Financieel recht 34 results

34 resultaten

 1. Ondernemingsrecht in hoofdlijnen (twaalfde editie)

  Ondernemingsrecht in hoofdlijnen (twaalfde editie)

  Boek | 12e editie 2023 | België | Eric Dirix, Reinhard Steennot, Hendrik Vanhees

  Ondernemingsrecht in hoofdlijnen, de opvolger van Handels- en economisch recht in hoofdlijnen, geeft een volledig overzicht van het actuele ondernemingsrecht.

  - Uitgegroeid tot referentiewerk ondernemingsrecht voor studenten en praktijkjuristen.
  - Volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek van economisch recht (WER) en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

  € 115,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 42,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Shaping Utopia through law

  Shaping Utopia through law

  Hoe het recht (g)een antwoord biedt op maatschappelijke uitdagingen
  Boek | 1ste editie 2023 | België, Wereld | Eline Labey, Floris Fonteyn, Anna Wilmot, Sarah El Amouri, Alexandra Gjurova, Wout De Cock, Frauke De Wael

  In October 2022, the ACCA team of the Faculty of Law and Criminology of the Vrije Universiteit Brussel (VUB) organised the eleventh edition of the Assistentenconferentie/Conférence des assistant.es (ACCA 2022), with “Shaping Utopia Through Law – How the law does (not) provide an answer to societal challenges” as central research theme.
  The issues facing society today are vast and diverse, ranging from health, democracy, equal rights, migration, peace and civic participation to climate, sustainability, digitisation and innovation.

  € 60,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. JPB

  JPB

  Liber amicorum Jean-Pierre Blumberg
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Robby Houben, Nico Goossens, Charles-Antoine Leunen

  Dit Liber amicorum Jean-Pierre Blumberg omvat bijdragen uit het vennootschapsrecht, de acquisitiepraktijk, het financieel recht, corporate governance en de huidige tendensen in de internationale advocatuur. Deze thema’s illustreren de veelzijdige interesses van Jean-Pierre Blumberg en de dankbaarheid van zijn vrienden dat ze hem hebben mogen ontmoeten op hun levenspad.

  € 200,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Wetboek Compliance - 2021

  Wetboek Compliance - 2021

  Code | 1ste editie 2021 | België | Thomas Faelli, Olivier Goffard, Miguel Mairlot

  Het wetboek bundelt de belangrijkste wet- en regelgeving, geordend volgens een aantal themata: de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, de bescherming van het financiële stelsel, de bescherming van de beleggers, het respect voor de privacy en de bedrijfsethiek.

  € 80,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Taken en aansprakelijkheden van commissarissen en bedrijfsrevisoren

  Taken en aansprakelijkheden van commissarissen en bedrijfsrevisoren

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Koenraad Aerts

  Deze nieuwe editie behandelt diepgaand de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor en vooral van de commissaris met veel aandacht voor praktijkaspecten. Belangrijke thema’s zijn de aansprakelijkheid van de commissaris voor fouten van bestuurders, de opsporing van fraude, het getrouwe beeld van de jaarrekening, de bewijsproblematiek enz.


  € 102,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Handboek krediet- en borgtochtverzekering

  Handboek krediet- en borgtochtverzekering

  De 'geconfirmeerde' onzichtbare bank
  Boek | 2e editie 2020 | België | Paul Becue

  Dit boek behandelt alle aspecten van zowel de privékredietverzekering en borgtochtverzekering als de publieke kredietverzekering. Deze uitgave is zowel voor de niet-specialist als voor de mensen die vertrouwd zijn met kredietverzekeringen een handig naslagwerk

  € 301,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Wetboek Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering - 2020

  Wetboek Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering - 2020

  Bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering
  Code | 1ste editie 2020 | België | Michaël Fernandez-Bertier, Francis Desterbeck, Philippe de Koster, Arnaud Lecocq, Alexandra El-Khoury

  De codex biedt een handige verzameling van relevante teksten i.v.m. bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering.Hij is bedoeld als het referentie-instrument voor practici in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Bijzondere aandacht werd besteed aan de risicogebaseerde aanpak, die nu centraal staat in de nieuwe instrumenten ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.


  € 60,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 30,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de positie van de aandeelhouder

  Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de positie van de aandeelhouder

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Simon Landuyt

  Het boek onderzoekt hoe risico efficiënt kan worden verdeeld tussen schuldeisers en aandeelhouders van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In het boek wordt een origineel en omvattend onderzoek uitgevoerd naar de (juridische en economische) positie van de aandeelhouder in de kapitaalstructuur van een vennootschap. De auteur maakt tevens een diepgaande technische analyse van het begrip aandeel en de aansprakelijkheid van de aandeelhouder.

  € 180,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Cryptomunten juridisch ontsloten

  Cryptomunten juridisch ontsloten

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Mark Delanote, Patrick Waeterinckx

  Het is niet altijd duidelijk hoe de haast eindeloze technologische mogelijkheden moeten worden ingepast in de bestaande juridische wereld. Dit is ook het geval m.b.t. het fenomeen van de cryptomunten. Een specifieke regelgeving ontbreekt, hetgeen aanleiding geeft tot tal van vragen. Dit boek geeft een alomvattende juridische blik op dit nieuw en fascinerend fenomeen, met aandacht voor aspecten van vermogensrecht, consumentenbescherming, financieel recht, fiscaal recht en strafrecht.

  € 89,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Smart contracts

  Smart contracts

  Een overzicht vanuit juridisch perspectief
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Pieter-Jan Aerts, Frank Hoogendijk, Niels Vandezande

  Deze uitgave biedt juridische professionals een kritisch inzicht in een van de potentieel meest disruptieve toepassingen van dit decennium. Het gaat op bevattelijke wijze dieper in op de concepten blockchain en smart contracts, op de impact op het financieel recht, het vennootschapsrecht, het verzekeringsrecht, het auteursrecht, het consumentenrecht en het notariaat en op de gevolgen voor het internationaal privaatrecht.

  € 139,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Financiële regulering: een dwarsdoorsnede

  Financiële regulering: een dwarsdoorsnede

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Instituut Instituut Financieel Recht

  Het boek biedt een actuele dwarsdoorsnede van de belangrijke financieelrechtelijke ontwikkelingen in België. Binnen de verschillende deelgebieden van het financieel recht (i.c. het kredietrecht, de beleggersbescherming en het kapitaalmarktrecht) wordt aandacht besteed aan specifieke thema’s die het voorwerp zijn van belangrijke evoluties in de Europese en Belgische regelgeving (MiFIR, MiFID II, PSD II, Prospectusverordening, …) of om andere redenen momenteel het voorwerp uitmaken van debat (negatieve rente, wederbeleggingsvergoedingen, …).

  € 174,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. MiFID II & MiFIR: Capita Selecta

  MiFID II & MiFIR: Capita Selecta

  Scope, Investor Protection, Market Regulation and Enforcement
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Veerle Colaert, Inez De Meuleneere, Wilfried Kupers
  Since the beginning of 2018, MiFID II and MiFIR, the new European rules on Markets in Financial Instruments have become a reality. The contributions in this book cover a broad range of interesting themes from investor protection to market regulation and enforcement. Each of these analyses offers welcome guidance to anyone who is in one way or another affected by these rules.MiFID II en MiFIR, de hernieuwde Europese regels inzake markten in financiële instrumenten, zijn sinds begin 2018 een feit. Beleggingsdienstverleners worden geconfronteerd met een ware toevloed aan nieuwe bepalingen die alle facetten van hun business infiltreren en beïnvloeden. De bijdragen in dit werk bestrijken het brede scala aan interessante thema’s gaande van het toepassingsveld van de nieuwe regels, over beleggersbescherming naar marktregulering en tot slot, handhaving. MiFID II et MiFIR – les nouvelles règles européennes relatives aux marchés d’instruments financiers – sont, depuis début 2018, un fait. Le business des services d’investissements se voit ainsi confronté à un afflux massif de nouvelles dispositions qui l’infiltrent et l’influencent à tout point de vue. Les contributions regroupées dans cet ouvrage couvrent un éventail de thèmes intéressants dans des domaines allant du champ d’application à la protection des investisseurs ou de la réglementation des marchés aux sanctions.
  € 118,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Data protection bij financiële instellingen

  Data protection bij financiële instellingen

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Delphine Goens
  Dit boek neemt u op gedetailleerde en gestructureerde wijze mee in de gegevensbeschermingsregulering en haar grondrechtelijke fundamenten. Het besteedt in het bijzonder aandacht aan een spanningsveld dat bijzonder actueel is, zeker in het licht van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  € 235,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. In het vennootschapsbelang

  In het vennootschapsbelang

  Liber amicorum Herman Braeckmans
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Eric Dirix, Robby Houben, Eddy Wymeersch
  In oktober 2017 werd Herman Braeckmans toegelaten tot het emeritaat. Zijn vrienden en collegae proximi nemen die gelegenheid te baat om hem te danken voor de rol die hij als eminent academicus en begenadigd lesgever heeft gespeeld en om hulde te brengen aan zijn warme persoonlijkheid.
  € 195,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina