Interessegebied

Rubrieken

Ondernemingsrecht | Maart 2023

Afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap| Roel Verheyden

Bij Larcier-Intersentia verscheen in maart 2023 het boek ‘Collectieve en individuele schade’ van mr. Roel Verheyden, advocaat bij Altius. Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Publiek | Februari 2023

Artsenassociaties - Komt een jurist bij de dokter| Pascal Selleslagh

Deze bijdrage van Pascal Selleslagh verscheen in 2 delen op de website De Specialist. Het artikel bespreekt het werk van juristen Raf Van Goethem en Sander Briké over artsenassociaties dat we nu al een standaardwerk op dat vlak mogen noemen. Lees meer.

Burgerlijk | Januari 2023

Het beding “(voor) vrij en onbelast” in overeenkomsten m.b.t. een verkoop van een onroerend goed| Ewoud Willaert, Christine Heeb en Gwen Bevers

Bij Larcier-Intersentia verscheen in november 2022 het boek ‘Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed’. In dit artikel wordt stilgestaan bij één van de bedingen die men vaak zal terugvinden in overeenkomsten m.b.t. een verkoop van een onroerend goed. Lees meer.

Fiscaal | Januari 2023

Het onderscheid tussen ‘verkrijging bij’ en ‘verkrijging naar aanleiding van’ het overlijden| Ayfer Aydogan

Bij Larcier-Intersentia is in januari 2023 het boek ‘Handboek Vlaamse erfbelasting (tweede editie)’ van prof. dr. Ayfer Aydogan verschenen. Intersentia interviewde de auteur over de heffing van de Vlaamse erfbelasting en specifiek over het onderscheid tussen ‘verkrijging bij’ en ‘verkrijging naar aanleiding van’ het overlijden. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Januari 2023

In hoeverre kunnen en moeten Belgische rechtscolleges optreden als Europese staatssteunrechters?| Wout De Cock

Bij Larcier-Intersentia verscheen in januari 2023 het boek ‘Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters’ van dhr. Wout De Cock, postdoctoraal onderzoeker. Intersentia sprak met de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Publiek | Januari 2023

Hoever staat het met interprofessionele en interdisciplinaire samenwerking| Raf Van Goethem en Sander Briké

Bij Larcier-Intersentia is in januari 2023 het boek ‘Artsenassociaties’ van mr. Raf Van Goethem en mr. Sander Briké (advocaten Dewallens & partners) verschenen. Intersentia sprak met de auteurs over de mogelijkheden van een interprofessionele en interdisciplinaire samenwerking. Lees meer.

Publiek | Januari 2023

Interview zevende editie van Openbare Financiën| Frank Naert, Koen Algoed en John Crombez

Bij Larcier-Intersentia verscheen in het najaar 2022 de zevende editie van het boek ‘Openbare financiën – Theorie en praktijk in België’ van Frank Naert, Koen Algoed en John Crombez. We interviewden de auteurs naar aanleiding van deze zevende editie. Lees meer.

Fiscaal | Januari 2023

Grensoverschrijdende verliesverrekening| Pieter-Jan Wouters

Bij Intersentia verscheen in december 2022 het boek ‘Grensoverschrijdende verliesverrekening’ van dhr. Pieter-Jan Wouters, Senior Corporate Tax Manager bij EY. Intersentia interviewde hem naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Januari 2023

Warmtenetten in het Vlaamse Gewest | Maja Reynebeau

Maja Reynebeau bestudeerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek de juridische mogelijkheden om (onder)grond te gebruiken voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Januari 2023

Concentratiecontrole in België: ratio legis en krachtlijnen| Karel Bourgeois

Bij Intersentia verschijnt in december 2022 het boek ‘Concentratiecontrole in België’ van meester Karel Bourgeois, advocaat-vennoot bij Crowell & Moring LLP te Brussel. Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

Het ouderlijk vruchtgenot | Alix Van Sinay

Bij Intersentia is in oktober 2022 de CABG-uitgave ‘Het ouderlijk vruchtgenot. Een kritische analyse’ verschenen. Intersentia interviewde de auteur, Alix Van Sinay over haar publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

Concordantietabel Burgerlijk Wetboek | Boek 5. Verbintenissen

Op 28 april 2022 werd de Wet houdende boek 5 "Verbintenissen" in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Larcier-Intersentia biedt u met het oog op een optimale raadpleging deze concordantietabel. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

Concordantietabellen Burgerlijk Wetboek | Boek 2, 3, 4 en 8

Larcier-Intersentia biedt u met het oog op een optimale raadpleging vier concordantietabellen tussen de artikelen van het oude en het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Download deze gratis in één overzichtelijk document. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

De overgang van een kavel en de informatieplicht t.a.v. de nieuwe eigenaar| Ruud Jansen

Bij Intersentia verscheen in november 2022 het ‘Handboek goederenrecht’ van prof. dr. Nicolas Carette en prof. dr. Ruud Jansen. We beperken ons in dit artikel tot de informatieplichten t.a.v. de nieuwe mede-eigenaar. Lees meer.

Burgerlijk | November 2022

Vergis u niet: een vlag die meer dan één lading dekt | Christian Engels

Bij Intersentia is in november 2022 het boek ‘Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen’ van prof. em. dr. Christian Engels verschenen. Intersentia interviewde de auteur over deze publicatie. Lees meer.

Publiek | Oktober 2022

Is er een toekomst voor de bestemmingsplanovereenkomst?| Steven Verbeyst

Bij Intersentia verscheen in september 2022 het boek ‘De beleidsovereenkomst in het omgevingsrecht’ van Steven Verbeyst. Voor dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij de ‘bestemmingsplanovereenkomst’. Lees meer.

Strafrecht | Oktober 2022

Het voorrecht van rechtsmacht nader toegelicht| Francis Desterbeck

Bij Intersentia is in september 2022 het boek ‘De rechter voor de rechter’ van Francis Desterbeck (emeritus-eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent) verschenen. De auteur wijst op de concrete probleempunten waar wetswijzigingen zich opdringen. Lees meer.

Burgerlijk | Oktober 2022

TBO Interview| Marco Schoups

Marco Schoups is advocaat aan de balies van Antwerpen en Brussel en partner bij Schoups. We interviewden hem naar aanleiding van 20 jaar Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed. Lees meer.

Burgerlijk | September 2022

TBO Interview | Kristof Uytterhoeven

Kristof Uytterhoeven is sedert 1994 advocaat en is verbonden aan de Balie Provincie Antwerpen en aan de Nederlandstalige Balie te Brussel. We interviewden hem naar aanleiding van 20 jaar Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed. Lees meer.

Burgerlijk | September 2022

Woninghuur: drie niet-klassieke vormen nader bekeken | Koen de Puydt en Ulrike Beuselinck

Bij Intersentia is in juni 2022 het boek ‘Woninghuur in Vlaanderen en Brussel’ van Koen de Puydt en Ulrike Beuselinck (advocaten Seeds of Law) verschenen. Voor dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij drie zeer specifieke, niet-klassieke vormen van woninghuur. Lees meer.

Burgerlijk | September 2022

Bemiddeling in een (echt)scheiding | Fleur Goister en Joke De Neys

Bij Intersentia verschijnt in september 2022 het boek ‘Bemiddeling in een (echt)scheiding: een nuttig instrument’ van Fleur Goister en Joke De Neys. Voor dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij het onderdeel ‘verblijfs- of omgangsregeling’. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Augustus 2022

Vrijwilliger in een VZW: zonder risico’s of toch niet? | Dirk Coeckelbergh

Bij Intersentia verschijnt in augustus 2022 het boek ‘De VZW en haar aansprakelijkheid’. In dit artikel wordt specifiek stilgestaan op de aansprakelijkheidsregels voor vrijwilligers en ook specifiek de situatie waarbij sommige bestuurders tegelijkertijd vrijwilliger zijn. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Augustus 2022

De CEO: what’s in a name, zeker juridisch? | Sarah De Geyter, Ingrid De Poorter en Emmanuel Leroux

Bij Intersentia verschijnt in oktober 2022 het boek ‘Bestuur in de NV’. In dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij het begrip ‘CEO’, dat in veel ondernemingen ingeburgerd is en dit ontegensprekelijk onder de invloed van het internationale handelsverkeer. Lees meer.

Gerechtelijk | Juni 2022

Wat als een advocaat het financieel moeilijk krijgt of failliet gaat? | Rik Crivits en Jens Vrebos

Sinds de invoering van Boek XX WER op 1 mei 2018 kunnen ook advocaten failliet worden verklaard. De wetgever voorzag dat de toepassing van de wettelijke bepalingen in verband met het faillissement in conflict konden komen met hun deontologie als vrije beroepers. Lees meer.

Fiscaal | Juni 2022

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht | Charlotte Meskens en Bart De Cock

Bij Intersentia verschijnt in juni 2022 de jaarlijkse editie van het ‘Vademecum Vennootschapsbelasting. In dit artikel staan we stil bij de impact van het nieuwe vennootschapsrecht inzake twee aspecten van vennootschapsbelasting. Lees meer.

Burgerlijk | Juni 2022

TBO Interview | Sarah Schoenmaekers

Sarah Schoenmaekers is lid van de deelredacties Overheidsopdrachten en Verbintenissen en Bijzondere Overeenkomsten. We interviewden haar naar aanleiding van 20 jaar Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed. Lees meer.

Burgerlijk | Mei 2022

Digitale koop-verkoop van onroerend goed | Vincent Sagaert, Alexander Appelmans en Benjamin Verheye

Bij Intersentia is in april 2022 het boek ‘Digitalisering en vastgoedtransacties’ verschenen. Intersentia interviewde alvast twee van de drie editors die een bijdrage hebben geleverd over de stand van zaken inzake de digitale koop-verkoop van onroerend goed in de Belgische rechtspraktijk. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Mei 2022

Uitoefening van een vrij beroep via een BV | Robby Houben, Arne De Gezelle, Pieter Vermeulen, Xander Geerts, Jelle Schuermans en Jasper Vanhaecke

Bij Intersentia is in april 2022 de publicatie ‘Drie jaar Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ verschenen. In dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij de (on)mogelijkheid een vrij beroep uit te oefenen in de CV. Lees meer.

Strafrecht | Mei 2022

Salduz en de Belgische ondervragingscultuur | Maarten Colette

Bij Intersentia verschijnt in mei 2022 het boek ‘Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur’ van Maarten Colette, gastprofessor aan de VUB. Intersentia sprak met de auteur. Lees meer.

Bedrijf | Mei 2022

De auteurs aan het woord: Business Intelligence met Power BI | Sylvio Rodriguez en Jo Swinnen

Nauwelijks twee jaar geleden publiceerden Jo Swinnen en Sylvio Rodriguez hun handboek Business Intelligence met Power BI. Na een succesvolle eerste editie, verschijnt in mei 2022 de nieuwe editie van het boek. Lees meer.

Fiscaal | Mei 2022

De auteurs aan het woord: Successieplanning in de praktijk | Dieter Bossuyt, Kristof Delobelle, Stef Mannaerts en Veerle Wanzeele

In april 2022 verscheen bij Intersentia Successieplanning in de praktijk. We spraken Dieter Bossuyt en Veerle Wanzeele, twee van de auteurs die experts zijn in dit vakgebied, naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Mei 2022

TBO Interview | Jonas Voorter

Jonas Voorter is doctoraatsonderzoeker aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. We interviewden hem naar aanleiding van 20 jaar Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed. Lees meer.

Europees | Mei 2022

Recensie Europa. Een blik achter de schermen | Chris Saublens

Chris Saublens, Ex-directeur van EURADA, geeft in deze recensie drie redenen om 'Europa. Een blik achter de schermen' van Rudy Aernoudt te lezen. Lees meer.

Burgerlijk | April 2022

De aansprakelijkheid van de syndicus ten opzichte van de mede-eigenaars | Frank Burssens

In dit artikel wordt nader ingegaan op de problematiek van de aansprakelijkheid van de syndicus ten opzichte van de mede-eigenaars, geïllustreerd aan de hand van een aantal in het boek behandelde gerechtelijke uitspraken. Lees meer.

Burgerlijk | April 2022

De hervorming van het aansprakelijkheidsrecht | Jochen Tanghe

Intersentia interviewde auteur Jochen Tanghe naar aanleiding van zijn gloednieuwe publicatie ‘Het gebrek in het leerstuk van de zaakaansprakelijkheid’, waarin hij aantoont dat sommige leerstellingen over het gebrek van de zaak niet met de realiteit overeenstemmen. Lees meer.

Gerechtelijk | April 2022

Rechtsplegingsvergoeding: drie recente Cassatie-arresten van eind 2021 | Bart Van Den Bergh

Voor dit artikel maakten we een selectie van drie zeer recente Cassatie-uitspraken van eind 2021, die in het cahier 'De rechtplegingsvergoeding' uitvoerig worden becommentarieerd door de auteur. Lees meer.

Europees | April 2022

Recensie Europa. Een blik achter de schermen | Frank Naert

Frank Naert, emeritus professor Europese economische integratie UGent, geeft in deze recensie zijn redenen om 'Europa. Een blik achter de schermen' van Rudy Aernoudt te lezen. Lees meer.

Startende zelfstandige | April 2022

Startende zelfstandige & factureren | Whitepaper

Ondernemen is een dagelijkse uitdaging. Ons expertenteam verzamelde alle vragen die iedere beginnende zelfstandige heeft en geeft praktische antwoorden, tips en adviezen. Alles wat u moet weten over factureren vindt u in onze gids. Lees meer.

Startende zelfstandige | April 2022

Startende zelfstandige & btw | Whitepaper

Ondernemen is een dagelijkse uitdaging. Ons expertenteam verzamelde alle vragen die iedere beginnende zelfstandige heeft en geeft praktische antwoorden, tips en adviezen. Alles wat u moet weten over btw vindt u in onze gids. Lees meer.

Startende zelfstandige | April 2022

Startende zelfstandige & uw sociale bijdragen | Whitepaper

Ondernemen is een dagelijkse uitdaging. Ons expertenteam verzamelde alle vragen die iedere beginnende zelfstandige heeft en geeft praktische antwoorden, tips en adviezen. Alles wat u moet weten over uw sociale bijdragen vindt u in onze gids. Lees meer.

Startende zelfstandige | April 2022

Startende zelfstandige & uw website | Whitepaper

Ondernemen is een dagelijkse uitdaging. Ons expertenteam verzamelde alle vragen die iedere beginnende zelfstandige heeft en geeft praktische antwoorden, tips en adviezen. Alles wat u moet weten over uw website vindt u in onze gids. Lees meer.

Startende zelfstandige | April 2022

Starten met een vennootschap | Whitepaper

Er zijn verschillende redenen waarom u een vennootschap zou kunnen oprichten. Ons expertenteam verzamelde alle vragen die iedere zelfstandige heeft en geeft praktische antwoorden, tips en adviezen. Alles wat u moet weten, vindt u in onze gids. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Maart 2022

De Europese klokkenluidersregeling: hoe te voldoen aan de richtlijn? | Whitepaper

Een Belgische wet over een nieuwe regeling voor klokkenluiders is op komst. Hoog tijd dus om vandaag nog te starten met de implementatie ervan in uw organisatie! Mr. Peter Craddock de belangrijkste vragen betreffende deze nieuwe regels. Lees meer.

Fiscaal | Maart 2022

De noodzaak van dubbelbelastingverdragen toegelicht | Niels Bammens en Filip Debelva

Bij Intersentia is in februari 2022 het boek ‘Belasting van niet-inwoners’ van prof. Niels Bammens en mr. Filip Debelva verschenen. In dit artikel staan we stil bij de BNI, de aanknopingspunten, de dubbele belastingheffing en dubbelbelastingverdragen. Lees meer.

Fiscaal | Maart 2022

Als startende vennootschap vlot aan kapitaal geraken: drie opties onder de loep | Herman De Cnijf

Bij Intersentia is in februari 2022 het ‘Handboek fiscaal ondernemingsbeleid’ verschenen. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van drie mogelijkheden voor een startende vennootschap om vlot aan kapitaal te geraken. Lees meer.

Fiscaal | Februari 2022

Arbitrage en consumentenbescherming | Kris Wagner

Bij Intersentia verschijnt in maart 2022 het ‘Handboek Arbitrage’ van mr. Kris Wagner, dat momenteel het enige Nederlandstalige omvattende handboek is. In dit artikel staan we stil bij het onderwerp arbitrage en consumentenbescherming, dat een bijzondere plaats kreeg in het handboek. Lees meer.

Publiek | Februari 2022

Medische hulp bij voortplanting: waarom een wetgevend ingrijpen meer dan wenselijk is | Lina Oplinus

Bij Intersentia verscheen de gloednieuwe publicatie ‘Medische hulp bij voortplanting’, geschreven door Lina Oplinus. Intersentia sprak met de auteur en vroeg waarom een wetgevend ingrijpen volgens haar toch meer dan wenselijk is. Lees meer.

Publiek | December 2021

Genetische gegevens en verzekeringen | Cindy Cornelis

Intersentia interviewde de auteur, daar de Belgische Verzekeringswet 2014 het gebruik van genetische gegevens en genetisch onderzoek voor verzekeraars verbiedt, maar zij zich de vraag heeft gesteld of het verbod op het gebruik van genetische gegevens nog te rechtvaardigen is, gelet op de huidige juridische, wetenschappelijke, ethische en maatschappelijke context.  Lees meer.

Burgerlijk | December 2021

Het nieuwe goederenrecht is een feit | Nicolas Carette en Ruud Jansen

Bij Intersentia verschijnt in januari 2022 het ‘Handboek Goederenrecht’. Bij de redactie van het boek werd bijzondere aandacht besteed aan een eenvoudige consulteerbaarheid en bruikbaarheid voor de praktijk. Lees meer.

Ondernemingsrecht | December 2021

De ontbinding van een VZW: in welke mate ‘anders’ dan een vennootschap? | Dirk Coeckelbergh

Intersentia interviewde de auteur en vroeg specifiek naar een aantal eigenheden, naar wat anders is bij de ontbinding van een VZW dan bij een vennootschap. We beperkten ons hier tot een eigen selectie van twee voor ons opvallende verschillen. Lees meer.

Burgerlijk | December 2021

Scheiding van goederen | Hélène Casman, Alain Laurent Verbeke, Nadja Nijboer, Sofie Slaets en Bart Verdickt

Bij Intersentia verscheen de tweede editie van ‘Vermogensplanning tussen echtgenoten’. In deze bijdrage staan we stil bij de mogelijkheden om bij scheiding van goederen correcties te voorzien voor het geval van echtscheiding. Lees meer.

Ondernemingsrecht | April 2021

Langdurige arbeidsongeschiktheid | Whitepaper

Het gemiddelde absenteïsmepercentage in België stijgt jaar na jaar. Dit gratis witboek behandelt verschillende arbeidsrechtelijke issues en tendensen die gepaard kunnen gaan met de langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers. Lees meer.

Publiek | Oktober 2019

De impact van de brexit op de toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten | Whitepaper

Tony Mortier gaat in dit Witboek dieper in op het geheel van toegangen en de mogelijke impact van de brexit op dit geheel aangezien de aanbestedende overheden in België door deze politieke keuze zullen worden beïnvloed. Lees meer.

Sociaal | Januari 2019

Arbeidsrecht & Privacy | Whitepaper

Dit Witboek bevat 2 bijdragen die commentaar geven op een artikel uit deze Arbeidsovereenkomstenwet, waarbij de eerste een link heeft met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de tweede een link met de bescherming van bedrijfsgeheimen. Lees meer.

Ondernemingsrecht | November 2018

Vlucht over het nieuwe insolventierecht | Whitepaper

In dit witboek geeft Serge VAN EEGHEM een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten in het vernieuwde insolventierecht. Omwille van hun belang worden op een aantal punten regels vermeld die hernemingen zijn van bestaande regels. Lees meer.

Ondernemingsrecht | September 2018

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in 7 punten | Whitepaper

Het wetsontwerp, ingediend op 4 juni 2018, voert het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in, ter vervanging van het Wetboek van Vennootschappen (WV), de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen. Lees meer.