Rechtsgeschiedenis 15 results

15 resultaten

 1. Rechtsdenken (tweede editie)

  Rechtsdenken (tweede editie)

  Vade mecum
  Boek | 2e editie 2024 | België | Frank Fleerackers

  In deze kritische monografie onderzoekt prof. dr. Frank Fleerackers hoe effectief juridisch denken gevormd wordt en heeft hij aandacht voor de koppeling van rechtskennis en conflictanalyse, die hij toepast op complexe casussen. Zo vormt dit boek een gedegen voorbereiding op juridische oordeelsvorming, van adviesverlening en rechtsbijstand tot advocatuur en magistratuur.

  € 83,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 35,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. De erfenis van Justinianus

  De erfenis van Justinianus

  Romeinse grondslagen van het privaatrecht
  Boek | 1ste editie 2024 | België | Jan Hallebeek, Tammo Wallinga

  De erfenis van Justinianus geeft eerst een globaal overzicht van het Romeinse goederenrecht en verbintenissenrecht zoals te vinden in het Corpus Iuris. Aan de hand van drie centrale thema’s – overdracht, onrechtmatige daad en contract – volgt het de doorwerking van het Corpus Iuris vanaf de twaalfde eeuw tot de dag van vandaag.

  € 95,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 35,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Het Misdrijf & Schuld

  Het Misdrijf & Schuld

  Over de gevolgen van een onbestaande vrije wil
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Jan Verplaetse

  Het Belgische strafrecht is een schuldstrafrecht. In filosofie en wetenschap is schuld evenwel een controversieel concept dat slecht verenigbaar is met een causaal gedachte werkelijkheid. Om schuldig te zijn in moreel opzicht, heb je nood aan een vrije wil, die twijfelachtig is. In dit essay zet moraalfilosoof Jan Verplaetse op heldere wijze uiteen waar die controverse en twijfel vandaan komen, welke argumenten de ongemakkelijke idee voeden dat daders nooit moreel schuldig kunnen zijn en waarom een schuldloos strafrecht geen bedreiging maar net een uitdaging kan vormen.

  € 59,00 € 41,30 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Een vreedzame revolutie

  Een vreedzame revolutie

  De ontwikkeling van de politiële en justitiële samenwerking in de Europese Unie
  Boek | 1ste editie 2018 | Europa | Cyrille Fijnaut
  In dit boek wordt deze vreedzame revolutie behandeld in functie van de actieprogramma’s (het Brussels Programma, het Tampere Programma, het Haags Programma en het Stockholm Programma) die bij alle belangrijke wijzigingen van de constitutionele verhoudingen in de Europese Unie werden geformuleerd: het Verdrag van Maastricht, het Verdrag van Amsterdam, het Verdrag van Nice, het Verdrag van Rome en het Verdrag van Lissabon.
  € 102,00 € 71,40 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Pestgedrag, etniciteit en de rol van diversiteit

  Pestgedrag, etniciteit en de rol van diversiteit

  De verschillen tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond bij klassiek pesten en cyberpesten
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Jop Van der Auwera
  Het onderwijs in België is een van de meest toegankelijke en meest kwaliteitsvolle wereldwijd. Aan de andere kant scoort België dan weer uitermate slecht in Europa wanneer het op pestgedrag in het onderwijs aankomt. Dit boek tracht een antwoord te formuleren op de vraag “Wat zijn de verschillen tussen jongeren met en zonder een migratieachtergrond aangaande slachtoffer- en daderschap van zowel klassiek als cyberpesten?” om zo een steentje te kunnen bijdragen aan de vereiste structurele aanpak in Vlaanderen.
  € 54,00 incl. btw
  Tijdelijk onbeschikbaar
 6. Theorie in Recht

  Theorie in Recht

  Boek | 1ste editie 2018 | België | Frank Fleerackers
  Dit boek roept juristen op om hun rechtsdenken als contextuele praxis te beoefenen in kritische zelfbevraging. De wijze waarop zij het eigen oordeel en de werking van hun vakgebied casus per casus kunnen doorgronden, bepaalt de sterkte van hun insteek.
  € 80,00 € 56,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 28,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Interdisciplinariteit in het recht

  Interdisciplinariteit in het recht

  'Law and'-bewegingen in het privaatrecht
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Eric Dirix†, Jura Falconis

  Naar het voorbeeld van de Verenigde Staten zijn in ons land de afgelopen decennia tal van law and…-bewegingen ontstaan. De uitdaging is hoe juristen met deze multidisciplinariteit omgaan. Dit boek heeft tot doel aan dit noodzakelijke debat een fundamentele bijdrage te leveren. Hierbij werd ingegaan op enkele fundamentele topics: rechtseconomie, literatuur, rechtsempirie, rechtsgeschiedenis en rechtsantropologie.

  € 53,00 € 37,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 8. Recht en empirie

  Recht en empirie

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Jan M. Broekman, Frank Fleerackers, Emma Jaspaert, Emilie Michaux, Jan Van Peteghem, Geert Vervaeke, Wessel Wijtvliet
  Het werk is een verkenning van de wijze waarop (empirische) gegevensverwerking de rechtspraktijk beïnvloedt, inzake rechterlijke rechtsvinding, gerechtelijk deskundigenonderzoeken, de indicatieve tabel,....
  € 96,00 € 67,20 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 9. De derde weg

  De derde weg

  Een pleidooi voor een evenwichtig cannabisbeleid
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Cyrille Fijnaut, Brice De Ruyver
  Niet alleen in België en Nederland, maar in heel het Westen woedt er een discussie over de vraag of cannabis al dan niet moet worden gelegaliseerd. In deze studie wordt deze vraag niet met “ja” of “nee” beantwoord. Integendeel! Er wordt juist vlijmscherp in aangetoond dat dit de volstrekt verkeerde discussie is.
  € 63,00 € 44,10 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 10. Fysiek interpersoonlijk geweld

  Fysiek interpersoonlijk geweld

  Een onderzoek naar de accuraatheid en de coherentie van de strafrechtelijke kwalificaties en instrumenten aangewend als reactie op fysiek interpersoo
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Jeroen De Herdt
  In dit boek worden de toepassingsvoorwaarden en rechtsgevolgen van alle mogelijke kwalificaties van feiten van fysiek interpersoonlijk geweld grondig geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende instrumenten die in het leven werden geroepen om fysiek interpersoonlijk geweld aan te pakken. Ten slotte gaat het boek ook ruim in op de uitlokking, de wettige verdediging en het burgerarrest.
  € 200,00 € 140,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 11. Het Recht van de Filosoof

  Het Recht van de Filosoof

  JUR. GLOSS. VOOR GESCHILLENREGELING
  Boek | 2e editie 2009 | België | Frank Fleerackers
  Deze nieuwe editie verkent vormen van rechtsdenken die aansluiten bij een nieuwe complexe wereld gekenmerkt door differentiatie en dynamiek, terwijl het klassieke recht verankerd is in statisch formalisme. Dit wordt toegepast op de geschillenregeling.
  € 73,00 € 51,10 incl. btw
  Studentenprijs: € 29,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 12. Het Vel van de Rechter

  Het Vel van de Rechter

  Van oordeelsvorming tot conflictregeling
  Boek | 2e editie 2008 | Frank Fleerackers
  Het boek omvat onderzoek naar rechtszorg, juridische conflictanalyse en alternative dispute resolution, niet enkel ter bijsturing van de geldende rechtspraktijk, maar evenzeer ter herijking van de vigerende rechtsopleiding en van het rechtsdenken.
  € 73,00 € 51,10 incl. btw
  Studentenprijs: € 29,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen