Wetboeken 44 results

44 resultaten

 1. Wetboek Huur van onroerend goed in Vlaanderen 2023

  Wetboek Huur van onroerend goed in Vlaanderen 2023

  Code | 1ste editie 2022 | België | Koenraad De Greve, Alexander Forrier


  Dit wetboek biedt een beredeneerde selectie van regelgeving die relevant is voor de oplossing van de aan huur gerelateerde problemen. Het bevat zowel het gemeen huurrecht als het woninghuurrecht, de studentenhuur, de sociale huur, de handelshuur en de pacht, samen met relevante bepalingen uit andere wetgeving (woningkwaliteit, ruimtelijke ordening, fiscaliteit, insolventie en verbintenissenrecht).

  € 89,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Wetboek Notariaat - 2022

  Wetboek Notariaat - 2022

  Code | 13e editie 2022 | België | Georges De Sutter, Bernard Snyers, Stephanie Van Nieuwenhuysen, Paul Vangoitsenhoven

  Dit tweedelige Wetboek Notariaat bevat een zeer uitgebreide selectie van wetten en besluiten die courant worden gebruikt in de Belgische notariële praktijk (zowel federaal, Vlaams, Brussels als Waals). De auteurs stelden dit wetboek samen op basis van hun dagelijkse praktijkervaring binnen het notariaat, mét het wetenschappelijke advies van het redactiecomité.

  € 315,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 75,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Duiding Huur

  Duiding Huur

  Code | 3e editie 2022 | België | Bart Van Baeveghem, Tom Vandromme, Marleen Van Loon, Diederik Vermeir

  Duiding Huur verzamelt niet alleen de wetgeving inzake huurrecht in de oorspronkelijke zin van het woord (gemeen huurrecht, woning- en handelshuur, pacht, sociale huur), maar ook alle ermee verbonden relevante aspecten uit diverse rechtsdomeinen. De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren, geput uit rechtspraak en doctrine.

  € 166,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

  Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten

  Code | 6e editie 2022 | België | Constant De Koninck, Peter Flamey

  Deze nieuwe zesde editie van het wetboek ‘Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten- Geannoteerd met recente rechtspraak van
  het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof,
  het Hof van Cassatie en de Raad van State’ bundelt de geldende wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten. Deze editie is verrijkt met meer dan 250 fundamentele arresten van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State.

  € 120,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Wetboek Politierechtbank 2022

  Wetboek Politierechtbank 2022

  Wetgeving en documentatie
  Code | 5e editie 2022 | België | Leo Vulsteke, Sophie Lodewyckx, Siegfried Stallaert, Geert Vandaele

  Dit boek is een handig werkinstrument voor de praktijkjurist bij de behandeling van zaken die tot de bevoegdheid van de Politierechtbank behoren. Het boek is uniek in zijn aanpak doordat de basiswetgeving (strafrecht, wegverkeer, verzekeringen, aansprakelijkheid en schadeloosstelling, procedure, IPR, … ) telkens per thema wordt aangevuld met praktische documentatie bij het vervolgingsbeleid en/of de afhandeling van zaken voor de politierechtbank

  € 143,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Wetboek Gerechtsdeurwaarders 2022

  Wetboek Gerechtsdeurwaarders 2022

  Code | 6e editie 2021 | België | Patrick Gielen, Bert Nelissen

  Deze Codex bundelt alle nuttige wetgeving uit de relevante rechtstakken voor de gerechtsdeurwaarder, met inbegrip van de voornaamste teksten van internationaal en Europees recht m.b.t. grensoverschrijdende betekening en tenuitvoerlegging. Bijzondere prijzen voor stagiairs.

  € 286,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 99,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Wetboek vennootschappen & verenigingen - 2021

  Wetboek vennootschappen & verenigingen - 2021

  Code | 2e editie 2021 | België | Bruno Laforce, Ivan Verougstraete

  Dit essentiële wetboek neemt zowel het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen als het daarbij horende uitvoeringsbesluit op. Beide worden vergezeld van hun eigen concordantietabel. De lezer kan op deze manier het volledige nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht raadplegen.

  € 44,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 23,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Wetboek Jeugdrecht - 2021

  Wetboek Jeugdrecht - 2021

  Code | 7e editie 2021 | België | Johan Put

  Deze nieuwe editie verzamelt in één enkele band alle wetgevende akten i.v.m. jeugdrecht, met niet alleen akten inzake het jeugdbeschermingsrecht en jeugdhulprecht, maar ook relevante wetgeving uit het burgerlijk, gerechtelijk, sociaal en strafrecht.

  € 86,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 23,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Duiding Burgerlijk Procesrecht

  Duiding Burgerlijk Procesrecht

  Code | 3e editie 2021 | België | Paul Dauw, Beatrijs Deconinck, Bart Wylleman

  Deze nieuwe bijgewerkte editie van ‘Duiding burgerlijk procesrecht’ bevat een uitgebreide artikelsgewijze commentaar op het Gerechtelijk Wetboek. In de commentaren, opgesteld door diverse specialisten in de materie, is de belangrijkste rechtspraak en rechtsleer vervat en wordt de draagwijdte van de wetsartikels toegelicht. Met bijzondere aandacht voor alle vernieuwingen die de Potpourri-wetten veroorzaakten.
  € 200,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Wetboek Compliance - 2021

  Wetboek Compliance - 2021

  Code | 1ste editie 2021 | België | Thomas Faelli, Olivier Goffard, Miguel Mairlot

  Het wetboek bundelt de belangrijkste wet- en regelgeving, geordend volgens een aantal themata: de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de bescherming van het financiële stelsel, de bescherming van de beleggers, het respect voor de privacy en de bedrijfsethiek.

  € 80,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Wetboek Economisch recht - 2021

  Wetboek Economisch recht - 2021

  Code | 1ste editie 2021 | België | Grégory Renier, Gert Straetmans

  Dit ‘Wetboek economisch recht ‘bundelt de 18 boeken van het Wetboek van economisch recht en vult deze aan met andere, voor de praktijk belangrijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Op deze wijze kan de gebruiker het economisch recht op een globale en pragmatische manier overschouwen en erin wegwijs geraken dankzij een duidelijke thematische aanpak van het materiële recht.

  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Wetboek Ondernemingsstrafrecht - KUL 2021

  Wetboek Ondernemingsstrafrecht - KUL 2021

  Code | 4e editie 2021 | België | Marie Horseele, Katrien Verhesschen, Raf Verstraeten

  Het wetboek bundelt de relevante bepalingen uit het strafrecht en strafprocesrecht samen met de relevante bepalingen uit het vennootschapsstrafrecht, boekhoudrecht, faillissementen en continuïteit van ondernemingen, het bank- en financiewezen, het fiscaal straf(proces)recht, het witwassen, de intellectuele eigendom en cybercrime, transport, stedenbouw en milieu en ten slotte het sociaal strafrecht.  € 102,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 40,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Wetboek Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering - 2020

  Wetboek Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering - 2020

  Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering
  Code | 1ste editie 2020 | België | Michaël Fernandez-Bertier, Francis Desterbeck, Philippe de Koster, Arnaud Lecocq, Alexandra El-Khoury

  De codex biedt een handige verzameling van relevante teksten i.v.m. bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.Hij is bedoeld als het referentie-instrument voor practici in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Bijzondere aandacht werd besteed aan de risicogebaseerde aanpak, die nu centraal staat in de nieuwe instrumenten ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


  € 60,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 30,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Wetboek Vastgoed - 2020

  Wetboek Vastgoed - 2020

  Code | 11ste editie 2020 | België | Frank Burssens, Hans Fivez, Elke Volckaert, Ruben Volckaert

  Dit werk bundelt de relevante wetgeving inzake vastgoed: Burgerlijk en gerechtelijk recht, Beroepsreglementering vastgoedmakelaar, Economisch recht, Fiscaliteit, Omgevingsrecht en kwaliteitsnormen, Antidiscriminatie en antiracisme, Antiwitwas, Strafrecht.
  Met gratis app Larcier Code voor permanente bijwerking!

  € 110,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 70,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Privacy

  Privacy

  Nieuwe editie 2020
  Code | 5e editie 2020 | België | Willem Debeuckelaere, Frank Schuermans, David Stevens, Gert Vermeulen

  Handige verzameling van de algemene beginselen (o.a. GDPR) en van de specificiering van de privacyprincipes en verwerking van persoonsgegevens, op alle niveaus (internationaal, Europees, federaal en gewesten en gemeenschappen) en in de diverse sectoren.

  € 99,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina