€ 140,00 incl. btw € 132,08 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Inbreng van een algemeenheid van goederen of een tak van werkzaamheid

Nieuwe bijgewerkte editie 2016

Boek | 1ste editie 2016 | België | Nancy De Beule, Lode Agache, Christian Van Craeyvelt
Beschrijving

Om hun rendement te optimaliseren, trachten ondernemingen onder meer hun non-core business af te stoten of samenwerkingsverbanden aan te gaan met derde partijen. Dit noodzaakt hen ertoe drastisch te reorganiseren, vaak via een inbreng van een algemeenheid van goederen of een bedrijfstak.

Deze volledig bijgewekte editie* geeft de ondernemer en diens adviseur op praktijkgerichte wijze een zo volledig mogelijk beeld van de boekhoudkundige en fiscale consequenties van een dergelijke reorganisatie.

De auteurs, allen specialisten in de materie, maken door middel van een grondige en gestructureerde boekhoudkundige en fiscale analyse de lezer wegwijs in het huidige regime inzake inbreng van een algemeenheid van goederen of een tak van werkzaamheid. Deze regeling heeft de laatste tijd heel wat wijzigingen ondergaan naar aanleiding van de incorporatie van het Boekhoudbesluit in het Wetboek van Vennootschappen en onder invloed van de Europese rechtspraak.

Het boek besteedt uitvoerig aandacht aan de belastingvrije alsook aan de belaste inbreng, en dit zowel op het vlak van het boekhoudrecht als van de directe belastingen en van registratierechten en BTW. Bijzondere aandacht gaat uit naar transacties waarbij onroerend goed is betrokken. Verder wordt gewezen op de discrepanties tussen het boekhoudrecht en het fiscaal recht.

Internationale inbrengverrichtingen doen zich de praktijk meer en meer voor, ten gevolge van de liberalisering van de Europese markt en de drang en noodzaak van ondernemingen om grensoverschrijdend te kunnen handel drijven op een flexibele manier. Deze worden in een afzonderlijk deel geanalyseerd, met de Belgische fiscale gevolgen terzake.

Het werk bevat de krachtlijnen van recent gepubliceerde nationale en Europese wetgeving. Tegelijkertijd wordt het werk doorspekt met praktijkvoorbeelden, relevante jurisprudentie, administratieve zienswijzes en doctrine, zowel nationaal als Europees, teneinde aan de lezer een zo volledig mogelijk beeld van de problematiek te schetsen.

*Deze volledig bijgewerkte editie schenkt bijzondere aandacht aan nieuwe ontwikkelingen sedert vorige editie, met onder meer:

 • Uitgebreidere focus op transacties met een buitenlandse link (filialisering, ...)
 • Uitgebreide beschrijving ivm het aanvragen van certificaten bij een belastbare transactie
 • Bespreking van recente rulings
 • De invloed van de nieuwe anti-misbruikbepaling
 • De invloed van de nieuwe regeling inzake meerwaarden op aandelen
 • Bespreking van het lot van DBI - overschotten en de aftrek voor risicokapitaal
 • Bespreking van de boekhoudkundige verwerking (CBN - advies 2009 / 15, ...)
 • Hof van Cassatie van 15.10.2009 inzake de autonome fiscale invulling van begrippen 'algemeenheid' en 'tak van werkzaamheid'
 • Het nieuwe administratieve standpunt in Circulaire nr. 110.663 van 30.09.2009 houdt rekening met Europese rechtspraak inzake Zita Modes
 • Bespreking van de herzieningsproblematiek met betrekking tot niet ingebrachte gebouw
 • De impact van meerdere overeenkomsten (naast de inbreng) op de btw-regeling
 • Gevolgen van sommige nieuwigheden van de laatste jaren (btw-eenheid, btw op grond bij nieuw gebouw, etc.). Ook specifieke aandacht voor aftrek van btw op bepaalde kosten in het kader van de inbreng (vb. bodemsanering)

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de reeks Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9782804466756
Reeksnaam Bibliotheek Fiscaal Recht
Gewicht 798 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 450 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Larcier
Taal Nederlands
Publicatiedatum 23 jun. 2016
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

verkorte inhoud:

Voorwoord

TITEL I ALGEMEEN KADER

TITEL II BEGRIPSOMSCHRIJVING

 • Gebruikte terminologie en samenhang gemeenschappelijk aan beide begrippen
 • Het begrip ‘algemeenheid van goederen’
 • Het begrip ‘bedrijfstak’

TITEL III  BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

 • De inbreng in natura
 • Inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen
 • Verband tussen boekhoudkundige neutraliteit en de ruilverhouding

TITEL IV  ASPECTEN INZAKE DIRECTE BELASTINGEN

 • Omzetting van de Europese Richtlijn naar het Belgisch recht
 • Het belastingstelsel

TITEL V  REGISTRATIERECHTEN

 • Omzetting van de Europese Richtlijnen
 • De vrijstellingsregeling van artikel 117 W. Reg.
 • Het belaste stelsel bij inbreng in natura
 • Gevolgen van een onjuiste toepassing van artikel 117 W. Reg.

TITEL VI  BTW

 • Origine en achtergrond van het BTW-vrije stelsel
 • Het Btw-vrije stelsel
 • Implicaties van het Btw-vrije stelsel
 • Het Btw-belaste stelsel
 • Bijzondere aspecten met betrekking tot het gebouw en de inbreng
 • Sancties bij een onjuiste toepassing van de artikelen 11 & 18, §3 W. BTW
 • Aansprakelijkheid voor BTW-schulden van de inbrenger

TITEL VII  ANDERE INDIRECTE BELASTINGEN INZAKE VOERTUIGEN

 • Inschrijving in het repertorium van voertuigen
 • Belasting op de inverkeerstelling
 • Verkeersbelasting
 • Van ‘eurovignet’ naar ‘kilometerheffing’

TITEL VIII  GRENSOVERSCHRIJDENDE REORGANISATIES

 • Inbreng in een Belgische vennootschap door een niet-Europese vennootschap van haar Belgische vaste inrichting (filialisering) (artikel 231, §3 WIB 1992)
 • Inbreng van bedrijfstak of algemeenheid van goederen door Belgische vennootschap in een buitenlandse vennootschap
 • Reorganisaties op het niveau van een intra-Europese vennootschap met Belgische activa/passiva
 • Inbreng door de buitenlandse vennootschap in een Belgische vennootschap van buitenlandse activa/passiva

Bibliografie

Trefwoordenregister