Ondernemingsstrafrecht 11 results

11 resultaten

 1. The Legal Symphony

  The Legal Symphony

  De rollen van bedrijfsjuristen in een veranderende wereld / Les rôles des juristes d’entreprise dans un monde en mutation
  Boek | 1ste editie 2023 | België | Els Steen

  Dit verzamelwerk is gewijd aan de rollen van de bedrijfsjuristen in een veranderende wereld, beginnend met de basis van de wettelijke rol van de bedrijfsjurist, gevolgd door de studie van de recente wijziging van de wet tot oprichting van het IBJ met een focus op de status van de versterkte vertrouwelijkheid van bedrijfsjuristen na deze hervorming.
  Het boek behandelt ‘gun-jumping’ en de rol van bedrijfsjuristen in het kader van bemiddeling, risicobeheer, M&A, ESG, compliance, whistle blowing, …

  € 99,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 2. Wetboek Ondernemingsstrafrecht - KUL 2021

  Wetboek Ondernemingsstrafrecht - KUL 2021

  Wetboek | 4e editie 2021 | België | Marie Horseele, Katrien Verhesschen, Raf Verstraeten

  Het wetboek bundelt de relevante bepalingen uit het strafrecht en strafprocesrecht samen met de relevante bepalingen uit het vennootschapsstrafrecht, boekhoudrecht, faillissementen en continuïteit van ondernemingen, het bank- en financiewezen, het fiscaal straf(proces)recht, het witwassen, de intellectuele eigendom en cybercrime, transport, stedenbouw en milieu en ten slotte het sociaal strafrecht.  € 102,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 40,00
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 3. Het Misdrijf & Faillissement

  Het Misdrijf & Faillissement

  Een overzicht van het faillissementsstrafrecht
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Francis Desterbeck

  Het werk ‘Het Misdrijf & Faillissement: Een overzicht van het faillissementsstrafrecht’ geeft een omvattende, maar beknopte bespreking van de misdrijven, die verband houden met insolventie, met inbegrip van vaak samenhangende misdrijven en de aanspraken van de curatele voor de strafrechter.

  € 77,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 4. Bedrieglijk onvermogen

  Bedrieglijk onvermogen

  Vermogenstransparantie en beschermingsmechanismen voor schuldeisers
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Shana Meys

  De artikelen 7 en 8 van de Belgische Hypotheekwet vormen een van de basisbeginselen van het Belgische privaat vermogensrecht en poneren de regel dat het vermogen van de schuldenaar als onderpand voor zijn schuldeisers fungeert. Op welk deel van het vermogen de schuldeiser precies zal kunnen uitvoeren, wordt bepaald op het ogenblik waarop hij effectief overgaat tot executie.

  Zolang een schuldeiser niet overgaat tot tenuitvoerlegging, blijft een schuldenaar beschikkingsbevoegd om zijn vermogen te beheren en kan de samenstelling van dat vermogen wijzigingen ondergaan. In dit boek wordt onderzocht in hoeverre een schuldeiser kan overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging wanneer hij geconfronteerd wordt met een geval van bedrieglijk onvermogen.

  € 211,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 5. Strafrecht in de onderneming (3e editie)

  Strafrecht in de onderneming (3e editie)

  Praktische gids voor bestuurders en zaakvoerders
  Boek | 3e editie 2016 | België | Patrick Waeterinckx, Filiep Deruyck, Filip Van Volsem
  Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.
  € 143,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 6. Procedureel EU-Staatssteunrecht

  Procedureel EU-staatssteunrecht

  Staatssteun - Deel 2
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Tim Bruyninckx

  Het boek is een grondige maar bevattelijke analyse van het procedureel EU-staatssteunrecht, met verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer. Het vormt een tweeluik met het werk "Materieel EU-Staatssteunrecht". Bijzondere voorwaarden bij aankoop van beide!

  € 101,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
 7. Actuele evoluties inzake overnames en herstructureringen

  Actuele evoluties inzake overnames en herstructureringen

  Boek | 1ste editie 2014 | België | Koen Byttebier, Tom Wera
  In dit boek komen de actuele knelpunten inzake de onderhandse overname, het openbaar overnamebod en herstructureringen aan bod. Ook de raakvlakken van de Belgische overnamepraktijk met het mededingingsrecht en het ondernemingsstrafrecht komen in dit handige en belangrijke boek aan bod.
  € 126,00 incl. btw
  In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen