Interessegebied

Alles    Burgerlijk     Europees en internationaal     Fiscaal    Gerechtelijk    Ondernemingsrecht     Publiek     Sociaal     Startende zelfstandige     Strafrecht     TAA

Burgerlijk | Maart 2024

Buitencontractuele aansprakelijkheid: wat als het bestaan of de omvang van de schade beïnvloed wordt door de voorafgaande toestand van een persoon of een zaak? | Lies D'Hondt

Larcier-Intersentia interviewde de auteur mr. Lies D'Hondt naar aanleiding van haar publicatie. In dit interview vertelt de auteur meer over de term 'bijzondere receptiviteit voor schade' en Boek 6 inzake de buitencontractuele aansprakelijkheid en haar inzichten. Lees meer.

Burgerlijk | Februari 2024

Vermogensverschuivingen tussen echtgenoten en ongehuwde samenwoners: waarom naast het klassieke begrip ‘goederen’ ook het begrip ‘arbeid’ alle aandacht vereist | Michelle Aerts

Larcier-Intersentia interviewde de auteur dr. Michelle Aerts naar aanleiding van haar publicatie. Het begrip ‘vermogensverschuiving’ omvat in dit werk bijgevolg zowel verschuivingen van goederen (vermogensverschuivingen in de strikte zin) als verschuivingen van arbeid. In dit interview vertelt de auteur meer over het aspect ‘verschuivingen van arbeid’. Lees meer.

Burgerlijk | Januari 2024

Vergoedingsfondsen: ‘deus ex machina’ of ‘vierde pijler’ bij lacunes of tekorten in de traditionele bronnen van vergoeding? | Larissa Vanhooff

Larcier-Intersentia interviewde de auteur dr. Larissa Vanhooff naar aanleiding van haar publicatie. Het boek beantwoordt de meest prangende vragen rond vergoedingsfondsen in ons huidige Belgische rechtssysteem en is hiermee het eerste omvangrijke werk dat de verschillende soorten vergoedingsfondsen binnen diverse takken van het recht (medisch recht, strafrecht, milieurecht, sociaal recht, …) bundelt. In dit interview vertelt de auteur meer over de groei en het belang van vergoedingsfondsen. Lees meer.

Burgerlijk | November 2023

Verbintenissenrecht: ‘bevrijdende verjaring’ onder de loep | Thierry Vansweevelt en Britt Weyts

Het aspect van de verjaring komt doorgaans in een handboek verbintenissenrecht niet bepaald aan bod. Larcier-Intersentia interviewde de editors naar aanleiding van hun publicatie. Zij vertellen ons alles over dit onderwerp. Lees meer.

Burgerlijk | Juli 2023

Erfrecht & giften: drie voorbeelden | René Dekkers, Hélène Casman, Alain-Laurent Verbeke, Elisabeth Alofs

De regels uit Boek 4 (erfrecht en giften) en Boek 5 (verbintenissen) zijn niet altijd identiek. Larcier-Intersentia interviewde de auteurs naar aanleiding van hun publicatie. In dit interview bespreken we drie voorbeelden. Lees meer.

Burgerlijk | Mei 2023

Kinderalimentatie: ziet u door de (jonge) bomen nog het bos? | Steven Brouwers

Het berekenen van onderhoudsbijdragen voor kinderen is hoogst complex en technisch. Dikwijls geraken de ouders en hun raadslieden er niet uit. Larcier-Intersentia interviewde Steven Brouwers naar aanleiding van zijn publicatie en een aantal topics. Lees meer.

Burgerlijk | Januari 2023

Het beding “(voor) vrij en onbelast” in overeenkomsten m.b.t. een verkoop van een onroerend goed | Ewoud Willaert, Christine Heeb en Gwen Bevers

Bij Larcier-Intersentia verscheen in november 2022 het boek ‘Checklist bij koop-verkoop van onroerend goed’. In dit artikel wordt stilgestaan bij één van de bedingen die men vaak zal terugvinden in overeenkomsten m.b.t. een verkoop van een onroerend goed. Lees meer.

Burgerlijk | Januari 2023

Warmtenetten in het Vlaamse Gewest | Maja Reynebeau

Maja Reynebeau bestudeerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek de juridische mogelijkheden om (onder)grond te gebruiken voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

Het ouderlijk vruchtgenot | Alix Van Sinay

Bij Intersentia is in oktober 2022 de CABG-uitgave ‘Het ouderlijk vruchtgenot. Een kritische analyse’ verschenen. Intersentia interviewde de auteur, Alix Van Sinay over haar publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

Concordantietabel Burgerlijk Wetboek | Boek 5. Verbintenissen

Op 28 april 2022 werd de Wet houdende boek 5 "Verbintenissen" in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Larcier-Intersentia biedt u met het oog op een optimale raadpleging deze concordantietabel. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

Concordantietabellen Burgerlijk Wetboek | Boek 2, 3, 4 en 8

Larcier-Intersentia biedt u met het oog op een optimale raadpleging vier concordantietabellen tussen de artikelen van het oude en het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Download deze gratis in één overzichtelijk document. Lees meer.

Burgerlijk | December 2022

De overgang van een kavel en de informatieplicht t.a.v. de nieuwe eigenaar| Ruud Jansen

Bij Intersentia verscheen in november 2022 het ‘Handboek goederenrecht’ van prof. dr. Nicolas Carette en prof. dr. Ruud Jansen. We beperken ons in dit artikel tot de informatieplichten t.a.v. de nieuwe mede-eigenaar. Lees meer.

Burgerlijk | November 2022

Vergis u niet: een vlag die meer dan één lading dekt | Christian Engels

Bij Intersentia is in november 2022 het boek ‘Gerechtelijke verkopen van onroerende goederen’ van prof. em. dr. Christian Engels verschenen. Intersentia interviewde de auteur over deze publicatie. Lees meer.

Burgerlijk | Oktober 2022

TBO Interview| Marco Schoups

Marco Schoups is advocaat aan de balies van Antwerpen en Brussel en partner bij Schoups. We interviewden hem naar aanleiding van 20 jaar Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed. Lees meer.

Burgerlijk | September 2022

TBO Interview | Kristof Uytterhoeven

Kristof Uytterhoeven is sedert 1994 advocaat en is verbonden aan de Balie Provincie Antwerpen en aan de Nederlandstalige Balie te Brussel. We interviewden hem naar aanleiding van 20 jaar Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed. Lees meer.

Burgerlijk | September 2022

Woninghuur: drie niet-klassieke vormen nader bekeken | Koen de Puydt en Ulrike Beuselinck

Bij Intersentia is in juni 2022 het boek ‘Woninghuur in Vlaanderen en Brussel’ van Koen de Puydt en Ulrike Beuselinck (advocaten Seeds of Law) verschenen. Voor dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij drie zeer specifieke, niet-klassieke vormen van woninghuur. Lees meer.

Burgerlijk | September 2022

Bemiddeling in een (echt)scheiding | Fleur Goister en Joke De Neys

Bij Intersentia verschijnt in september 2022 het boek ‘Bemiddeling in een (echt)scheiding: een nuttig instrument’ van Fleur Goister en Joke De Neys. Voor dit artikel wordt specifiek stilgestaan bij het onderdeel ‘verblijfs- of omgangsregeling’. Lees meer.

Burgerlijk | Juni 2022

TBO Interview | Sarah Schoenmaekers

Sarah Schoenmaekers is lid van de deelredacties Overheidsopdrachten en Verbintenissen en Bijzondere Overeenkomsten. We interviewden haar naar aanleiding van 20 jaar Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed. Lees meer.

Burgerlijk | Mei 2022

Digitale koop-verkoop van onroerend goed | Vincent Sagaert, Alexander Appelmans en Benjamin Verheye

Bij Intersentia is in april 2022 het boek ‘Digitalisering en vastgoedtransacties’ verschenen. Intersentia interviewde alvast twee van de drie editors die een bijdrage hebben geleverd over de stand van zaken inzake de digitale koop-verkoop van onroerend goed in de Belgische rechtspraktijk. Lees meer.

Burgerlijk | Mei 2022

TBO Interview | Jonas Voorter

Jonas Voorter is doctoraatsonderzoeker aan de faculteit Rechten van de Universiteit Hasselt. We interviewden hem naar aanleiding van 20 jaar Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed. Lees meer.

Burgerlijk | April 2022

De aansprakelijkheid van de syndicus ten opzichte van de mede-eigenaars | Frank Burssens

In dit artikel wordt nader ingegaan op de problematiek van de aansprakelijkheid van de syndicus ten opzichte van de mede-eigenaars, geïllustreerd aan de hand van een aantal in het boek behandelde gerechtelijke uitspraken. Lees meer.

Burgerlijk | April 2022

De hervorming van het aansprakelijkheidsrecht | Jochen Tanghe

Intersentia interviewde auteur Jochen Tanghe naar aanleiding van zijn gloednieuwe publicatie ‘Het gebrek in het leerstuk van de zaakaansprakelijkheid’, waarin hij aantoont dat sommige leerstellingen over het gebrek van de zaak niet met de realiteit overeenstemmen. Lees meer.

Burgerlijk | December 2021

Het nieuwe goederenrecht is een feit | Nicolas Carette en Ruud Jansen

Bij Intersentia verschijnt in januari 2022 het ‘Handboek Goederenrecht’. Bij de redactie van het boek werd bijzondere aandacht besteed aan een eenvoudige consulteerbaarheid en bruikbaarheid voor de praktijk. Lees meer.

Burgerlijk | December 2021

Scheiding van goederen | Hélène Casman, Alain Laurent Verbeke, Nadja Nijboer, Sofie Slaets en Bart Verdickt

Bij Intersentia verscheen de tweede editie van ‘Vermogensplanning tussen echtgenoten’. In deze bijdrage staan we stil bij de mogelijkheden om bij scheiding van goederen correcties te voorzien voor het geval van echtscheiding. Lees meer.