Wetboeken 26 results

26 resultaten

 1. De Larcier Wetboeken editie 2022 - Volledige collectie

  De Larcier Wetboeken editie 2022 - Volledige collectie

  7 delen en registers - Bijgewerkt tot 1 maart 2022
  Code | 1ste editie 2022 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deze editie van de Larcier Wetboeken is bijgewerkt t.e.m. 1 maart 2022. De teksten zijn verrijkt met verwijzingen en annotaties, die nu nog vlotter toegankelijk zijn gemaakt. Ook online beschikbaar via Strada lex: www.stradalex.com

  € 3.025,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. De Larcier Wetboeken – Deel I: Burgerlijk en Gerechtelijk Recht

  De Larcier Wetboeken – Deel I: Burgerlijk en Gerechtelijk Recht

  Basiseditie 2022 - Bijgewerkt tot 1 maart 2022
  Code | 1ste editie 2022 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Dit deel I omvat hoofdzakelijk teksten van privaatrecht (oa BW en Ger. W), verrijkt met talrijke annotaties. Met inbegrip van de nieuwe boeken van het BW:  Boek II, titel 3: 'Relatievermogensrecht' en Boek IV: 'Nalatenschappen, schenkingen en testamenten'.

  € 545,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. De Larcier Wetboeken – Deel V: Fiscaal recht

  De Larcier Wetboeken – Deel V: Fiscaal recht

  Basiseditie 2022 - Bijgewerkt tot 1 maart 2022
  Code | 1ste editie 2022 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deel V van De Larcier Wetboeken behandelt alle takken van het fiscaal recht: BTW, douane en accijnzen, inkomstenbelastingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, registratie- en successierechten ...

  € 460,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. De Larcier Wetboeken – Deel IV: Sociaal recht

  De Larcier Wetboeken – Deel IV: Sociaal recht

  Basiseditie 2022 - Bijgewerkt tot 1 maart 2022
  Code | 1ste editie 2022 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deel IV van De Larcier Wetboeken bevat de algemene bepalingen van het sociaal recht, het arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, loon, grensoverschrijdende arbeid, tewerkstelling, sluiting van ondernemingen etc.) en het socialezekerheidsrecht.

  € 570,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  Basiseditie 2022 - Bijgewerkt tot 1 maart 2022
  Code | 1ste editie 2022 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deel II omvat al hetgeen tot het strafrecht in enge zin behoort (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie,...) Inbegrepen: de  Wet van 21 maart houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht

  € 520,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. De Larcier Wetboeken – Deel VI: Staats- en bestuursrecht

  De Larcier Wetboeken – Deel VI: Staats- en bestuursrecht

  Basiseditie 2022 - Bijgewerkt tot 1 maart 2022
  Code | 1ste editie 2022 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deel VI van De Larcier Wetboeken omvat de teksten van de Europese Verdragen, de Grondwet en de fundamentele rechten, waarmee elke jurist te maken heeft, telkens uitvoerig geannoteerd, en ook het klassiek administratief recht.

  € 615,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. De Larcier Wetboeken – Deel VII: Milieurecht

  De Larcier Wetboeken – Deel VII: Milieurecht

  Basiseditie 2022 - Bijgewerkt tot 1 maart 2022
  Code | 1ste editie 2022 | België | Edward Forrier, Alexander Forrier, Ivan Verougstraete

  Deel VII van De Larcier Wetboeken is gewijd aan het leefmilieurecht in de ruime zin van het woord: naast het leefmilieurecht sensu stricto (waaronder Vlarem, Vlarebo en Vlarea) ook tevens de regels betreffende de ruimtelijke ordening en stedenbouw.

  € 310,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Wetboek Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering - 2020

  Wetboek Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering - 2020

  Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering
  Code | 1ste editie 2020 | België | Michaël Fernandez-Bertier, Francis Desterbeck, Philippe de Koster, Arnaud Lecocq, Alexandra El-Khoury

  De codex biedt een handige verzameling van relevante teksten i.v.m. bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.Hij is bedoeld als het referentie-instrument voor practici in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Bijzondere aandacht werd besteed aan de risicogebaseerde aanpak, die nu centraal staat in de nieuwe instrumenten ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


  € 60,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 30,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Privacy

  Privacy

  Nieuwe editie 2020
  Code | 5e editie 2020 | België | Willem Debeuckelaere, Frank Schuermans, David Stevens, Gert Vermeulen

  Handige verzameling van de algemene beginselen (o.a. GDPR) en van de specificiering van de privacyprincipes en verwerking van persoonsgegevens, op alle niveaus (internationaal, Europees, federaal en gewesten en gemeenschappen) en in de diverse sectoren.

  € 99,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Vzw, ivzw & stichting

  Vzw, ivzw & stichting

  Code | 1ste editie 2019 | België | Jeroen Léaerts, Katrin Meerts
  Dit handig wetboek bevat een relevante selectie uittreksels uit het nieuw Wetboek VV, uit het Uitvoeringsbesluit en het KB Werkingsmodaliteiten UBO-Register. Onmisbaar voor iedere bestuurder van een Vzw, ivzw of stichting of voor wie hen adviseert.
  € 20,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Duiding Strafrecht

  Duiding Strafrecht

  Derde herwerkte editie 2018
  Code | 3e editie 2018 | België | Martine De Busscher, Joachim Meese, Dirk Van Der Kelen, Johan Verbist
  Deze Duiding voorziet elk artikel van het Strafwetboek en ook een aantal bijzondere wetten van een grondige commentaar, aan de hand van rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor de toepassing in de praktijk.
  € 105,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Duiding Federale Staatsstructuur

  Duiding Federale Staatsstructuur

  Code | 1ste editie 2018 | België | Benjamin Dalle, David Keyaerts, Wouter Pas, Jan Theunis, Willem Verrijdt
  Deze commentaar verheldert de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de instellingen via een artikelsgewijze bespreking van de relevante bepalingen van de Grondwet en bijzondere en gewone wetten, a.h.v. rechtsleer, rechtspraak, adviezen RVS,...
  € 124,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Duiding Deontologie Politie

  Duiding Deontologie Politie

  Tuchtwet en deontologische code
  Code | 1ste editie 2018 | België | Christine Cuvelier, Ruben Goosens, Kirsten Peeters
  Deze Duiding geeft een inzicht in de Tuchtwet en de Deontologische Code van de politie. De wetteksten worden verduidelijkt naar hun actuele toepassing, en worden geïllustreerd met rechtspraak en voorbeelden uit de praktijk.
  € 41,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen

  Duiding Koop-Verkoop van onroerende goederen

  Code | 1ste editie 2017 | België | Jennifer Callebaut, Bernard Dubois, Matthias Laevens, Elise Maes, Nathalie Ostijn
  Duiding Koop-Verkoop belicht alle toepasselijke regelgeving ivm onroerende goederen, uit burgerlijk, gerechtelijk, economisch, financieel, fiscaal, notarieel en administratief recht, insolventierecht,.. aan de hand van rechtspraak en doctrine
  € 144,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Praktijkgids Duiding Drugs

  Praktijkgids Duiding Drugs

  Code | 2e editie 2016 | België | Hans Van Espen, Stephanie Vanthienen
  Deze praktijkgids brengt alle bepalingen die betrekking hebben op druggebruik samen en licht ze bevattelijk toe incl. alle relevante aspecten, zoals drugs in het verkeer, op school, werk, drugstesten, crisissituaties, hulpverlening, zorgstructuren,...
  € 55,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina