Strafrecht 11 results

11 resultaten

 1. De Larcier Wetboeken – 7 delen + registers

  De Larcier Wetboeken – 7 delen + registers

  Volledige collectie – Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deze editie van de Larcier Wetboeken is bijgewerkt tot 1 maart 2024. De teksten zijn verrijkt met verwijzingen en annotaties, die nu nog vlotter toegankelijk zijn gemaakt. Ook online beschikbaar via Strada lex: www.stradalex.com.

  € 3.647,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 1.277,00
  In voorraad
 2. De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deel II omvat al hetgeen tot het strafrecht in enge zin behoort (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie, ...). Boek I en II van het nieuwe Strafwetboek (ingevoerd door de Wetten van 29 februari 2024) zijn reeds opgenomen.

  € 627,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 220,00
  In voorraad
 3. Wetboek Politierechtbank 2022

  Wetboek Politierechtbank 2022

  Wetgeving en documentatie
  Wetboek | 5e editie 2022 | België | Leo Vulsteke, Sophie Lodewyckx, Siegfried Stallaert, Geert Vandaele

  Dit boek is een handig werkinstrument voor de praktijkjurist bij de behandeling van zaken die tot de bevoegdheid van de Politierechtbank behoren. Het boek is uniek in zijn aanpak doordat de basiswetgeving (strafrecht, wegverkeer, verzekeringen, aansprakelijkheid en schadeloosstelling, procedure, IPR, … ) telkens per thema wordt aangevuld met praktische documentatie bij het vervolgingsbeleid en/of de afhandeling van zaken voor de politierechtbank

  € 143,00 € 100,10 incl. btw
  In voorraad
 4. Duiding Strafrecht

  Duiding Strafrecht

  Derde herwerkte editie 2018
  Wetboek | 3e editie 2021 | België | Martine De Busscher, Joachim Meese, Dirk Van Der Kelen, Johan Verbist

  Deze Duiding voorziet elk artikel van het Strafwetboek en ook een aantal bijzondere wetten van een grondige commentaar, aan de hand van rechtspraak en rechtsleer, onmisbaar voor de toepassing in de praktijk.

  € 105,00 € 73,50 incl. btw
  In voorraad
 5. Wetboek Compliance - 2021

  Wetboek Compliance - 2021

  Wetboek | 1ste editie 2021 | België | Thomas Faelli, Olivier Goffard, Miguel Mairlot

  Het wetboek bundelt de belangrijkste wet- en regelgeving, geordend volgens een aantal themata: de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de bescherming van het financiële stelsel, de bescherming van de beleggers, het respect voor de privacy en de bedrijfsethiek.

  € 80,00 € 56,00 incl. btw
  In voorraad
 6. Wetboek Ondernemingsstrafrecht - KUL 2021

  Wetboek Ondernemingsstrafrecht - KUL 2021

  Wetboek | 4e editie 2021 | België | Marie Horseele, Katrien Verhesschen, Raf Verstraeten

  Het wetboek bundelt de relevante bepalingen uit het strafrecht en strafprocesrecht samen met de relevante bepalingen uit het vennootschapsstrafrecht, boekhoudrecht, faillissementen en continuïteit van ondernemingen, het bank- en financiewezen, het fiscaal straf(proces)recht, het witwassen, de intellectuele eigendom en cybercrime, transport, stedenbouw en milieu en ten slotte het sociaal strafrecht.  € 102,00 € 71,40 incl. btw
  Studentenprijs: € 40,00
  In voorraad
 7. Wetboek Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering - 2020

  Wetboek Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering - 2020

  Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering
  Wetboek | 1ste editie 2020 | België | Michaël Fernandez-Bertier, Francis Desterbeck, Philippe de Koster, Arnaud Lecocq, Alexandra El-Khoury

  De codex biedt een handige verzameling van relevante teksten i.v.m. bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.Hij is bedoeld als het referentie-instrument voor practici in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Bijzondere aandacht werd besteed aan de risicogebaseerde aanpak, die nu centraal staat in de nieuwe instrumenten ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


  € 60,00 € 42,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 30,00
  In voorraad