De Larcier Wetboeken 9 results

De Larcier Wetboeken bevatten in 7 delen (9 volumes) alle courante wettelijke en reglementaire bepalingen in België: federale, gemeenschaps- en gewestelijke wetgeving, evenals de meest relevante Europese en internationale regelgeving, d.w.z. meer dan 5.000 wetgevende akten.

Profiteer van praktische annotaties
De Larcier Wetboeken zijn aangevuld met meer dan 25.000 verwijzingen naar wetgeving, naar rechtspraak en naar rechtsleer die de praktijkjurist helpen de wettekst te situeren in een bredere context (verbanden met andere bepalingen uit de wetgeving, regelmatig bijgewerkte rechtspraak, enz.). Deze editie 2024 is verrijkt met recente en relevante rechtspraak. In totaal meer dan 16.000 annotaties uit rechtspraak!

Deze geannoteerde en gebruiksvriendelijke wetboeken zijn ook online beschikbaar via Strada lex  www.stradalex.com.

9 resultaten

 1. De Larcier Wetboeken – 7 delen + registers

  De Larcier Wetboeken – 7 delen + registers

  Volledige collectie – Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deze editie van de Larcier Wetboeken is bijgewerkt tot 1 maart 2024. De teksten zijn verrijkt met verwijzingen en annotaties, die nu nog vlotter toegankelijk zijn gemaakt. Ook online beschikbaar via Strada lex: www.stradalex.com.

  € 3.647,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 1.277,00
  In voorraad
 2. De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  De Larcier Wetboeken – Deel II: Strafrecht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deel II omvat al hetgeen tot het strafrecht in enge zin behoort (Strafwetboek, strafprocesrecht, gerechtelijke politie, ...). Boek I en II van het nieuwe Strafwetboek (ingevoerd door de Wetten van 29 februari 2024) zijn reeds opgenomen.

  € 627,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 220,00
  In voorraad
 3. De Larcier Wetboeken – Deel IV: Sociaal recht

  De Larcier Wetboeken – Deel IV: Sociaal recht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deel IV van De Larcier Wetboeken bevat de algemene bepalingen van het sociaal recht, het arbeidsrecht (arbeidsovereenkomst, loon, grensoverschrijdende arbeid, tewerkstelling, sluiting van ondernemingen etc.) en het socialezekerheidsrecht.

  € 687,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 240,00
  In voorraad
 4. De Larcier Wetboeken – Deel V: Fiscaal recht

  De Larcier Wetboeken – Deel V: Fiscaal recht

  Bijgewerkt tot 1 maart 2024
  Wetboek | 1ste editie 2024 | België | Alexander Forrier, Bram Devolder

  Deel V van De Larcier Wetboeken behandelt alle takken van het fiscaal recht: BTW, douane en accijnzen, inkomstenbelastingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, met het zegel gelijkgestelde taksen, registratie- en successierechten ...

  € 554,00 incl. btw
  Studentenprijs: € 194,00
  In voorraad