Emile & Ferdinand

Ontdek het laatste nummer en doorblader de andere nummers online.

Wenst u een gedrukte versie te ontvangen of u kosteloos te abonneren? Vul het online formulier in.

Het magazine Emile & Ferdinand verschijnt tweemaal per jaar en bevat een aantal rubrieken die samengesteld zijn door het marketing- en uitgeefteam van Larcier & Intersentia.

Op het menu: juridisch nieuws, debatten en controverses die in de sector van de juridische beroepen leven, maar ook voorstellingen van nieuwe publicaties, culturele rubrieken, hommages, …

Het magazine Emile & Ferdinand behandelt de juridische themata en de uitdagingen voor de juridische wereld op een lichtere toon, en vaak in de vorm van interviews. Veel leesgenot!

Nummer 23 (2023/2) – In dit nummer:

 • HET NIEUWE VERBINTENISSENRECHT: Tweede editie Handboek Verbintenissenrecht – Interview met Thierry Vansweevelt en Britt Weyts
 • PROEFSCHRIFTEN: (On)wettigheid binnen (overheids)aansprakelijkheid – Interview met Françoise Auvray
 • RECHT & SAMENLEVING: Culturele diversiteit en recht – Interview met Susan Rutten, Elles Ramakers en Annick van den Eshof
 • JUBILEUM: Twintig jaar RABG – Interview met Hans Van Bossuyt
 • CULTUUR: Pieter Bruegel de Oude – Interview met zijn pleitbezorger: Luc Savelkoul

  >> Wedstrijd: Maak kans op het boek ‘Plejdoe:j vuur Bruegel/ Pleidooi voor Bruegel’.
  Beantwoord de drie wedstrijd- en schiftingsvragen via het online wedstrijdformulier.


Nummer 22 (2023/1) – In dit nummer:

 • NOVA ET VETERA: De rol en de betekenis van de openbare orde in het burgerlijk procesrecht - Interview met Frédéric Dupon
 • NIEUWE INSTELLING: Na anderhalf jaar is EPPO op kruissnelheid gekomen, door Francis Desterbeck
 • WIE ZAL DAT BETALEN?:  Buitencontractueel kostenverhaal door de overheid - Interview met Christopher
  Borucki
 • JURIDISCHE ACTOREN:  Bemiddeling in een (echt)scheiding -  Interview met Fleur Goister en Joke De Neys

Nummer 21 (2022/2) – In dit nummer:

 • RECHT EN GEZONDHEID:  Interview bij het verschijnen van de tweede grondig herwerkte editie van het Handboek Gezondheidsrecht met de editors Thierry Vansweevelt en Filip Dewallens
 • TIJDSCHRIFT: Twintig jaar Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend goed. > Interview met de oprichters-voorzitters: Alain-Laurent Verbeke en Kurt Deketelaere
 • WISSEL VAN DE WACHT: Vademecum Vennootschapsbelasting 2.0  > Interview met Charlotte Meskens en Bart De Cock
 • JURIDISCHE CARRIÈRE: Interview met Constant De Koninck
 • IN DE ACTUALITEIT: Successieplanning in de praktijk  > Interview met Dieter Bossuyt

Nummer 20 (2022/1) – In dit nummer:

 • ACTUALITEIT: Europa > Interview met prof. Rudy Aernoudt
 • ONTMOETING: Vastgoedpraktijk en het nieuwe goederenrecht > Interview met Dagmare Lockefeer
 • MEDIA: Een eigen benadering van ‘TRUE CRIME’  > Francis Desterbeck
 • FISCALIA: Bedrijfsvoorheffing >  Interview met Dirk Deschrijver
 • RECHTSBEGINSELEN: Ongeschreven rechtsgrenzen van de rechtsbeginselen verbod van rechtsregelontduiking, fraus omnia corrumpit en verbod van (rechts-)misbruik >  Interview met Matthias Meirlaen
 • TIJDSCHRIFT: 100 jaar CSW >  Interview met Dirk Michiels en Pierre-Yves Erneux
 • GOED OM TE WETEN: Opleiding verruimt uw blik, nu ook met Liberform > Nele Muys
  Niet te missen data

Nummer 19 (2021/2) – In dit nummer:

 • ACTUALITEIT: Vrijheidsbeperkingen in de zorg  > Interview met Tim Opgenhaffen
 • JUBILEUM: 20 jaar Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten  > Interview met Christine Melkebeek, Johan Put en Geert Decock
 • + In memoriam Herman Pas
 • BUSINESS MATTERS: Standard Business Contracts. Een praktische leidraad voor de jurist  > Interview met  Dirk Deschrijver, Marc Taeymans en Olivier Vanden Berghe
 • CARRIÈRE:  Van advocaat naar VBO  > Interview met  Arie Van Hoe
 • Niet te missen data

Nummer 18 (2021/1) – In dit nummer:

 • KUNSTRECHT: Kunstrecht, kunst en recht, recht en kunst - Interview met Oliver Lenaerts
 • TO BEWIJS OR NOT TO BEWIJS: Het lot van onrechtmatig bewijs - Interview met Jachin Van Doninck
 • AANSPRAKELIJKHEID: Over waarschuwingen, instructies, disclaimers en andere technieken tot eenzijdige exoneratie
  - Interview met Thomas Verheyen
 • JURIDISCHE ACTOREN: Naar een optimaler gebruik van bemiddeling, in partnerschap met de advocatuur
  - Interview met Tom Wijnant
 • HOMMAGE
  • Jean-Pierre Blumberg
  • Anne-Marie Van den Bossche
  • Claude Wantiez
 • Niet te missen data

Nummer 17 (2020/2) – In dit nummer:

 • Jonge juristen: The (legal) world according to Louise Willocx - Recht en maatschappij door de ogen van een vierentwintigjarige
 • Juridische actoren: Doelmatige rechtsvorming door het Hof van Cassatie - Interview met Matthias Van Der Haegen
 • Recht & psychologie: Verklaringen van verdachten in het strafproces - Interview met Pieter Tersago
 • Focus: Tien jaar Tijdschrift Overheidsopdrachten- en Overeenkomsten - Interview met Kris Wauters en Patrick Thiel
 • Autersrecht: Digitale producten versus eigendom: op zoek naar de balans - Simon Geiregat
 • Niet te missen data

Nummer 16 (2020/1) – In dit nummer:

 • Editoriaal
 • Justitie en haar actoren: Het gerechtelijk recht anno 2020 - Interview met Pierre Thiriar
 • Auteursrecht: Naar een modern auteursrecht via de langverwachte Copyright Package - Interview met Fabienne Brison
 • Recht en maatschappij: Derde Dag van de Rechtsstaat - Bart Willocx
 • Het goede doel: Belgian Lawyers for Africa – It's Legal to Care! - Interview met Younes Sebbarh, Gilles Leyssen & Camille Degrave
 • Nieuwe instelling: In november 2020 gaat het Europees Openbaar Ministerie van start - Francis Desterbeck
 • Save the dates