Interessegebied

Fiscaal | Juli 2023

Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen en de problematiek van waardering | Robin Messiaen

Bij Larcier-Intersentia verschijnt in augustus 2023 het boek ‘De waardering van vruchtgebruik. Focus op onroerend vruchtgebruik met vennootschappen’ van mr. Robin Messiaen, advocaat en expert in vastgoedfiscaliteit. Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Fiscaal | Februari 2023

Het nieuwe goederenrecht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen | Astrid Peeters en Tim Wustenberghs

Bij Larcier-Intersentia verscheen in februari 2023 het boek ‘Handboek registratierechten – derde editie’ van mr. Astrid Peeters en mr. Tim Wustenberghs, beiden werkzaam als advocaat bij Deloitte Legal. Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Fiscaal | Februari 2023

De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen: duidelijk aan verbetering toe | Jef Van Eyndhoven

Bij Larcier-Intersentia verscheen in februari 2023 het boek ‘De strafrechtelijke handhaving van fiscale verplichtingen. Een pleidooi voor een doordachte depenalisering’ van dr. Jef Van Eyndhoven, partner bij ECGB Advocaten. Larcier-Intersentia interviewde de auteur naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Fiscaal | Januari 2023

Het onderscheid tussen ‘verkrijging bij’ en ‘verkrijging naar aanleiding van’ het overlijden | Ayfer Aydogan

Bij Larcier-Intersentia is in januari 2023 het boek ‘Handboek Vlaamse erfbelasting (tweede editie)’ van prof. dr. Ayfer Aydogan verschenen. Intersentia interviewde de auteur over de heffing van de Vlaamse erfbelasting en specifiek over het onderscheid tussen ‘verkrijging bij’ en ‘verkrijging naar aanleiding van’ het overlijden. Lees meer.

Fiscaal | Januari 2023

Grensoverschrijdende verliesverrekening | Pieter-Jan Wouters

Bij Intersentia verscheen in december 2022 het boek ‘Grensoverschrijdende verliesverrekening’ van dhr. Pieter-Jan Wouters, Senior Corporate Tax Manager bij EY. Intersentia interviewde hem naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Fiscaal | Juni 2022

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht | Charlotte Meskens en Bart De Cock

Bij Intersentia verschijnt in juni 2022 de jaarlijkse editie van het ‘Vademecum Vennootschapsbelasting. In dit artikel staan we stil bij de impact van het nieuwe vennootschapsrecht inzake twee aspecten van vennootschapsbelasting. Lees meer.

Fiscaal | Mei 2022

De auteurs aan het woord: Successieplanning in de praktijk | Dieter Bossuyt, Kristof Delobelle, Stef Mannaerts en Veerle Wanzeele

In april 2022 verscheen bij Intersentia Successieplanning in de praktijk. We spraken Dieter Bossuyt en Veerle Wanzeele, twee van de auteurs die experts zijn in dit vakgebied, naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Fiscaal | Maart 2022

De noodzaak van dubbelbelastingverdragen toegelicht | Niels Bammens en Filip Debelva

Bij Intersentia is in februari 2022 het boek ‘Belasting van niet-inwoners’ van prof. Niels Bammens en mr. Filip Debelva verschenen. In dit artikel staan we stil bij de BNI, de aanknopingspunten, de dubbele belastingheffing en dubbelbelastingverdragen. Lees meer.

Fiscaal | Maart 2022

Als startende vennootschap vlot aan kapitaal geraken: drie opties onder de loep | Herman De Cnijf

Bij Intersentia is in februari 2022 het ‘Handboek fiscaal ondernemingsbeleid’ verschenen. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van drie mogelijkheden voor een startende vennootschap om vlot aan kapitaal te geraken. Lees meer.