Ondernemingsrecht 14 results

14 resultaten

 1. Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten (negende editie) (paperback)

  Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten (negende editie) (paperback)

  Boek | 9e editie 2024 | België | Philippe Colle

  De auteur analyseert in dit up-to-date boek, in de reeks Publicaties van de vakgroep Economisch Recht (VUB), de frequentst voorkomende bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten die verband houden met het privéleven van een verzekerde: brandverzekering (inclusief verplichte natuurrampendekking), gezinsaansprakelijkheids- of familiale verzekering, de motorrijtuigen- of autoverzekering, de levensverzekering en de rechtsbijstandsverzekering.

  € 125,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 45,00
  Beschikbaar vanaf September 2024
 2. Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht (negende editie) (paperback)

  Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht (negende editie) (paperback)

  Boek | 9e editie 2024 | België | Philippe Colle

  Dit boek ontwart het kluwen van disparate wetgevingen en reglementeringen die het Belgische verzekeringsrecht kenmerken. Eerst behandelt hij de algemene regels, dan de regels specifiek voor elke soort verzekering. De auteur neemt standpunten in en stelt oplossingen voor bij delicate en omstreden vraagstellingen. Hij licht de meest recente rechtspraak kritisch toe en doorspekt zijn commentaren erbij met eigen bevindingen.

  € 99,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 45,00
  Beschikbaar vanaf September 2024
 3. Handboek Boekhouden - Belgisch boekhoudrecht (vierde editie)

  Handboek Boekhouden - Belgisch boekhoudrecht (vierde editie)

  De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringsstandaarden voor ondernemingen en (internationale) verenigingen en stichtingen in
  Boek | 4e editie 2023 | België | Erik De Lembre, Marleen Mannekens

  In dit boek behandelen de auteurs de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringsstandaarden en de wijze waarop het Wetboek van Economisch Recht en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de boekhouding en jaar rekening van ondernemingen, vennootschappen en (internationale) verenigingen en stichtingen regelen.

  De reeks Handboek Boekhouden o.l.v. prof. em. dr. Erik De Lembre is het meest volledige standaardwerk over de Belgische en internationale boekhoudpraktijk.

  - Geactualiseerd n.a.v. het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
  - Referentiewerk voor student en beroepspracticus.

  € 83,00 € 58,10 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad
 4. Ondernemingsrecht in hoofdlijnen (twaalfde editie)

  Ondernemingsrecht in hoofdlijnen (twaalfde editie)

  Boek | 12e editie 2023 | België | Eric Dirix †, Reinhard Steennot, Hendrik Vanhees

  Ondernemingsrecht in hoofdlijnen, de opvolger van Handels- en economisch recht in hoofdlijnen, geeft een volledig overzicht van het actuele ondernemingsrecht.

  - Uitgegroeid tot referentiewerk ondernemingsrecht voor studenten en praktijkjuristen.
  - Volledig aangepast aan de inwerkingtreding van het Wetboek van economisch recht (WER) en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).

  € 115,00 € 80,50 incl. btw
  Studentenprijs: € 42,00
  In voorraad
 5. Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom (elfde editie)

  Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom (elfde editie)

  Boek | 11ste editie 2023 | België | Hendrik Vanhees
  In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. De keuze van de opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges 'Recht van de intellectuele eigendom', zoals deze gedoceerd worden aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, en van de dagelijkse juridische praktijk.
  € 54,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad
 6. Vennootschaps- en verenigingsrecht toegepast (6de editie)

  Vennootschaps- en verenigingsrecht toegepast (6de editie)

  Boek | 1ste editie 2021 | Jean-Pierre Vincke, Jeroen De Schryver, Karim Fawzi, Roosmarijn Smits
  In dit handboek bespreken de auteurs de fundamentele begrippen van het vennootschaps- en verenigingsrecht. De lezer doorloopt de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap of vereniging, van de oprichting tot de vereffening. Hij maakt kennis met de rapporteringsverplichtingen en wordt ingeleid in een reeks bijzondere situaties, zoals herstructureringen of geschillenregelingen. - Met casussen en praktische toepassingen.- Volledig geactualiseerd.- Met online oefeningen.
  € 32,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 32,00
  In voorraad
 7. Handboek vennootschapsrecht (tweede uitgave) (paperback)

  Handboek vennootschapsrecht (tweede uitgave) (paperback)

  Boek | 2e editie 2021 | België | Herman Braeckmans, Robby Houben
  Met de invoering van een WVV in 2019 en de herstelwet van 2020 drong een tweede uitgave van het Handboek vennootschapsrecht zich op. In dit magistrale naslagwerk analyseren de auteurs het actuele Belgische vennootschapsrecht integraal, systematisch en synthetisch met aandacht voor de praktijk. Ze gaan oplossingsgericht in op de problemen die zich in de praktijk in de context van het vennootschapsrecht kunnen voordoen.* De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020.* Geschreven voor iedereen die in aanraking komt met het vennootschapsrecht en het leven van een vennootschap: magistraten, advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren, accountants, bestuurders van vennootschappen, …* Voorzien van een zeer uitgebreid en gedetailleerd trefwoordenregister.
  € 315,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad
 8. Handboek intellectuele rechten (paperback)

  Handboek intellectuele rechten (paperback)

  Boek | 1ste editie 2020 | Hendrik Vanhees

  Dit handboek geeft een overzicht van de grondbeginselen van het recht van de intellectuele eigendom. Het behandelt het auteursrecht, de auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma’s, het databankenrecht, het tekeningen- en modellenrecht, het merkenrecht, het octrooirecht en de bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten., en de handhaving ervan.

  € 259,00 € 181,30 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad
 9. Boekhoudrecht in essentie aangevuld met financiële analyse (tweede editie)

  Boekhoudrecht in essentie (tweede editie)

  Aangevuld met financiële analyse
  Boek | 2e editie 2020 | België | Inge Van De Woesteyne
  Dit boek introduceert de lezer in de wereld van het boekhouden en brengt hem tot een volledig inzicht in de totstandkoming van een balans en resultatenrekening. De boekhoudtechniek is geen doel op zich, maar biedt ondersteuning om het boekhoudrecht werkelijk te begrijpen en stelt de lezer in staat om verrichtingen en de invloed ervan op de jaarrekening zelfstandig te analyseren.- Een inleiding boekhouden voor juristen.- Unieke combinatie van boekhoudtechniek en boekhoudrecht.- Volledig geactualiseerd tot en met BS 9 januari 2020.
  € 52,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad
 10. Het nieuwe insolventierecht in vogelvlucht

  Het nieuwe insolventierecht in vogelvlucht

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Arie Van Hoe
  Met de inwerkingtreding van boek XX WER heeft het Belgische insolventierecht een grondige facelift gekregen. De belangrijkste wijziging betreft het personeel toepassingsgebied van het insolventierecht. De handelaar ruimt plaats voor de onderneming. Deze paradigmawijziging gaat gepaard met enkele kinderziektes, zoals blijkt uit de actuele discussie over de vraag of bestuurders van vennootschappen ondernemingen zijn.
  € 46,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 22,00
  In voorraad
 11. Gegevensbescherming in de praktijk

  Gegevensbescherming in de praktijk

  Boek | 1ste editie 2019 | België | Anouk Focquet, Eline Declerck

  Dit boek bevat een grondige en praktische studie van de AVG en biedt een praktische leidraad o.m. bij het opstellen van overeenkomsten voor de verwerking van persoonsgegevens, privacyverklaringen en het register van verwerkingsactiviteiten, de aanstelling van een DPO en de melding van datalekken.

  € 72,00 € 50,40 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad
 12. Mode en Recht

  Mode en Recht

  Opstart van het modebedrijf, intellectuele rechten, distributie en 3D-printing
  Boek | 1ste editie 2018 | België | Robby Houben, Gert Straetmans, Esther van Zimmeren, Hendrik Vanhees
  In dit boek wordt eerst stilgestaan bij de verschillende relevante businessmodellen in de modesector. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan de opstart van een modeonderneming en de vennootschapsrechtelijke implicaties. Ook de fiscale stimuli blijven hierbij niet onbesproken. Daarnaast wordt de bescherming van modecreaties door intellectuele rechten besproken: welk intellectuele-eigendomsrecht beschermt modecreaties het best, welke strategie moet men hanteren inzake intellectuele rechten, en wat te doen bij namaak?
  € 66,00 € 46,20 incl. btw
  Studentenprijs: € 32,00
  In voorraad
 13. De brandverzekering toegepast (derde editie)

  De brandverzekering toegepast (derde editie)

  Boek | 3e editie 2017 | België | Johan Baert, Miek De Graeve, Marlies Gyselaers
  Dit boek bestudeert de brandverzekering in haar wettelijk kader aan de hand van de algemene voorwaarden en praktijkdocumenten (bijzondere voorwaarden, schade-aangifte enz.), van de verzekeringsaanvraag tot het einde van de polis met inbegrip van schadebeheer, gestoffeerd met talrijke voorbeelden en oefeningen.
  € 26,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 25,00
  In voorraad
 14. Handboek Verzekeringsrecht (studenteneditie)

  Handboek Verzekeringsrecht (studenteneditie)

  Boek | 1ste editie 2016 | Thierry Vansweevelt, Britt Weyts
  Het Handboek Verzekeringsrecht biedt de grondigste analyse van het verzekeringsrecht in al zijn facetten. Alle soorten verzekeringen komen in dit boek aan bod. Het verzekeringsrecht wordt in dit referentiewerk steeds in een breder kader geplaatst: de verbanden met het verbintenissenrecht, het contractenrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het Wetboek Economisch Recht, het familiaal vermogensrecht en – uiteraard – het Europees recht komen uitgebreid aan bod.
  € 195,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 50,00
  In voorraad