Interessegebied

Rubrieken

Artikels    Emile & Ferdinand    Interviews    Podcasts    Recensies    Videos    Whitepapers

Publiek | April 2024

Intellectuele rechten en gegevensbescherming. Een interessant overzicht in het recente nummer van RABG | Twee gerechtelijke uitspraken

Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent, kortweg RABG, ontsluit tweemaal per maand vernieuwende en interessante rechtspraak en wetgeving. Vooraanstaande juristen bieden een boeiende kijk op thematisch gestructureerde rechtspraak, aangevuld met diverse informatie voor de praktijkjurist. In RABG 2023/19, dat gaat over intellectuele rechten en gegevensbescherming, wordt traditiegetrouw een selectie gemaakt van een aantal interessante vonnissen en arresten. Larcier-Intersentia selecteerde voor dit artikel twee gerechtelijke uitspraken die in het RABG-nummer aan bod komen. Lees meer.

Gerechtelijk | April 2024

‘De cassatieberoepen’. Een bijzonder boek over niet alleen een buitengewoon rechtsmiddel (in burgerlijke zaken althans), maar ook over een bijzonder rechtsmiddel | Bruno Maes, Fabrice Mourlon Beernaert en Stefaan Sonck

Eminente auteurs uit verschillende beroepsgroepen benaderen in dit boek het cassatieberoep in civiele zaken (met inbegrip van de sociale zaken), in strafzaken, in tuchtzaken en in administratieve zaken, zowel theoretisch als praktisch. Daardoor vormt dit boek een onmisbaar werkinstrument voor allen die interesse tonen voor dit buitengewoon – en in vele opzichten bijzonder – rechtsmiddel. Lees meer.

Strafrecht | Januari 2024

Woord tegen woord – bewijsvoering – niets is wat het lijkt | Ine Van Wymersch

Het boek 'Onderzoek en preventie van seksuele misdrijven' (Christine Mussche, Liesbet Stevens en Kasia Uzieblo (eds.)) biedt naast een juridische en academische omkadering van de problematiek van seksuele misdrijven en het onderzoek naar de plegers van deze misdrijven ook een uitgebreid overzicht van initiatieven uit de praktijk. Ine Van Wymersch schreef het voorwoord bij dit boek; ‘Woord tegen woord – bewijsvoering – niets is wat het lijkt’. Lees meer.

TAA | December 2023

Hoe financier ik mijn onderneming? | Peter Ooms

Dit artikel van Peter Ooms verscheen op de website FDmagazine. De bijdrage bespreekt het werk Financieel management toegepast (vierde editie) van Rudy Aernoudt. Een uniek werk omdat de auteur resoluut heeft gekozen voor een praktisch boek waarbij de theorie telkens wordt geïllustreerd door concrete cases en oefeningen. Lees meer.

Publiek | Februari 2023

Artsenassociaties - Komt een jurist bij de dokter | Pascal Selleslagh

Deze bijdrage van Pascal Selleslagh verscheen in 2 delen op de website De Specialist. Het artikel bespreekt het werk van juristen Raf Van Goethem en Sander Briké over artsenassociaties dat we nu al een standaardwerk op dat vlak mogen noemen. Lees meer.

Burgerlijk | Januari 2023

Het beding “(voor) vrij en onbelast” in overeenkomsten m.b.t. een verkoop van een onroerend goed | Ewoud Willaert, Christine Heeb en Gwen Bevers

Bij Larcier-Intersentia verscheen in november 2022 het boek ‘Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed’. In dit artikel wordt stilgestaan bij één van de bedingen die men vaak zal terugvinden in overeenkomsten m.b.t. een verkoop van een onroerend goed. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

Concordantietabel Burgerlijk Wetboek | Boek 5. Verbintenissen

Op 28 april 2022 werd de Wet houdende boek 5 "Verbintenissen" in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Larcier-Intersentia biedt u met het oog op een optimale raadpleging deze concordantietabel. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

Concordantietabellen Burgerlijk Wetboek | Boek 2, 3, 4 en 8

Larcier-Intersentia biedt u met het oog op een optimale raadpleging vier concordantietabellen tussen de artikelen van het oude en het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Download deze gratis in één overzichtelijk document. Lees meer.

Strafrecht | Oktober 2022

Het voorrecht van rechtsmacht nader toegelicht| Francis Desterbeck

Bij Intersentia is in september 2022 het boek ‘De rechter voor de rechter’ van Francis Desterbeck (emeritus-eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent) verschenen. De auteur wijst op de concrete probleempunten waar wetswijzigingen zich opdringen. Lees meer.

Burgerlijk | September 2022

Woninghuur: drie niet-klassieke vormen nader bekeken | Koen de Puydt en Ulrike Beuselinck

Bij Intersentia is in juni 2022 het boek ‘Woninghuur in Vlaanderen en Brussel’ van Koen de Puydt en Ulrike Beuselinck (advocaten Seeds of Law) verschenen. Voor dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij drie zeer specifieke, niet-klassieke vormen van woninghuur. Lees meer.

Burgerlijk | September 2022

Bemiddeling in een (echt)scheiding | Fleur Goister en Joke De Neys

Bij Intersentia verschijnt in september 2022 het boek ‘Bemiddeling in een (echt)scheiding: een nuttig instrument’ van Fleur Goister en Joke De Neys. Voor dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij het onderdeel ‘verblijfs- of omgangsregeling’. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Augustus 2022

Vrijwilliger in een VZW: zonder risico’s of toch niet? | Dirk Coeckelbergh

Bij Intersentia verschijnt in augustus 2022 het boek ‘De VZW en haar aansprakelijkheid’. In dit artikel wordt specifiek stilgestaan op de aansprakelijkheidsregels voor vrijwilligers en ook specifiek de situatie waarbij sommige bestuurders tegelijkertijd vrijwilliger zijn. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Augustus 2022

De CEO: what’s in a name, zeker juridisch? | Sarah De Geyter, Ingrid De Poorter en Emmanuel Leroux

Bij Intersentia verschijnt in oktober 2022 het boek ‘Bestuur in de NV’. In dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij het begrip ‘CEO’, dat in veel ondernemingen ingeburgerd is en dit ontegensprekelijk onder de invloed van het internationale handelsverkeer. Lees meer.

Gerechtelijk | Juni 2022

Wat als een advocaat het financieel moeilijk krijgt of failliet gaat? | Rik Crivits en Jens Vrebos

Sinds de invoering van Boek XX WER op 1 mei 2018 kunnen ook advocaten failliet worden verklaard. De wetgever voorzag dat de toepassing van de wettelijke bepalingen in verband met het faillissement in conflict konden komen met hun deontologie als vrije beroepers. Lees meer.

Fiscaal | Juni 2022

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht | Charlotte Meskens en Bart De Cock

Bij Intersentia verschijnt in juni 2022 de jaarlijkse editie van het ‘Vademecum Vennootschapsbelasting. In dit artikel staan we stil bij de impact van het nieuwe vennootschapsrecht inzake twee aspecten van vennootschapsbelasting. Lees meer.

Ondernemingsrecht | Mei 2022

Uitoefening van een vrij beroep via een BV | Robby Houben, Arne De Gezelle, Pieter Vermeulen, Xander Geerts, Jelle Schuermans en Jasper Vanhaecke

Bij Intersentia is in april 2022 de publicatie ‘Drie jaar Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ verschenen. In dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij de (on)mogelijkheid een vrij beroep uit te oefenen in de CV. Lees meer.

Burgerlijk | April 2022

De aansprakelijkheid van de syndicus ten opzichte van de mede-eigenaars | Frank Burssens

In dit artikel wordt nader ingegaan op de problematiek van de aansprakelijkheid van de syndicus ten opzichte van de mede-eigenaars, geïllustreerd aan de hand van een aantal in het boek behandelde gerechtelijke uitspraken. Lees meer.

Gerechtelijk | April 2022

Rechtsplegingsvergoeding: drie recente Cassatie-arresten van eind 2021 | Bart Van Den Bergh

Voor dit artikel maakten we een selectie van drie zeer recente Cassatie-uitspraken van eind 2021, die in het cahier 'De rechtplegingsvergoeding' uitvoerig worden becommentarieerd door de auteur. Lees meer.

Fiscaal | Maart 2022

De noodzaak van dubbelbelastingverdragen toegelicht | Niels Bammens en Filip Debelva

Bij Intersentia is in februari 2022 het boek ‘Belasting van niet-inwoners’ van prof. Niels Bammens en mr. Filip Debelva verschenen. In dit artikel staan we stil bij de BNI, de aanknopingspunten, de dubbele belastingheffing en dubbelbelastingverdragen. Lees meer.

Fiscaal | Maart 2022

Als startende vennootschap vlot aan kapitaal geraken: drie opties onder de loep | Herman De Cnijf

Bij Intersentia is in februari 2022 het ‘Handboek fiscaal ondernemingsbeleid’ verschenen. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van drie mogelijkheden voor een startende vennootschap om vlot aan kapitaal te geraken. Lees meer.

Gerechtelijk | Februari 2022

Arbitrage en consumentenbescherming | Kris Wagner

Bij Intersentia verschijnt in maart 2022 het ‘Handboek Arbitrage’ van mr. Kris Wagner, dat momenteel het enige Nederlandstalige omvattende handboek is. In dit artikel staan we stil bij het onderwerp arbitrage en consumentenbescherming, dat een bijzondere plaats kreeg in het handboek. Lees meer.

Burgerlijk | December 2021

Het nieuwe goederenrecht is een feit | Nicolas Carette en Ruud Jansen

Bij Intersentia verschijnt in januari 2022 het ‘Handboek Goederenrecht’. Bij de redactie van het boek werd bijzondere aandacht besteed aan een eenvoudige consulteerbaarheid en bruikbaarheid voor de praktijk. Lees meer.

Burgerlijk | December 2021

Scheiding van goederen | Hélène Casman, Alain Laurent Verbeke, Nadja Nijboer, Sofie Slaets en Bart Verdickt

Bij Intersentia verscheen de tweede editie van ‘Vermogensplanning tussen echtgenoten’. In deze bijdrage staan we stil bij de mogelijkheden om bij scheiding van goederen correcties te voorzien voor het geval van echtscheiding. Lees meer.