IT - IP 44 results

44 resultaten

 1. De Larcier Wetboeken – 7 delen + registers

  De Larcier Wetboeken – 7 delen + registers

  Volledige collectie – Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deze editie van de Larcier Wetboeken is bijgewerkt tot 1 maart 2024. De teksten zijn verrijkt met verwijzingen en annotaties, die nu nog vlotter toegankelijk zijn gemaakt. Ook online beschikbaar via Strada lex: www.stradalex.com.

  € 3.647,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 1.277,00
  Beschikbaar vanaf Juni 2024
 2. Wetboek Privacy en gegevensbescherming

  Wetboek Privacy en gegevensbescherming

  Wetboek | 6e editie 2023 | België | Willem Debeuckelaere, Gert Vermeulen, Frank Schuermans, Julie Van Pée

  Handige verzameling van de basisnormen inzake privacy en gegevensbescherming (o.a. GDPR) en van de concretisering van deze principes op alle niveaus (internationaal, Europees, federaal en gewesten en gemeenschappen) en in de diverse sectoren.

  € 185,00 € 129,50 incl. btw
  Studentenprijs: € 42,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Shaping Utopia through law

  Shaping Utopia through law

  Hoe het recht (g)een antwoord biedt op maatschappelijke uitdagingen
  Boek | 1ste editie 2023 | Wereld | Eline Labey, Floris Fonteyn, Anna Wilmot, Sarah El Amouri, Alexandra Gjurova, Wout De Cock, Frauke De Wael

  In October 2022, the ACCA team of the Faculty of Law and Criminology of the Vrije Universiteit Brussel (VUB) organised the eleventh edition of the Assistentenconferentie/Conférence des assistant.es (ACCA 2022), with “Shaping Utopia Through Law – How the law does (not) provide an answer to societal challenges” as central research theme.
  The issues facing society today are vast and diverse, ranging from health, democracy, equal rights, migration, peace and civic participation to climate, sustainability, digitisation and innovation.

  € 60,00 € 42,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Themis 2022-2023 nr. 125 IP- en ICT-recht

  Themis 2022-2023 nr. 125 IP- en ICT-recht

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Marie-Christine Janssens, David Stevens, Charlotte Conings, Els Kindt, Sofie Royer, Jozefien Vanherpe, Geertrui Van Overwalle, Sam Granata

  Dit Themis-cahier bundelt de bijdragen van het vormingsonderdeel IP- en ICT-recht (academiejaar 2022-2023) van de Themis – School voor postacademische juridische vorming, over: Auteursrecht; Octrooirecht; IT-recht: cybercriminaliteit; de bescherming van persoonsgegevens.

  € 60,00 € 42,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Update intellectuele-eigendomsrechten

  Update intellectuele-eigendomsrechten

  Bedrijfsgeheimen, de implementatie van de DSM-richtlijn en het Eengemaakt Octrooigerecht
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Paul Maeyaert, Hendrik Vanhees, Esther van Zimmeren

  Update inzake intellectuele eigendomsrechten met 3 interessante topics: evaluatie van de wet van 30 juli 2018 over de bescherming van bedrijfsgeheimen vanuit praktisch standpunt; bespreking van de grondige wijzigingen in het auteursrecht door de omzetting van de DSM-richtlijn; en toelichting bij de veranderingen in het octrooirecht ten gevolge van de start van het Eengemaakt Octrooigerecht.

  € 70,00 € 49,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom (elfde editie)

  Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom (elfde editie)

  Boek | 11ste editie 2023 | België | Hendrik Vanhees
  In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. De keuze van de opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges 'Recht van de intellectuele eigendom', zoals deze gedoceerd worden aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, en van de dagelijkse juridische praktijk.
  € 54,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Handboek merkenrecht (tweede editie)

  Handboek merkenrecht (tweede editie)

  Boek | 2e editie 2022 | België | Marie-Christine Janssens
  Met dit boek biedt de auteur een volledig begrip van de bepalingen van het merkenrecht van kracht in de Benelux en in de Europese Unie. Ze bespreekt grondig de rechtsregels over de geldigheidsvereisten voor een merk, de procedures voor het verkrijgen van een merk, de rechten van de merkhouder en de uitzonderingen daarop, de wijzen van beëindiging van een merk en de regels die in het kader van gerechtelijke procedures gelden.- Nauwkeurige analyse van de wettelijke bepalingen.- Talrijke voorbeelden uit de voornamelijk hogere rechtspraak.- In de KU Leuven Centre for IT & IP Law Series.
  € 169,00 € 118,30 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Digitalisering en vastgoedtransacties

  Digitalisering en vastgoedtransacties

  Boek | 1ste editie 2022 | België | Vincent Sagaert, Alexander Appelmans, Benjamin Verheye

  De toenemende digitalisering laat ook duidelijk haar sporen na in de fysieke wereld van het vastgoed. Het juridisch kader kan logischerwijze niet achterblijven. Hoe kunnen vastgoedtransacties worden aangepast aan de noden van de 21ste eeuw? Welke financieringsmodellen sluiten best aan op de wensen van digital natives? Wat is de impact van Artificiële Intelligentie op het sluiten van een contract en de rol van het notariaat en/of de vastgoedmakelaar daarbij? Kan big data ons een beter inzicht geven in de prijs-evolutie van vastgoed?

  € 126,00 € 88,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. De handelsnaam

  De handelsnaam

  Boek | 1ste editie 2021 | België | Paul Maeyaert

  Dit boek behandelt alle facetten inzake beschermingsvoorwaarden en -omvang van de handels- en vennootschapsnaam met bijzondere aandacht voor geschillenbeslechting, inclusief alle relevante rechtspraak. Het boek is een ‘must-have’ voor alle rechtspractici in de wereld van de intellectuele eigendom.

  € 81,00 € 56,70 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Handboek kunstrecht

  Handboek kunstrecht

  Juridische schets van het kunstenlandschap
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Charlotte Declerck, Bert Demarsin, Anna Gibello, Alexander Hansebout, Frederic Heylen, Michel Maus, Marie-Louise Reedijk, Victor Rouard, Annick Schramme, Michel Segers, Geert Sels, Frederik Swennen, Bart Van Besien, Bart Van den Brande, Charlotte Vermeersch

  Dit handboek benadert alle juridische vraagstukken die rechtstreeks relevant zijn voor sector van de beeldende kunsten vanuit een tweedimensionale invalshoek: per doelgroep (kunstenaar, curator, kunstgalerij & kunstdealer,…) en vervolgens vragen per thema (fiscus, auteursrechten, financieringen, vermogensplanning, …). Door het Q&A format is het een praktisch naslagwerk, boordevol concrete adviezen en tips

  € 103,00 € 72,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Juridische meesterwerken 2018-2019

  Juridische meesterwerken 2018-2019

  Selectie van de beste masterproeven in de rechten
  Boek | 1ste editie 2021 | België | Elisabeth Alofs, Alain François, Stefaan Smis, Jachin Van Doninck, Guido Van Limberghen

  Dit Jaarboek bevat de beste meesterproeven van de rechtenstudenten (m.i.v. MaNaMastudenten) van het academiejaar 2018-2019 aan de Faculteit Recht en Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Diverse rechtsdomeinen komen aan bod.

  € 53,00 € 37,10 incl. btw
  Studentenprijs: € 22,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Auteursrecht - Capita selecta - Tweede herziene editie

  Auteursrecht - Capita selecta - Tweede herziene editie

  Boek | 2e editie 2021 | België | Jeff Keustermans, Peter Blomme

  De tweede bijgewerkte editie van dit werk incorporeert de recente ontwikkelingen, zowel in wetgeving als in rechtspraak, op Belgisch en Europees voor een aantal topics: de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming, wie de auteursrechten geniet, de bescherming van specifieke werken met bijzondere aandacht voor software, de vermogens- en morele rechten van de auteur, de uitzonderingen op het auteursrecht, de beschermingsduur, en de regeling van schadevergoeding bij inbreuk. Daarbij gaat ook aandacht uit naar procedurele kwesties.

  € 126,00 € 88,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 13. Beslag inzake namaak

  Beslag inzake namaak

  Een stand van zaken
  Boek | 2e editie 2020 | België | Judith Bussé, Christian Dekoninck, Jurgen Figys

  Het beslag inzake namaak is een populair instrument in de strijd tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Dit Cahier is een handige leidraad bij de verschillende procedurestappen en mogelijkheden, met een volledig overzicht van de recente rechtspraak over het beslag inzake namaak en de gebruiken in de praktijk.

  € 69,00 € 48,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 14. Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software (set)

  Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software (set)

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Simon Geiregat

  Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ (in 3 volumes, zie hieronder) biedt voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde. Bij aankoop van de drie volumes samen geldt een korting van 10%.


  € 346,00 € 242,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 15. Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software vol. III

  Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software vol. III

  Herverkoop van digitale werken door gebruikers
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Simon Geiregat


  Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ biedt voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde.
  Het derde volume ‘Herverkoop van digitale werken door gebruikers’ geeft een gedetailleerde analyse van het recht om diverse aangeschafte ‘digitale producten’ door te verkopen of over te dragen.

  € 150,00 € 105,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 16. Smart Conttracts

  Smart contracts

  Een overzicht vanuit juridisch perspectief
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Pieter-Jan Aerts, Frank Hoogendijk, Niels Vandezande

  Deze uitgave biedt juridische professionals een kritisch inzicht in een van de potentieel meest disruptieve toepassingen van dit decennium. Het gaat op bevattelijke wijze dieper in op de concepten blockchain en smart contracts, op de impact op het financieel recht, het vennootschapsrecht, het verzekeringsrecht, het auteursrecht, het consumentenrecht en het notariaat en op de gevolgen voor het internationaal privaatrecht.

  € 139,00 € 97,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 17. Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software - vol. II

  Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software - vol. II

  Digitale verspreiding
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Simon Geiregat


  Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ biedt voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde.
  Het tweede volume ‘Digitale verspreiding’ gaat in op verspreiding van auteurswerken en software langs digitale weg.

  € 126,00 € 88,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 18. Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software - vol. I

  Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software - vol. I

  Analoge distributie en uitputting
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Simon Geiregat


  Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ biedt voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde.
  Het eerste volume ‘Analoge distributie en uitputting’ focust op de intellectuele rechten bij analoge distributie in de Europese Unie

  € 108,00 € 75,60 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
Pagina