Nieuwigheden 95 results

95 resultaten

 1. La Cour de cassation en dialogue / Het Hof van Cassatie in dialoog

  La Cour de cassation en dialogue / Het Hof van Cassatie in dialoog

  Liber amicorum Beatrijs Deconinck & André Henkes
  Boek | 1ste editie 2024 | België, Frankrijk | Ria Mortier, Ilse Couwenberg, Marie-Claire Ernotte, Bénédicte Inghels

  Eerste voorzitter Beatrijs Deconinck en procureur-generaal André Henkes pleegden bij de uitoefening van hun functie als korpschef van het Hof van Cassatie voortdurend overleg en gingen daarbij geen enkel onderwerp uit de weg.

  € 160,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. De Larcier Wetboeken – 7 delen + registers

  De Larcier Wetboeken – 7 delen + registers

  Volledige collectie – Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deze editie van de Larcier Wetboeken is bijgewerkt tot 1 maart 2024. De teksten zijn verrijkt met verwijzingen en annotaties, die nu nog vlotter toegankelijk zijn gemaakt. Ook online beschikbaar via Strada lex: www.stradalex.com.

  € 3.647,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 1.277,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. De Larcier Wetboeken – Registers

  De Larcier Wetboeken – Registers

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België

  De registers van de zeven delen van de Larcier Wetboeken worden in een afzonderlijk boekdeel uitgegeven. Zij laten de lezer toe snel en gemakkelijk, hetzij via het chronologische register, hetzij via het zakenregister, teksten terug te vinden.

  € 118,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 41,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. De Larcier Wetboeken – Deel VII: Milieurecht

  De Larcier Wetboeken – Deel VII: Milieurecht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deel VII van De Larcier Wetboeken is gewijd aan het omgevingsrecht in de ruime zin van het woord: naast het leefmilieurecht sensu stricto ook tevens de regels betreffende de ruimtelijke ordening en stedenbouw.

  € 374,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 131,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. De Larcier Wetboeken – Deel VI: Staats- en bestuursrecht

  De Larcier Wetboeken – Deel VI: Staats- en bestuursrecht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deel VI van De Larcier Wetboeken omvat de teksten van de Europese Verdragen, de Grondwet en de fundamentele rechten, waarmee elke jurist te maken heeft, telkens uitvoerig geannoteerd, en ook het klassiek administratief recht.

  € 741,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 259,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. De Larcier Wetboeken – Deel V: Fiscaal recht

  De Larcier Wetboeken – Deel V: Fiscaal recht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deel V van De Larcier Wetboeken behandelt alle takken van het fiscaal recht: BTW, douane en accijnzen, inkomstenbelastingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, registratie- en successierechten ...

  € 554,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 194,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. De Larcier Wetboeken – Deel IV: Sociaal recht

  De Larcier Wetboeken – Deel IV: Sociaal recht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deel IV van De Larcier Wetboeken bevat de algemene bepalingen van het sociaal recht, het arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, loon, grensoverschrijdende arbeid, tewerkstelling, sluiting van ondernemingen etc.) en het socialezekerheidsrecht.

  € 687,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 240,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. De Larcier Wetboeken – Deel III: Ondernemings-, economisch en financieel recht (2 vol.)

  De Larcier Wetboeken – Deel III: Ondernemings-, economisch en financieel recht (2 vol.)

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deel III van De Larcier Wetboeken behandelt alle economische en financiële materies: Wetboek Economisch recht, insolventierecht, mededingingsrecht, vervoerrecht, warenreglementering en bank- en monetair recht, intellectuele eigendom ...

  € 795,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 279,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deel II omvat al hetgeen tot het strafrecht in enge zin behoort (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie, ...). Boek I en II van het nieuwe Strafwetboek (ingevoerd door de Wetten van 29 februari 2024) zijn reeds opgenomen.

  € 627,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 220,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. De Larcier Wetboeken – Deel I: Burgerlijk en gerechtelijk recht

  De Larcier Wetboeken – Deel I: Burgerlijk en gerechtelijk recht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Dit deel I omvat hoofdzakelijk teksten van privaatrecht (o.a. BW en Ger. W), verrijkt met talrijke annotaties. Met inbegrip van de nieuwe boeken van het BW: Boek I; Boek II, titel 3; Boek III; Boek IV, Boek V en Boek VIII.

