Financieel recht 32 results

32 resultaten

 1. De obligatielening

  De obligatielening

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Diederik Bruloot, Kristof Maresceau
  Dit boek behandelt alle aspecten van de levensloop van een obligatielening: van de uitgifte, over de algemene vergadering van obligatiehouders, tot de terugbetaling of de wanprestatie door de emittent. De analyse van de (huidige en toekomstige) vennootschapsrechtelijke bepalingen inzake obligaties vormen de kern van dit werk.
  € 200,00 € 140,00 incl. btw
  In voorraad
 2. Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht

  Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht

  30 jaar Werkgroep Financieel Recht
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Koen Reniers, Nico Goossens, Jan Peeters
  Zowel advocaten, bedrijfsjuristen als academici hebben een bijdrage geleverd aan deze bundel. De gekozen onderwerpen kaderen strikt genomen in verschillende rechtstakken: het financieel recht, het vennootschapsrecht, het mededingingsrecht en het fiscaal recht. Toch kunnen de onderwerpen gegroepeerd worden onder de noemer financieel recht in ruime zin.
  € 132,00 € 92,40 incl. btw
  In voorraad
 3. Inbreng van een algemeenheid van goederen of een tak van werkzaamheid - Boekhoudkundige en fiscale aspecten

  Inbreng van een algemeenheid van goederen of een tak van werkzaamheid

  Nieuwe bijgewerkte editie 2016
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Nancy De Beule, Lode Agache, Christian Van Craeyvelt
  Deze nieuwe editie geeft de ondernemer en diens adviseur op praktijkgerichte wijze een zo volledig mogelijk beeld van de boekhoudkundige en fiscale consequenties van een reorganisatie via een inbreng van een algemeenheid van goederen of een bedrijfstak.
  € 140,00 € 98,00 incl. btw
  In voorraad
 4. Het nieuwe bankentoezicht - The New Banking Supervision

  Het nieuwe bankentoezicht - The New Banking Supervision

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Robby Houben, Werner Vandenbruwaene
  Als eerste pijler van de Europese Bankunie, vormt het nieuwe Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) een copernicaanse omwenteling in de architectuur van het bancair toezicht. Dit boek biedt een eerste analyse en houvast. Het bevat de schriftelijke neerslag van de voordrachten die plaatsvonden op een studiedag aan de UAntwerpen, alsook een aantal andere bijdragen over specifieke vraagstukken.
  € 102,00 € 71,40 incl. btw
  In voorraad
 5. Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten

  Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten

  Boek | 1ste editie 2015 | België | Johan Vannerom
  In het kredietrecht wordt het informeren van de kredietnemer als belangrijkste beschermingsmechanisme beschouwd. In het boek worden echter een aantal andere methodes van consumentenbescherming onderzocht en voorgesteld teneinde het bestaan van de overmatige schuldenlast van consumenten terug te dringen zonder de belangen van de kredietgever hierdoor disproportioneel te beperken.
  € 166,00 € 116,20 incl. btw
  In voorraad
 6. Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen

  Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen

  De effecten van regelgevende competitie op vennootschapsrechtelijk vlak
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Kristof Maresceau
  Dit boek onderzoekt de grenzen waarbinnen bedrijven in Europa kunnen forum shoppen op vennootschapsrechtelijk, insolventierechtelijk en fiscaal vlak. Op minutieuze wijze worden daarbij het internationaal privaatrecht en de antimisbruikwetgeving van diverse EU-lidstaten geanalyseerd en getoetst op hun conformiteit met de Europeesrechtelijke vrijheid van vestiging.
  € 172,00 € 120,40 incl. btw
  In voorraad
 7. Vennootschapskapitaal en schuldeisers

  Vennootschapskapitaal en schuldeisers

  Een onderzoek naar de effectiviteit van de (Europese) kapitaalregelen en alternatieve technieken van schuldeisersbescherming
  Boek | 1ste editie 2014 | België | Diederik Bruloot
  Dit boek biedt een praktische en actuele analyse van de bestaande Belgische en Europese kapitaalregelen voor NV’s en plaatst deze in perspectief. Daarnaast bevat het verschillende interessante hervormingsvoorstellen en een schat aan informatie over de wijze waarop de bescherming van vennootschapsschuldeisers wordt georganiseerd in de Angelsaksische wereld en in verschillende andere Europese jurisdicties, zoals Nederland en de Scandinavische landen.
  € 223,00 € 156,10 incl. btw
  In voorraad
 8. Overdracht van kredietrisico

  Overdracht van kredietrisico

  Kredietderivaten en effectisering
  Boek | 1ste editie 2013 | België | Filip Bogaert
  In dit boek wordt eerst het kredietrisico nauwkeurig omschreven en onderscheiden van het tegenpartijrisico en de marktrisico’s. Daarna wordt een overzicht gegeven van de diverse juridische technieken die financiële instellingen gebruiken om het kredietrisico te beheren. Vervolgens wordt grondig ingegaan op de kredietderivaten en de effectisering, wordt de werking van de true-sale-effectisering volledig ontleed en worden de gedekte obligaties (covered bonds) en de collateralized debt obligations (CDOs) onderzocht. Tot slot wordt dieper ingegaan op de boekhoudkundige rapportering van de effectisering.
  € 200,00 € 140,00 incl. btw
  In voorraad
Pagina