Mededingings- en consumentenrecht 38 results

38 resultaten

 1. Distributieovereenkomsten

  Distributieovereenkomsten

  EU - België - Nederland
  Boek | 1ste editie 2019 | Europa | Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever
  Uitgebreid en praktisch overzicht van de regels van handelsrecht en Europees en nationaal (Belgisch en Nederlands) mededingingsrecht mbt verticale overeenkomsten.Leidraad bij het opstellen en checken van de meest courante distributieformules.
  € 198,00 € 138,60 incl. btw
  In voorraad
 2. Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

  Digitalisering van het recht en consumentenbescherming

  boek
  Boek | 1ste editie 2019 | België | Gert Straetmans, Reinhard Steennot

  Recente technologische evoluties (blockchain, smart contracts, gebruik van algoritmen, nieuwe betaaltechnieken) en nieuwe vormen van deelnemen aan de markt (platform economy, sharing economy, crowdwork, gig economy) zetten de traditionele tweedeling tussen onderneming en consument onder druk. In dit boek worden relevante thema's van consumentenbescherming toegelicht op een praktische en wetenschappelijk onderbouwde wijze, aan de hand van de meest recente ontwikkelingen in de Europese en Belgische rechtspraak en wetgeving.

  Met bijdragen van Skander Bennis, Jan Blockx, Lauranne Claus Jan Clinck, Michiel De Muynck, Julie Goetghebuer, Aurélie Hendrickx, Robby Houben, Shana Meys, Stefan Rutten, Reinhard Steennot, Gert Straetmans, Dimitri Verhoeven en Jarich Werbrouck.

  € 90,00 € 63,00 incl. btw
  In voorraad
 3. Acteurs du secteur alimentaire : quelles sont vos responsabilités ? / Actoren in het voedingssector: welke zijn uw aansprakelijkheden?

  Acteurs du secteur alimentaire/Schakels in de voedselketen

  quelles sont vos responsabilités/welke vormen van aansprakelijkheid?
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Grégory Renier, Ellen Van Nieuwenhuyze
  L'ouvrage met en lumière les responsabilités encourues par les différents acteurs du secteur alimentaire, de la prévention à la sanction, de nature civile, administrative ou pénale, en passant par les procédures particulières de droit économique.
  € 88,00 incl. btw
  In voorraad
 4. M-commerce

  M-commerce

  Boek | 1ste editie 2017 | België | Johan Vannerom
  Consumenten maken meer en meer gebruik van hun smartphone of tablet om aankopen te verrichten. Dit boek wil de lezer een antwoord bieden op zijn vragen, of het nu gaat om een consument die zijn rechten wil kennen of een startup die wil weten welke wettelijke plichten op hem rusten en welke fiscale voordelen aan m-commerce verbonden zijn.
  € 74,00 € 51,80 incl. btw
  In voorraad
 5. Topics bewijs- en procesrecht

  Topics bewijs- en procesrecht

  Verslagboek permanente vorming 2016-2017
  Boek | 1ste editie 2017 | België | Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
  Elke juridische professional wordt veelvuldig geconfronteerd met procedureslagen en bewijsproblemen. De acht bijdragen in dit boek behandelen praktijkgericht de bewijsproblematiek en bijzondere procedures doorheen de verschillende rechtstakken.
  € 74,00 € 51,80 incl. btw
  In voorraad
 6. 101 juridische vragen over concurrentie

  101 juridische vragen over concurrentie

  Boek | 1ste editie 2016 | België | Jozef Degrauwe, Virginie Frémat, Carl Leermakers, Johan Peeters
  In dit boek vinden zowel juristen als niet-juristen een antwoord op 101 concrete juridische vragen die een ondernemer, zelfstandige, werkgever, werknemer of bestuurder zich geregeld stelt in verband met (het recht op) mededinging en de contractuele modulering ervan via concurrentiebedingen.
  € 55,00 incl. btw
  In voorraad
 7. Actualia - diverse rechtsdomeinen

  Actualia - diverse rechtsdomeinen

  Vormingsprogramma 2016
  Boek | 1ste editie 2016 | België | Orde van Advocaten te Kortrijk - departement Vorming en Beroepsopleiding
  Met praktijkgerichte bijdragen over Sociale media in de advocatuur; Distributiecontracten; Gevolgen Potpourri II op het strafrecht; Ongeoorloofde overeenkomsten en de (gedeeltelijke) vernietigingssanctie;. Recente rechtspraak familiaal vermogensrecht
  € 88,00 € 61,60 incl. btw
  In voorraad
 8. Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten

  Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten

  Boek | 1ste editie 2015 | België | Johan Vannerom
  In het kredietrecht wordt het informeren van de kredietnemer als belangrijkste beschermingsmechanisme beschouwd. In het boek worden echter een aantal andere methodes van consumentenbescherming onderzocht en voorgesteld teneinde het bestaan van de overmatige schuldenlast van consumenten terug te dringen zonder de belangen van de kredietgever hierdoor disproportioneel te beperken.
  € 166,00 € 116,20 incl. btw
  In voorraad
 9. Class actions

  Class actions

  Boek | 1ste editie 2015 | België | Joëlle Rozie, Stefan Rutten, Aloïs Van Oevelen
  Bij de wet van 28 maart 2014 werd in boek XVII van het Wetboek van economisch recht een titel 2 ingevoegd met als opschrift “Rechtsvordering tot collectief herstel”. Hiermee wordt voor het eerst in de Belgische rechtsorde een vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering ingevoerd, beter bekend onder de Engelse benaming class action. In dit boek wordt deze wet in al haar facetten behandeld.
  € 57,00 incl. btw
  In voorraad
Pagina