Vermogensbeheer en successieplanning 27 results

27 resultaten

 1. Aankoop en bezit van een pand - privé of vennootschap?

  Aankoop en bezit van een pand - privé of vennootschap?

  Wat is vandaag voor u de beste piste na alle recente ingrepen van de wetgever en de fiscus?
  Boek | 13e editie 2024 | België | Felix Vanden Heede

  Dit Tips & Advies-Boek, inclusief de afschaffing van de federale belastingvermindering van leningen afgesloten na 31 december 2023 voor de aankoop van een tweede verblijf, is de ideale leidraad om na te gaan of u een onroerend goed het best in naam van uw vennootschap of in persoonlijke naam koopt. Belangrijk uitgangspunt is het gebruik van het onroerend goed. We bekijken ook of u gebouwen die u al bezit niet beter aan uw vennootschap overdraagt en hoe u dit doet.

  € 165,00 incl. btw
  Beschikbaar vanaf Maart 2024
 2. Vruchtgebruik en gesplitste aankoop: verleden, heden en toekomst

  Vruchtgebruik en gesplitste aankoop: verleden, heden en toekomst

  Hoe veilig zijn bestaande en nieuwe vruchtgebruiken met uw vennootschap nog?
  Boek | 8e editie 2024 | België | Felix Vanden Heede

  Bezoldigingstheorie (opnieuw) in de schijnwerpers: ... de aftrekbaarheid van de gemaakte kosten in hoofde van de vennootschap staat of valt met de verantwoording... Wat is vandaag de visie van de fiscus? Wat zegt de recente rechtspraak? Heeft dit voor u fiscale gevolgen?

  Dit geactualiseerde dossier geeft u in functie van de allerlaatste wetgeving een duidelijk antwoord op twee vragen. Enerzijds: 'Hoe vandaag correct een pand samen met mijn vennootschap aankopen?' En anderzijds: 'Is mijn bestaande vruchtgebruikconstructie nog veilig?' Tot slot bekijken we de mogelijkheden om een bestaand vruchtgebruik vervroegd te beëindigen of te verlengen.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Hand- of bankgift of schenking voor een notaris?

  Hand- of bankgift of schenking voor een notaris?

  Boek | 1ste editie 2023 | Johan Adriaens

  Dit volledig geactualiseerde boek geeft u een praktisch antwoord op al uw vragen inzake het schenken van roerende goederen zoals geld of effecten. We analyseren vier populaire technieken in het licht van het hervormde federale erfrecht en de nieuwe erf- en schenkbelasting in Vlaanderen. Daarnaast brengen we ook de gevolgen van de gewijzigde standpuntenvan Vlabel in kaart en bespreken we de Belgische 'bierroute' als alternatief voor de Nederlandse notaris (de zgn. 'kaasroute').

  Dit boek is dan ook een must have om uw erfgenamen nu al gelukkig te maken en later minder erfbelasting te betalen.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. 80 technieken om uw vermogen en erfopvolging te optimaliseren

  80 technieken om uw vermogen en erfopvolging te optimaliseren

  Op maat van bedrijfsleiders, zelfstandigen en vrije beroepers
  Boek | 18e editie 2023 | België | Johan Adriaens, Bruno Bosch

  In dit Tips & Advies-Boek analyseren we van a tot z 80 technieken om uw vermogen en de erfopvolging te optimaliseren. Niet enkel de klassieke technieken komen aan bod, maar ook tal van nieuwe en minder gekende techieken. Met dit boek maakt u de juiste keuzes in functie van uw persoonlijke situatie en doelstelling, zonder in het vizier van de fiscus te komen. Inclusief onmiddellijk bruikbare modellen.

  € 165,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. De waardering van vruchtgebruik

  De waardering van vruchtgebruik

  Focus op onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Robin Messiaen

  Het boek geeft een kritische analyse van de bouwstenen van een correcte waardering. Van vruchtgebruik Voorts wordt een exhaustief empirisch onderzoek gevoerd naar de stand van zaken in de praktijk (rechtspraak en rulings). Finaal wordt het boek afgekruid met een aantal speciale topics zoals onder meer een doorlichting van de methode van de Rulingcommissie, de waardering van een lopend vruchtgebruik, de impact van de sterftekans en nog zoveel meer.

  € 165,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Nu in de drie gewesten voordelig onroerend goed schenken

  Nu in de drie gewesten voordelig onroerend goed schenken

  Hoe pakt u dat het best aan?
  Boek | 7e editie 2023 | België | Lars Everaert

  Dit boek is uw gids om op een fiscaal vriendelijke en veilige manier optimaal onroerend goed te schenken aan de volgende generatie. Aan de hand van een groot aantal concrete voorbeelden, tips en adviezen leggen we u uit hoe u fiscaal optimaal voordeel doet met de nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Werken met de nieuwe maatschap om uw vermogen over te dragen

  Werken met de nieuwe maatschap om uw vermogen over te dragen

  Uw onderneming en uw vermogen optimaal overdragen met behoud van inkomsten en controle
  Boek | 9e editie 2023 | België | Anne Meyus

  De maatschap is de meest gebruikte controlestructuur voor vermogensplanning. In dit Tips & Advies-boek bekijken we in detail hoe u via een maatschap zowel uw onderneming als de andere bestanddelen van uw vermogen fiscaal vriendelijk overdraagt. De grote voordelen van het werken met een maatschap: discretie en het behouden van controle en inkomsten! Men noemt de maatschap dan ook weleens de ‘Rolls-Royce’ onder de successieplanningstechnieken.

  We bespreken hoe u vandaag in de praktijk optimaal werkt met een maatschap, wat de impact is van een aantal recente wetswijzigingen op het discrete karakter van de maatschap en we gaan uitgebreid in op de nieuwe boekhoudkundige verplichtingen van de maatschap. Een must-have Tips & Advies-boek voor de vooruitziende bedrijfleider.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Handboek Vlaamse erfbelasting (tweede editie)

  Handboek Vlaamse erfbelasting (tweede editie)

  Boek | 2e editie 2023 | België | Ayfer Aydogan

  In het Handboek Vlaamse erfbelasting vindt de lezer een bondig maar volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen. De auteur verwijst naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de belangijkste rechtsleer, rechtspraak en de fiscale praktijk van de Vlaamse belastingdienst. - De overzichtelijke structuur helpt problemen te situeren en aanknopingspunten te vinden voor het oplossen ervan. - Volledig geactualiseerd en voorzien van praktijkvoorbeelden en oefeningen. - Voor studenten en beroepsmensen actief in het notariaat, de advocatuur, het bedrijfsleven en de juridische adviesverlening.

  € 110,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Huwelijksvoordelen bij scheiding van goederen

  Huwelijksvoordelen bij scheiding van goederen

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Hélène Casman, Alain-Laurent Verbeke

  Het eerste nummer in de nieuwe reeks TEP Thema Books bundelt vier bijdragen van prof. dr. Alain-Laurent Verbeke en prof. em. Hélène Casman over de huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen, verspreid over drie jaargangen in TEP. Deze bijdragen zijn aangevuld met enkele zeer actuele en nuttige rulings van Vlabel. Samen vormt dit een mooi en goed onderbouwd verhaal over het leerstuk van de huwelijksvoordelen in een stelsel van scheiding van goederen, zowel civielrechtelijk als fiscaal.  € 80,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 25,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Generatiesprong. Hoe uw kleinkinderen begunstigen én erfbelasting besparen

  Generatiesprong. Hoe uw kleinkinderen begunstigen én erfbelasting besparen

  Meer mogelijkheden, minder hinderpalen na de recente wetswijzigingen
  Boek | 2e editie 2022 | België | Anne Meyus

  De generatiesprong als techniek voor successieplanning zit in de lift. Omdat mensen langer leven, hebben de kinderen bij het overlijden van hun ouders vaak zelf al een stuk vermogen opgebouwd, terwijl de kleinkinderen een financieel ruggensteuntje nog goed kunnen gebruiken. Daarnaast hebben recente hervormingen een aantal nieuwe opportuniteiten gecreëerd en een aantal hinderpalen weggenomen. Dit dossier is voor u als (groot)ouder of als (klein)kind uw wegwijzer om met kennis van zaken te beslissen over een generatiesprong. Dit dossier is een must-have om uw opties af te wegen om zo een optimale successieplanning uit te bouwen.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Successieplanning in de praktijk

  Successieplanning in de praktijk

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Dieter Bossuyt, Kristof Delobelle, Stef Mannaerts, Veerle Wanzeele

  Is bij mij alles goed geregeld? Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik huw, kinderen krijg, een huis koop, een onderneming heb, met pensioen ga of sterf? Hoe bescherm ik wie en wat me lief is als er me iets overkomt? Op deze en andere vragen - die iedereen zich zou moeten stellen - geven de auteurs een helder antwoord. Juridisch en fiscaal correct, helder en voor iedereen begrijpelijk.

  - Met talloze voorbeelden uit het dagelijks leven
  - Geïllustreerd met schema’s die de juridische wetmatigheden verduidelijken
  - Geschreven door experts voor studenten en fiscale professionals

  We spraken Dieter Bossuyt en Veerle Wanzeele, twee van de auteurs die experts zijn in dit vakgebied, naar aanleiding van deze publicatie. Lees de volledige bijdrage: https://intersentia.be/nl/auteurs-aan-het-woord-successieplanning-in-de-praktijk


  € 72,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Hoe later problemen tussen uw erfgenamen vermijden?

  Hoe later problemen tussen uw erfgenamen vermijden?

  9 tips om uw nalatenschap te organiseren
  Boek | 2e editie 2022 | België | Bruno Bosch

  Dit geactualiseerd dossier is uw leidraad om nu de eerste stappen te zetten om het doorgeven van uw vermogen later goed te organiseren. U krijgt aan de hand van concrete situaties oplossingen aangereikt om nu al te anticiperen op mogelijke problemen later. Volledig up-to-date met de allerlaatste wetgeving, rechtspraak en rechtsleer waaronder enkele wijzigingen mbt verdeling nalatenschap en bescherming bepaalde erfgenamen is dit dossier uw praktische gids om zonder zorgen uw nalatenschap voor te bereiden en uit te stippelen.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Vermogensplanning tussen echtgenoten

  Vermogensplanning tussen echtgenoten

  Boek | 2e editie 2021 | België | Hélène Casman, Sofie Slaets, Alain-Laurent Verbeke, Nadja Nijboer, Bart Verdickt

  Het boek is geschreven vanuit een jarenlange en dagelijkse voeling met de concrete noden van cliënten die hun vermogen op een correcte manier willen regelen, voor hun partner en voor een volgende generatie, maar ook vanuit een diepgewortelde kennis van de juridisch-technische regels en fiscale valkuilen. Het boek heeft een duidelijke focus: de bekommernis die velen hebben om ‘het’, in geval van hun eigen overlijden, goed te regelen voor hun echtgenoot of echtgenote. Dit is een zorg die essentieel is en daarom een zo helder mogelijke uitleg verdient..

  € 46,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 17,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Vermogensplanning & Het praktische nut van erfovereenkomsten

  Vermogensplanning & Het praktische nut van erfovereenkomsten

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Kevin Desmet, Nicolas Lauwers

  Dit boek ontleedt de mogelijke erfovereenkomsten aan de hand van een voorbeeldcasus, zodat voor iedere professioneel of particulier op een laagdrempelige en bevattelijke wijze duidelijk wordt hoe een erfovereenkomst in de praktijk zijn nut kan bewijzen, zowel burgerrechtelijk als fiscaal.

  € 69,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Nieuwe wettelijke regels vruchtgebruik. G

  Nieuwe wettelijke regels vruchtgebruik. G

  Gevolgen voor bestaande en nieuwe gesplitste aankopen en nalatenschappen
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Jan Roodhooft, Bruno Bosch

  De hervorming van het goederenrecht en de hervorming van het recht van vruchtgebruik zijn goedgekeurd en zullen in werking treden op 1 september 2021. Deze hervorming brengt ook belangrijke wijzigingen met zich mee voor de regels die gelden voor vruchtebruik op onroerende goederen. Dit dossier heeft als doel de huidige en toekomstige regels inzake vruchtgebruik duidelijk toe te lichten.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Maatschap, Belgische of Nederlandse stichting: hoe kiezen na alle hervormingen?

  Maatschap, Belgische of Nederlandse stichting: hoe kiezen na alle hervormingen?

  Hervormingen 2019/2020: gevolgen voor nieuwe en bestaande structuren
  Boek | 4e editie 2021 | België | Lars Everaert

  Dit geactualiseerd dossier brengt de nieuwe wetgeving van de drie meest frequent gebruikte structuren voor vermogensplanning, waaronder de maatschap, de Belgische private stichting en de Nederlandse stichting, in kaart. Na afschaffing van de kaasroute en de recente wetswijzigingen is een fiscale (her)evaluatie van de verschillende methoden noodzakelijk om blijvend de meerwaarde te genereren in uw vermogensplanning en dit zowel bij nieuw op te richten als bestaande maatschappen en stichtingen. Met dit dossier bent u er zeker van dat u deze structuren om roerend vermogen over te dragen ook na alle wijzigingen optimaal begrijpt en gebruikt.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. 100 praktische vragen over erven en schenken

  100 praktische vragen over erven en schenken

  Op maat van elke zelfstandige, bedrijfsleider of vrije beroeper
  Boek | 5e editie 2021 | België | Jan Roodhooft

  Dit geactualiseerde Tips & Advies-Boek geeft u antwoorden op en advies over100 uit het leven gegrepen vragen rond de afhandeling van een erfenis. Enerzijdsleert u uw eigen rechten en plichten kennen en kunt u spanningen of discussies tussenerfgenamen vermijden en/of oplossen bij een overlijden. Anderzijds kunt u metdeze antwoorden en de duidelijke uitleg ook nadenken over de verdeling van uweigen nalatenschap later. Uiteraard houden we hierbij rekening met de recentste wijzigingen, waaronder de afschaffing van de 'kaasroute' en de Vlaamse hervorming van de erfbelasting.

  € 165,00 incl. btw
  Tijdelijk onbeschikbaar
 18. Vermogens- en successieplanning in een internationale context

  Vermogens- en successieplanning in een internationale context

  Over de grenzen heen erven en schenken: van buitenlandse goederen, door of aan wie in het buitenland woont, ...
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Anne Meyus, Bruno Bosch

  Steeds meer Belgen verlaten hun eigen land en verhuizen naar het buitenland om te studeren, te werken, te huwen of van hun pensioen te genieten. Meer dan 40.000 Belgen hebben een tweede verblijf in het buitenland. Jonge mensen gaan ook steeds vaker samenwonen of huwen met een partner met een andere nationaliteit. Jaarlijks vallen ongeveer 450.000 nalatenschappen open met een internationaal karakter.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 19. De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning

  De algemene antimisbruikbepaling en successieplanning

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Hanno Decoutere

  Dit boek biedt aan iedereen die in aanraking komt met vermogens- en successieplanning een leidraad bij de toepassing en de werking van de algemene antimisbruikbepaling. Bij de analyse van de diverse planningstechnieken wordt ook aandacht besteed aan de werking van elke techniek, zodat op burgerrechtelijk én fiscaal vlak nuttige inzichten worden geboden voor zowel de successieplanning in het algemeen, als voor een eventuele toepassing van de (verschillende) antimisbruikbepaling(en).

  € 102,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 20. Een erfovereenkomst sluiten. Ook zinvol voor u als zelfstandige?

  Een erfovereenkomst sluiten. Ook zinvol voor u als zelfstandige?

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Anne Meyus

  Het nieuwe erfrecht geeft u vanaf nu de toelating om vooraf afspraken te maken over een toekomstig nalatenschap via een erfovereenkomst. Dit geeft u de mogelijkheid om uw nalatenschap in alle transparantie te regelen en om zo conflicten tussen uw erfgenamen te vermijden. Dit nieuw dossier bekijkt voor u welke mogelijkheden u exact heeft binnen het nieuwe wettelijk kader en analyseert voor u of zo’n erfovereenkomst in uw situatie ook zinvol is.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina