Arbitrage en bemiddeling (ADR) 13 results

13 resultaten

 1. Bruggen bouwen

  Bruggen bouwen

  De wet van 18 juni 2018 tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing geëvalueerd
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Elisabeth Alofs, Jachin Van Doninck

  Het werk biedt een grondige analyse van het wetgevend kader, van rechtsleer en rechtspraak inzake inzake alternatieve vormen van geschillenoplossing. Het geeft een rijk beeld op van de huidige stand van de theorie én de praktijk van bemiddeling in België, waarbij het perspectief van de bemiddelaar(s) centraal staat.

  € 70,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Bemiddeling in een (echt)scheiding: een nuttig instrument

  Bemiddeling in een (echt)scheiding: een nuttig instrument

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Fleur Goister, Joke De Neys

  Het werk geeft de bemiddelaar de mogelijkheid de juridische omkadering in verstaanbare taal t.a.v. de partijen toe te lichten en dit juridisch-technisch om te zetten in een correct opgestelde (echt)scheidingsovereenkomst, zowel op het niveau van het vermogensrecht als van het familierecht.

  € 92,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Handboek Arbitrage

  Handboek Arbitrage

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Kris Wagner

  Het Handboek Arbitrage is momenteel het enige Nederlandstalige omvattende handboek. De auteur biedt hierin een grondige en praktijkgerichte bespreking van de materie. Een uitgebreid notenapparaat en een uitvoerige bibliografie vergemakkelijken verdere ontsluiting van het bronnenmateriaal. De talloze verwijzingen naar elementen uit de rechtsvergelijking dragen bij tot een goed begrip van de materie.

  € 172,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Bemiddeling in balans

  Bemiddeling in balans

  Naar een optimaler gebruik en een optimalere werking van bemiddeling in België, in partnerschap met de advocatuur
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Tom Wijnant

  Dit boek geeft een alomvattend overzicht van alle relevante wet- en regelgeving inzake bemiddeling sinds de millenniumwisseling (m.i.v. zeer recente wettelijke ingrepen (bv. de wet van 31 juli 2020 inzake de kosteloze rechtsbijstand)) en geeft zeer gerichte aanbevelingen tot optimalisering. Dit boek brengt enkele obstakels aan het licht die de ontwikkeling van bemiddeling in de weg kunnen staan, en reikt een bijzonder ruime waaier van mogelijke denkpistes aan waarmee bemiddeling zowel in de praktijk als door de beleidsmakers kan worden bevorderd.

  € 120,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Entre tradition et pragmatisme

  Entre tradition et pragmatisme

  Liber amicorum Paul Alain Foriers - 2volumes
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Paul Foriers, Rafaël Jafferali, Erik Van den Haute
  Par leurs contributions, les auteurs souhaitent rendre hommage à Paul Alain Foriers. Les thématiques abordées relèvent du droit des obligations, des contrats spéciaux, du droit des sociétés, économique et financier, de la procédure en cassation, etc.
  € 232,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Personen- en familierecht

  Personen- en familierecht

  Verslagboek Permanente Vorming Vlaamse Conferentie Gent 2019
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Geert De Cock, Marie-Anne Devenyn, Marleen Heymans, Elisabeth Janssens, Marc Kruithof, Tim De Vogelaere, Nathalie Labeeuw, Sven Mosselmans, Frederic Vroman, Tom Wijnant
  Verslagboek studiecyclus van Vlaamse Conferentie Gent 2019 over recente evoluties inzake personen- en familierecht, oa rond Bemiddeling, Erfrecht en huwelijksvermogensrecht (fiscale gevolgen, uitonverdeeldheidtreding,..), jeugd(delinquentierecht);...
  € 93,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Conflictafhandeling buiten de rechtbank

  Conflictafhandeling buiten de rechtbank

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Theo De Beir, Edwin Jacobs, Eric Lancksweerdt, Willem Meuwissen, Stanislas Ossieur
  Dit boek biedt de lezer grondige en originele inzichten over conflictafhandeling buiten de rechtbank, maar is tegelijk veel meer dan een louter juridische uitgave: het tracht inzicht te verschaffen in conflicten en conflictafhandeling voor juristen én niet-juristen. Dit boek wil een bescheiden bijdrage leveren tot de verbetering van de kennis, de technieken en de modaliteiten van de hedendaagse conflictafhandeling. Het is dan ook een praktisch boek voor iedereen die inzicht wil verwerven in het creatief omgaan met conflicten en op zoek is naar het creëren van toegevoegde waarde, zelfs bij conflicten.
  € 78,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen na de wetten van 15 juni, 18 juni en 11 juli 2018

  Bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen na de wetten van 15 juni, 18 juni en 11 juli 2018

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Patrick Senaeve

  De recente wetswijzigingen, die een verregaande invloed hebben zowel op de procespraktijk als op de praktijk van de bemiddeling en van de collaboratieve onderhandeling, worden in dit boek verwerkt in een exhaustieve uiteenzetting van het wettelijk kader van de bemiddeling en van de collaboratieve onderhandelingen, gesteund op een gedetailleerde analyse van de parlementaire voorbereiding van de wetten van 2005 en van 2018.

  € 54,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Alternatieve geschillenbeslechting

  Alternatieve geschillenbeslechting

  Permanente vorming balie Kortrijk
  Boek | 1ste editie 2015 | België | Orde van Advocaten te Kortrijk - departement Vorming en Beroepsopleiding
  Het werk bevat bijdragen over alternatieve vormen van geschillenbeslechting (arbitrage, bemiddeling, dading,...) in diverse rechtstakken: familie- en strafrecht, fiscaal recht, bestuurszaken
  € 92,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Recueil des sentences arbitrales du Cepani / Verzameling van arbitrale uitspraken van Cepani

  Recueil des sentences arbitrales du Cepani / Verzameling van arbitrale uitspraken van Cepani

  La procédure arbitrale/Het arbitrale procedure
  Boek | 1ste editie 2015 | België | S. Bauwens, J. Bigwood, Olivier Caprasse, K. Cox, Georges-Albert Dal, Stéphanie Davidson, Dirk De Meulemeester, Luc Demeyere, M. Draye, Michel Gonda, M. Hoche, Joanna Kolber, P. Lefebvre, H.-P. Lemaitre, Denis Philippe, Maud Piers, Piet Taelman, Jean–François Tossens, Dirk Van Gerven, P. Van Leynseele, Patrick Wautelet
  Cet ouvrage, intégralement consacré aux questions de procédure susceptibles d’être rencontrées tout au long du procès arbitral, constitue le troisième volume de sa série.
  € 96,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. De nieuwe arbitragewet 2013

  De nieuwe arbitragewet 2013

  Essentiële bepalingen en hun praktische werking
  Boek | 1ste editie 2013 | België | Maud Piers
  De auteurs behandelen een selectie van nieuwe wetsbepalingen en geven aan hoe deze praktische inslag hebben op het verloop van arbitrage op het Belgische grondgebied. Zij brengen onmisbare informatie voor de advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten en academici die met arbitrage te maken hebben.
  € 86,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen