Politieke en sociale wetenschappen 14 results

14 resultaten

 1. Oplossingsgerichte intervisie

  Oplossingsgerichte intervisie

  Do's and dont's voor deelnemers én intervisoren
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Chris Van Dam
  Oplossingsgerichte intervisie is geschreven voor deelnemers aan intervisie én voor intervisoren. De auteur toont de basishouding en de mindset die van een intervisie een oplossingsgerichte intervisie maken. Na dit boek heb je heel wat intervisiemethodieken in de vingers en kun je zelf oplossingsgericht deelnemen aan een intervisiebijeenkomst, of ze begeleiden.- Na dit boek heb je heel wat intervisiemethodieken in de vingers en ben je zelf in staat om oplossingsgericht deel te nemen aan een intervisiebijeenkomst, of ze te begeleiden.- Lees en scan de QR-codes met je smartphone of tablet en ontdek het extra beeld- en werkmateriaal.
  € 34,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 34,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Ethiek van de sociaal-economische ordening

  Ethiek van de sociaal-economische ordening

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Koen Byttebier

  Al geruime tijd is het duidelijk dat het vigerende systeem van inrichting van de socio-economische ordening, met name het kapitalisme, zijn limieten heeft bereikt.
  In dit boek zet Koen Byttebier uiteen dat dit alles geen toeval is, maar het rechtstreekse gevolg van een aantal waardekeuzes sinds de late middeleeuwen. Deze worden niet alleen aan een nauwgezette analyse onderworpen, maar er wordt meteen ook gepeild naar mogelijke uitwegen.

  € 115,00 € 80,50 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. De oplossingsgerichte coach (derde editie)

  De oplossingsgerichte coach (derde editie)

  Boek | 3e editie 2022 | België | Chris Van Dam

  Coaching is hip, maar dit boek is een vaste waarde in de coachingwereld. Het oplossingsgerichte denkkader en het Brugse model vormen de theoretische basis van dit boek. Deze nieuwe editie is geactualiseerd met nieuwe inzichten en technieken.

  * Gedegen wetenschappelijke basis;
  * Met inspirerende uitnodigingen tot reflectie en talloze voorbeelden uit de praktijk;
  * Geschreven voor beginnende en ervaren coaches.

  ***
  Ontdek de website Centrum Oplossingsgericht coachen: https://www.centrumoplossingsgerichtcoachen.be/.
  Op deze website vind je alle info over opleidingen en workshops, de boeken en artikels van auteur Chris Van Dam en de activiteiten van 'geroezemoes'.


  € 32,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 32,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Orthopedagogiek (tweede editie)

  Orthopedagogiek (tweede editie)

  Een praktijkgerichte basis
  Boek | 2e editie 2021 | België | Beno Schraepen, Sarah Verreyken

  Dit boek is een dynamisch opgevatte inleiding in de orthopedagogie(k) die de noodzakelijke basiskennis voor de professional bundelt en een orthopedagogisch perspectief op hulpverlening biedt.

  - Theorie geduid met voorbeelden en reflecties, kernachtig en zonder afbreuk te doen aan de complexiteit.
  - Met tal van toepassingen uit de praktijk.
  - Voor de praktijkgerichte orthopedagoog (in opleiding).

  Lees de volledige bijdrage ‘De auteurs aan het woord’: https://intersentia.be/nl/auteurs-aan-het-woord-orthopedagogiek


  € 31,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 31,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. De Verenigde Staten: van Columbus tot heden (derde editie)

  De Verenigde Staten: van Columbus tot heden (derde editie)

  Boek | 3e editie 2021 | België | Herman Matthijs
  Dit boek behandelt de Verenigde Staten op een multidisciplinaire wijze. Naast een uitgebreide geschiedkundige analyse en een bespreking van de belangrijkste politieke instellingen en actoren, vindt de lezer in dit boek ook een juridisch en economisch overzicht.
  € 41,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 39,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Hulpverlening en recht (vijfde editie)

  Hulpverlening en recht (vijfde editie)

  Juridische aandachtspunten, toepassingen en ethische reflecties
  Boek | 5e editie 2020 | België | Ingrid De Jonghe, Lee Uyttenhove

  Dit boek benadert hulpverlening vanuit een vakoverschrijdende juridische, criminologische en pedagogische invalshoek met als doel de hulpverlener en de hulpverlener in wording juridische tools aan te reiken om de groeiende complexiteit van de hulpvragen beter te kunnen opvangen.

  - Met talrijke praktijktoepassingen, ethisch-maatschappelijke reflecties en vernieuwende voorstellen.
  - Uitstekende basis voor de student en de hulpverlener in het ruime welzijnswerk.

  € 45,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 31,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Wat ervan te zeggen (vijfde geactualiseerde editie)

  Wat ervan te zeggen (vijfde geactualiseerde editie)

  Informatie en beroepsgeheim in de welzijnssector
  Boek | 5e editie 2020 | België | Rudy Schellaert
  De auteur reikt met dit boek de lezer bouwstenen aan om ethische reflectie en deliberatie m.b.t. beroepsgeheim, informatieverwerking en -uitwisseling zinvol te oefenen. Dat doet hij door een combinatie van de schets van een juridisch kader en concrete casussen, zowel uit de sector van hulp- en dienstverlening als van de zorg. Met deze laatste leert de lezer vanuit gefundeerde reflectie eigen ethische oordelen te vormen. - Met tal van workshops geënt op concrete sociaalagogische praktijksituaties.- Bedoeld voor iedereen in het ortho- en sociaalagogische werkveld.
  € 46,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 35,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Basisbeginselen economische sociologie

  Basisbeginselen economische sociologie

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Stef Adriaenssens
  Dit handboek geeft een overzicht van de meest fundamentele grondslagen van deze ‘sociologische kijk’ op de economie. Het boek bespreekt hoe de economische en sociologische disciplines elkaar beïnvloed en beconcurreerd hebben doorheen de geschiedenis
  € 59,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Psychologische stromingen

  Psychologische stromingen

  Vroeger en vandaag
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Rudy Schellaert
  Dit boek biedt een heldere schets van de visies, theoretische kaders en methodieken van de bovengenoemde psychologische scholen als die zich nu naast elkaar presenteren. Met tal van voorbeelden en toepassingen worden de kernconcepten geïllustreerd.
  € 52,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Sociale psychologie vandaag

  Sociale psychologie vandaag

  Een verkenning
  Boek | 1ste editie 2015 | België | Rudy Schellaert
  Hoe denken we over onszelf en anderen, en hoe denken we over wat anderen over ons denken? En hoe gedragen we ons daarnaar? Sociale psychologie probeert ons denken, voelen en gedrag te verklaren vanuit onze interacties met mensen, individueel en in groep.
  € 52,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. De derde weg

  De derde weg

  Een pleidooi voor een evenwichtig cannabisbeleid
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Cyrille Fijnaut, Brice De Ruyver
  Niet alleen in België en Nederland, maar in heel het Westen woedt er een discussie over de vraag of cannabis al dan niet moet worden gelegaliseerd. In deze studie wordt deze vraag niet met “ja” of “nee” beantwoord. Integendeel! Er wordt juist vlijmscherp in aangetoond dat dit de volstrekt verkeerde discussie is.
  € 63,00 € 44,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. België, quo vadis?

  België, quo vadis?

  Waarheen na de zesde staatshervorming?
  Boek | 1ste editie 2012 | België | Patricia Popelier, Dave Sinardet, Jan Velaers, Bea Cantillon
  Belangrijker nog dan de details van de zesde staatshervorming, is de vraag welke toekomst België nog heeft op lange termijn. Deze bundel biedt reflecties over deze basisvraag, om uitdagingen en knooppunten te identificeren, taboes te doorbreken en voorstellen te lanceren.
  € 46,00 € 32,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen