IT - IP 5 results

5 resultaten

 1. Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom (elfde editie)

  Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom (elfde editie)

  Boek | 11ste editie 2023 | België | Hendrik Vanhees
  In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. De keuze van de opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges 'Recht van de intellectuele eigendom', zoals deze gedoceerd worden aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, en van de dagelijkse juridische praktijk.
  € 54,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Handboek merkenrecht (tweede editie)

  Handboek merkenrecht (tweede editie)

  Boek | 2e editie 2022 | België | Marie-Christine Janssens
  Met dit boek biedt de auteur een volledig begrip van de bepalingen van het merkenrecht van kracht in de Benelux en in de Europese Unie. Ze bespreekt grondig de rechtsregels over de geldigheidsvereisten voor een merk, de procedures voor het verkrijgen van een merk, de rechten van de merkhouder en de uitzonderingen daarop, de wijzen van beëindiging van een merk en de regels die in het kader van gerechtelijke procedures gelden.- Nauwkeurige analyse van de wettelijke bepalingen.- Talrijke voorbeelden uit de voornamelijk hogere rechtspraak.- In de KU Leuven Centre for IT & IP Law Series.
  € 169,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Handboek intellectuele rechten (paperback)

  Handboek intellectuele rechten (paperback)

  Boek | 1ste editie 2020 | Hendrik Vanhees

  Dit handboek geeft een overzicht van de grondbeginselen van het recht van de intellectuele eigendom. Het behandelt het auteursrecht, de auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma’s, het databankenrecht, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en de bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten., en de handhaving ervan.

  € 259,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Gegevensbescherming in de praktijk

  Gegevensbescherming in de praktijk

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Anouk Focquet, Eline Declerck

  Dit boek bevat een grondige en praktische studie van de AVG en biedt een praktische leidraad o.m. bij het opstellen van overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens, privacyverklaringen en het register van verwerkingsactiviteiten, de aanstelling van een DPO en de melding van datalekken.

  € 72,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Mode en Recht

  Mode en Recht

  Opstart van het modebedrijf, intellectuele rechten, distributie en 3D-printing
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Robby Houben, Gert Straetmans, Esther van Zimmeren, Hendrik Vanhees
  In dit boek wordt eerst stilgestaan bij de verschillende relevante businessmodellen in de modesector. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de opstart van een modeonderneming en de vennootschapsrechtelijke implicaties. Ook de fiscale stimuli blijven hierbij niet onbesproken. Daarnaast wordt de bescherming van modecreaties door intellectuele rechten besproken: welk intellectuele-eigendomsrecht beschermt modecreaties het best, welke strategie moet men hanteren inzake intellectuele rechten, en wat te doen bij namaak?
  € 66,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 32,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen