Interessegebied

Alles    Burgerlijk     Europees en internationaal     Fiscaal    Gerechtelijk    Ondernemingsrecht     Publiek     Sociaal     Startende zelfstandige     Strafrecht     TAA

Gerechtelijk | April 2024

De gerechtsdeskundige: een grondige analyse | Tom Toremans

Larcier-Intersentia interviewde de auteur mr. Tom Toremans naar aanleiding van deze nieuwe publicatie. In dit interview schetst de auteur waarom er, ondertussen een tiental jaar geleden, werd geopteerd voor een nationaal register, wat een drastische vernieuwing was en nadien trouwens gevolgd werd door een hele resem regelgeving. Verder bestaat de publicatie uit drie grondig uitgewerkte delen: de praktijk van het nationaal register, de uitlegging van de deontologische code en de toepassing ervan in de tucht en daarbuiten. De auteur geeft kort een overzicht van wat allemaal aan bod komt. Lees meer.

Gerechtelijk | April 2024

‘De cassatieberoepen’. Een bijzonder boek over niet alleen een buitengewoon rechtsmiddel (in burgerlijke zaken althans), maar ook over een bijzonder rechtsmiddel | Bruno Maes, Fabrice Mourlon Beernaert en Stefaan Sonck

Eminente auteurs uit verschillende beroepsgroepen benaderen in dit boek het cassatieberoep in civiele zaken (met inbegrip van de sociale zaken), in strafzaken, in tuchtzaken en in administratieve zaken, zowel theoretisch als praktisch. Daardoor vormt dit boek een onmisbaar werkinstrument voor allen die interesse tonen voor dit buitengewoon – en in vele opzichten bijzonder – rechtsmiddel. Lees meer.

Gerechtelijk | Februari 2024

Rechtsdenken: een zoektocht naar wat in de juridische wereld doorgaans onuitgesproken blijft | Frank Fleerackers

Recent verscheen de tweede editie van het boek 'Rechtsdenken'. Larcier-Intersentia interviewde de auteur prof. dr. Frank Fleerackers naar aanleiding van deze publicatie. In dit interview vertelt de auteur meer over het onstaan van dit boek, wat maar ook voor wie, collegiaal zetelen enz. Lees meer.

Gerechtelijk | Juni 2022

Wat als een advocaat het financieel moeilijk krijgt of failliet gaat? | Rik Crivits en Jens Vrebos

Sinds de invoering van Boek XX WER op 1 mei 2018 kunnen ook advocaten failliet worden verklaard. De wetgever voorzag dat de toepassing van de wettelijke bepalingen in verband met het faillissement in conflict konden komen met hun deontologie als vrije beroepers. Lees meer.

Gerechtelijk | April 2022

Rechtsplegingsvergoeding: drie recente Cassatie-arresten van eind 2021 | Bart Van Den Bergh

Voor dit artikel maakten we een selectie van drie zeer recente Cassatie-uitspraken van eind 2021, die in het cahier 'De rechtplegingsvergoeding' uitvoerig worden becommentarieerd door de auteur. Lees meer.

Gerechtelijk | Februari 2022

Arbitrage en consumentenbescherming | Kris Wagner

Bij Intersentia verschijnt in maart 2022 het ‘Handboek Arbitrage’ van mr. Kris Wagner, dat momenteel het enige Nederlandstalige omvattende handboek is. In dit artikel staan we stil bij het onderwerp arbitrage en consumentenbescherming, dat een bijzondere plaats kreeg in het handboek. Lees meer.