Ondernemingsstrafrecht 12 results

12 resultaten

 1. The Legal Symphony

  The Legal Symphony

  De rollen van bedrijfsjuristen in een veranderende wereld / Les rôles des juristes d’entreprise dans un monde en mutation
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Els Steen

  Dit verzamelwerk is gewijd aan de rollen van de bedrijfsjuristen in een veranderende wereld, beginnend met de basis van de wettelijke rol van de bedrijfsjurist, gevolgd door de studie van de recente wijziging van de wet tot oprichting van het IBJ met een focus op de status van de versterkte vertrouwelijkheid van bedrijfsjuristen na deze hervorming.
  Het boek behandelt ‘gun-jumping’ en de rol van bedrijfsjuristen in het kader van bemiddeling, risicobeheer, M&A, ESG, compliance, whistle blowing, …

  € 99,00 € 69,30 incl. btw
  In voorraad
 2. Wetboek Ondernemingsstrafrecht - KUL 2021

  Wetboek Ondernemingsstrafrecht - KUL 2021

  Wetboek | 4e editie 2021 | België | Marie Horseele, Katrien Verhesschen, Raf Verstraeten

  Het wetboek bundelt de relevante bepalingen uit het strafrecht en strafprocesrecht samen met de relevante bepalingen uit het vennootschapsstrafrecht, boekhoudrecht, faillissementen en continuïteit van ondernemingen, het bank- en financiewezen, het fiscaal straf(proces)recht, het witwassen, de intellectuele eigendom en cybercrime, transport, stedenbouw en milieu en ten slotte het sociaal strafrecht.  € 102,00 € 71,40 incl. btw
  Studentenprijs: € 40,00
  In voorraad
 3. Het Misdrijf & Faillissement

  Het Misdrijf & Faillissement

  Een overzicht van het faillissementsstrafrecht
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Francis Desterbeck

  Het werk ‘Het Misdrijf & Faillissement: Een overzicht van het faillissementsstrafrecht’ geeft een omvattende, maar beknopte bespreking van de misdrijven, die verband houden met insolventie, met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven en de aanspraken van de curatele voor de strafrechter.

  € 77,00 € 53,90 incl. btw
  In voorraad
 4. Bedrieglijk onvermogen

  Bedrieglijk onvermogen

  Vermogenstransparantie en beschermingsmechanismen voor schuldeisers
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Shana Meys

  De artikelen 7 en 8 van de Belgische Hypotheekwet vormen een van de basisbeginselen van het Belgische privaat vermogensrecht en poneren de regel dat het vermogen van de schuldenaar als onderpand voor zijn schuldeisers fungeert. Op welk deel van het vermogen de schuldeiser precies zal kunnen uitvoeren, wordt bepaald op het ogenblik waarop hij effectief overgaat tot executie.

  Zolang een schuldeiser niet overgaat tot tenuitvoerlegging, blijft een schuldenaar beschikkingsbevoegd om zijn vermogen te beheren en kan de samenstelling van dat vermogen wijzigingen ondergaan. In dit boek wordt onderzocht in hoeverre een schuldeiser kan overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging wanneer hij geconfronteerd wordt met een geval van bedrieglijk onvermogen.

  € 211,00 € 147,70 incl. btw
  In voorraad
 5. Strafrecht in de onderneming (3e editie)

  Strafrecht in de onderneming (3e editie)

  Praktische gids voor bestuurders en zaakvoerders
  Boek | 3e editie 2016 | België | Patrick Waeterinckx, Filiep Deruyck, Filip Van Volsem
  Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.
  € 143,00 € 100,10 incl. btw
  In voorraad
 6. Handboek internationaal en Europees strafrecht

  Handboek internationaal en Europees strafrecht

  Boek | 1ste editie 2014 | België | Paul De Hert, Karen Weis, Jozefien Van Caeneghem, Mathias Holvoet
  Dit handboek is een van de weinige handboeken in het Nederlands waarin zowel het klassiek internationaal strafrecht, het recht van de internationale straftribunalen, het moderne uniestrafrecht en de internationale en Europese grondrechten in hun strafrechtelijke dimensies aan bod komen.
  € 126,00 € 88,20 incl. btw
  Studentenprijs: € 47,00
  In voorraad
 7. Handboek correctioneel procesrecht

  Handboek correctioneel procesrecht

  Terechtzitting, rechtsmiddelen en bewijs
  Boek | 1ste editie 2013 | België | Daniel De Wolf
  Dit handboek belicht in hoofdlijnen de verschillende aspecten van de correctionele procedure, thans de belangrijkste procedure ten gronde in strafzaken. Het is opgebouwd rond drie delen, de procedure tijdens de terechtzitting, de rechtsmiddelen en het bewijs.
  € 92,00 € 64,40 incl. btw
  Studentenprijs: € 39,00
  In voorraad