  € 656,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 230,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Vademecum Vennootschapsbelasting 2024

  Vademecum Vennootschapsbelasting 2024

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Bart De Cock, Charlotte Meskens

  Dit basiswerk behandelt de vennootschapsfiscaliteit aan de hand van het schema van de resultatenrekening, waardoor de verwevenheid van het inkomstenbelastingenrecht en de boekhoudkundige praktijk centraal komt te staan. Het werk bevat talrijke verwijzingen naar hoofdzakelijk recente rechtspraak en voorbeelden en cases die de materie verduidelijken.

  € 280,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. La Constitution belge coordonnée - De gecoördineerde Belgische Grondwet

  La Constitution belge coordonnée - De gecoördineerde Belgische Grondwet

  Texte à jour au 1er juin 2024 - Bijgewerkt tot 1 juni 2024
  Wetboek | 5e editie 2024 | België

  De Belgische Grondwet, in het Frans en het Nederlands, zoals die luidt na de Verklaring tot herziening van de Grondwet (B.S. 27 mei 2024).  – La Constitution belge, en français et en néerlandais, telle qu'elle se lit après la Déclaration de révision de la Constitution (Mon. 27 mai 2024). 

  € 18,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Uw onkosten maximaal en fiscaal veilig laten vergoeden door uw vennootschap

  Uw onkosten maximaal en fiscaal veilig laten vergoeden door uw vennootschap

  Boek | 12e editie 2024 | België | Felix Vanden Heede

  Als bedrijfsleider van een vennootschap kunt u een aantal specifieke forfaitaire onkostenvergoedingen uit uw vennootschap opnemen. Hoe ver kunt u daarin fiscaal veilig gaan?

  Met dit geactualiseerd Tips & Advies-boek benut u ook vandaag optimaal alle mogelijkheden om eenvoudig en belastingvrij geld uit uw vennootschap te halen via forfaitaire kostenvergoedingen. U krijgt per kostenvergoeding de nodige uitleg over hoe u ze toepast en hoe u zich kunt verantwoorden tegenover de fiscus. Zo bent u er zeker van dat u maximaal voordeel behaalt zonder problemen met de fiscus achteraf.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. De complexe verhouding tussen het Openbaar Ministerie en de fiscale administratie

  De complexe verhouding tussen het Openbaar Ministerie en de fiscale administratie

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Jente De Smedt

  Dit boek biedt een antwoord op de vraag wat de verhouding moet zijn tussen het Openbaar Ministerie en de fiscus om de aanpak van criminaliteit efficiënter te maken, zonder het recht op een eerlijk proces en het recht op de bescherming van persoonsgegevens te miskennen. De auteur geeft hiertoe concrete, juridisch onderbouwde aanbevelingen om de complexe verhouding efficiënter te maken zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke minimumwaarborgen.

  € 195,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Een woning huren of verhuren: de verschillende regels per gewest van a tot z

  Een woning huren of verhuren: de verschillende regels per gewest van a tot z

  Tips & adviezen om hier juridisch veilig uw weg in te vinden
  Boek | 12e editie 2024 | België | Merel Huybrechts

  Dit geactualiseerde boek geeft u als huurder of verhuurder de juridische zekerheid die u een probleemloze huurperiode garandeert. Deze nieuwe editie is helemaal up-to-date met de meest recente wet- en regelgeving in de drie gewesten inzake woninghuur. We geven een overzicht van alle wijzigingen en verschillen per gewest.

  Zo behandelen we o.a. de nieuwe indexatieregeling op basis van het energieprestatiecertificaat. En bijvoorbeeld ook welke informatie en documenten u mag vragen aan een kanditaat-huurder om bv. de solvabiliteit na te gaan zonder te botsen met de discriminatie- en privacywetgeving. Ook de nieuwe spelregels voor wie een woning verhuurt in het Brussels gewest komen aan bod en de nieuwe spelregels voor studentenverhuur in Wallonië.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VII

  Curatoren en vereffenaars: actuele ontwikkelingen VII

  Boek | 1ste editie 2024 | België | Matthias E. Storme, Bernard Tilleman, Joeri Vananroye, Melissa Vanmeenen, Robby Houben

  Deze nieuwe uitgave bevat brede informatie en duiding over vereffeningsprocedures en bespreekt de recente tendensen in het insolventierecht in de ruime zin. Het boek houdt rekening met de wijzigingen aan reorganisatie- en vereffeningsprocedures door de wet van 7 juni 2023. In het boek wordt ruim aandacht besteed aan de wederzijdse invloed tussen het insolventierecht en andere rechtstakken, zoals het fiscaal recht, het vennootschapsrecht en het gerechtelijk recht.

  € 200,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. Over verzekerings- en vervoerrecht te land, ter zee en in de lucht

  Over verzekerings- en vervoerrecht te land, ter zee en in de lucht

  Liber amicorum Kris Bernauw
  Boek | 1ste editie 2024 | Wereld | Marc Kruithof, Jean Rogge

  Prof. Dr. Kris Bernauw wordt, na een academische loopbaan van meer dan 35 jaar in het verzekerings- en vervoerrecht aan de Faculteit Recht en Criminologie van de UGent, op het einde van het academiejaar 2022-2023 tot het emeritaat toegelaten.
  Dit is de gelegenheid voor een aantal vrienden, (oud)medewerkers en collega’s, die een amicale en/of professionele band met de gehuldigde hebben, om als blijk van waardering dit afscheid te boek te stellen. De bijdragen handelen over actualia en netelige onderwerpen in het verzekeringsrecht, in het vervoerrecht en transportverzekeringen.

  € 185,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. Vermogens- en successieplanning voor alleenstaanden en koppels zonder kinderen

  Vermogens- en successieplanning voor alleenstaanden en koppels zonder kinderen

  Hoe uw partner maximaal beschermen en uw vermogen optimaal doorgeven?
  Boek | 5e editie 2024 | België | Anne Meyus

  Dit boek is uw leidraad om als alleenstaande of koppel zonder kinderen nu al optimaal een successieplanning uit te bouwen, zodat uw nalatenschap later ook daadwerkelijk toekomt aan wie u echt wilt. En natuurlijk op zo'n manier dat uw partner en/of andere erfgenamen zo weinig mogelijk successierechten betalen.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 19. De nieuwe wetgeving over (elektrische) firmawagens en het mobiliteitsbudget

  De nieuwe wetgeving over (elektrische) firmawagens en het mobiliteitsbudget

  Hoe gaat u vandaag als werkgever optimaal om met mobiliteit?
  Boek | 6e editie 2024 | België | Saskia Lombaerts, Isabelle Serdons, Pieter Vandierendonck, Karolien Vanmeerhaeghe

  Door de wet van 25 november 2021 zullen op termijn enkel groene firmawagens fiscaal voordelig blijven. We staan in dit dossier uitgebreid stil bij de kostprijs van de firmawagen en de andere spelregels waar u rekening mee moet houden, nu en in de toekomst. 

  Sinds 2024 gelden ook nieuwe spelregels over het mobiliteitsbudget. Als werkgever kunt u uw werknemers een bedrijfswagen toekennen, maar ook een bedrijfsfiets of een mobiliteitsbudget. We analyseren de voorwaarden en modaliteiten van iedere optie en geven ook aan welke wijzigingen er op komst zijn in de wetgeving

  Inclusief een handige tool om uw voordeel te berekenen en praktische, kant-en-klare modeldocumenten zoals een specifieke carpolicy voor elektrische en hybride firmawagens. Dit dossier is een must-have om de stroom van vragen die u in de toekomst kunt verwachten, te beantwoorden. 

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 20. De Belgische Grondwet en noodsituaties

  De Belgische Grondwet en noodsituaties

  Lessen uit de COVID-19-pandemie
  Boek | 1ste editie 2024 | België | Karel Reybrouck, Arvid Rochtus, Marie Spinoy, Willem Verrijdt

  De bijdragen in dit boek, geschreven door leden van het ‘Leuven Centre for Public Law’, gaan na welke lessen we uit de pandemie kunnen trekken. De auteurs belichten het crisisbeleid vanuit verschillende aspecten van het grondwettelijk en publiekrecht, waaronder grondrechten en het legaliteitsbeginsel, federalisme, de lokale besturen en artikel 187 van de Grondwet. Telkens staat de vraag centraal of de Grondwet moet worden herzien opdat ze beter kan omgaan met, en bestand is tegen, toekomstige noodsituaties.

  € 135,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina