Artikel

Concordantietabel

Boek 5. Verbintenissen

Door Stéphanie Lagasse en Émilie Vanstechelman

Op 28 april 2022 werd de Wet houdende boek 5 "Verbintenissen" in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd na de goedkeuring ervan door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zij treedt in werking op 1 januari 2023.

Een van de grootste verwezenlijkingen van deze hervorming is dat alle bepalingen betreffende verbintenissen opnieuw zijn genummerd, maar vooral dat het Wetboek een structuur heeft gekregen die veel coherenter is dan die van het oude Burgerlijk Wetboek.

Larcier-Intersentia biedt u met het oog op een optimale raadpleging deze concordantietabel tussen de artikelen van het oude en het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Download deze gratis in één overzichtelijk document.

Inhoud:
Concordantietabel Boek 5: Verbintenissen


Onze klanten raadpleegden ook:

Burgerlijk | December 2022

Concordantietabellen Burgerlijk Wetboek | Boek 2, 3, 4 en 8

Larcier-Intersentia biedt u met het oog op een optimale raadpleging vier concordantietabellen tussen de artikelen van het oude en het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Download deze gratis in één overzichtelijk document. Lees meer.

Burgerlijk | Januari 2023

Warmtenetten in het Vlaamse Gewest | Maja Reynebeau

Maja Reynebeau bestudeerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek de juridische mogelijkheden om (onder)grond te gebruiken voor de aanleg en exploitatie van warmtenetten. Lees meer.

Volg ons:     

              

Ons gratis tijdschrift:

· Emile & Ferdinand

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrieven!