Interessegebied

Fiscaal | Juni 2024

Fiscale fraude: welke vormen van fiscale fraude moeten of kunnen bij het Openbaar Ministerie worden aangebracht? Hoe werkt dat, wie beslist dat en wat is de rol van de fiscale administratie?| Jente De Smedt

Bij Larcier-Intersentia verscheen in juni 2024 het boek 'De complexe verhouding tussen het Openbaar Ministerie en de fiscale administratie' van dr. Jente De Smedt. Het boek wil een antwoord bieden op de vraag wat de verhouding moet zijn tussen het Openbaar Ministerie en de fiscus om de aanpak van criminaliteit efficiënter te maken, zonder het recht op een eerlijk proces en het recht op de bescherming van persoonsgegevens te miskennen. Larcier-Intersentia interviewde auteur Jente De Smedt naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Strafrecht | April 2024

Administratieve sanctionering van misdrijven en de nawerking van straf(proces)rechtelijke regels | Marie-Julie Horseele

Het boek van dr. Marie-Julie Horseele, dat de commerciële uitgave is van een doctoraatsonderzoek, tracht de punitieve bestuurlijke handhaving als reactie op ex-misdrijven mee vorm te geven en onderzoekt of een aantal straf(proces)rechtelijke regels aan die zogenaamde ex-misdrijven ‘blijven plakken’. Ze gaat meer specifiek na welke regels van het strafrecht en het strafprocedurerecht moeten nawerken als beslist wordt om een gemengd misdrijf uitsluitend via een administratieve procedure af te handelen. Larcier-Intersentia interviewde Marie-Julie Horseele naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Strafrecht | Januari 2024

Woord tegen woord – bewijsvoering – niets is wat het lijkt | Ine Van Wymersch

Het boek 'Onderzoek en preventie van seksuele misdrijven' (Christine Mussche, Liesbet Stevens en Kasia Uzieblo (eds.)) biedt naast een juridische en academische omkadering van de problematiek van seksuele misdrijven en het onderzoek naar de plegers van deze misdrijven ook een uitgebreid overzicht van initiatieven uit de praktijk. Ine Van Wymersch schreef het voorwoord bij dit boek; ‘Woord tegen woord – bewijsvoering – niets is wat het lijkt’. Lees meer.

Strafrecht | Oktober 2023

Strafrecht in dialoog: een gloednieuw boek met vijftien bijdragen over prof. dr. Serge Gutwirth als penalist | Maarten Colette

Bij Larcier-Intersentia is in september 2023 het boek ‘Strafrecht in dialoog’ verschenen. Minder bekend is de aandacht die auteur Serge Gutwirth besteedde aan het strafrecht en de strafvordering, vaak samen met zijn collega proximus Paul De Hert. Larcier-Intersentia interviewde gastprofessor Maarten Colette naar aanleiding van deze publicatie. Lees meer.

Strafrecht | Oktober 2022

Het voorrecht van rechtsmacht nader toegelicht| Francis Desterbeck

Bij Intersentia is in september 2022 het boek ‘De rechter voor de rechter’ van Francis Desterbeck (emeritus-eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent) verschenen. De auteur wijst op de concrete probleempunten waar wetswijzigingen zich opdringen. Lees meer.

Strafrecht | Mei 2022

Salduz en de Belgische ondervragingscultuur | Maarten Colette

Bij Intersentia verschijnt in mei 2022 het boek ‘Het Salduzacquis in verhouding tot de Belgische ondervragingscultuur’ van Maarten Colette, gastprofessor aan de VUB. Intersentia sprak met de auteur. Lees meer.