€ 124,00 incl. btw € 116,98 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Aansprakelijkheid bankier als kredietverlener in het gemeen & bijzonder kredietrecht

Boek | 1ste editie 2015 | België | Dominique Blommaert, Didier Bracke
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Dit werk verleent de lezer – zowel kredietinstellingen als actoren in het rechtsverkeer – een bevattelijke en analytische stand van zaken inzake alle facetten van potentiële aansprakelijkheid.

De auteurs gaan na welke de recente evoluties zijn inzake de  wetgeving, de rechtspraak en de rechtsleer in de materie van het bijzonder en het gemeen kredietrecht, toegespitst op de rechten en de verbintenissen die de kredietinstelling als kredietverstrekker dient te respecteren bij de krediettoekenning, het behoud van de kredieten alsmede inzake de opzegging van een bestaande kredietrelatie. Een mogelijke aansprakelijkheid kan zich uiten in de contractuele relatie alsmede ten aanzien van derden, zijnde iedere persoon die vreemd is aan de kredietovereenkomst.  

In het eerste deel (bijzonder kredietrecht: Wet Consumentenkrediet, Wet Hypothecair krediet en Wet KMO-financiering) wordt geanalyseerd welke bijzondere verplichtingen zowel de Belgische als de Europese wetgever aan de kredietinstelling oplegt, zodat een referentiekader bestaat waarbinnen de verplichtingen in het gemeen kredietrecht in
het tweede deel worden onderzocht. Dergelijke benadering laat toe om de uitspraken te evalueren in het licht van de strengere regels uit het bijzonder kredietrecht.
Daarbij wordt voornamelijk bij de bespreking van het gemeen recht afzonderlijk aandacht besteed aan de relatie met de borgsteller. Er wordt ook onderzocht of diverse “consumeristische” bepalingen hun weerslag hebben in het gemeen recht, en er wordt nader ingegaan op de vraag of er een “recht” op krediettoekenning bestaat.

+++

Abonnementspromotie
Bij intekening op de Bibliotheek Handelsrecht - Reeks Bank- en Insolventierecht Larcier, geniet u een korting van 15% op alle nog te verschijnen werken in deze Bibliotheek. Ook kunt u de reeds verschenen werken (naar keuze) eveneens met 15% korting bestellen. Voor meer informatie, contacteer herman.verleyen@larciergroup.com

Elektronische versie beschikbaar op :

  • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Paperback
EAN / ISSN 9782804436100 / 9782804455804
Gewicht 510 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 284 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Larcier
Taal Nederlands
Publicatiedatum 27 okt. 2015
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Inhoudsopgave

verkorte inhoud:


DEEL I: DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETINSTELLING ALS KREDIETVERLENER IN HET BIJZONDER KREDIETRECHT

Hoofdstuk 1. Kredietovereenkomsten en de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

A. De toekenning van een consumentenkredietovereenkomst.

B. Schorsing of ontbinding van de kredietovereenkomst

C. Sancties

Hoofdstuk 2. Kredietovereenkomsten en de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet.

A Tendens tot toenemende regulering

B. Specifieke verplichtingen

C. Toepassingen in de rechtspraak

DEEL II: DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANKIER ALS KREDIETVERLENER IN HET GEMEEN KREDIETRECHT

Hoofdstuk 1. Algemene beginselen inzake de aansprakelijkheid van de kredietinstelling als kredietverlener – een overzicht

Hoofdstuk 2. Aansprakelijkheid van de kredietinstelling als kredietverlener ten aanzien van de kredietnemer

A. De principes inzake aansprakelijkheid bij de toekenning van het krediet

1. Onderzoeksplicht van de kredietgever en informatieplicht ten aanzien van de kredietnemer. Algemene principes -  krediettoekenning aan onderneming in moeilijkheden - Bewijslast
B. De principes inzake aansprakelijkheid bij de toekenning van het krediet – even over de grens: naar meer rechtszekerheid onder invloed van de Franse cassatierechtspraak ? -  van rustig recht naar paulianadreiging in Nederland

C. Tijd voor synthese – poging tot samenvatting van de te weerhouden principes

Hoofdstuk 3. Handhaving van het krediet. Foutbegrip

A. Controleplicht. Principe         

B. Draagwijdte van de controle op het toegekend krediet tijdens de duur van de kredietovereenkomst.

Hoofdstuk 4. De beëindiging van de kredietovereenkomst

A. Algemeen – diverse beëindigingswijzen

B. De rechterlijke tussenkomst bij beëindiging van de kredietovereenkomst:  controlemogelijkheden en interventiemogelijkheden van de rechter.