, Marleen Mannekens

  Nieuwe editie - verschijnt in 2023.

  In dit boek behandelen de auteurs de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringsstandaarden en de wijze waarop het Wetboek van Economisch Recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de boekhouding en jaar rekening van ondernemingen, vennootschappen en (internationale) verenigingen en stichtingen regelen.

  De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.

  - Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  - Referentiewerk voor student en beroepspracticus.

  € 83,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  Beschikbaar vanaf September 2023
 2. Jaarboek Commissie Boekhoudkundige Normen 2022

  Jaarboek Commissie Boekhoudkundige Normen 2022

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Commissie voor boekhoudkundige normen

  Dit werk 'Jaarboek 2022 CBN' brengt alle gepubliceerde CBN-adviezen (tot eind 2021) op gestructureerde wijze samen, gegroepeerd per rubriek van de jaarrekening. Bijzonder voordelige voorwaarden op dit onmisbaar werkinstrument voor leden van ITAA, IBR en IBJ.

  € 120,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Vademecum vennootschapsbelasting 2022

  Vademecum vennootschapsbelasting 2022

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Charlotte Meskens, Bart De Cock

  Dit basiswerk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening, waardoor de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal komt te staan. Het werk bevat talrijke verwijzingen naar hoofdzakelijk recente rechtspraak en voorbeelden en cases die de materie verduidelijken.

  € 275,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Praktisch boekhouden voor zeer kleine VZW's (vijfde editie)

  Praktisch boekhouden voor zeer kleine VZW's (vijfde editie)

  Boek | 5e editie 2020 | België | Jean-Pierre Vincke

  Dit boek verduidelijkt de boekhoudverplichtingen van de kleinste VZW’s aan de hand van een aantal gevalstudies, gaande van de meest eenvoudige kleine VZW tot de VZW’s die omwille van btw in meer complexe situaties terechtkomen. Het richt zich tot de bestuurders van de kleinste VZW’s, maar eveneens tot de talrijke vrijwilligers actief in de verenigingswereld. Het biedt hen een tool voor het beheer van hun vereniging.

  € 35,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Boekhoudrecht in essentie aangevuld met financiële analyse (tweede editie)

  Boekhoudrecht in essentie aangevuld met financiële analyse (tweede editie)

  Boek | 2e editie 2020 | België | Inge Van De Woesteyne
  Dit boek introduceert de lezer in de wereld van het boekhouden en brengt hem tot een volledig inzicht in de totstandkoming van een balans en resultatenrekening. De boekhoudtechniek is geen doel op zich, maar biedt ondersteuning om het boekhoudrecht werkelijk te begrijpen en stelt de lezer in staat om verrichtingen en de invloed ervan op de jaarrekening zelfstandig te analyseren.- Een inleiding boekhouden voor juristen.- Unieke combinatie van boekhoudtechniek en boekhoudrecht.- Volledig geactualiseerd tot en met BS 9 januari 2020.
  € 52,00 incl. btw
  Plaatsen beschikbaar
 6. Handboek Boekhouden - Belgisch boekhoudrecht (derde editie)

  Handboek Boekhouden - Belgisch boekhoudrecht (derde editie)

  De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale) verenigingen en stichtingen in België
  Boek | 3e editie 2019 | België | Erik De Lembre, Marleen Mannekens, Liesbet Van de Velde

  Deze nieuwe editie is de eerste uitgave over het boekhoudrecht dat rekening houdt met de nieuwe vennootschapswetgeving!

  In deze derde editie zijn de bepalingen van de wet van 23 maart 2019 met betrekking tot het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen volledig verwerkt. De adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen zijn opgenomen tot en met advies 2019/4 van 3 april 2019.

  € 83,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 53,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen