Europees en internationaal recht 6 results

6 resultaten

 1. Europees recht (zevende editie) (studenteneditie)

  Europees recht (zevende editie) (studenteneditie)

  Boek | 7e editie 2023 | België | Koen Lenaerts, Piet Van Nuffel
  In dit referentiewerk analyseren de auteurs de beginselen van het recht van de Europese Unie nahet Verdrag van Lissabon. Ze brengen de hoofdlijnen van het Europees recht en de instellingen vande Europese Unie systematisch in kaart.- Dit is het Nederlandstalige basiswerk over het Europees recht.- Doordachte opbouw en de uitgebreide lijst van trefwoorden voor efficiënt opzoekwerk.- Goede en evenwichtige selectie van verwijzingen naar de belangrijkste rechtspraak.
  € 155,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 45,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Internationaal recht in kort bestek (derde editie)

  Internationaal recht in kort bestek (derde editie)

  Van co-existentie, coöperatie en integratie van Staten tot global governance
  Boek | 3e editie 2020 | Wereld | Jan Wouters
  Dit boek biedt een beknopt overzicht van de beginselen van het internationaal publiekrecht. Het is geschreven met het oog op het onderwijs in het bachelorprogramma in de rechten, maar het laat zich ook hanteren als een kernachtige introductie tot het internationaal recht voor andere gebruikers: hogescholen, diplomatieke en andere professionele opleidingen, en meer algemeen voor practici, van de advocaat tot de diplomaat en de magistraat. Bijzondere aandacht gaat uit naar praktijkvoorbeelden en de veelvuldige interacties tussen het internationaal, Europees en nationaal recht.
  € 90,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 39,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Recht van de Europese Unie - Basisjurisprudentie (vierde editie)

  Recht van de Europese Unie - Basisjurisprudentie (vierde editie)

  Boek | 4e editie 2020 | Europa | Johan Meeusen

  Dit boek bevat de “basisjurisprudentie” over het recht van de Europese Unie: een selectie van de belangrijkste rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU.
  Samen met het handboek Grondbeginselen van het recht van de EU (G. De Baere en J. Meeusen, Intersentia, 2020) en het bronnenboek Recht van de Europese Unie – Bronnen (J. Meeusen, Intersentia, 2020) vormt deze jurisprudentiebundel een onmisbaar instrument voor iedereen die zich wil verdiepen in het recht van de EU. Voordeeltarief (-15%) bij aankoop van de 3 tegelijkertijd.

  € 90,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 39,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie

  Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie

  Boek | 1ste editie 2020 | Europa | Geert De Baere, Johan Meeusen

  Dit boek beschrijft en analyseert op overzichtelijke en toegankelijke wijze de huidige stand van het Unierecht, met inbegrip van de Brexit. Het gaat onder meer in op de fundamentele beginselen van de rechtsorde van de Europese Unie en haar instellingen, de besluitvorming in de Unie, de bronnen van het Unierecht, de procedures van rechtsbescherming, de interne markt, de regelgeving inzake mededinging en staatssteun en het externe optreden van de Unie. Samen met de jurisprudentiebundel Recht van de Europese Unie – Basisjurisprudentie en het bronnenboek Recht van de Europese Unie – Bronnen vormt dit handboek een bondig, maar onmisbaar instrument voor eenieder die zich wil verdiepen in het recht van de Europese Unie. Voordeeltarief (-15%) bij aankoop van de 3 tegelijkertijd.

  € 132,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 42,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Recht van de Europese Unie – Bronnen

  Recht van de Europese Unie – Bronnen

  Boek | 1ste editie 2020 | Europa | Johan Meeusen

  Een goed begrip van de Europese Unie en het Europese integratieproces is onmogelijk zonder een voldoende vertrouwdheid met het Unierecht. Dit boek bevat daarom de tekst van de belangrijkste bronnen van het recht van de Europese Unie. Samen met het handboek Grondbeginselen van het recht van de Europese Unie en de jurisprudentiebundel Recht van de Europese Unie – Basisjurisprudentie vormt dit bronnenboek een onmisbaar instrument voor iedereen die zich wil verdiepen in het recht van de Europese Unie. Voordeeltarief (-15%) bij aankoop van de 3 tegelijkertijd.

  € 90,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 39,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Handboek internationaal en Europees strafrecht

  Handboek internationaal en Europees strafrecht

  Boek | 1ste editie 2014 | België | Paul De Hert, Karen Weis, Jozefien Van Caeneghem, Mathias Holvoet
  Dit handboek is een van de weinige handboeken in het Nederlands waarin zowel het klassiek internationaal strafrecht, het recht van de internationale straftribunalen, het moderne uniestrafrecht en de internationale en Europese grondrechten in hun strafrechtelijke dimensies aan bod komen.
  € 126,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 47,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen