Wetboeken 42 results

Collecties Wetboeken die aangepast zijn aan uw specifieke noden.

Heeft u nood aan volledigheid of werkt u liever met een thematische selectie?
Heeft u overzichtscommentaren of annotaties bij de rechtsleer nodig?
Bent u gewend aan een bepaald formaat of geeft u de voorkeur aan een ander?

Maak gewoon een keuze uit onze collecties: de Larcier Wetboeken, de Essentiële Wetboeken, de Geannoteerde Wetboeken, Duiding, Wetboek Notariaat.

App Larcier Code App : De aankoop van een papieren wetboek van Larcier-Intersentia geeft u gratis toegang, via de app Larcier Code, tot de inhoud van uw wetboek vanop uw smartphone of tablet >> Meer info.

42 resultaten

 1. Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten - 2024

  Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten - 2024

  Geannoteerd met recente rechtspraak van het Hof van Justitie, het Gerecht van de EU, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State
  Wetboek | 7e editie 2024 | België | Constant De Koninck, Peter Flamey

  Deze nieuwe zevende editie van het wetboek 'Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten' bundelt de geldende wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Deze editie is verrijkt met meer dan 370 fundamentele arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State.

  € 125,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 60,00
  Beschikbaar vanaf Februari 2024
 2. Wetboek Privacy en gegevensbescherming

  Wetboek Privacy en gegevensbescherming

  Wetboek | 6e editie 2023 | België | Willem Debeuckelaere, Gert Vermeulen, Frank Schuermans, Julie Van Pée

  Handige verzameling van de basisnormen inzake privacy en gegevensbescherming (o.a. GDPR) en van de concretisering van deze principes op alle niveaus (internationaal, Europees, federaal en gewesten en gemeenschappen) en in de diverse sectoren.

  € 185,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 42,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Wetboek Notariaat - 2023

  Wetboek Notariaat - 2023

  Wetboek | 14e editie 2023 | België | Georges De Sutter, Bernard Snyers, Stephanie Van Nieuwenhuysen, Paul Vangoitsenhoven

  Dit tweedelige Wetboek Notariaat bevat een zeer uitgebreide selectie van wetten en besluiten die courant worden gebruikt in de Belgische notariële praktijk (zowel federaal, Vlaams, Brussels als Waals). De auteurs stelden dit wetboek samen op basis van hun dagelijkse praktijkervaring binnen het notariaat, mét het wetenschappelijke advies van het redactiecomité.

  € 315,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 80,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Wetboek Verzekeringen - 2023

  Wetboek Verzekeringen - 2023

  Wetboek | 16e editie 2023 | België | Philippe Colle, Geert Jocqué, Britt Weyts

  Dit wetboek bundelt op overzichtelijke wijze de basiswetgeving inzake verzekeringen, ten behoeve van de dagelijkse verzekeringspraktijk en het onderwijs. Het handig formaat en de overzichtelijke bladspiegel zorgen voor een vlot gebruik. Met gratis app voor permanente bijwerking.

  € 85,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 42,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Wetboek Vennootschappen & verenigingen - 2023

  Wetboek Vennootschappen & verenigingen - 2023

  Wetboek | 3e editie 2023 | Bruno Laforce, Ivan Verougstraete

  Dit essentiële wetboek neemt zowel het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen als het daarbij horende uitvoeringsbesluit op. Beide worden vergezeld van hun eigen concordantietabel. De lezer kan op deze manier het volledige vennootschaps- en verenigingsrecht raadplegen.

  € 55,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 26,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Wetboek Jeugdrecht - 2023

  Wetboek Jeugdrecht - 2023

  Wetboek | 8e editie 2023 | België | Johan Put

  Deze nieuwe editie verzamelt in één enkele band alle wetgevende akten i.v.m. jeugdrecht, met niet alleen akten inzake het jeugdbeschermingsrecht en jeugdhulprecht, maar ook relevante wetgeving uit het burgerlijk, gerechtelijk, sociaal en strafrecht.

  € 79,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 26,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Wetboek Vastgoed - 2023

  Wetboek Vastgoed - 2023

  Wetboek | 2e editie 2023 | België | Dagmare Lockefeer

  Dit wetboek bundelt alle wetteksten die fundamenteel zijn voor professionals in de vastgoedsector, zoals vastgoedmakelaars, advocaten en landmeters. Thematisch opgedeeld in een aantal luiken: beroepsreglementering vastgoedmakelaar en landmeter-expert; burgerlijk recht; gerechtelijk recht; economisch recht, administratief recht en strafrecht.

  € 150,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 75,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. De Larcier Wetboeken editie 2023 - Volledige collectie

  Larcier Wetboeken - 7 delen + registers

  7 delen en registers - Bijgewerkt tot 1 maart 2023
  Wetboek | 2.023e editie 2023 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deze editie van de Larcier Wetboeken is bijgewerkt t.e.m. 1 maart 2023. De teksten zijn verrijkt met verwijzingen en annotaties, die nu nog vlotter toegankelijk zijn gemaakt. Ook online beschikbaar via Strada lex: www.stradalex.com

  € 3.473,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 1.216,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. De Larcier Wetboeken – Registers

  De Larcier Wetboeken – Registers

  Bijgewerkt tot 1 maart 2023
  Wetboek | 1ste editie 2023 | België

  De registers van de zeven delen van de Larcier Wetboeken worden in een afzonderlijk boekdeel uitgegeven. Zij laten de lezer toe snel en gemakkelijk, hetzij via het chronologische register, hetzij via het zakenregister, teksten terug te vinden.

  € 112,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 39,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. De Larcier Wetboeken – Deel VII: Milieurecht

  De Larcier Wetboeken – Deel VII: Milieurecht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2023
  Wetboek | 1ste editie 2023 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deel VII van De Larcier Wetboeken is gewijd aan het  omgevingsrecht in de ruime zin van het woord: naast het leefmilieurecht sensu stricto ook tevens de regels betreffende de ruimtelijke ordening en stedenbouw.

  € 356,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 125,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. De Larcier Wetboeken – Deel VI: Staats- en bestuursrecht

  De Larcier Wetboeken – Deel VI: Staats- en bestuursrecht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2023
  Wetboek | 1ste editie 2023 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deel VI van De Larcier Wetboeken omvat de teksten van de Europese Verdragen, de Grondwet en de fundamentele rechten, waarmee elke jurist te maken heeft, telkens uitvoerig geannoteerd, en ook het klassiek administratief recht.

  € 706,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 247,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. De Larcier Wetboeken – Deel V: Fiscaal recht

  De Larcier Wetboeken – Deel V: Fiscaal recht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2023
  Wetboek | 1ste editie 2023 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deel V van De Larcier Wetboeken behandelt alle takken van het fiscaal recht: BTW, douane en accijnzen, inkomstenbelastingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, registratie- en successierechten ...

  € 528,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 185,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. De Larcier Wetboeken – Deel IV: Sociaal recht

  De Larcier Wetboeken – Deel IV: Sociaal recht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2023
  Wetboek | 1ste editie 2023 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deel IV van De Larcier Wetboeken bevat de algemene bepalingen van het sociaal recht, het arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, loon, grensoverschrijdende arbeid, tewerkstelling, sluiting van ondernemingen etc.) en het socialezekerheidsrecht.

  € 654,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 229,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. De Larcier Wetboeken – Deel III: Ondernemings-, economisch en financieel recht

  De Larcier Wetboeken – Deel III: Ondernemings-, economisch en financieel recht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2023
  Wetboek | 1ste editie 2023 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deel III van De Larcier Wetboeken behandelt alle economische en financiële materies: Wetboek Economisch recht, insolventierecht, mededingingsrecht, vervoerrecht, warenreglementering en bank- en monetair recht, intellectuele eigendom ...

  € 757,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 265,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2023
  Wetboek | 1ste editie 2023 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deel II omvat al hetgeen tot het strafrecht in enge zin behoort (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie,...) Inbegrepen: de  Wet van 21 maart houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht

  € 597,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 209,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. De Larcier Wetboeken – Deel I: Burgerlijk en gerechtelijk recht

  De Larcier Wetboeken – Deel I: Burgerlijk en gerechtelijk recht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2023
  Wetboek | 1ste editie 2023 | België | Alexander Forrier, Edward Forrier, Ivan Verougstraete

  Dit deel I omvat hoofdzakelijk teksten van privaatrecht (oa BW en Ger. W), verrijkt met talrijke annotaties. Met inbegrip van de nieuwe boeken van het BW: Boek I;  Boek II, titel 3; Boek III; Boek IV, Boek V en Boek VIII

  € 625,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 219,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. Wetboek Huur van onroerend goed in Vlaanderen 2023

  Wetboek Huur van onroerend goed in Vlaanderen 2023

  Wetboek | 1ste editie 2022 | België | Koenraad De Greve, Alexander Forrier


  Dit wetboek biedt een beredeneerde selectie van regelgeving die relevant is voor de oplossing van de aan huur gerelateerde problemen. Het bevat zowel het gemeen huurrecht als het woninghuurrecht, de studentenhuur, de sociale huur, de handelshuur en de pacht, samen met relevante bepalingen uit andere wetgeving (woningkwaliteit, ruimtelijke ordening, fiscaliteit, insolventie en verbintenissenrecht).

  € 89,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. Wetboek Politierechtbank 2022

  Wetboek Politierechtbank 2022

  Wetgeving en documentatie
  Wetboek | 5e editie 2022 | België | Leo Vulsteke, Sophie Lodewyckx, Siegfried Stallaert, Geert Vandaele

  Dit boek is een handig werkinstrument voor de praktijkjurist bij de behandeling van zaken die tot de bevoegdheid van de Politierechtbank behoren. Het boek is uniek in zijn aanpak doordat de basiswetgeving (strafrecht, wegverkeer, verzekeringen, aansprakelijkheid en schadeloosstelling, procedure, IPR, … ) telkens per thema wordt aangevuld met praktische documentatie bij het vervolgingsbeleid en/of de afhandeling van zaken voor de politierechtbank

  € 143,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 19. Duiding Strafrecht

  Duiding Strafrecht

  Derde herwerkte editie 2018
  Wetboek | 3e editie 2021 | België | Martine De Busscher, Joachim Meese, Dirk Van Der Kelen, Johan Verbist

  Deze Duiding voorziet elk artikel van het Strafwetboek en ook een aantal bijzondere wetten van een grondige commentaar, aan de hand van rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor de toepassing in de praktijk.

  € 105,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina