€ 240,00 € 168,00 incl. btw € 158,49 excl. btw
In voorraad verzonden binnen 2 werkdagen
100% beveiligde betaling
payments maestro mastercard visa payments
Vragen over dit product? Contacteer onze klantendienst

Doorwerking van het Europees consumentenrecht in het nationaal procesrecht

Een analyse van termijnen, ambtshalve toepassing en werking van rechterlijke beslissingen

Boek | 1ste editie 2023 | Europa | Jarich Werbrouck
Ook beschikbaar op Strada lex
Beschrijving

Dit werk, dat de commerciële editie vormt van het proefschrift dat de auteur op 15 februari 2022 openbaar verdedigde, analyseert de theoretische grondslagen aangaande de handhaving van Europees (consumenten)recht voor nationale hoven en rechtbanken. Door middel van een diepgaande rechtspraakanalyse met betrekking tot drie thema’s (termijnen, ambtshalve toepassing en de werking van rechtelijke beslissingen) wordt nagegaan of en, zo ja, in welke mate en waarin er verschillen bestaan tussen de handhavingsrechtelijke aanpak van consumentenrecht enerzijds en Europees recht anderzijds. Op die manier wil de auteur de vaak gestelde these dat consumentenrecht op handhavingsrechtelijk vlak ‘iets anders’ is, falsifiëren.

Consumentenrechtelijke rechtspraak plaatsen tegenover ‘andere rechtspraak’ laat toe om na te gaan of het al dan niet (en, zo ja, in welke mate) klopt dat consumentenrecht ‘anders’ is dan ander Europees recht wat de handhaving betreft. De rijkelijke analyses in dit boek maken duidelijk dat het Europees (consumenten)recht geen, of althans niet langer, een ver-van-mijn-bedshow is in de nationale rechtbanken. Integendeel, het is een gegeven waarmee de magistraat en de advocaat in steeds verdergaande mate rekening moeten houden bij hun dagdagelijkse bezigheden.

Dit boek is bestemd voor elke jurist, zowel academicus als praktizijn (in het bijzonder de magistraat of advocaat), die met de handhaving van het Europees (consumenten)recht in aanraking komt.


De auteur:
Jarich Werbrouck promoveerde in februari 2022 tot doctor in de Rechten aan de Universiteit Gent. Sinds oktober 2021 is hij magistraat in opleiding binnen het rechtsgebied van het hof van beroep Gent.  

Elektronische versie beschikbaar op :

 • Strada lex België
 • Strada lex Europa

Heeft u een abonnement? Activeer kosteloos de digitale versie dankzij de code in het boek.

Technische fiche
Meer informatie
Producttype Boek
Formaat Hardback
EAN / ISSN 9789400016002
Reeksnaam Instituut Financieel Recht
Gewicht 1610 g
Beschikbaarheid In voorraad
Aantal pagina's 920 blz.
Toegang tot oefeningen Nee
Uitgever Intersentia
Taal Nederlands
Publicatiedatum 24 mrt. 2023
Beschikbaar op Jurisquare Nee
Beschikbaar op Strada Belgique Ja
Beschikbaar op Strada Europe Ja
Beschikbaar op Strada Luxembourg Nee
Hoofdstukken

Uittreksels

 • Inhoudsopgave
  Jarich Werbrouck
 • Inleiding
 • DEEL I. THEORETISCH KADER
 • Hoofdstuk 1. Het beginsel van procedurele autonomie en zijn beperkingen
 • Hoofdstuk 2. Het Europees consumenten beschermingsacquis
 • DEEL II. RECHTSPRAAKANALYSE
 • Hoofdstuk 1. Handhavingstermijnen
 • Hoofdstuk 2. Ambtshalve toepassing – De ex officio-doctrine
 • Hoofdstuk 3. Werking en herziening van rechterlijke beslissingen
 • Slotbeschouwing
 • Bibliografie