Interessegebied

Sociaal | September 2023

Actua: Best of 2023 | Whitepaper

Lees nu gratis de topartikels van SocialWin! Gratis whitepaper met 15 pagina’s vol tips en adviezen om efficiënt en juridisch veilig te werken met personeel. Lees meer.

Publiek | Augustus 2023

Culturele diversiteit en recht | Susan Rutten, Elles Ramakers en Annick Van Den Eshof

De Belgische en de Nederlandse samenleving zijn cultureel diverse samenlevingen. Dit zorgt voor een dynamiek die het denken over de betekenis van bestaande en nieuwe normen en waarden binnen een samenleving beïnvloedt. Het roept de vraag op of, en zo ja, in hoeverre en hoe deze nieuwe diversiteit in het geldende recht haar weerslag moet krijgen. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Augustus 2023

Consumentenbescherming is in volle ontwikkeling | Reinhard Steennot en Gert Straetmans

Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van hu publicatie en stond in het bijzonder stil bij enerzijds de zeer recente wet inzake ‘Schulden van de consument’ als anderzijds het belangrijke fenomeen van de toename van niet-toegestane betalingstransacties (bvb. phishing). Lees meer.

Sociaal | Augustus 2023

Sociale verkiezingen | Olivier Wouters

De procedure van de sociale verkiezingen leidt doorgaans tot een waaier van betwistingen en gerechtelijke procedures. Dit was niet anders tijdens de vorige sociale verkiezingen van 2020. Een goede kennis van potentiële discussiepunten is dan ook onmisbaar om de verkiezingsprocedure in goede banen te leiden. Lees meer.

Fiscaal | Juli 2023

Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen en de problematiek van waardering | Robin Messiaen

Bij Larcier-Intersentia verschijnt in augustus 2023 het boek ‘De waardering van vruchtgebruik. Focus op onroerend vruchtgebruik met vennootschappen’ van mr. Robin Messiaen, advocaat en expert in vastgoedfiscaliteit. Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Juli 2023

Erfrecht & giften: drie voorbeelden | René Dekkers, Hélène Casman, Alain-Laurent Verbeke, Elisabeth Alofs

De regels uit Boek 4 (erfrecht en giften) en Boek 5 (verbintenissen) zijn niet altijd identiek. Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van hun publicatie. In dit interview bespreken we drie voorbeelden. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Juli 2023

Geschillenregeling in vennootschappen | Bernard Tilleman en Willem Van de Putte

De wijzigingen aan de geschillenregeling onder meer wat betreft het toepassingsgebied, de rol van de partijen, de bevoegdheid voor samenhangende vorderingen en de billijke prijsverhoging of prijsvermindering? We interviewden de auteurs van het Handboek geschillenregeling naar aanleiding van dit topic. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Juni 2023

Ondernemen anno 2023: een pleidooi voor een alternatief concept | Koen Byttebier

Al geruime tijd is het duidelijk dat het actueel vigerende systeem van inrichting van de socio-economische ordening, bepaald door  het kapitalisme, zijn limieten heeft bereikt. Larcier-Intersentia interviewde Koen Byttebier naar aanleiding van dit topic en zijn publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Mei 2023

Kinderalimentatie: ziet u door de (jonge) bomen nog het bos? | Steven Brouwers

Het berekenen van onderhoudsbijdragen voor kinderen is hoogst complex en technisch. Dikwijls geraken de ouders en hun raadslieden er niet uit. Larcier-Intersentia interviewde Steven Brouwers naar aanleiding van zijn publicatie en een aantal topics. Lees meer.

Algemeen | Mei 2023

De advocaat, vrij om te ondernemen | Pieter Goetghebuer

Op 25 april 2023 werd het boek 'De advocaat, vrij om te ondernemen' van auteur Pieter Goetghebuer officieel voorgesteld. Wij stelden hem twee vragen. Ontdek zijn antwoorden in de video's. Lees meer.

Europees | Mei 2023

Unierecht is nationaal recht | Koen Lenaerts en Piet Van Nuffel

Europa Felix, een interviewpodcast voor professionals en liefhebbers van Europees recht, sprak naar aanleiding van het verschijnen van de zevende editie van Handboek Europees Recht met de auteurs Koen Lenaerts en Piet Van Nuffel. Lees meer.

Ondernemingsrecht | April 2023

Feitelijk bestuur: een grondige analyse leidt tot een pleidooi voor wetgevend ingrijpen | Alexander Snyers

Bij Larcier-Intersentia verscheen in april 2023 het boek ‘Feitelijk bestuur’ van dr. Alexander Snyers. Dit boek is de eerste volledige originele analyse van het begrip ‘feitelijk bestuurder’. Larcier-Intersentia interviewde de auteur. Lees meer.

Fiscaal | April 2023

Accountancy & fiscaliteit: Best of | Whitepaper

Het beste van accountancy & fiscaliteit in 2022? Download deze gratis whitepaper en​​​​ lees de meest gelezen artikels van TaxWin Expert. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Maart 2023

Afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap | Roel Verheyden

Bij Larcier-Intersentia verscheen in maart 2023 het boek ‘Collectieve en individuele schade’ van mr. Roel Verheyden, advocaat bij Altius. Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Publiek | Februari 2023

Artsenassociaties - Komt een jurist bij de dokter | Pascal Selleslagh

Deze bijdrage van Pascal Selleslagh verscheen in 2 delen op de website De Specialist. Het artikel bespreekt het werk van juristen Raf Van Goethem en Sander Briké over artsenassociaties dat we nu al een standaardwerk op dat vlak mogen noemen. Lees meer.

