Criminologie 6 results

6 resultaten

 1. Het Misdrijf & Schuld

  Het Misdrijf & Schuld

  Over de gevolgen van een onbestaande vrije wil
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Jan Verplaetse

  Het Belgische strafrecht is een schuldstrafrecht. In filosofie en wetenschap is schuld evenwel een controversieel concept dat slecht verenigbaar is met een causaal gedachte werkelijkheid. Om schuldig te zijn in moreel opzicht, heb je nood aan een vrije wil, die twijfelachtig is. In dit essay zet moraalfilosoof Jan Verplaetse op heldere wijze uiteen waar die controverse en twijfel vandaan komen, welke argumenten de ongemakkelijke idee voeden dat daders nooit moreel schuldig kunnen zijn en waarom een schuldloos strafrecht geen bedreiging maar net een uitdaging kan vormen.

  € 59,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. De informatiepositie van de burgemeester bij de bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering en terrorisme

  De informatiepositie van de burgemeester bij de bestuurlijke aanpak van gewelddadige radicalisering

  in België en Nederland
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Robin Dreesen
  Sinds 2004 worden EU-lidstaten systematisch het doelwit van aanslagen. De recente problematiek van de foreign terrorist fighters stelde de lidstaten voor een nieuwe uitdaging. In een pre-crime samenleving wordt meer en meer van rechtshandhavers verwacht dat ze optreden tegen risico’s en dreigingen nog voordat er strafbare feiten zelf plaatsvinden. Dat geldt ook voor de burgemeester, van wie de rol de afgelopen jaren sterk is geëvolueerd naar die van crime-fighter. Een essentiële randvoorwaarde is echter dat hij over een adequate informatiepositie beschikt. Dit onderzoek gaat na of en hoe de burgemeester in België en Nederland over voldoende informatie kan beschikken om een weloverwogen bestuurlijke maatregel te nemen.
  € 54,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Een vreedzame revolutie

  Een vreedzame revolutie

  De ontwikkeling van de politiële en justitiële samenwerking in de Europese Unie
  Boek | 1ste editie 2018 | Europa | Cyrille Fijnaut
  In dit boek wordt deze vreedzame revolutie behandeld in functie van de actieprogramma’s (het Brussels Programma, het Tampere Programma, het Haags Programma en het Stockholm Programma) die bij alle belangrijke wijzigingen van de constitutionele verhoudingen in de Europese Unie werden geformuleerd: het Verdrag van Maastricht, het Verdrag van Amsterdam, het Verdrag van Nice, het Verdrag van Rome en het Verdrag van Lissabon.
  € 102,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. De derde weg

  De derde weg

  Een pleidooi voor een evenwichtig cannabisbeleid
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Cyrille Fijnaut, Brice De Ruyver
  Niet alleen in België en Nederland, maar in heel het Westen woedt er een discussie over de vraag of cannabis al dan niet moet worden gelegaliseerd. In deze studie wordt deze vraag niet met “ja” of “nee” beantwoord. Integendeel! Er wordt juist vlijmscherp in aangetoond dat dit de volstrekt verkeerde discussie is.
  € 63,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Fysiek interpersoonlijk geweld

  Fysiek interpersoonlijk geweld

  Een onderzoek naar de accuraatheid en de coherentie van de strafrechtelijke kwalificaties en instrumenten aangewend als reactie op fysiek interpersoo
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Jeroen De Herdt
  In dit boek worden de toepassingsvoorwaarden en rechtsgevolgen van alle mogelijke kwalificaties van feiten van fysiek interpersoonlijk geweld grondig geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende instrumenten die in het leven werden geroepen om fysiek interpersoonlijk geweld aan te pakken. Ten slotte gaat het boek ook ruim in op de uitlokking, de wettige verdediging en het burgerarrest.
  € 200,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Criminologie en strafrechtsbedeling

  Criminologie en strafrechtsbedeling

  Een historische en transatlantische inleiding
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Cyrille Fijnaut
  Dit is een boek voor eenieder die belangstelling heeft voor de geschiedenis van het denken over misdaad en straf en voor de doorwerking van de ideeën hierover in de strafrechtsbedeling en in de misdaadbestrijding in het algemeen.
  € 91,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 47,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen