€ 172,00 € 120,40 incl. btw € 113,58 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Handboek Arbitrage

Boek | 1ste editie 2022 | België | Kris Wagner
Beschrijving

Het Handboek Arbitrage is momenteel het enige Nederlandstalige omvattende handboek. De auteur biedt hierin een grondige en praktijkgerichte bespreking van de materie.

Deel I gaat in op de verdragsrechtelijke omkadering van arbitrage en op de verhouding tussen een aantal fundamentele rechten en arbitrage (o.m. toegang tot een rechter, recht op berechting door een onafhankelijke en onpartijdige rechter, recht van verdediging, wapengelijkheid, recht op bijstand door een advocaat, openbaarheid enz.).

Deel II van het handboek bevat een artikelsgewijze bespreking van de Belgische arbitragewet.

Deel III bespreekt een aantal bijzondere leerstukken van arbitrage. Soms gaat het om kwesties die wel aan bod komen in de Belgische arbitragewet (d.i. Deel VI van het Gerechtelijk Wetboek), zoals bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met bewijs in arbitrage, maar waar het overzichtelijker is die kwesties gegroepeerd te bespreken. Voor andere punten in Deel III gaat het om kwesties die weliswaar van groot belang zijn voor arbitrage, maar die niet of nauwelijks als zodanig in de arbitragewet aan bod komen (en dus buiten beschouwing blijven in de artikelsgewijze bespreking van Deel II van het handboek). Dat geldt bijvoorbeeld voor het hoofdstuk over de deontologie van de arbiter of het hoofdstuk over de aansprakelijkheid van de arbiter.

Ten slotte wordt in dit handboek ook uitgebreid ingegaan op hybride vormen van alternatieve geschillenbeslechting, waarbij een fase van arbitrage wordt gecombineerd met een ander ADR-mechanisme (zoals bv. bij med-arb, d.w.z. bemiddeling-arbitrage).

Een uitgebreid notenapparaat en een uitvoerige bibliografie vergemakkelijken verdere ontsluiting van het bronnenmateriaal. Het arbitragerecht is niet altijd eenvoudig, maar de procesrechtelijke bagage van de auteur laat hem toe de materie op heldere, genuanceerde en overzichtelijke wijze te bespreken. De talloze verwijzingen naar elementen uit de rechtsvergelijking dragen bij tot een goed begrip van de materie.
Nu dit handboek op dit ogenblik het enige omvattend handboek over arbitrage in ons taalgebied is, is dit boek ongetwijfeld een werkinstrument dat voor arbiters en voor raadslieden in arbitrage zijn nut zal bewijzen. Verder helpt het boek ook bedrijfsjuristen en ondernemers een aantal valkuilen te vermijden.

Kris Wagner (bac. phil., 1993, lic. iur., 1995, LL.M. (Harvard Law School), 1997, dr. iur (KU Leuven), 2006) is advocaat sinds 1995. Tussen 2000 en 2007 was hij verbonden aan het Instituut voor Gerechtelijk Recht van de KU Leuven. Hij was tevens plaatsvervangend rechter en lid en secretaris van de Raad van de Orde, Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel.

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400014367
Gewicht 1460 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's xxii + 822 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 6 apr. 2022
Beschikbaar op Jurisquare Ja
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Nee
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • DEEL I. ALGEMEEN DEEL
 • Hoofdstuk 1. Beknopte historische inleiding
 • Hoofdstuk 2. Soorten arbitrage
 • Hoofdstuk 3. De belangrijkste internationale verdragen en instrumenten over arbitrage
 • Hoofdstuk 4. Fundamentele rechten, algemene rechtsbeginselen en arbitrage
 • DEEL II. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING VAN DE BELGISCHE ARBITRAGEWET
 • Hoofdstuk 1. Artikel 1676 Ger.W.
 • Hoofdstuk 2. Artikel 1677 Ger.W. – Definities en partij-autonomie
 • Hoofdstuk 3. Artikel 1678 Ger.W. – Mededelingen en termijnen
 • Hoofdstuk 4. Artikel 1679 Ger.W. – (Dekking van) onregelmatigheden
 • Hoofdstuk 5. Artikel 1680 Ger.W. – Taken van de voorzitter van de rechtbank
 • Hoofdstuk 6. Arbitrageovereenkomst
 • Hoofdstuk 7. Samenstelling van het scheidsgerecht
 • Hoofdstuk 8. Rechtsmacht van het scheidsgerecht
 • Hoofdstuk 9. Artikel 1691 e.v. Ger.W. – Voorlopige en bewarende maatregelen
 • Hoofdstuk 10. Arbitrale gedingvoering
 • Hoofdstuk 11. Arbitrale uitspraak en de afsluiting van de procedure
 • Hoofdstuk 12. Rechtsmiddelen tegen de arbitrale uitspraak
 • Hoofdstuk 13. Erkenning en uitvoerbaarverklaring van arbitrale uitspr
 • Hoofdstuk 14. Verjaring
 • DEEL III. BIJZONDERE LEERSTUKKEN VAN ARBITRAGE
 • Hoofdstuk 1. Deontologie van de arbiter
 • Hoofdstuk 2. Bewijs en arbitrage
 • Hoofdstuk 3. Consumentenbescherming en arbitrage
 • Hoofdstuk 4. Huurcontracten en arbitrage
 • Hoofdstuk 5. Faillissement en arbitrage
 • Hoofdstuk 6. De aansprakelijkheid van de arbiter
 • DEEL IV. VARIANTEN VAN ARBITRAGE: HYBRIDE ADR-MECHANISMEN
 • Hoofdstuk 1. ADR als alternatief voor rechtbankprocedures
 • Hoofdstuk 2. Mediation-arbitration (med-arb)
 • Hoofdstuk 3. Arbitration-mediation (arb-med)
 • Hoofdstuk 4. Bindende derdenbeslissing
 • Hoofdstuk 5. Mini-trial
 • Hoofdstuk 6. Mock-trial
 • Beknopte bibliografie
 • Trefwoordenregister