Fiscaal | Februari 2023

Het nieuwe goederenrecht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen | Astrid Peeters en Tim Wustenberghs

Bij Larcier-Intersentia verscheen in februari 2023 het boek ‘Handboek registratierechten – derde editie’ van mr. Astrid Peeters en mr. Tim Wustenberghs, beiden werkzaam als advocaat bij Deloitte Legal. Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Fiscaal | Februari 2023

De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen: duidelijk aan verbetering toe | Jef Van Eyndhoven

Bij Larcier-Intersentia verscheen in februari 2023 het boek ‘De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen. Een pleidooi voor een doordachte depenalisering’ van dr. Jef Van Eyndhoven, partner bij ECGB Advocaten. Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Januari 2023

Het beding “(voor) vrij en onbelast” in overeenkomsten m.b.t. een verkoop van een onroerend goed | Ewoud Willaert, Christine Heeb en Gwen Bevers

Bij Larcier-Intersentia verscheen in november 2022 het boek ‘Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed’. In dit artikel wordt stilgestaan bij één van de bedingen die men vaak zal terugvinden in overeenkomsten m.b.t. een verkoop van een onroerend goed. Lees meer.

Fiscaal | Januari 2023

Het onderscheid tussen ‘verkrijging bij’ en ‘verkrijging naar aanleiding van’ het overlijden | Ayfer Aydogan

Bij Larcier-Intersentia is in januari 2023 het boek ‘Handboek Vlaamse erfbelasting (tweede editie)’ van prof. dr. Ayfer Aydogan verschenen. Intersentia interviewde de auteur over de heffing van de Vlaamse erfbelasting en specifiek over het onderscheid tussen ‘verkrijging bij’ en ‘verkrijging naar aanleiding van’ het overlijden. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Januari 2023

In hoeverre kunnen en moeten Belgische rechtscolleges optreden als Europese staatssteunrechters? | Wout De Cock

Bij Larcier-Intersentia verscheen in januari 2023 het boek ‘Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters’ van dhr. Wout De Cock, postdoctoraal onderzoeker. Intersentia sprak met de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Publiek | Januari 2023

Hoever staat het met interprofessionele en interdisciplinaire samenwerking | Raf Van Goethem en Sander Briké

Bij Larcier-Intersentia is in januari 2023 het boek ‘Artsenassociaties’ van mr. Raf Van Goethem en mr. Sander Briké (advocaten Dewallens & partners) verschenen. Intersentia sprak met de auteurs over de mogelijkheden van een interprofessionele en interdisciplinaire samenwerking. Lees meer.

Publiek | Januari 2023

Interview zevende editie van Openbare Financiën | Frank Naert, Koen Algoed en John Crombez

Bij Larcier-Intersentia verscheen in het najaar 2022 de zevende editie van het boek ‘Openbare financiën – Theorie en praktijk in België’ van Frank Naert, Koen Algoed en John Crombez. We interviewden de auteurs naar aanleiding van deze zevende editie. Lees meer.

Fiscaal | Januari 2023

Grensoverschrijdende verliesverrekening | Pieter-Jan Wouters

Bij Intersentia verscheen in december 2022 het boek ‘Grensoverschrijdende verliesverrekening’ van dhr. Pieter-Jan Wouters, Senior Corporate Tax Manager bij EY. Intersentia interviewde hem naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Januari 2023

Warmtenetten in het Vlaamse Gewest | Maja Reynebeau

Maja Reynebeau bestudeerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek de juridische mogelijkheden om (onder)grond te gebruiken voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Januari 2023

Concentratiecontrole in België: ratio legis en krachtlijnen | Karel Bourgeois

Bij Intersentia verschijnt in december 2022 het boek ‘Concentratiecontrole in België’ van meester Karel Bourgeois, advocaat-vennoot bij Crowell & Moring LLP te Brussel. Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

Het ouderlijk vruchtgenot | Alix Van Sinay

Bij Intersentia is in oktober 2022 de CABG-uitgave ‘Het ouderlijk vruchtgenot. Een kritische analyse’ verschenen. Intersentia interviewde de auteur, Alix Van Sinay over haar publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

Concordantietabel Burgerlijk Wetboek | Boek 5. Verbintenissen

Op 28 april 2022 werd de Wet houdende boek 5 "Verbintenissen" in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Larcier-Intersentia biedt u met het oog op een optimale raadpleging deze concordantietabel. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

Concordantietabellen Burgerlijk Wetboek | Boek 2, 3, 4 en 8

Larcier-Intersentia biedt u met het oog op een optimale raadpleging vier concordantietabellen tussen de artikelen van het oude en het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Download deze gratis in één overzichtelijk document. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

De overgang van een kavel en de informatieplicht t.a.v. de nieuwe eigenaar| Ruud Jansen

Bij Intersentia verscheen in november 2022 het ‘Handboek goederenrecht’ van prof. dr. Nicolas Carette en prof. dr. Ruud Jansen. We beperken ons in dit artikel tot de informatieplichten t.a.v. de nieuwe mede-eigenaar. Lees meer.

Burgerlijk | November 2022

Vergis u niet: een vlag die meer dan één lading dekt | Christian Engels

Bij Intersentia is in november 2022 het boek ‘Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen’ van prof. em. dr. Christian Engels verschenen. Intersentia interviewde de auteur over deze publicatie. Lees meer.

1    2    3 >