Interessegebied

Alles    Burgerlijk     Europees en internationaal     Fiscaal    Gerechtelijk    Ondernemingsrecht     Publiek     Sociaal     Startende zelfstandige     Strafrecht     TAA

Ondernemingsrecht | Mei 2024

De platformeconomie: hoe situeert het juridisch kader van de online tussenpersonen zich? | Friso Bostoen, Bram Devolder en Mathias Wouters

De platformeconomie is alomtegenwoordig. Hun opkomst in een juridisch niemandsland stelt beleidsmakers op Europees en Belgisch niveau voor talrijke vraagstukken. Er wordt gefocust op drie relevante rechtsgebieden: het contractenrecht, het arbeidsrecht en het mededingingsrecht, maar het verdient vermelding dat ‘platformeconomie’ een breed begrip is, en niet elke regel noodzakelijk toepassing vindt op de totaliteit ervan. Larcier-Intersentia sprak met de auteurs naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Publiek | April 2024

Intellectuele rechten en gegevensbescherming. Een interessant overzicht in het recente nummer van RABG | Twee gerechtelijke uitspraken

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, kortweg RABG, ontsluit tweemaal per maand vernieuwende en interessante rechtspraak en wetgeving. Vooraanstaande juristen bieden een boeiende kijk op thematisch gestructureerde rechtspraak, aangevuld met diverse informatie voor de praktijkjurist. In RABG 2023/19, dat gaat over intellectuele rechten en gegevensbescherming, wordt traditiegetrouw een selectie gemaakt van een aantal interessante vonnissen en arresten. Larcier-Intersentia selecteerde voor dit artikel twee gerechtelijke uitspraken die in het RABG-nummer aan bod komen. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Oktober 2023

Overheidsvennootschappen: een landschap dat (te) veel rechtsvragen oproept | Tina Coen

Het landschap van de overheidsrechtspersonen staat bol van zogenaamde overheidsvennootschappen. In haar boek komen de rechtsvragen die dit landschap oproept uitvoerig aan bod. Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van het verschijnen van haar publicatie deze maand. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Augustus 2023

Consumentenbescherming is in volle ontwikkeling | Reinhard Steennot en Gert Straetmans

Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van hu publicatie en stond in het bijzonder stil bij enerzijds de zeer recente wet inzake ‘Schulden van de consument’ als anderzijds het belangrijke fenomeen van de toename van niet-toegestane betalingstransacties (bvb. phishing). Lees meer.

Ondernemingsrecht | Juli 2023

Geschillenregeling in vennootschappen | Bernard Tilleman en Willem Van de Putte

De wijzigingen aan de geschillenregeling onder meer wat betreft het toepassingsgebied, de rol van de partijen, de bevoegdheid voor samenhangende vorderingen en de billijke prijsverhoging of prijsvermindering? We interviewden de auteurs van het Handboek geschillenregeling naar aanleiding van dit topic. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Juni 2023

Ondernemen anno 2023: een pleidooi voor een alternatief concept | Koen Byttebier

Al geruime tijd is het duidelijk dat het actueel vigerende systeem van inrichting van de socio-economische ordening, bepaald door  het kapitalisme, zijn limieten heeft bereikt. Larcier-Intersentia interviewde Koen Byttebier naar aanleiding van dit topic en zijn publicatie. Lees meer.

Ondernemingsrecht | April 2023

Feitelijk bestuur: een grondige analyse leidt tot een pleidooi voor wetgevend ingrijpen | Alexander Snyers

Bij Larcier-Intersentia verscheen in april 2023 het boek ‘Feitelijk bestuur’ van dr. Alexander Snyers. Dit boek is de eerste volledige originele analyse van het begrip ‘feitelijk bestuurder’. Larcier-Intersentia interviewde de auteur. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Maart 2023

Afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap | Roel Verheyden

Bij Larcier-Intersentia verscheen in maart 2023 het boek ‘Collectieve en individuele schade’ van mr. Roel Verheyden, advocaat bij Altius. Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Januari 2023

In hoeverre kunnen en moeten Belgische rechtscolleges optreden als Europese staatssteunrechters? | Wout De Cock

Bij Larcier-Intersentia verscheen in januari 2023 het boek ‘Belgische rechtscolleges als Europese staatssteunrechters’ van dhr. Wout De Cock, postdoctoraal onderzoeker. Intersentia sprak met de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Januari 2023

Concentratiecontrole in België: ratio legis en krachtlijnen | Karel Bourgeois

Bij Intersentia verschijnt in december 2022 het boek ‘Concentratiecontrole in België’ van meester Karel Bourgeois, advocaat-vennoot bij Crowell & Moring LLP te Brussel. Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Augustus 2022

Vrijwilliger in een VZW: zonder risico’s of toch niet? | Dirk Coeckelbergh

Bij Intersentia verschijnt in augustus 2022 het boek ‘De VZW en haar aansprakelijkheid’. In dit artikel wordt specifiek stilgestaan op de aansprakelijkheidsregels voor vrijwilligers en ook specifiek de situatie waarbij sommige bestuurders tegelijkertijd vrijwilliger zijn. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Augustus 2022

De CEO: what’s in a name, zeker juridisch? | Sarah De Geyter, Ingrid De Poorter en Emmanuel Leroux

Bij Intersentia verschijnt in oktober 2022 het boek ‘Bestuur in de NV’. In dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij het begrip ‘CEO’, dat in veel ondernemingen ingeburgerd is en dit ontegensprekelijk onder de invloed van het internationale handelsverkeer. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Mei 2022

Uitoefening van een vrij beroep via een BV | Robby Houben, Arne De Gezelle, Pieter Vermeulen, Xander Geerts, Jelle Schuermans en Jasper Vanhaecke

Bij Intersentia is in april 2022 de publicatie ‘Drie jaar Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ verschenen. In dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij de (on)mogelijkheid een vrij beroep uit te oefenen in de CV. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Maart 2022

De Europese klokkenluidersregeling: hoe te voldoen aan de richtlijn? | Whitepaper

In deze white paper bespreekt mr. Peter Craddock (Partner, Data/Cyber/Tech law, Keller and Heckman LLP) de belangrijkste vragen betreffende de nieuwe regels van de Belgische Klokkenluiderswet. Lees meer.

Ondernemingsrecht | December 2021

De ontbinding van een VZW: in welke mate ‘anders’ dan een vennootschap? | Dirk Coeckelbergh

Intersentia interviewde de auteur en vroeg specifiek naar een aantal eigenheden, naar wat anders is bij de ontbinding van een VZW dan bij een vennootschap. We beperkten ons hier tot een eigen selectie van twee voor ons opvallende verschillen. Lees meer.

Ondernemingsrecht | April 2021

Langdurige arbeidsongeschiktheid | Whitepaper

Het gemiddelde absenteïsmepercentage in België stijgt jaar na jaar. Dit gratis witboek behandelt verschillende arbeidsrechtelijke issues en tendensen die gepaard kunnen gaan met de langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers. Lees meer.

Ondernemingsrecht | November 2018

Vlucht over het nieuwe insolventierecht | Whitepaper

In dit witboek geeft Serge VAN EEGHEM een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten in het vernieuwde insolventierecht. Omwille van hun belang worden op een aantal punten regels vermeld die hernemingen zijn van bestaande regels. Lees meer.

Ondernemingsrecht | September 2018

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in 7 punten | Whitepaper

Het wetsontwerp, ingediend op 4 juni 2018, voert het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in, ter vervanging van het Wetboek van Vennootschappen (WV), de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen. Lees meer.