Auteursrecht en media 11 results

11 resultaten

 1. Themis 2022-2023 nr. 125 IP- en ICT-recht

  Themis 2022-2023 nr. 125 IP- en ICT-recht

  Boek | 1ste editie 2023 | België | Marie-Christine Janssens, David Stevens, Charlotte Conings, Els Kindt, Sofie Royer, Jozefien Vanherpe, Geertrui Van Overwalle, Sam Granata

  Dit Themis-cahier bundelt de bijdragen van het vormingsonderdeel IP- en ICT-recht (academiejaar 2022-2023) van de Themis – School voor postacademische juridische vorming, over: Auteursrecht; Octrooirecht; IT-recht: cybercriminaliteit; de bescherming van persoonsgegevens.

  € 60,00 incl. btw
  In voorraad
 2. Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom (elfde editie)

  Basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom (elfde editie)

  Boek | 11ste editie 2023 | België | Hendrik Vanhees
  In dit wetboek worden de belangrijkste en meest relevante basisteksten op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht bijeengebracht. De keuze van de opgenomen teksten gebeurde in functie van de colleges 'Recht van de intellectuele eigendom', zoals deze gedoceerd worden aan de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent, en van de dagelijkse juridische praktijk.
  € 54,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 33,00
  In voorraad
 3. Auteursrecht - Capita selecta - Tweede herziene editie

  Auteursrecht - Capita selecta - Tweede herziene editie

  Boek | 2e editie 2021 | België | Jeff Keustermans, Peter Blomme

  De tweede bijgewerkte editie van dit werk incorporeert de recente ontwikkelingen, zowel in wetgeving als in rechtspraak, op Belgisch en Europees voor een aantal topics: de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming, wie de auteursrechten geniet, de bescherming van specifieke werken met bijzondere aandacht voor software, de vermogens- en morele rechten van de auteur, de uitzonderingen op het auteursrecht, de beschermingsduur, en de regeling van schadevergoeding bij inbreuk. Daarbij gaat ook aandacht uit naar procedurele kwesties.

  € 126,00 incl. btw
  In voorraad
 4. Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software (set)

  Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software (set)

  Boek | 1ste editie 2020 | België | Simon Geiregat

  Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ (in 3 volumes, zie hieronder) biedt voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde. Bij aankoop van de drie volumes samen geldt een korting van 10%.


  € 346,00 incl. btw
  In voorraad
 5. Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software vol. III

  Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software vol. III

  Herverkoop van digitale werken door gebruikers
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Simon Geiregat


  Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ biedt voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde.
  Het derde volume ‘Herverkoop van digitale werken door gebruikers’ geeft een gedetailleerde analyse van het recht om diverse aangeschafte ‘digitale producten’ door te verkopen of over te dragen.

  € 150,00 incl. btw
  In voorraad
 6. Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software - vol. II

  Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software - vol. II

  Digitale verspreiding
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Simon Geiregat


  Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ biedt voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde.
  Het tweede volume ‘Digitale verspreiding’ gaat in op verspreiding van auteurswerken en software langs digitale weg.

  € 126,00 incl. btw
  In voorraad
 7. Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software - vol. I

  Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software - vol. I

  Analoge distributie en uitputting
  Boek | 1ste editie 2020 | België | Simon Geiregat


  Analoge en digitale verspreiding plaatsen het recht voor nieuwe uitdagingen. Hoe ver laten intellectuele rechten hun titularis toe om de verhandeling en doorverkoop van hun producten te controleren en welke rechtspositie heeft de eindgebruiker? De reeks ‘Digitale en analoge verspreiding van auteurswerken en software’ biedt voor het eerst een omvattende analyse van hun distributie- en beschikkingsbevoegdheden in de Belgische rechtsorde.
  Het eerste volume ‘Analoge distributie en uitputting’ focust op de intellectuele rechten bij analoge distributie in de Europese Unie

  € 108,00 incl. btw
  In voorraad
 8. Het Belgische auteursrecht. Artikelsgewijze commentaar / Le droit d'auteur belge. Commentaire par article

  Het Belgische auteursrecht / Le droit d'auteur belge

  Artikelsgewijze commentaar/Commentaire par article
  Boek | 4e editie 2018 | België | Fabienne Brison, Hendrik Vanhees
  De wetgeving betreffende het Belgische auteursrecht wordt artikelsgewijs becommentarieerd door vooraanstaande auteursrechtspecialisten. / De spécialistes renommés du droit d’auteur commentent les articles de la législation sur le droit d’auteur belge.
  € 344,00 incl. btw
  In voorraad
 9. Handboek mediarecht

  Handboek mediarecht

  Editie 2014
  Boek | 4e editie 2014 | België | Dirk Voorhoof, Peggy Valcke

  Het boek bevat een grondige synthese van het juridisch kader betreffende de (beperkingen op de) vrijheid van meningsuiting en de informatievrijheid voor media en journalisten, en een geactualiseerd overzicht van de regulering van de audiovisuele media.

  € 205,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 62,00
  In voorraad