Ondernemingsstrafrecht 8 results

8 resultaten

 1. Wetboek Ondernemingsstrafrecht - KUL 2021

  Wetboek Ondernemingsstrafrecht - KUL 2021

  Code | 4e editie 2021 | België | Marie Horseele, Katrien Verhesschen, Raf Verstraeten

  Het wetboek bundelt de relevante bepalingen uit het strafrecht en strafprocesrecht samen met de relevante bepalingen uit het vennootschapsstrafrecht, boekhoudrecht, faillissementen en continuïteit van ondernemingen, het bank- en financiewezen, het fiscaal straf(proces)recht, het witwassen, de intellectuele eigendom en cybercrime, transport, stedenbouw en milieu en ten slotte het sociaal strafrecht.  € 102,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 40,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Het Misdrijf & Faillissement

  Het Misdrijf & Faillissement

  Een overzicht van het faillissementsstrafrecht
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Francis Desterbeck

  Het werk ‘Het Misdrijf & Faillissement: Een overzicht van het faillissementsstrafrecht’ geeft een omvattende, maar beknopte bespreking van de misdrijven, die verband houden met insolventie, met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven en de aanspraken van de curatele voor de strafrechter.

  € 77,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Bedrieglijk onvermogen

  Bedrieglijk onvermogen

  Vermogenstransparantie en beschermingsmechanismen voor schuldeisers
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Shana Meys

  De artikelen 7 en 8 van de Belgische Hypotheekwet vormen een van de basisbeginselen van het Belgische privaat vermogensrecht en poneren de regel dat het vermogen van de schuldenaar als onderpand voor zijn schuldeisers fungeert. Op welk deel van het vermogen de schuldeiser precies zal kunnen uitvoeren, wordt bepaald op het ogenblik waarop hij effectief overgaat tot executie.

  Zolang een schuldeiser niet overgaat tot tenuitvoerlegging, blijft een schuldenaar beschikkingsbevoegd om zijn vermogen te beheren en kan de samenstelling van dat vermogen wijzigingen ondergaan. In dit boek wordt onderzocht in hoeverre een schuldeiser kan overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging wanneer hij geconfronteerd wordt met een geval van bedrieglijk onvermogen.

  € 211,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Strafrecht in de onderneming (3e editie)

  Strafrecht in de onderneming (3e editie)

  Praktische gids voor bestuurders en zaakvoerders
  Boek | 3e editie 2016 | België | Patrick Waeterinckx, Filiep Deruyck, Filip Van Volsem
  Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.
  € 143,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Actuele evoluties inzake overnames en herstructureringen

  Actuele evoluties inzake overnames en herstructureringen

  Boek | 1ste editie 2014 | België | Koen Byttebier, Tom Wera
  In dit boek komen de actuele knelpunten inzake de onderhandse overname, het openbaar overnamebod en herstructureringen aan bod. Ook de raakvlakken van de Belgische overnamepraktijk met het mededingingsrecht en het ondernemingsstrafrecht komen in dit handige en belangrijke boek aan bod.
  € 126,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen