Sociaal recht 15 results

15 resultaten

 1. Arbeidsrecht toegepast (negende editie)

  Arbeidsrecht toegepast (negende editie)

  Boek | 9e editie 2023 | België | Dirk Heylen, Roy Melis

  De auteurs bieden een stevig overzicht van het Belgische arbeidsrecht en staan daar bij stil bij de volgende topics: de Arbeidsovereenkomstenwet, de bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet.

  - Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies transparant.
  - Met online oefeningen voor studenten.
  - Bijgewerkt tot april 2023.

  € 50,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  Beschikbaar vanaf September 2023
 2. Synopsis van het Belgische sociaal recht - Socialezekerheidsrecht

  Synopsis van het Belgische sociaal recht - Socialezekerheidsrecht

  Achtste editie
  Boek | 8e editie 2023 | België | Ria Janvier

  In het nieuwe derde deel van de Synopsis staat de sociale zekerheid centraal. Na een analyse van het toepassingsgebied, de financiering en de administratieve organisatie passeren de verschillende socialezekerheidssectoren – inclusief de bijstandsregelingen – de revue, beknopt en accuraat. Niet alleen de sociale bescherming van de werknemers en de zelfstandigen komt aan bod, ook die van het overheidspersoneel bekleedt daarin een prominente plaats.

  € 105,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 26,00
  Beschikbaar vanaf September 2023
 3. Synopsis van het Belgische sociaal recht - Set

  Synopsis van het Belgische sociaal recht - Set

  Achtste editie
  Boek | 8e editie 2023 | België | Patrick Humblet, Ria Janvier, Wilfried Rauws

  Deze set bevat drie complementaire delen: ‘Synopsis van het Belgische sociaal recht – Collectief arbeidsrecht’,  ‘Synopsis van he Belgische sociaal recht – Individueel arbeidsrecht’ en ‘Synopsis van het Belgische sociaal recht –Socialezekerheidsrecht’
  aan een voordelige pakketprijs: € 219 i.p.v. € 59 + € 95 + € 105.

  € 219,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 78,00
  Beschikbaar vanaf September 2023
 4. Socialezekerheidsrecht toegepast (achtste editie)

  Socialezekerheidsrecht toegepast (achtste editie)

  Boek | 8e editie 2023 | België | Dirk Heylen, Christiaan Mertens, Tim Opgenhaffen, Jan Van Looij, Werner Wijnants
  Na een beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid, komen de verschillende takken aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en aanvullend pensioen en de socialebijstandregelingen.- Geactualiseerd tot april 2023.- Praktisch overzicht van het socialezekerheidsrecht met tal van praktijkgerichte voorbeelden.- Met online oefeningen voor studenten.
  € 50,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  Beschikbaar vanaf September 2023
 5. Sociaal recht in essentie (tiende editie)

  Sociaal recht in essentie (tiende editie)

  Boek | 10e editie 2023 | België | Dirk Heylen, Roy Melis, Christiaan Mertens, Tim Opgenhaffen, Jan Van Looij, Werner Wijnants
  Dit handboek is een praktische gids voor wie een volledig overzicht van het Belgische sociaal recht zoekt, en biedt tegelijk diepgaand inzicht in het ingewikkelde kluwen van de vele regelgevingen, uitzonderingen en wijzigingen.- Geactualiseerde editie, bijgewerkt tot april 2023.- Heldere uiteenzettingen over ingewikkelde kwesties.- Met online oefeningen voor studenten.
  € 54,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  Beschikbaar vanaf September 2023
 6. Arbeidsrecht toegepast (achtste editie)

  Arbeidsrecht toegepast (achtste editie)

  Boek | 8e editie 2021 | België | Dirk Heylen, Ilse Van Puyvelde

  De is de achtste editie, de nieuwe negende editie wordt verwacht september 2023.

  De auteurs bieden een stevig overzicht van het Belgische arbeidsrecht en staan daarbij stil bij de volgende topics: de Arbeidsovereenkomstenwet, de bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet.

  - Concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de rechtspraak maken de meest ingewikkelde materies transparant.
  - Met online oefeningen voor studenten.
  - Geactualiseerd tot juni 2021.

  Lees de bijdrage: Auteur Dirk Heylen over het zwartepietendebat (De Juristenkrant): https://intersentia.be/nl/dirk-heylen-over-het-zwartepietendebat  € 50,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Sociaal recht in essentie (negende editie)

  Sociaal recht in essentie (negende editie)

  Boek | 9e editie 2021 | België | Dirk Heylen, Christiaan Mertens, Tim Opgenhaffen, Jan Van Looij, Ilse Van Puyvelde, Werner Wijnants
  Dit handboek is een praktische gids voor wie een volledig overzicht van het Belgische sociaal recht zoekt. Het biedt tegelijk diepgaand inzicht in het ingewikkelde kluwen van de vele regelgevingen, uitzonderingen en wijzigingen.- Geactualiseerde editie, bijgewerkt tot april 2021.- Heldere uiteenzettingen over ingewikkelde kwesties.- Met online oefeningen voor studenten.
  € 54,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 37,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Socialezekerheidsrecht toegepast (zevende editie)

  Socialezekerheidsrecht toegepast (zevende editie)

  Boek | 7e editie 2021 | België | Dirk Heylen, Christiaan Mertens, Tim Opgenhaffen, Werner Wijnants, Jan Van Looij
  Dit is de zevende editie. De nieuwe, achtste editie verschijnt in september 2023.Na een beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid, komen de verschillende takken aan bod, zoals de arbeidsongevallen en beroepsziekteverzekeringen,de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en aanvullend pensioen en de socialebijstandregelingen.- Praktisch overzicht van het socialezekerheidsrecht.- Met tal van praktijkgerichte voorbeelden.- Met online oefeningen voor studenten.
  € 50,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. Synopsis van het Belgische arbeidsrecht - Individueel arbeidsrecht (zevende editie)

  Synopsis van het Belgische arbeidsrecht - Individueel arbeidsrecht (zevende editie)

  Boek | 7e editie 2020 | België | Ria Janvier

  Dit deel behandelt de meest courante topics uit het individuele arbeidsrecht: arbeidsovereenkomst, tewerkstelling, ziekte, arbeidsongeval, zwangerschap, diverse verloven, ontslag, herstructurering…

  Complementair aan dit werk is ook ‘Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht – Collectief arbeidsrecht’ (prijs € 59) beschikbaar. Wanneer u deze beiden (collectief + individueel) in set aankoopt, betaalt u slechts € 125 i.p.v. € 59 + € 85: Bestel deze set hier.

  € 95,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 26,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Synopsis van het Belgische arbeidsrecht - Collectief arbeidsrecht (zevende editie)

  Synopsis van het Belgische arbeidsrecht - Collectief arbeidsrecht (zevende editie)

  Boek | 7e editie 2020 | België | Patrick Humblet

  In deze uitgave behandelen de auteurs de meest courante topics van het collectief arbeidsrecht, zoals de vakbondsvrijheid, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, collectieve arbeidsovereenkomsten en staking.

  Complementair aan dit deel Collectief arbeidsrecht’ (prijs € 59) is ook ‘ Individueel arbeidsrecht’ (prijs € 95) beschikbaar. Wanneer u deze beiden (collectief + individueel) in set aankoopt, betaalt u slechts € 125 i.p.v. € 59 + € 95

  € 59,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 26,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Handboek socialezekerheidsrecht (tiende editie) - paperback

  Handboek socialezekerheidsrecht (tiende editie) - paperback

  Boek | 10e editie 2020 | België | Jef Van Langendonck, Yves Jorens, Freek Louckx, Yves Stevens

  De auteurs van dit toonaangevende handboek leggen de structuur bloot van de Belgische sociale zekerheid en bevorderen daarbij het inzicht in historische ontwikkelingen, de structuur en het gedachtegoed ervan, die een voorwaarde zijn om bestaande regelingen en de zin ervan goed te begrijpen.

  - Hét basiswerk over het socialezekerheidsrecht.
  - Uitgebreide trefwoordenlijst en goede selectie verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer maken dit boek een uitstekende basis voor doelgericht opzoekingswerk.
  - Voor specialisten socialezekerheidsrecht en voor zij die occasioneel met de materie te maken hebben.

  € 223,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 47,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Sociale media

  Sociale media

  Actuele juridische aspecten
  Boek | 1ste editie 2013 | België | Peggy Valcke, Pieter Jan Valgaeren, Eva Lievens
  Sociale media zijn alomtegenwoordig. Hoewel de sociale media vele voordelen bieden, bleven inbreuken en misbruiken niet uit. De snelheid en dominantie waarmee sociale media hoe langer hoe meer ons internetgebruik sturen, roepen een brede waaier van juridische vragen op.
  € 86,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 35,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen