Strafrecht 8 results

8 resultaten

 1. Hulpverlening en recht (vijfde editie)

  Hulpverlening en recht (vijfde editie)

  Juridische aandachtspunten, toepassingen en ethische reflecties
  Boek | 5e editie 2020 | België | Ingrid De Jonghe, Lee Uyttenhove

  Dit boek benadert hulpverlening vanuit een vakoverschrijdende juridische, criminologische en pedagogische invalshoek met als doel de hulpverlener en de hulpverlener in wording juridische tools aan te reiken om de groeiende complexiteit van de hulpvragen beter te kunnen opvangen.

  - Met talrijke praktijktoepassingen, ethisch-maatschappelijke reflecties en vernieuwende voorstellen.
  - Uitstekende basis voor de student en de hulpverlener in het ruime welzijnswerk.

  € 45,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 31,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen (derde editie)

  Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen (derde editie)

  Boek | 3e editie 2017 | België | Bart De Smet
  Jeugdbeschermingsrecht gaat over de aanpak van probleemjongeren en van jongeren (soms zelfs baby’s) in een gevaarsituatie. De materie is in volle ontwikkeling, zeker op Vlaams niveau. Het boek bevat een overzicht van procedures gericht op het belang van de minderjarige.De meeste aandacht gaat uit naar strafprocedures. Alle recente wetgeving is in het boek opgenomen.
  € 109,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Criminologie en strafrechtsbedeling

  Criminologie en strafrechtsbedeling

  Een historische en transatlantische inleiding
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Cyrille Fijnaut
  Dit is een boek voor eenieder die belangstelling heeft voor de geschiedenis van het denken over misdaad en straf en voor de doorwerking van de ideeën hierover in de strafrechtsbedeling en in de misdaadbestrijding in het algemeen.
  € 91,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 47,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Handboek internationaal en Europees strafrecht

  Handboek internationaal en Europees strafrecht

  Boek | 1ste editie 2014 | België | Paul De Hert, Karen Weis, Jozefien Van Caeneghem, Mathias Holvoet
  Dit handboek is een van de weinige handboeken in het Nederlands waarin zowel het klassiek internationaal strafrecht, het recht van de internationale straftribunalen, het moderne uniestrafrecht en de internationale en Europese grondrechten in hun strafrechtelijke dimensies aan bod komen.
  € 126,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 47,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Handboek correctioneel procesrecht

  Handboek correctioneel procesrecht

  Terechtzitting, rechtsmiddelen en bewijs
  Boek | 1ste editie 2013 | België | Daniel De Wolf
  Dit handboek belicht in hoofdlijnen de verschillende aspecten van de correctionele procedure, thans de belangrijkste procedure ten gronde in strafzaken. Het is opgebouwd rond drie delen, de procedure tijdens de terechtzitting, de rechtsmiddelen en het bewijs.
  € 92,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 39,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen